Sunteți pe pagina 1din 6

s.c. CONCEFA s.a.

PROCEDURA DE LUCRU Cod : PL_800_17


Sibiu Ed. / Rev.: 2009 / 1
Compartiment Inchideri de linie
Pag.: 1/6
SCCIF SIBIU
Ex. nr:

Data intrarii in vigoare: ___________________


APROBAT,
DIRECTOR TEHNIC
Ing. Benedek Zacharie

AVIZARI COMPARTIMENTE IMPLICATE,

compartiment Nume Prenume Semnatura Data

DIRECTOR SCCIF SIBIU ing. Cercel Marius

DIRECTOR SUCURSALA VALCEA ing. Niculescu Ion

SUCURSALA BRASOV ing. Stadler Maria

DIRECTOR SUCURSALA CLUJ ing. Cioncan Claudiu

DIRECTOR LUCRARI CF Ing. Ungurean Nicolae

LISTA DE CONTROL A MODIFICARILOR/REVIZIILOR

La Revizia 1 2 3
Art./ nr.pag.
modificat

Cauza modificarii

Data
Functie / Nume
Semnatura

AVIZAT: Director Sistem Integrat INTOCMIT: Sef lot

Numele si prenumele ing. Balanean Liliana Numele si prenumele Tarcea Dumitru

Semnatura Semnatura

Data: Data:

/conversion/tmp/scratch/500563915.doc FI_320_01/1
s.c. CONCEFA s.a. PROCEDURA DE LUCRU Cod : PL_800_17
Sibiu Ed. / Rev.: 2009 / 1
Compartiment Inchideri de linie
Pag.: 2/6
SCCIF SIBIU
Ex. nr:

1. SCOP
Prezenta procedura descrie etapele care trebuie parcurse pentru efectuarea inchiderilor de linie in
vederea executarii de intretinere si reparatii la linii CF,.
2. DOMENIU DE APLICARE
Se aplica la toate lucrariile de cale ferata la care interventiile nu pot fi facute sub circulatie, de
catre personal instrui si autorizat in acest scop.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
Instructia nr. 317/2004 Instructiuni pentru restrictii de viteza, inchideri de linie si
scoateri de sub tensiune.
4. DEFINITII SI PRESCURTARI
4.1. Definitii
Inchiderea de linie : reprezinta interzicerea circulatiei trenurilor pe un interval de timp limitat,
din cauza unor lucrari complexe ce impun intreruperea continuitatii caii, sau altor cauze ce nu mai
fac posibila circulatia trenurilor in deplina siguranta, chiar si cu restrictie de viteza.
4.2. Prescurtari:
SC Siguranta circulatiei
RT Regulatorul de trafic
IDM Impiegat de miscare
RRLISC Registru de revizie a liniei si instalatiilor de siguranta circulatiei
SCB Semnalizare, centralizare, bloc.
TTR Telefonie, Telegrafie si Radio.
CF Cai ferate.
SC Siguranta circulatiei

/conversion/tmp/scratch/500563915.doc FI_320_01/1
s.c. CONCEFA s.a. PROCEDURA DE LUCRU Cod : PL_800_17
Sibiu Ed. / Rev.: 2009 / 1
Compartiment Inchideri de linie
Pag.: 3/6
SCCIF SIBIU
Ex. nr:

5. PROCEDURA ; RESPONSABILITATI
5.1. Procese din amonte:
5.1.1. Denumire proces: Esalonarea executiei lucrarilor.
5.1.2. Furnizor intern: sef santier/punct de lucru
5.1.3. Documente: grafic de executie a lucrarilor, Proiect de organizare a lucrarilor.
5.2. Procese din aval:
5.2.1. Denumire proces: Executarea lucrarilor, deschiderea liniei
5.2.2. Client intern: sef santier/punct de lucru.
ext.: Regionala pe raza caruia se executa lucrarea.
5.2.3. Documente: P.V.R.C.
5.3. Generalitati
5.3.1. Aprobarea efectuarii inchiderilor de linie cu/fara scoaterea de sub tensiune a liniei de contact si a
scoaterilor de sub tensiune planificate ale liniei de contact, pentru liniile curente sau din statii se face
de catre:
 Regulatorul de circulatie in toate cazurile in care nu se produc anulari si/sau modificari in
mersul trenurilor de calatori si marfa; pe toate liniile din statii altele decat cele directe si de
primire-expediere.
 Regionala de cale ferata, in cazul in care se produc anulari si/sau modificari in mersul trenurilor
de orice fel, cu exceptia cazurilor in care este afectat mersul trenurilor interregionale si
internationale, pentru care se cere aprobarea compartimentului de specialitate din centralul
gestionarului infrastructurii feroviare.
5.3.2. Inchiderile de linie cu/fara scoaterea de sub tensiune a liniei de contact si a scoaterilor de sub
tensiune planificate ale liniei de contact se acorda, in ferestrele de grafic aprobate, urmand sa se ia
masuriile necesare pentru respectarea stricta a duratei inchiderii de linie aprobata.
5.3.3. In cazul in care, pentru realizarea unor inchideri ale liniei sau scoaterea de sub tensiune a liniei de
contact ferestrele din grafic si/sau modificarile de mers de tren aprobate prin graficul de circulatie nu
se pot respecta, din motive bine intemeiate, regionalele de cale ferata intocmesc variante de grafic
de circulatie, care se avizeaza si aproba de catre compartimentele de specialitate din centrul
gestionarului infrastructurii feroviare cu avizarea operatorilor de transport feroviar.
5.4. PLANIFICARE PROCES
5.4.1. Obiective proces
a) Respectarea termenelor de inchideri de linie aprobate
5.4.2. Proprietar de proces: sef santier/punct de lucru;
5.4.3. Resurse
5.4.3.1. Umane: picher, responsabil SC autorizat.
5.4.3.2. Infrastructura:
6. Pentru linia electrica: cable ocolitoare, cable de punere la pamant, sunturi pentru
scurtcircuitarea sectiunilor izolate.
7. discuri rosii mobile, unelte si scule necesare realizarii acestor lucrari ( statie sau telefon
mobil).
7.1.1.1. Mediu de lucru: Conditi de lucru specifice realizarii de astfel de lucrari.
7.2. Efectuare proces:
7.2.1. Obtinerea aprobarii inchiderilor de linie;
7.2.1.1. Cererea pentru aprobarea efectuarii inchideriilor de linie cu/fara scoaterea de sub tensiune a liniei de
contact planificate se adreseaza de catre executantul autorizat al lucrarilor, prin sectia de intretinere
a caii si sectia de intretinere a instalatiilor in raza caruia se executa lucrarea.
7.2.1.2. Aceasta cerere trebuie insotita, in cazul lucrarilor complexe care afecteaza stabilitatea liniilor si buna
functionare a instalatiilor, de un grafic de executie intocmit de executantul autorizat al lucrarilor si de
un proces verbal incheiat intre acesta, sectia de intretinere a caii si sectia de intretinere instalatii, iar
in cazul lucararilor din statii si cu sefii statiilor respective.
7.2.1.3. Procesul verbal al lucrarilor trebuie sa cuprinda: conditiile de executie a lucrarii, liniile si instalatiile
afectate, modul de repunere in functiune a liniei de contact, precum si conditiile de circulatie si
manevra pe durata de executie a lucrarii si masurile de siguranta a circulatiei si protectiei a muncii.

/conversion/tmp/scratch/500563915.doc FI_320_01/1
s.c. CONCEFA s.a. PROCEDURA DE LUCRU Cod : PL_800_17
Sibiu Ed. / Rev.: 2009 / 1
Compartiment Inchideri de linie
Pag.: 4/6
SCCIF SIBIU
Ex. nr:

7.2.1.4. Dupa analizarea cererii, sectia de intretinere a caii si respectiv sectia de intretinere a liniei de
contact, inainteaza cererea de inchidere la regulatorul de circulatie, daca aprobarea efectuarii
inchiderii este de competenta acestuia sau la compartimentele de linii si instalatii din Regionala de
cale ferata daca aprobarea este de competenta Regionalei de cai ferate.
7.2.1.5. Aprobare efectuarii inchiderii de linie cu/fara scoaterea de sub tensiune a liniei de contact sau a
scoaterii de sub tensiune a liniei de contact data de regulatorul de circulatie, se comunica de acesta
telegrafic sau prin fax, cu cel putun 3 zile inainte de data stabilita pentru efectuarea inchiderii de
linie sau scoatere de sub tensiune la:
 Statiile interesate;
 Operatorii de transport feroviar;
 Districte, dupa caz;
 Sectiile de intretinere a caii si sectiile de intretiinere a instalatiilor;
 Executantul autorizat;
 Compartimentele de specialitate din Regionala de cale ferata;
 Alte unitatii interesate.
7.2.1.6. Lucrarile pregatitoare ce trebuie executate si alte masuri necesare, pentru ca inchiderea de linie sau
scoaterea de sub tensiune a liniei de contact sa se poata efectua la data mentionata si in conditiile
aprobate, se stabilesc de catre seful de santier/punct de lucru.
7.2.1.7. Atunci cand este cazul, la intocmirea planului de acoperire cu semnale mobile al lucrarii ia parte si
delegatul subunitatii de intretinere a instalatiilor SCB.
7.2.2. Modul de efectuare a inchiderilor de linie si/sau a scoaterilor de sub tensiune planificate
ale liniei de contact.
7.2.2.1. In ziua fixata prin telegrama de aprobare a efectuarii planificate, se procedeaza astfel:
 Imputernicitul sectiei de intretinere a caii solicita in scris in RRLISC impiegatului de miscare
dintr-una din statiile adiacente inchiderea liniei curente si/sau scoaterea de sub tensiune a
liniei de contact;
 IDM inscrie in RRLISC, luat la cunostinta, semneaza, mentionand numele si ora, dupa care
inscrie in registrul de dispozitii RC si transmite prin telefonograma operatorului de
circulatie, cererea de inchidere a liniei de cale ferata.
 Operatorul de circulatie impreuna cu IDM din statiile intre care urmeaza sa se repare linia,
verifica daca sunt indeplinite conditiile din telegrama de aprobare a efectuarii inchiderii sau
scoaterii de sub tensiune a liniei de contact.
7.2.2.2. Iesirile in linia curenta inchisa din statiile dotate cu instalatii de centralizare electrodinamica se
acopera cu discuri rosii mobile montate si supravegheate de agenti autorizati ai executantului
lucrarilor dotati cu mijloace de telecomunicatie.
7.2.2.3. Pentru linile inzestrate cu circuite de cale organul SCB aplica suntul la limitele statiei pentru a evita
executarea vreunui parcurs pe portiunea de linie inchisa iar IDM aplica niste capacele limitatoare
peste butoanele care dau acces la linia respectiva si aplica pe aceasta o tablita pe care este inscris
“Linie inchisa”.
7.2.2.4. Se interzice inceperea lucrarilor in linie curenta daca responsabilul cu siguranta circulatiei nu a primit
dispozitia de acordare a inchiderii liniei sau scoaterii de sub tensiune a liniei de contact si inainte de
acoperirea cu semnalele mobile de acoperire a zonei de lucru.
7.2.2.5. Pentru circulatia trenului de lucru si a utilajelor pe linie curenta inchisa, ridicarea si amplasarea
discurilor rosii mobile se face din dispozitia scrisa a IDM transmisa posturilor din subordine sau
agentilor autorizati pentru amplasarea ridicarea si supravegherea discurilor rosii nominalizati in
RRLISC.
7.2.2.6. Daca lucrarile nu se pot efectua la data stabilita, respectiv inchiderea de linie sau scoaterea de sub
tensiune a liniei de contact urmeaza a se amana, seful sectiei de intretinere a caii comunica
telegrafic sau prin fax, in timp util, despre amanarea inchiderii si neefectuarea lucrarilor, tuturor
unitatiilor carora li s-a comunicat aprobarea precum si unitatiilor care au emis aprobarea.
7.2.2.7. La inchiderea planificata a linilor din statie fara scoaterea de sub tensiune a liniei de contact,
imputernicitul sectiei de intretinere a caii responsabil cu SC pe santier, inscrie in RRLISC de la biroul
de miscare, lucrarile care se executa si linia care se inchide, precizand numarul si data telegramei de
aprobare si intervalul de timp in care se executa lucrarea.

/conversion/tmp/scratch/500563915.doc FI_320_01/1
s.c. CONCEFA s.a. PROCEDURA DE LUCRU Cod : PL_800_17
Sibiu Ed. / Rev.: 2009 / 1
Compartiment Inchideri de linie
Pag.: 5/6
SCCIF SIBIU
Ex. nr:

7.2.2.8. Dupa primirea telefonogramei de inchidere de la IDM, operatorul RT analizeaza cererea si daca toate
conditiile din telegrama de aprobare sunt indeplinite transmite IDM din statiile vecine cu lucrarea sau
IDM din statia unde se executa lucrarea care va contine:
8. Orele intre care va fi inchisa linia;
9. Utilajele care circula, pe ce portiune, cum se urmaresc si intervalul orar;
10. Daca sunt sau nu afectate instalatiile SCB,TTR.
11. Cine este responsabil SC, NTS, asigurarea gabaritului si numarul autorizatiei acestuia.
12. Ordin de planare a discurilor rosii.
12.1.1.1. IDM inscrie aceasta telefonograma in registrul RC iar in RRLISC inscrie ca inchiderea a fost
aprobata si ora de la care a fost aprobata si ca IDM si imputernicitul sectiei L care a solicitat
inchiderea au luat la cunostinta de aceste date, care comunica executantilor asupra inceperii
lucrariloe si intervalul de timp aprobat.
12.1.1.2. La inchiderea planificata a liniilor din statie responsabilul SC pe santier inscrie in RRLISC lucrarile
care se executa si linia care se inchide, numarul si data telegramei de aprobare si intervalul de timp
in care se executa lucrarea.
12.1.1.3. Imputernicitul sectiei L trebuie sa fie cel putin sef district pentru linii de primire si expediere a
trenurilor si sef de echipa pentru celelalte linii.
12.1.1.4. In cazul inchiderilor de linie cu scoaterea de sub tensiune a liniei de contact, lucrarile se pot incepe
numai dupa ce responsabilul SC a primit confirmarea scrisa din partea delegatului ELF ca linia de
contact a fost scoasa de sub tensiune si legata la pamant.
12.1.2.Modul de procedare pentru deschiderea liniei;
12.1.2.1. Responsabilul SC dupa ce a primit comunicarea ca lucrarea s-a terminat din partea agentului
autorizat si in urma reviziei liniei cu privire la asigurarea conditiilor de siguranta facute personal,
aduce la cunostinta prin telefonograma sau scrie in RRLISC deschiderea liniei precizand data si ora la
care circulatia trenurilor se poate relua, asigurarea gabaritului, viteza maxima de circulatie iar daca
au lucrat si utilaje retragerea acestora si se specifica daca linia curenta este libera.
12.1.2.2. IDM ia la cunostinta si transmite avizele prin telefonograma operatorului RT dupa care acesta da
dispozitie de deschidere a liniei IDM din statile vecine.
12.1.2.3. Ridicarea discurilor rosii se face numai dupa ce responsabilul SC a facut revizia liniei si s-a convins
de asigurarea conditiilor de siguranta pentru circulatia trenurilor.
12.2. VERTIFICARE PROCES
12.2.1.Indicator de performanta:
1. Incadrarea in termenele de inchidere a liniei aprobate in 100% din cazuri

Proprietar
Mod de calcul Surse date Periodicitate
proces
1) Telegrame de
Sef
aprobare inchidere La finalizarea
- santier/punct
de linie lucrarii
de lucru
RRLISC

/conversion/tmp/scratch/500563915.doc FI_320_01/1
s.c. CONCEFA s.a. PROCEDURA DE LUCRU Cod : PL_800_17
Sibiu Ed. / Rev.: 2009 / 1
Compartiment Inchideri de linie
Pag.: 6/6
SCCIF SIBIU
Ex. nr:

12.3. ACTIUNI ASUPRA PROCES


12.3.1. Organizarea lucrarilor si asigurarea mijloacelor si echipamentelor si a mentenatei acestora astfel
incat sa se evite intarzierile la deschiderea liniei
12.3.2. Instruirea si constientizarea personalului privind implicatiile in cazul intarzierii deschiderii liniei .
12.4. RESPONSABILITATI
12.4.1.Responsabil SC:
12.4.1.1. Intocmeste cererea pentru obtinerea inchiderii de linie si o inainteaza sectiei L pe raza careia
executa lucrarea.
12.4.1.2. Anunta seful de santier/punct de lucru de perioada aprobata pentru inchiderea de liniei.
12.4.1.3. La data si ora stabilita inchide si deschide linia.
12.4.1.4. Intocmeste planul de acoperire cu semnale mobile de oprire si de dublare cu agenti de semnalizare
a discurilor rosii la capetele statiilor si la limitele punctului de lucru.
12.4.1.5. Urmareste calitatea lucrarilor si executa masuratorile instructionale urmarind ca la deschiderea
liniei, aceasta sa fie in tolerantele prescrise.
12.4.1.6. Ridica semnalele mobile de oprire dupa ce s-a convins de asigurarea conditiilor de siguranta pentru
circulatia trenurilor.
12.4.1.7. Verifica corectitudinea semnalizariilor la restrictile de viteza (daca este cazul).
12.4.2.Sef santier/ punct de lucru:
12.4.2.1. Organizeaza lucrarile astfel ca inainte de inchiderea de linie sa se creeze toate conditiile pentru
efectuarea tuturor lucrarilor necesare in inchidere de linie (daca sunt aprovizionate toate materialele,
echipamentele si utilajele necesare).
12.4.2.2. La terminarea lucrarilor efectuarea masuratorilor instructionale si in caz de deficiente remedierea
pana la incadrarea in tolerante.
12.4.2.3. Incadrarea in intervalele de inchidere de linie aprobate.
12.4.2.4. Avizeaza pe responsabilul SC asupra inchiderii lucrarilor pe ziua respectiva.
12.4.2.5. In cazul aparitiei unor deficiente in stabilitatea caii si/sau buna functionare a instalatiilor avizeaza
imediat responsabilul SC si daca este in masura ia masuri pentru remedierea lor sau limitarea
extinderii deficientei respective.
12.4.2.6. Comunica intarzierea terminarii lucrarilor (daca este cazul ).
13. INREGISTRARI
13.1. Telegrama de aprobare a inchideri nr./data.
14. DISPOZITII FINALE
14.1. Nerespectarea prezentei proceduri atrage raspunderea disciplinara, materiala sau civila, dupa caz, a
celor vinovati conform RI si legislatiei in vigoare.
15. ANEXE:-

/conversion/tmp/scratch/500563915.doc FI_320_01/1

S-ar putea să vă placă și