Sunteți pe pagina 1din 4

Laborator Semnale și Sisteme II

Diporți (cvadripoli) rezistivi – Partea I


Grigore Andrei-Sorin

1. Noțiuni teoretice

Un cvadripol sau un diport este un sistem care are 4 terminale grupate în două porți.
Aceste porți sunt, în mod normal, numerotate cu 1 și 2, purtând și denumirea de poartă de
intrare (poarta 1) și poarta de ieșire (poarta 2).
Pentru a modela matematic un diport avem la dispoziție patru variabile: un curent și o
tensiune de intrare, precum și un curent și o tensiune de ieșire. Printr-un sistem de două
ecuații (câte una pentru fiecare poartă) putem descrie comportamentul sistemului. În funcție
de ce variabile sunt alese ca fiind independente sau dependente, sistemul de ecuații va
prezenta diferiți parametrii cu diferite semnificații fizice.

2. Montajul de laborator și modul de lucru

Se vor determina experimental impedanțele imagine pentru secțiunile de


diporți prezentate în Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7 și Figura 8 prin
metoda măsurării impedanțelor de gol și de scurtcircuit pentru fiecare în parte și folosind
formulele (19), (20) și (24).

Înlănțuind cele două tipuri de diporți cu un singur element obținem diporți în Γ


(Gama) și Γ întors.

1
Laborator Semnale și Sisteme II

Diporții în T se pot construi prin fie prin înlănțuirea unui diport longitudinal cu
unul transversal și cu un alt diport longitudinal, fie prin înlănțuirea unui diport gama
întors cu unul gama

Diporții în Π se pot construi prin fie prin înlănțuirea unui diport transversal cu
unul longitudinal și cu un alt diport transversal, fie prin înlănțuirea unui diport gama cu
unul gama întors

Diport în X

Diportul în punte simetric este reprezentat în Figura 7 și se caracterizează prin faptul


că impedanțele din laturile opuse ale punții sunt egale.

2
Laborator Semnale și Sisteme II

Din structurile elementare de diporți prezentate până acum sunt relevante cazurile de
simetrie pentru diporții în T și în Π

3. Date experimentale și prelucrarea datelor

Tip dip. Z1g (kΩ) Z2g (kΩ) Z1sc Z2sc ZI1 (kΩ) ZI2 (kΩ) thθ θ (Np)
(kΩ) (kΩ)
Γ 24 36 8 12 20,784 13,856 0,520 0,576

Γ întors 36 24 12 8 20,784 13,856 0,520 0,576

T 36 60 26,4 44 30,828 32,496 0,694 0,855

T 36 36 20 20 26,832 26,832 0,632 0,744


simetric
π 10 18 8 14,4 8,944 16,099 0,713 0,893
π 9 9 8 8 8,485 8,485 0,736 0,941
simetric

3
Laborator Semnale și Sisteme II

4. Concluzii

În concluzie valorile din tabel, sunt într-o creștere constantă.