Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERISTATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂˮ DIN MUN.

CHIȘINĂU

CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU AUTOEFICIENȚĂ ȘI CONSILIERE A FAMILIEI

CERTIFICAT
Prin prezentul se confirmă că
Domnul/Doamna _______________________________
a participat la atelierul de formare a competențelor de autoeficiență
Stabilirea, formularea și soluționarea unor probleme existențiale/de viață
și a celor apărute în procesul studiilor
(4 ore teoretico-practice)
Rector

Prof.univ. Nicolae Chicuș

______________________ Nr. ______ Data _____________