Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Propunătoare: Dirnu Ramona Maria


Data: 09.11.2020
Şcoala Gimnaziala Ecaterina Teodoroiu
Clasa: I A
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învăţare: ”Muncim, învățăm, ne jucăm”
Subiectul: Sunetul și litera ”r”
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Scopul: Dezvoltarea competențelor de comunicare corectă în diferite contexte, cu accentul pe sunetul/litera ”r”; familiarizarea copiilor cu sunetul si
litera ”r”.
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE:
-Identificarea unor sunete în silabe și în cuvinte;
-Exersarea exprimării, clare și corecte, conștientizarea importanței acesteia în reușita comunicării;
-Scrierea literei de mână, folosind diverse instrumente de scris ( cariocă, cretă), pe variate suporturi (foaie velină, foaie liniată, tablă).

Obiectivele operaţionale – pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1: să recunoască sunetul „r” în cuvinte rostite și litera „r” în diferite materiale tipărite;
O2: să citească, în ritm propriu, silabe, cuvinte și propoziții corect, conștient, cu intonație,
respectând cerințele propunătorului;
O3: să construiască propoziții cu anumite cuvinte date;
O4: să scrie corect litere, cuvinte și propoziții, raspunzând la cerințele date;
O5: să manifeste interes pentru activitatea propusă;

Metode, procedee, tehnici: metoda fonetico analitico-sintactică, conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, munca cu manualul, jocul didactic.
Mijloace de învăţământ: manualul, planșa cu literele de tipar și de mâna, fișe de lucru, caiete cu foaie velină, calculator, caiet pentru acasă, fișe cu
ghicitori.
Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală, în perechi, în grup.

Resurse:
temporale: 40 minute
umane: 28 copii

Bibliografie: -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și lucru manual, aprobată
prin ordinul ministrului 3418/19.03.2013”;
-”Peneș M., Molan V., Indrumător pentru folosirea Abecedarului, Ed. Aramis, București, 2002”;
-”Molan V., Didactica disciplinei ‹‹Limba și literatura româna›› în învățământul primar, Ed. Miniped, București, 2010”.
Momentele Ob Conţinutul informaţional al lecţiei Strategii didactice
lecţiei op Metode Mijloace Forme de Evaluare
organizar
e
1. Moment Se asigură ordinea şi disciplina necesare desfăşurării optime a lecţiei. Conversaţia frontal
organizatoric
1 min

Caiet frontal Evaluez


2. Se verifică tema pentru acasă. Conversaţia pentru capacitate
Reactualizarea Se amintesc literele învățate anterior. acasă a copiilor
cunoştinţelor Voi pregăti planșe cu literele învățate anterior iar elevii trebuie să le de a
dobândite identifice individual ( literele a, m, u, n, i, e - mari și mici, de mână sau de Planșe cu identifica
anterior tipar). litere literele
3 min învățate
anterior

Pentru a le captiva atenția copiilor voi citi câteva ghicitori. Evaluez


3.Captarea și ” Cred ca macu-i place tare capacitate
orientarea Zilnic cere-n gura mare Conversaţia Fișe cu Frontal a copiilor
atenţiei După atâta mac-mac-mac ghicitori de a
4 min Pleacă să înoate-n lac.” (rața) răspunde
O5 ”Am o cutie la
Ca o colivie ghicitori
Și cântă la nebunie.” (radioul)
”Dis de dimineață-n zori
Varsă lacrimi peste flori
Soarele s-a ridicat
Și pe loc el le-a uscat”(roua)
Elevii sunt întrebați ce sunet aud la începutul fiecărui răspuns din ghicitori.

4.Anunţatea O5 Elevii sunt anunțați că astăzi vor învăța o literă nouă, care le permite să Conversația frontal Evaluez
temei şi a scrie mai multe cuvinte. Astfel, vom repeta sunetul „r”, vom recunoaşte capacitate
obiectivelor litera ”r” (mică) de tipar, apoi o vom scrie. a copiilor
2 min de a-și
menține
atenția
5. Dirijarea Exersarea auzului fonematic: sunetul „r”: Metoda Frontal Evaluez
învățării Se cere elevilor să dea exemple de cuvinte care încep, conţin şi se termină fonetico capacita-
25 min O1 cu sunetul „r”. Se cere să se alcătuiască propoziţii cu trei dintre ele. analitico- Individua tea
copiilor
O2 sintactică l
de a
Se deschide manualul la pag. 30. Manual identifica
Se prezintă copiilor imaginea mare din manual. poziția
Se precizează locul întâmplării. Conversația literei ”r”
Se denumesc ființele ilustrate. în cuvânt.
Se formează propoziții cu aceste cuvinte.
La al doi-lea exercițiu se observă de către elevi poziția literei ”r” în scrierea Evaluez
cuvintelor date. Ii voi pune pe elevi să-mi spună si alte exemple de cuvinte capacita-
O4 cu sunetul „r”. tea
La al trei-lea exercițiu elevii vor privi imaginile și vor rosti cuvintele copiilor
corespunzătoare acestora, apoi vor despărți cuvintele în silabe și vor de a
rezolva
O5 preciza sunetele care compun fiecare silabă. exercițiile
din
manual
O3
Evaluez
capacita-
Etapa grafică. Explicaţia Planşe cu tea
a. prezentarea literei de tipar - le prezint planşa cu litera ”r” Expunerea litere copiilor
de a scrie
b. studierea literei de tipar;
litera ”r”
c. intuirea şi descrierea ei – pe planşă; mic de
d. asemănarea cu alte litere - asemănarea cu litera [n] mic de tipar. Demonstraţi Calculator mână.
a
Voi trece la studierea literei ”r” mic de mână. Elevii vor urmări pe
calculator cum se scrie litera ,,r” de mână.
Le explic copiilor că litera ”r” mic de mână se scrie începând cu o linie
care urcă, apoi se formează un nod deasupra liniei coborând cu o zală; Se Exerciţiul
scrie litera ,,r’’ mic de mână, mai întâi în aer cu stiloul închis, pe carte şi pe
bancă. Caiet foaie
velină
Elevii vor scrie pe caietul cu foi velin litera ”r” mic de mână. Se verifică Stilou
O4 modul de scriere. Elevii care au scris corect continuă, celorlalți li se mai
explică o dată, sunt ajutaţi, apoi vor trece la fișa de lucru.
6. Obţinerea O4 Voi organiza un exercițiu-joc în care elevii trebuie să ridice creionul verde Brainstor- fişe Echipe Evaluez
performanţei atunci când în cuvântul rostit se aude sunetul ”r” și creionul roșu atunci ming capacitate
3 min când nu se aude: Rică, pahar, scaun, ore, Irina, masă, rachetă, rege, rinocer, a copiilor
ghiozdan, roată, turtă, mașină, picior, imbrăcăminte, carte, muncă. de a lucra

7. Asigurarea Conversaţie de încheiere a orei și pregătire pentru ora următoare. Conversaţia Frontal
retenţiei şi a
transferului
1 min
8. Aprecierea Aprecieri asupra calităţii scrisului și felului în care au răspuns. Conversația Apreciere
activităţii Frontal a verbală
elevilor
1 min

S-ar putea să vă placă și