Sunteți pe pagina 1din 8

Test sumativ-vocabular

1. Completează spaţiile libere cu informaţia corectă:


 Cuvintele care au formă diferită, dar înţeles asemănător se numesc... SINONIME
 Cuvintele cu formă diferită, dar cu sens contrar se numesc... ANTONIME
 Cuvintele care nu se mai folosesc azi în limbă sunt... ARHAISME
 Forma, care curpinde totalitatea cuvintelor care există sau au existat în limbă, se numeşte...
VOCABULARUL / LEXICUL

2. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte:
abţibild/acţibild cântic/cântec excava/escava
hobby/hobi ştecăr/ştecher
3. Alege din cercul de mai jos sufixele şi prefixele de care ai nevoie pentru a forma derivate de la
cuvintele: scaun, aur, os, a lipi, cifră, a cumpăra, atent, lumină, lung, decis.
SCAUN- scăunel; AUR – auriu; OS – osos;
A LIPI – a dezlipi; CIFRĂ – descifrat;
-an dez- -os A CUMPĂRA – răscumpărat, necumpărat;
in- ne- -ar răs- ATENT – neatent; LUMINĂ – luminos, neluminată;
LUNG – lungan; DECIS= indecis
-iu des- -el

răsă---săsăsăsăs
4. Formează
răsrăs cinci cuvinte derivate de la cuvântul de bază floare:

floare:... FLORICICĂ, ÎNFLORIT, FLORICEL, FLORĂRIE, FLORĂREASĂ

5. Completează tabelul următor:


Cuvânt de bază Rădăcină Sufix Prefix
luminos LUMINĂ lumin -os X
stufăriş STUF stuf -ăriș X
nedemn DEMN demn X Ne-
măsuţă MASĂ măs -uță X
constructor A CONSTRUI constru -ctor X
Cuvânt de bază Rădăcină Sufix Prefix
nemilos MILĂ mil -os Ne-
necredincios A CREDE cred -incios Ne-
argintiu ARGINT argint -iu X
fumuriu FUM fum -uriu X
tremurător A TREMURA tremură -(ă)tor X

6. Completează spaţiile libere din coloana din stânga cu litera corespunzătoare sinonimului corect din
coloana dreaptă:

 a anunţa..........................D a) fatalitate=destin
 obosit.......................E b) a câştiga
 a avantaja........................F c) sfios=rușinos
 educat...................G d) a informa
 comic........................H e) istovit=obosit
 încins...........................I f) a favoriza=a da un ajutor, favor
 durere.......................J g) civilizat
 a obţine.........................B h) hazliu=comic
 soartă.......................A i) fierbinte
 timid........................C j) suferinţă
7. Precizează sensul verbului a bate din fiecare enunţ:
M-a bătut un coleg. ............................LOVIT
Bate cineva la uşă. ............................SUNĂ, CIOCĂNEȘTE
Bat clopotele la biserică. .............................SUNĂ, TRAG
Mă cam bat pantofii. .............................MÂNÂNCĂ, STRÂNG
Ştefan cel Mare i-a bătut pe turci. ..............................ÎNVINS

8. Scrie antonimele cuvintelor de mai jos:

 ploios- SECETOS, CĂLDUROS  erudit=știe multe≠ neînvățat


 tânăr-BĂTRÂN  est-VEST
 ieftin-SCUMP  devreme-TÂRZIU
 copil-PĂRINTE, ADULT  curaj-FRICĂ, TEAMĂ
 iluzie-REALITATE  blând-SĂLBATIC, SEVER

9. Alcătuieşte o compunere de 10 rânduri în care să foloseşti câţiva termeni care aparţin


câmpului lexical nume de păsări domestice. Scrie un titlu potrivit!
- 10 PĂSĂRI DOMESTICE: găină, papagal, struț, curcan, cocoș, rățușcă, gâscă,
lebădă, pui, barză.
Noţiuni de vocabular

1. Identifică în tabelul de mai jos denumirile noilor noţiuni învăţate în capitolul de vocabular. Încearcă
apoi să le explici folosind şi exemple.

A D R R Ă D Ă C I N A Z
C V S I N O N I M C N A
O I F D K G S W Ţ P T R
N V O C A B U L A R O H
Ţ J R H J F F P J E N A
I K M Z L V I S H F I I
N O Ă K Q W X O N I M S
U D E R I V A R E X X M
T C Â M P L E X I C A L
C U V Â N T D E B A Z Ă

2. Găseşte două cuvinte care se potrivesc desenului din imagine apoi pornind de la ele, formaţi cuvinte
noi cu ajutorul sufixelor şi prefixelor.

.............................
...................... .............................
.. ..............................
..............................

..............................
..................... ..............................
....

3. Formează câte cinci cuvinte derivate de la cuvintele bază date:

pământ
munte
groapă

4. Formează cuvinte derivate cu prefixele des-, dez-, răs-, răz-, stră- de al cuvintele bază: a bate,
obişnui, pereche, judeca, poimâine, citi, a lipi, face, cifră, cumpăra, bucuros, nădejde, a luci, vechi,
lumina.

5. Alege pentru fiecare cuvânt dat un sufix potrivit din norişor. Formează cu acestea cuvinte derivate.
gras, fluture, nepot, copil, Arad, dascăl, blană, a coti, ban, apă, lemn, inel, a ghici, a lauda, porumb,
tufă, aur.

-aş -bil -ar -tor

-iu -os -ură -ăraie

-işte -et -ime -iş

-ie -ean -eşte -oi

-oi -uţă -el


..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

6. Completaţi tabelul următor:

Cuvânt de bază Rădăcină Sufix Prefix


nemilos MILĂ mil -os Ne-
necredincios A CREDE cred -incios Ne-
argintiu ARGINT argint -iu X
fumuriu FUM fum -uriu X
tremurător A TREMURA tremură -(ă)tor X

7. Formaţi câte două propoziţii cu sensuri diferite ale cuvintelor: lac, toc, sol, mare, vază, haină.

lac

toc

sol

mare

vază

haină

8. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte: ferăstrău/fierăstru; basma/bazma; chiftea/piftea;


chiflă/piflă; bliz/bliţ; şou/show; blug/blugi; ştart/start; bacalaureat/bacalaoreat;

9. Completează spaţiile libere din coloana din stânga cu litera corespunzătoare sinonimului corect din
coloana dreaptă:

 calm......................... a) istorisire
 canibal............................ b) clar
 a aminti........................... c) a ţinti
 barcă........................... d) a pomeni
 a înţelege........................ e) liniştit
 murdar........................... f) sălbatic
 obrăznicie........................... g) luntre
 a ochi........................ h) a sesiza
 poveste......................... i) soios
 senin........................... j) impertinenţă

10. Precizează sinonimele expresiilor: a lua la rost, a băga de seamă, a o lua din loc, a da pe gât, a sta
de pază, a avea drag (de cineva), a tăia frunze la câini.

11. Construieşte enunţuri cu fiecare expresie de la exerciţiul anterior.

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

12. Precizează sensul verbului a trece din fiecare enunţ:

a) Maşina roşie a trecut pe lângă maşina albastră. ...................................


b) Elevii au trecut strada printr-un loc nepermis. ...................................
c) Timpul de rezolvare a problemei a trecut. ...................................
d) Chipul mamei pare trecut. ....................................
e) Băiatul a fost trecut pe lista preminaţilor. ...................................

13. Formează, prin derivare cu prefixe, antonimele următoarelor cuvinte şi încercuieşte prefixul folosit:
egal, a face, decis, a ordonat, a coase, elucidat, cult, cunoscut, a amăgi, a forma, a afirma.
14. Scrie antonimele cuvintelor de mai jos:

 a vorbi  limpede  fricos


 veselie  deschis  a pierde
 caniculă  speranţă  oriunde
 lumină  zgârcit  original

13.Redactează o compunere de 15 rânduri cu titlul A venit toamna!.Utilizează în compunere:


a) câmpul lexical al culorilor
b) cinci cuvinte derivate

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................