Sunteți pe pagina 1din 3

1. Colorează imaginile a căror denumire începe cu sunetul “S”.

2. Împarte cuvintele în silabe:

.3 .
Indică
poziți a

unetului S in urmatoarele cuvinte

4. Încercuiește litera S
1
FDFCSAGUECFYMTSRMPFAUDCMDSCVBNZXS OPLJY
CSESKJHGFEC ASMLOTRCRTESAQSJCMSVCXZSDARO
PCNSFIUYCSRCPOSHVCXSLKNCBSCRCSASYTSCFGTS
ESDFCSNASLPMGSHBTUISCNRDEMCP

5. Scrie litera S s

Sa Să Se Si Sâ So Su

Us Os Îs Is Es Ăs As

Sa – pe Sac Sa –ră Soi

2
Soc Sa –lă Sa –bi –e Sol

Sa –blă Sa –cii Se- di –u

Scu –tec Scă –păm Se –ca –ră

Se –ce –re Se –pa –ră Sea – mă –nă

REALIZEAZĂ CORESPONDENŢA ÎNTRE CUVÂNT ŞI IMAGINE:

Co-lac
Ca-nă
Alu-ne
Ca-mi-on
La-cri-mi
Crei-on
An-co-ră
Li-li-ac
Ca-nar
Că-mi-lă