Sunteți pe pagina 1din 2

Fișa de lectură

Autor: Aureliu Busuioc


Titlu: „Madona bălții”
Volum: „D‘ale vânătorii. Întâmplări vânătorești și nu numai”
Locul și anul apariției: Moldova, editura Prut Internațional, 2005
Cuvinte – cheie: madonă, vânători, baltă, cuib, gârlă, ochi neclipitori
„Era orbitor de albă, era luminoasă, iar mișcările line, șerpuite
ale gătului nespus de lung o făceau să semene cu o baletistă dansând.
Ori poate balerinele au grația lebedelor?...”
Rezumat (note de lectură):
Într-o zi de toamnă, Aureliu Busuioc găsise cuibul unor lebede, atât de
grațioase și încât le zicea madonele bălții.
Acesta, vrând să construiască o prietenie cu ele, colinda ochiul de apă în
fiecare zi, le hrănea cu pâine, și cel mai mult, le admira cu privirea – cât de frumos
își creșteau puii, cu câtă grijă o apăra masculul pe femelă când simțea măcar un
gram de primejdie, și altele. El nu divulgase nimănui taina acestui loc, pentru a le
apăra pe lebede de priviri hapsâne.
Apoi, într-o dimineață, gazda acestuia îl rugă să-l ia și pe un bărbat (numit
Vasile) la vânătoare. Când ajunseseră la Căprița, Vasile află despre locul
madonelor, dar aceștia își continuaseră drumul. Ziua nu s-a dovedit a fi rodnică
pentru vânători, astfel Aureliu acceptă oferta unui cunoscut de a-l lua la remorca
bărcii sale cu motor, făgăduindu-i lui Vasile că avea să-l aștepte la mașină.
După ce ambii au ajuns la mașină, în loc să pornească spre casă, însoțitorul
i-a arătat lui Busuioc lebăda lui – proaspăt omorâtă de el. În acea noapte acesta
plecă acasă, cu toată oboseala și protestul gazdelor.
În primăvară, revenise la baltă, văzând masculul cu o expresie neclintită ce
parcă îl întreba de ce nu trage o dată, apoi pierzându-se în verdele crud al naturii.

Vocabular:
 Catadicsi - a găsi de cuviință, a socoti de demnitatea sa (să facă ceva); a
binevoi.
 Cufundar - pasăre mai mare decât rața, cu pene negre strălucitoare, cu
puncte albe pe spate, cu ciocul ascuțit și cu aripile înguste.
 Hulpav – foarte lacom la mâncare
 Gârlă – braț al unei ape curgătoare
Aprecieri personale:
Textul a fost foarte sentimental, cu un sens profund. Citindu-l, am simțit un
atașament față de aceste madone, cât de grațioase și măiestoase sunt. Am adorat
stilul de descriere al autorului, acesta făcând opera mult mai bogată.