Sunteți pe pagina 1din 5

CAIET DE SARCINI

MACADAMA SEMIPENETRAT SI PENETRAT

1Obiect: Se refera la proiectare si executarea macadamurilor semipenetrate si penetrate


cu lianti bituminosi, pentru stratul de baza si imbracaminti la drumuri si strazi.

1,1,Domeniu de aplicare: Tipurile de macadamuri semipenetrate si


penetrate se aleg in functie de modul de executie a penetrarii si natura liantilor bituminosi folositi si se
aplica la drumuri si strazi tinand seama de clasa tehnica si categoria tehnica a acestora.

Tabelul 1

Tipul Modul de Tipul de liant bituminos Rolul stratului Clasa tehnica a


macadamului penetrare drumului si categoria
tehnica a strazii
Macadam penetrat in doua -bitum imbracaminte III sau IV pentru
penetrat reprize -suspensie de bitum drumuri
succesive filerizat III sau IV pentru
-emulsie bituminoasa strazi
strat de baza II sau III pentru
drumuri
I sau II pentru strazi
Macadam penetrat intr-o -bitum imbracaminte V pentru drumuri
semipenetrat repriza -emulsie bitumonoasa IV pentru strazi
strat de baza III pentru drumuri
III pentru strazi

1,2,Indicatii generale: Macadamul conform STAS 179 este alcatuit dintr-un


strat de piatra monogranulara, cilindrat la uscat pana la fixare, impanat cu split sau criblura, udat si apoi
din nou cilindrat pana se asigura inclesarea pietrei.
Macadamurile semipenetrate, respectiv penetrate sunt straturi rutiere executate dupa principiul
macadamului la care se face penetrarea cu lianti bituminosi si asternerea de criblura sau split, intr-una
sau respectiv doua reprize succesive, dupa care se compacteaza prin cilindrare, in final realizandu-se o
inchidere prin tratament bituminos de suprafata.
Operatia de penetrare consta in stropirea agregatului natural cu lianti bituminosi (bitum, emulsii
bituminoase si suspensie de bitum filerizat) prin procesul la cald.
1,3,Compozitia macadamurilor bituminoase
Granulozitatea sorturilor de materiale granulare, tipurile de lianti si limitele dozajelor de lianti
conform tabelului 2.
Nr Tipul Grosimea
. macadamului (inainte de Agregate minerale concasate Lianti
crt bituminos compactare in cu strat de piatra sparta pentru acoperire pentru pentru penetrare pentru tratamente de
. paranteza si tratamente inchidere
dupa pentru pentru dupa dupa de Bitum tip Emulsie Mortar cu Bitum tip Emulsie
compactare) schelet impanare penetrare penetrare inchidere D 80/120 bitumino suspensie D 80/100 bituminoas
cm. mineral kg/m2 aI a II kg/m2 kg/m2 asa de bitum sau tip D a
kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 filerizat 180/200 kg/m2
Kg/m2 kg/m 2

1. Macadam (12) 180…200 11…15 20…25 15…20 10…15 penetrare


penetrat cu bitum 10 piatra split split criblura criblura a
sparta sort 16- sort 16- sort 16- sort 3-8 ,(3…3,5) 1,0…1,2
sort 40-63 25 25 25 penetraea
II,(2…2,5)
2. Macadam (12) 180…200 11…15 20…25 15…20 10…15 penetrare
penetrat cu 10 piatra split split criblura criblura a I,(5…6) 1,7…2,0
emulsie sparta sort 16- sort 16- sort 16- sort 3-8 penetrare
bituminoasa sort 40-63 25 25 25 a
II,(3,4…
cationica 4,2)
3. Macadam (12*) 180…200 penetrare
penetrat cu 10 piatra aI
mortar din sparta (30…35)
suspensie de sort 40-63 penetrare
a II
bitum filerizat (35…40)
4. Macadam (12) 180…200 11…15 20…25 16…20
semipenetrar cu 10 piatra split split criblura 3,6…4,4 1,2…1,6
bitum sparta sort 16- sort 16- sort 3…8
sort 40-63 25 25
5. Macadam (12) 180…200 11…15 20…25 16…20
semipenetrat cu 10 piatra split split criblura 6,0…7,3 2,0…2,7
emulsie sparta sort 16- sort 16- sort 3…8
bituminoasa sort 40-63 25 25
cationica
2. Conditii tehnice
2.1 Elemente geometrice
2.1.1 Grosimi
Grosimile minime ale macadamurilor bituminoase, care serversc ca imbracaminti rutiere sau ca
straturi de baza, inainte de cilindrare trebuie sa fie de 12 cm. si dupa cilindrarea definitiva de 10 cm.
2.1.2 Profil transversal
Profilul transversal trebuie sa aiba forma si pantele conform STAS 174.
2.1.3 Profil longitudinal
Declivitatea maxima, in profil longitudinal, a suprafetei stratului este de 7%.
2.2 Abateri limita si denivelari admisibile
2.2.1 Abateri limita la elementele geometrice:
- la grosime, max. –10%;
- la panta profilului transcersal sub dreptarul de 3,00 m., maximum 6 mm. Nu se admit abateri
care favorizeaza stagnarea apei pe platforma drumului
2.2.2 Denivelarile admise in lungul drumului sau strazilor sub dreptarul de 3,00 m. pot fi de
maximum 20 mm. Nu se admit denivelari care favorizeaza stagnarea apei.
2.2.3 Diferenta de nivel intre marginile imbracamintilor de macadam in acelasi profil transversal pot fi de
maximum 35 mm., daca se lucreaza fara borduri si maximum 25 mm. dace se lucreaza intre borduri.
2.3 Materiale
Materialele din care se executa macadamurile bituminoase trebuie sa indeplineasca conditiile de
calitate in conformitate cu prevederile standardelor respective de materiale dupa cum urmeaza:
2.3.1 Materiale granulare:
- piatra sparta, sort 40-63, conform STAS 667;
- split, sort 8-16 sau sort 16-25, conform STAS 667;
- criblura, sort 3-8, sort 8-16 sau sort 16-25, conform STAS 667;
- nisip natural, sort 0-7, conform STAS 662, 3.2.7
2.3.2 Lianti
2.3.2.1 Lianti pentru penetrare:
- bitum neparafinos pentru drumuri tip D 80/120, conform STAS 754;
- emulsie bituminoasa cu rupere rapida, conform STAS 8877;
- suspensie de bitum filerizat, conform STAS 558;
- alti lianti bituminosi conform reglementarilor tehnice
2.3.2.2 Lianti pentru tratamente:
- bitum neparafinos pentru drumuri tip D 80/100 si tip D 180/200, conform STAS 754;
- emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, conform STAS 8877.
3. Prescriptii de executie
Macadamurile bituminoase prevazute in prezentul caiet de sarcini, se aplica pe straturi de fundatie si de
baza care trebuie pregatite si compactate conform STAS 6400, STAS 179, STAS 174, lasate apoi in circulatie
minim o luna de zile.
3.1 Prescriptii specifice
Dupa cilindrarea la uscat se executa impanarea scheletului mineral cu split sau criblura prin asternerea
cat mai uniforma a cantitatilor de materiale, conform tabelului 2. Dupa asternere, se stropeste cu apa si se
cilindreaza, pana cand suprafata capata un aspect de mozaic.
3.2 Inainte de operatia de penetrare se stropeste cu apa, pentru indepartarea prafului. In cazul folosirii
de materiale granulare acide se impune o amorsare prin stropire cu apa de var cu suspensie de bitum filerizat.
Se va efectua un studiu de laborator pentru determinarea adezivitatii liant-agregate, care trebuie sa fie
de minim 90%.
3.3 Dupa evaporarea apei, se executa operatia de penetrare prin stropire cu bitum cald la temperatura
de minim (140-1500) C şi maxim 1900 C. Stropirea se face cu utilaje care asigura o reparatie uniforma a
cantitatilor prescrise in tabelul 2. Repartizatorul de bitum trebuie sa fie atestat de un laborator rutier de
specialitate.
3.4 Dupa stropirea liantilor bituminosi, pentru penetrarea I-a se asterne uniform, criblura si splitul pentru
acoperire si se cilindreaza prin doua sau trei treceri pe aceeasi urma. In cazul unei singure penetrari (la
macadamul semipenetrat), cilindrarea se continua pana la fixarea definitiva a macadamului. In cazul
macadamului penetrat, cilindrarea pana la fixarea definitiva a macadamului, se executa dupa realizarea
penetrarii a doua prin stropire cu bitum cald la temperatura de minim
(140-1500) C si maxim 1900 C, in cantitatile prescrise in tabelul 2.
3.5 Dupa executarea ultimei penetrari si curatirea suprafetei macadamului bituminos de criblura sau de
splitul in exces, care nu au fost inglobate, se executa tratamentul de inchidere folosind cantitatile de materiale
prescrise in tabelul nr. 2 conform prescriptiilor STAS 599 – tratamente bituminoase de suprafata.

3.6 Perioada de lucru si darea in circulatie


Lucrarile se executa cand temperatura aerului este de minimum +5 0 C, chiar pe suprafate uscate, in
cazul macadamului semipenetrat sau penetrat.
Dupa terminarea lucrarilor, drumul se da in circulatie dupa 6 ore. In primele 10 zile viteza de circulatie
trebuie limitata la 30 km/ora.
Pe timpul darii in circulatie, straturile bituminoase din macadam semipenetrat sau penetrat, se intretin
de executant, 1 an efectuand: repararea imediata a denivelarilor sau degradarilor ivite (etansarea portiunilor
sarace in bitum prin completarea tratamentului de suprafata sau saturarea liantului pe portiuni cu bitum in
exces, prin raspandirea de criblura).

4. Verificarea mixturilor
Materialele aprovizionate pe santiere trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice din standardele
precizate mai jos:
-STAS 174-83. Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate, executate la cald. Conditii
tehnice generale de calitate;
-STAS 599-87. Lucrari de drumuri. Tratamente bituminoase. Conditii tehnice generale de calitate;
-STAS 667-90. Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri. Conditii tehnice generale de
calitate;
-STAS 754-87. Bitumuri neparafinoase pentru drumuri;
-STAS 6400-84. Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice de calitate;
-STAS 10.969/1-83. Lucrari de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri cu agregate naturale;
-STAS 10.969/2-88. Lucrari de drumuri. Adezivitatea emulsiilor bituminoase fata de agregatele
minerale. Metode de determinari;
-STAS 10.969/3-83. Lucrari de drumuri. Pentru materialele aprovizionate se fac urmatoarele incercari:
a. La bitum
- penetratia la 250 C conform STAS 42
- punctul de inmuiere inel si bila (I.B.), conform STAS 60 (Minimum un set de determinari la
10 tone bitum)
b. La agregate naturale concasate:
- natura mineralogica (examinare vizuala);
- forma granulelor – STAS 730;
- compozitia granulometrica STAS 4606;
- parti levigabile;
- Adezivitatea bitumului la agregatele utilizate conform STAS 10.969/1,2,3 (minim un set de
determinari la 100 to. agregate)
c. La apa Se verifica pH-ul.

5. Verificarea lucrarilor executate


Inainte de asternerea macadamului se verifica conditiile de suprafatare ale fundatiilor si cele de
pregatire precizate la 3.
In cursul executarii lucrarilor se controleaza, la inceput si apoi, periodic, la fiecare 0,5 km. executati,
dozajele si cantiatilor de materiale prevazute in tabelul 2 si dozajele stabilite de laborator.
5.1 Dispozitii speciale pentru verificarea lucrarilor
5.1.1 Santierul trebuie sa tina evidenta tuturor incercarilor efectuate asupra probelor de materiale
aprovizionate, a consumurilor de materiale pentru straturile gata executate si a tuturor verificarilor efectuate.
Aceste evidente constituie o parte din documentatia de control necesara la receptia lucrarilor si se pastreaza la
cartea constructiei.
5.1.2 Beneficiarul, prin delegatii sai, are obligatia de a verifica periodic datele inscrise in evidentele
aratate la 5.1.1 participand si la verificarea principalelor date (grosime, cantitati, etc.)
5.1.3 Macadamurile bituminoase, care servesc ca strat de baza, sunt verificate de catre beneficiar
inainte de asternerea imbracamintii (atunci cand aceasta asternere se face imediat dupa terminarea executarii
macadamului respectiv) si se incheie un proces-verbal special pentru aceasta verificare.
6. Receptia lucrarilor
6.1 Receptia preliminara
Se efectueaza conform prescriptiilor legale in vigoare.
6.1.1 Pentru macadamurile care servesc ca imbracaminti, receptia se face dupa executia tratamentului
de inchidere si mentinerea sub circulatie minimum 30 zile.
6.1.2 Macadamurile bituminoase care servesc ca strat de baza sunt receptionate cu maximum sapte
zile inainte de inceperea executiei imbracamintilor, iar daca sunt supuse circulatiei un timp mai indelungat,
receptia se face inainte de aplicarea imbracamintilor definitive.
6.1.3 Comisia de receptie examineaza lucrarile fata de documentatia tehnica aprobata si fata de
evidentele de santier si laborator care constituie documentatia de control a executiei.
6.1.4 La receptie se examineaza daca s-au respectat:
- conditiile prevazute pentru materiale, conform 2,3;
- cantitatile de materiale folosite, conform 2,4;
- daca s-au efectuat la timp si in numar suficient probele de materiale, pentru verificarea
calitatii lor.
Aceste examinari se fac la baza evidentelor de santier, tinute la zi.
5
Caiet de sarcini .Macadam semipenetrat si penetrat.
6.1.5 Verificarea regularitatii suprafetei
6.1.5.1 In profil longitudinal se face constatarea denivelarilor pe axa drumului si pe doua generatoare
situate de o parte si de alta a axei la mimimum 1 m. de la marginile imbracamintii.
Masurarea se face folosind un dreptar de 3,00 m. lungime, o pana de 20 cm.lungime si maximum 30
mm. latime, cu inclinatie de 1:10. Fata inclinata a penei trebuie sa aiba gradatii corespunzatoare diferentei de
inaltime de cate 1 mm. Pentru a se citi denivelarea, pana se introduce intre imbracaminte si fata interioara a
dreptarului.
6.1.5.2 Verificarea profilelor transversale se face la distante de 25 m. sau 50 m., la aprecierea comisiei
de receptie.
Masurarea se face prin constatarea denivelarilor sub un sablon avand forma profilului transversal –
sablon care se aseaza pe doua suporturi puse pe marginea imbracamintii. Suportul din stanga are gorimsea de
4 cm., iar cel din dreapta, este cu grosime variabila, in forma de pana cu trepte, care se aseaza asa fel ca sa
asigure pozitia orizontala a sablonului. Daca este necesar, se pot folosi la stanga doua suporturi avand 4 cm.
grosime fiecare.
Masurarea diferentelor dintre sablon si imbracaminte sau strat de baza se face pe axa drumului si la
distantele de 1 m. si 2 m. masurate de la marginea partii carosabile, puncte ce se marcheaza pe sablonul de
verificare. Pentru masurare se foloseste o pana de 30 cm. latime, cu grosimea la capete de 15 mm. si respectiv
90 mm. Pana are inclinatie de 1:4 si fata superioara gradata corespunzator diferentelor de inaltime de 1 mm.,
pentru a se citi diferenta dintre sablon si suprafata imbracamintii sau stratului de baza. Diferenta in milimetri
dintre doua citiri alaturate de sub sablon raportata pe diferenta in metri dintre acestea, nu trebuie sa
depaseasca abaterile maxime aratate la 2.2 din prezentul standard.
6.1.5.3 Cotele profilului longitudinal se verifica cu aparatul de nivel in axul drumului pentru minimum
10% din lungime.
6.1.6 Grosimea macadamului bituminos se verifica pe baza a cel putin doua sondaje pe 1 km. si a
cantitatilor de agregate specificate in evidentele de santier.
6.1.7 Receptia se face numai pentru sectoare complet terminate.
6.1.7.1 Aparatura si instrumentele de verificare sunt puse la dispozitie de executantul lucrarii.
6.2 Receptia definitiva
Perioada de verificare in exploatare a comportarii lucrarilor este de un an de la data receptiei
preliminare.
Receptia definitiva se efectueaza conform prescriptiilor legale in vigoare.

S-ar putea să vă placă și