Sunteți pe pagina 1din 1

TRIBUNALUL DOLJ BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE

TEHNICE SI CONTABILE
Expert contabil/tehnic ……………………………………….…………….. Depus raportul de expertiza
Nr……………………………………..
Specialitatea……………………………………………….…………………… Data………………………………….
Craiova, str. ……………..……………nr. ………………………………….. Semnatura
Bloc…..……Scara…...…..et….….ap………..Sector……..……………
Telefon acasa……………………..…..mobil………………………………

 Recomandarea Biroului Local pentru Expertize nr………din data de……………..


 Dpsar nr. ……………………….an……………al…………………………………………………………
 Data numirii…………………………………….

1. Onorariu provizoriu/definitiv stability de organul judiciar care a dispus la efectuarea


expertizei in suma de……………………………………………………….lei
2. Documentele justificative privind suma depusa in contul biroului local pentru expertize
judiciare tehnice si contabile nr. RO47CACADJ0137RON0157372 deschis la CAC
Sucursala Craiova.
Chitanta CEC nr. …………..in suma de……………data……………Deponent…………………….
Chitanta CEC nr. …………..in suma de……………data……………Deponent…………………….

Nr crt Data si extrasul de cont Chitanta- O.P. in


suma de

TOTAL ONORARIU DEPUS IN CONTUL


Biroului Local pentru Expertize

Semnatura

Semnatura expert,

S-ar putea să vă placă și