Sunteți pe pagina 1din 3

Metoda FIFO

Potrivit metodei FIFO evaluarea unei ieşiri se face la valoarea stabilită prin utilizarea
valorilor de intrare în ordinea cronologică a cantităţilor intrate din stocul respectiv.
Evaluarea ieşirilor şi a stocului rămas, potrivit metodei FIFO, este prezentată în tabelul de
mai jos:

INTRĂRI IEŞIRI STOC


Nr.
Data Cost Cost
crt. Cant. Valoare Cant. Valoare Cant. Valoare
unitar unitar
0 1 2 3 4=2x3 5 6 7=5x6 8 9

1. 01.01.N Stoc iniţial 200 9.200


2. 07.01.N 500 47 23.500 – – – 700 32.700
3. 09.01.N 300 49 14.700 – – – 1.000 47.400

600 28.000
4. 12.01.N – – – 200 46 9.200 400 19.400
400 47 18.800

100 4.700
5. 17.01.N – – – 300 14.700
100 47 4.700

6. 20.01.N 200 55 11.000 – – – 500 25.700

400 20.200
7. 24.01.N – – – 300 49 14.700 100 5.500
100 55 5.500

8. 27.01.N 700 57 39.900 – – – 800 45.400

750 42.550
9. 30.01.N – – – 100 55 5.500 50 2.850
650 57 37.050

31.01.N
10.
Total 1.700 X 89.100 1.850 x 95.450 50 2.850

Metoda CMP
Potrivit metodei CMP pentru evaluarea ieşirilor se calculează un cost mediu ponderat după
fiecare intrare potrivit relaţiei:

Valoarea stocului existent + Valoarea intrarii


CMP = ,
Cantitatea existenta in stoc + Cantitatea intrata iar
valoarea ieşirii este calculată folosind costul mediu ponderat calculat după ultima intrare.
Evaluarea ieşirilor şi a stocului rămas, potrivit metodei CMP, este prezentată în tabelul de
mai jos:

INTRĂRI IEŞIRI STOC


Nr.
Data
crt.
Cost Cost
Cant. Valoare Cant. Valoare Cant. Valoare CMP
unitar unitar
0 1 2 3 4=2x3 5 6 7=5x6 8 9 10 = 9/8

1. 01.01.N Stoc iniţial 200 9.200 46,00

2. 07.01.N 500 47 23.500 – – – 700 32.700 46,71

3. 09.01.N 300 49 14.700 – – – 1.000 47.400 47,40

4. 12.01.N – – – 600 47,40 28.440 400 18.960 47,40

5. 17.01.N – – – 100 47,40 4.740 300 14.220 47,40

6. 20.01.N 200 55 11.000 – – – 500 25.220 50,44

7. 24.01.N – – – 400 50,44 20.176 100 5.044 50,44

8. 27.01.N 700 57 39.900 – – – 800 44.944 56,18

9. 30.01.N – – – 750 56,18 42.135 50 2.809 56,18

31.01.N
10. 1.700 X 89.100 1.850 X 95.491 50 2.809 56,18
Total

Metoda LIFO
Potrivit metodei LIFO evaluarea unei ieşiri se face la valoarea stabilită prin utilizarea
valorilor de intrare în ordinea invers cronologică a cantităţilor intrate din stocul respectiv.
Evaluarea ieşirilor şi a stocului rămas, potrivit metodei LIFO, este prezentată în tabelul de
mai jos:

INTRĂRI IEŞIRI STOC


Nr.
Data Cost Cost
crt. Cant. Valoare Cant. Valoare Cant. Valoare
unitar unitar
0 1 2 3 4=2x3 5 6 7=5x6 8 9

1. 01.01.N Stoc iniţial 200 9.200

2. 07.01.N 500 47 23.500 – – – 700 32.700

3. 09.01.N 300 49 14.700 – – – 1.000 47.400

600 28.800
4. 12.01.N – – – 300 49 14.700 400 18.600
300 47 14.100

100 4.700
5. 17.01.N – – – 300 13.900
100 47 4.700

6. 20.01.N 200 55 11.000 – – – 500 24.900

400 20.300
200 55 11.000
7. 24.01.N – – – 100 4.600
100 47 4.700
100 46 4.600

8. 27.01.N 700 57 39.900 – – – 800 44.500

750 42.200
9. 30.01.N – – – 700 57 39.900 50 2.300
50 46 2.300

31.01.N
10. Total 1.700 X 89.100 1.850 x 96.000 50 2.300