Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Clasa: I A
Data: 09.11.2020
Şcoala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu
Propunător: Dirnu Ramona Maria
Disciplina: Muzică şi mişcare
Subiectul lecţiei: Cântecele învățate- recapitulare
Tipul lecţiei: recapitularea și sistematizarea cunoștințelor
Scopul lectiei - formarea priceperilor și deprinderilor de a cânta individual și în  grup cântece la unison, dezvoltându-și deprinderile elementare
de cântare vocală, folosind propriul corp ca pe un instrument muzical;
Durata: 40 min.

Obiective operaţionale:

O1 - să-şi execute corect elemente de tehnică vocală (dicţie, emisie, respiraţie);


O2 - să execute corect şi expresiv linia ritmico-melodică a noului cântec;
O3 - să formuleze mesaje clare, concise pe o temă dată ;
O4 - să interpreteze cântecul, individual, dialogat sau în grup;
O5 - să interpreteze cântecul executând mişcările sugerate de text;
O6- să participe conștient și afectiv la lecție;

1
Strategii didactice:
 Metode şi procedee: - conversaţia, explicaţia, exerciţiul;
 Mijloace de învăţământ: planşă didactică, calculatorul, tabla ;
 Forme de organizare: - frontal, individual, pe grupe;
 Forme şi tehnici de evaluare: - observarea sistematică, aprecieri globale, individuale;

Bibliografie:
1. Programa şcolară pentru disciplina Muzică şi mişcare, Clasa I, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
2. Aldea G. , Munteanu G., Didactica educației muzicale în învățământul primar", EDP-R.A., Bucureşti, 2005

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele Obiective Conţinut ştiinţific Strategii didactice


lecţiei / op. Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
Dozare
procedee didactice organizare
1. Moment Se creează condițiile psiho- Se pregătesc pentru Conversaţia Frontal - Observarea
organizatoric O6 pedagogice pentru desfășurarea oră de muzică şi sistematică
2 min. lecției .Mă asigur că elevii au cele mişcare
necesare pentru începerea orei.
2. Exerciții O1 Invit elevii să-și pregătească vocea Elevii execută Exercițiul Frontal - Observarea
de cultură pentru a cânta: exercițiile de muzical Colectiv sistematică
vocală respirație:
O2
5 min. I. Exerciții de respirație: - Aprecieri
- Să suflăm puful de păpădie, ... inspiraţie puternică Explicația individuale,
fulgul şi expiraţie forţată, Demonstrația colective
O3 prin scoaterea a tot Exercițiul
- Să umflăm balonul aerul din plămâni muzical

- Stingeți toate lumânările de pe ... – mimarea gestului


tort de a duce la nas o Explicația Frontal - Observarea
3
floare, inspiraţie Demonstrația Colectiv sistematică
- Ce frumos miroase floarea! lungă, profundă, apoi
expirarea aerului - Aprecieri
II.Exerciţii de cultură vocală: Intonează împreună Frontal individuale,
Intonez model sunete de înălţimi cu învăţătorul Colectiv colective
diferite, după care la comanda mea Exercițiul
vor intona şi elevii muzical
- Observarea
a a a a a a a a a a a a a a …….. Explicația sistematică

ma ma - Aprecieri
ma ma ma ma Exercițiul individuale,
maaaaaaa muzical colective
Frontal
ta ta Colectiv
ta ta ta ta
taaaaaaaaa

Ma...me...mi...mo...mu - Aprecieri
Rai...re ...ri.... ro....ru Exerciţiul Frontal individuale,
Colectiv colective

4
3.Captarea O6 Captarea atenţiei se face prin Elevii ascultă Conversaţia Costum Frontal - Observarea
atenţiei prezentarea unei imagini sugestive explicaţia popular, sistematică
2 min. pentru ultimul cantec invatat. imagini
Anexa nr. 1
4. Anunţarea Voi anunța tema și obiectivele pe Elevii recepţionează Explicaţia Frontal - Observarea
subiectului înțelesul elevilor.,, Astăzi la ora de mesajul. individual sistematică
lecţiei şi a O6 educație muzicală vom recapitula
obiectivelor o serie de cântece învățate pe
1 min. parcursul semestrului întâi.”
5. Dirijarea O1 Voi adresa o serie de întrebări Ascultă şi execută Conversaţia Frontal - Observarea
învăţării pentru a ne aminti numele anumite sarcini Explicaţia Calculator sistematică
20 min. cântecelor și în cadrul căror
O2
activități le-am folosit.

Se audiază cântecul .
- audierea cântecului cu ajutorul Ascultă cântecul și Demonstrația Frontal - Observarea
calculatorului sunt atenți Exercițiul Individual sistematică
O3 - analizarea sumară a cântecului
(număr de strofe, conținut de
5
idei..)
O4
- voi sugera cântarea integrală a
unui cântec învățat de către toți Frontal
O5
elevii; Demonstrația Individual Aprecieri
O6 Exercițiul verbale
Propun reluarea cântecului în
procedee variate de interpretare: Redau cântecul
- în lanț, pe grupe de copii; învățat: Demonstrația Frontal Aprecieri
...fiecare grupă cânta Exercițiul verbale
- mai tare mai încet; o strofă,
.... între solist și Pe grupe
- alternativ. clasă; mici
..un vers cu voce Individual
- individual tare, unul în şoaptă Demonstrația
Exercițiul Aprecieri
verbale

6. Obţinerea O1 Propun elevilor să cânte cu ajutor Elevii vor cânta, Exerciţiul Frontal Observare
O2
performanţei din partea mea în fața clasei. executând mişcările curentă
O3
10 min. O4 sugerate de text.

6
O5
O6

7.Conexiunea O3 - Ce cântece am repeatat astăzi? -elevii oferă Conversaţia Frontal Aprecierea


O4
inversă răspunsuri Individual verbală
O5
1 min. - Ce învățam din aceste cântece?
8. Aprecieri O6 Voi face aprecieri asupra Recepționează Conversația Frontal Calificative
finale participării elevilor la lecție. mesajul. Individual
1 min. Voi acorda calificative.

S-ar putea să vă placă și