Sunteți pe pagina 1din 2

Capacitat

Volumul
ea
produ-
normală
selor Costurile indirecte de producţie, lei
de
fabricate
Denumi- producţie
efectiv,
rea ,
produse-
lor unităţi unităţi Inclusiv, aferente

constante, costului
total cheltuielil
produselor
or curente
fabricate

1 2 3 4=(3:∑3)x∑4 5=(3:2)x4* 6=4-5

„A” 8,000 7,500 46153.85 43269.23 2884.62

„B” 6,500 5,000 30769.23 23668.64 7100.59

„C” 7,500 7,000 43076.92 40205.13 2871.79


Total 22,000 19,500 120,000 107143.00 12857.00
directe de producţie, lei

incluse în
costul
variabile
produselor
fabricate

7=(3:∑3)x∑7 8=5+7

30,769.23 74,038.46

20512.82 44181.46

28717.95 68923.08
80,000 187,143.00