Sunteți pe pagina 1din 5

“Moş Nicolae”

de Elena Podoleanu
Moş Nicolae, acuş
Va sosi pe măgăruş,
Încărcat cu jucării
Pentru o droaie de copii.

La copiii cei cuminţi,


Ce ascultă de părinţi,
În ghetuţe le va pune:
Jucării, dulciuri, alune.

La copiii năzdrăvani,
Ce n-ascultă într-un an.
Moşu-n ghete va lăsa
Numai câte o nuia.
 Captarea atenţiei o voirealiza printr-o poezie învăţată în
săptămâna anterioara şi printr-o scrisoare primită de la Moş
Nicolae:

“Moş Nicolae”
de Elena Podoleanu

“Dragi copii, la gradiniţă, Poştaşul a ajuns mai devreme şi


mi-a dat o scrisoare pentru voi, de la Moş Nicolae.

Dragii Moşului ………….

Voi descoperi pe rând planşele şi voi adresa copiilor


întrebări pe baza imaginilor.

„V-am pregătit o surpriză!’’ (descopăr prima imagine)

Educatoarea îi lasă pe copii să intuiască ce se află în imagini


şi le adresează câteva întrebări:

„Ce observăm în imagine?”


„Cum arată Moş Nicolae?”
“Ce credeţi că scrie?”

Descopăr şi cea de-a


doua imagine:
“ Cine credeţi că este?’’
Voi anunţa
Copiii tema că
vor fi anunţaţi şi obiectivele activităţii
urmează să înveţe o nouăcepoezie.
urmează a fi
desfăşurată.
 Voi lectura integral poezia, expresiv, respectând intonaţia şi
- Astăzi ne vom juca două jocuri:
pauzele.
Explic cuvântul:
,,Cursa spiridusilor!
 ghiduş - vesel, ”glumeţ,
şi „Dă năzdrăvan
maideparte ghetuţa! ” Copiii
Se vor
reţin exemplifica
tema propoziţii cu aceste cuvinte.
şi obiectivele.
1.Memorizarea
JOC:„Cursa spiridusilor!
poeziei: ”.
Copii vor memora poezia pe unităţi logice;
Copiii
Se va sunt
repetaîmpărţiţi în două
prima strofă echipe
cu doi-trei şi sunt aranjaţi în două
copii;
şiruri. O echipă
Se va trece se va numi
la următoarea ,,echipa
strofă, spiridusilor
care se roşie” şi
va recita împreună
cu prima strofă;
Voi repeta cele două strofe cu doi, trei copii;
Se va trece la ultima strofă, care va fi repetată împreună cu
primele două, pentru fixarea în memorie a fragmentelor
cealaltă ,,echipaspiridusilor verde”. Cele două echipe vor
avea in piept ecusoane cu un spiriduş pe fond roşu şi
cealaltă echipă ecuson cu un spiriduș pe fond verde. La
semnalul educatoarei primul copil din coloană va pleca prin
săritură cu mingea ţinută la glezna piciorului, va sări pana la
un punc de întoarcere care este un jalon, de unde se întorce
tot prin săritură dând mingea la finiş colegului. Dacă mingea
cade se reia cursa din nou, din locul unde a căzut. Va fi
declarată câştigătoare echipa care realizează corect cursa şi
termină prima.
Jocul de probă se va desfăşura împreună cu copiii,
reluându-se regulile şi modul de desfăşurare pentru o mai
bună înţelegere a acestora.
În desfăşurarea jocului propriu-zis, educatoarea va
interveni numai dacă este cazul, va stimula copiii şi îi va
îndemna să respecte regulile jocului.
Va fi anunţată încetarea jocului şi apreciez
comportamentul copiilor pe durata jocului şi voi anunţa
echipa câştigătoare.
2. JOC:„Dă mai departe ghetuta! ”
Copiii sunt aşezaţi pe scăunele. Pe covor este schiţat un
cerc din buline colorate (rosu şi verde). Un copil va primi, o
ghetuţă, care trebuie să o ţină pe palmă şi va merge pe
cercul trasat din buline, o dată, încercând să nu îi scape.
Când a finalizat de încercuit îi va preda ghetuta celuilalt
coleg. Toţi preşcolari vor trebui să parcurgă la rândul lor
acest traseu.