Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data : 09.11.2020
Clasa: I A
Învățătoare : Dirnu Ramona Maria
Scoala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Unitatea de învăţare : Muncim , invatam , ne jucam
Subiectul: Scaderea numerelor naturale pana la 10
Tipul lecţiei: Mixta
Scopul lectiei : Consolidarea priceperilor si deprinderilor de a rezolva exercitii de adunare si
scadere in concentrul 0-10

Obiective operaţionale:
La sfârşitul activităţii didactice, toţi elevii vor fi capabili:

O1 – să răspundă la trei ghicitori matematice, pe baza calculului mintal în patru minute


O2 – să identifice sensul termenului diferență
O3 – să calculeze două diferențe de scor în cadrul unor meciuri de fotbal
O4 – să efectueze cinci scăderi prin așezarea unele sub altele
O5 – să asocieze cinci calcule cu rezultatul corect
O6– să compună zece exerciții de scădere pe baza unor imagini în zece minute

Strategii didactice:
1. Resurse procedurale:
- Metode şi procedee: algoritmizarea, conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observaţia,
demonstraţia, jocul didactic ”Jucăm fotbal”, munca independentă
- Organizatorice: frontal, individual, pe perechi
2. Resurse materiale:
- planse cu imagini
- tabla magnetică,
- manual,

3. Resurse temporale: 40 minute


4. Resurse umane: 28 elevi

Bibliografie:
 Cleopatra Mihailescu, Tudora Pitila, Crinela Grigorescu, Camelia Coman, Matematică și
explorarea mediului, Manual pentru clasa I, Editura Didactica si Pedagogica S.A.
***Matematică și explorarea mediului. Programa şcolară clasele Pregătitoare, I si a II-a, MEN,
București, 2013
RESURSE
MOMENTE OB. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL RECEPTĂRII Procedurale
LE LECŢIEI/ OP. Metode si Organi- Materiale EVALUAR
DOZARE procedee zatorice E
Activitatea invatatoarei Activitatea elevilor
1. Moment Se asigura un climat Elevii pregătesc manualele şi
organizatoric educaţional favorabil pentru caietele de matematică și
1 min desfăşurarea lecţiei. explorarea mediului,
eliminând alte preocupări.
2. Verificarea Conversatia Caietul
temei şi a Se verifică cantitativ şi Elevii arata tema efectuata pe auxiliar tema pentru
cunoştinţelor calitativ tema . caietul special. acasă
anterioare ale
elevilor O1
3 min
3. Captarea Se citesc ghicitori Elevii răspund la întrebările 5 imagini
atenţiei O2 matematice.(Anexa 1) învăţătorului Conversaţia Frontal cu meciuri observarea
4 min Elevii răspund la ghicitori în Explicaţia de fotbal sistematică
O3 urma calcului mintal.

4.Anuntarea Se anunţă tema lecţiei şi se Recepţionează titlul lecţiei şi Conversatia


temei si a vor prezenta obiectivele obiectivele.
obiectivelor într-o formă accesibilă
1 min elevilor.

5.Dirijarea . Se prezintă o imagine dintr- Elevii identifică sensul Conversatia Individual 5 imagini Observare
învățării O1 un meci de fotbal. În cuvântului diferență. Explicatia cu meciuri sistematică
O2 imagine, unul dintre copii Jocul Frontală de fotbal
16 min O4 afirmă că a pierdut la o didactic
diferență de 3 goluri. Elevii răspund la întrebările Jucăm
Solicită elevilor să calculeze învăţătorului fotbal Verificare
diferența dintre scorurile orală
celor două echipe. Anexa 2
Se realizează intuirea Aprecieri
materialului demonstrativ. individuale
Urmează un joc care se va
desfăsura în paralel cu
sarcini din manual.
Fiecare elev va rezolva
rezolva câte un exercițiu.
Elevii vor calcula prin
numărare, apoi vor da
răspunsul.
Se va scrie pe tablă si pe
caiete operația matematică.
6.Obținerea O4 Elevii vor avea de rezolvat o Se rezolvă o fişă
performanței fisa de lucru . individuală de calcul cu Exercițiul Individual
5 min O5 Anexa 3 ajutorul beţişoarelor şi apoi Fisa de Observarea
se verifică corectitudinea lucru sistemică
O6 acesteia frontal.

7.Asigurarea Încarca o fișa de lucru Fișă de evaluare


retenției O7 elevilor. Rezolvă fișa. Exerciţiul Individual lucru scrisă
8 min Solicită acestora să le
rezolve, menționând
perioada de timp pe care o
au la dispoziție. Anexa 4
8.Încheierea  Se fac aprecieri  Ascultă aprecierile făcute Conversaţia Aprecierea
Activităţii individuale şi colective de învăţător verbală
2 min asupra participării elevilor
la lecţie
Anexa 1 GHICITORI MATEMATICE

Coco, papagalul meu,


Vorbeşte de zor mereu:
Eu vreau să fiu împărat!
Câte cuvinte a pronunţat ?

Din 7 colegi ai mei


2 nu au penarele cu ei
Câţi elevi le au în clasă
Şi nu le-au lăsat acasă?

8 greieri cu vioara
Ne încântă toată vara
4 provizii şi-au făcut
Oare, câţi cer împrumut
De la furnica acum ?

10 lebede pe lac
Gălăgie mare fac.
Dar, viii ! 3 au zburat
Din vina unui băiat
Care tare le-a speriat.
Ştiţi ... câte rămân la sfat ?
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Numele ______________________

Matematică si explorarea mediului


Scăderea cu 0,1, 2, 3, 4, 5.

1. Taie elemente pentru a obtine tot atâtea câte arată numerele. Scrie mai jos exercițiul. Apoi
calculeaza unele sub altele.

5 4 3 7

....................................... ...................................... ......................................... ......................................

....................................... ...................................... ......................................... ......................................


2. Scrie scăderi cu ajutorul imaginilor și rezolvă-le.

+ -
-
-
-

-
3. Scrie și rezolvă exercițiul după imagini.