Sunteți pe pagina 1din 1

TIPURI DE UNITĂȚÍ ECONOMICE

TIPURI DE UNITĂȚI ECONOMICE

Unitatea economică reprezintă o persoană fizică respectiv juridică care participă la viaţa economică și are funcții și
comportamente asemănătoare.
Persoana fizică are următoarele trăsături:
 este o persoană cu drepturi si obligaţii;
 este o persoană care desfășoară o activitate autorizată independentă și în baza legii;
Persoana juridică este o organizaţie de persoane sau de capital înfiinţată pe cale juridică și care funcţionează într-
un cadru legal determinat.

Clasificarea unităţilor economice:

1) după forma de proprietate:
 de stat (publice);
 particulare (private);
 mixte.
Proprietatea reprezintă o relație între oameni cu privire la însuşirea bunurilor existente sau produse de societate.
Societăţile comerciale publice sau private se organizează sau funcţionează în ramuri strategice de importanţă majoră
ale economiei naţionale, ele se mai numesc:
 S.N (societăţi naţionale)                 Ex: SALROM
 C.N (companii naţionale)               Ex: Loteria Română
 R.A (regii autonome)                      Ex: ROMGAZ

2) după forma juridică:
  S.N.C. - societate în nume colectiv
Caracteristici:
- număr redus de asociaţi
- asociaţii răspund nelimitat și solidar pentru obligaţiile sociale
- asocierea se face pe baza încrederii reciproce
 S.C.S. - societate comandită simplă
Caracteristici:
- asociații se numesc comanditaţi și comanditari
- comanditaţii
- se asociază la câştig sau la pierdere
- răspund nelimitat și solidar pentru obligaţiile sociale
- comanditarii
- nu participă nemijlocit la activitatea firmei
- răspund numai în limita măririi aportului (contribuţie) la formarea capitalului social
Aportul la formarea capitalului social poate fi de două feluri:
 în natură: terenuri, construcţii, utilaje
 în bani: cont bancar, bani lichizi
Capitalul social  reprezintă o condiție a execuției și funcţionării societăţii.
Capitalul social  poate fi subscris:
vărsat-(aportat,adus)
 nevărsat (doar promis la constituirea unitatii economice)