Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERISTATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂˮ

DIN MUN. CHIȘINĂU

CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU AUTOEFICIENȚĂ ȘI CONSILIERE A FAMILIEI

CERTIFICAT
Prin prezentul se confirmă că
Domnul/Doamna _______________________________
a participat la atelierul de formare a competențelor de autoeficiență
Eu-l și personalitatea în devenire. Autocunoașterea și autoperfecționarea
(4 ore teoretico-practice)
Rector
Prof.univ. Nicolae Chicuș
______________________ Nr. ______ Data _____________