Sunteți pe pagina 1din 3

Înmulţirea cu 2

1. Află numărul de steluțe prin adunare repetată și prin înmulțire.



  

 


 


 



_______________ _________________ _______________ ________________

_______________ _________________ _______________ ________________

2. Calculează şi completează:
2 + 2+ 2 = ____ x ___ = ___ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ___ x ___ = ___
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ___ x ___ = ___ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ___ x ___ = ___

3. Înconjoară răspunsul corect:


4 x 2 = 10 ; 8 ; 16 2 x 5 = 5 ; 12 ; 10 10 x 2 = 12; 20 ; 10
9 x 2 = 16 ; 14 ; 18 2 x 7 = 14 ; 20 ; 18 2 x 8 = 16 ; 12 ; 8

4. Află numerele de 2 ori mai mari decât: 5, 8, 7, 9, 4.


_______________ ________________ _________________ _________________ ________________

5. Află numerele cu 2 mai mari decât: 5, 8, 7, 9, 4.


_______________ ________________ _________________ _________________ ________________

6. Află dublul numerelor 4, 9, 7, 3, 6.


_______________ ________________ _________________ _________________ ________________

7. Ia din suma nr. 35 şi 8 dublul nr. 6. _______________________________________________________________


8. La dublul nr. 9 adaugă diferenţa nr. 90 şi 55.
_______________________________________________________
9. La cel mai mic nr. par adaugă dublul acestuia. ____________________________________________________
10. Din produsul nr. 2 şi 6 scade suma lor?
____________________________________________________________
11. Din dublul nr. 9 scade produsul nr. 2 și 6. ____________________________________________________
12. Mărește de două ori diferența nr. 106 si 97. ____________________________________________________

13. Calculează numerele:


cu 2 mai mari decât numerele 3, 7; _______________________ _________________________
de 2 ori mai mari de cât numerele 3, 7; _______________________ _________________________
cu 2 mai mici decât numerele 3, 7; _______________________ _________________________

14. Scrie perechi de numere al căror produs să fie: 18, 10; 14; 8; 12.
_________________ __________________ __________________ ___________________ __________________

Completează spaţiile libere cu semnul de relaţie corespunzător, <, >, =:


2 x 3 ____ 9 x 2 5 x 2 ____ 4 x 2 2 x 7 ____ 2 x 5 3x2
____ 2 x 6
2 x 8 ____ 8 x 2 2 x 2 ____ 2 x 7 2 x 4 ____ 1 x 2 6x2
____ 2 x 9

15. Calculează după model:


56 + (2 x 5) = 56 + 10 = 66 63 - (7 x 2) = ________________ 2 x 7 + 2 x 9 =14 + 18 = 32
35 + (8 x 2) =________________ 80 - (9 x 2) = ________________ 7 x 2 + 2 x 2 =__________________
75 - (2 x 9) =________________ 75 - (2 x 3) = ________________ 2 x 8 - 5 x 2 =__________________
46 + (2 x 4) = ________________ 38 - (6 x 2) = ________________ 6 x 2 - 2 x 3 =__________________

16. Într-un acvariu sunt 9 pești iar în altul de două ori mai mulți. Câți pești sunt în cele două acvarii?
Rezolvare
_______________________________________________ ____________________________________________
_______________________________________________ ____________________________________________
R: _____________

17. Într-o livadă sunt 9 pruni, peri de două ori mai mulți decât pruni iar meri sunt cu 2 mai mulţi decât
pruni. Câți pomi sunt în acea livadă?
Rezolvare
_______________________________________________ ____________________________________________
_______________________________________________ ____________________________________________
_______________________________________________ ____________________________________________
R: _____________

18. Dana are 7 nuci, Ana are de 2 ori mai multe iar Mihai are cât cele două fete la un loc.
Câte nuci împreună?
Rezolvare
_______________________________________________ ____________________________________________
_______________________________________________ ____________________________________________
_______________________________________________ ____________________________________________
R: _____________

19. Mama cumpără din piață 5 kg mere și 7 kg de cartofi. Câți lei plătește dacă 1kg de mere costă 4 lei
iar unul de cartofi costă 2 lei?
Rezolvare
_______________________________________________ ____________________________________________
_______________________________________________ ____________________________________________
_______________________________________________ ____________________________________________
R: _____________
20. Mirela cumpără 2 cărți și 7 pixuri. Un pix costă 2 lei iar o carte costă 9 lei. Câți lei a cheltuit?
Rezolvare
_______________________________________________ ____________________________________________
_______________________________________________ ____________________________________________
_______________________________________________ ____________________________________________