Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare furnizori Aplicarea

HARTA PROCESELOR ÎNTR-O UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT de materiale şi gradată a


servicii cernţelor SMC
Descrierea Monitoriza-
serviciului Ofertarea/ Analiza datelor Audit intern rea şi
de educaţie contractarea măsurarea
proceselor

Aprovizionare Audit extern


Proiectare Elaborarea Măsurarea
dezvoltare tehnologiei satisfacţiei
didactice clientului
Pregătirea
mijloacelor
didactice
Evaluarea Îmbunătăţirea
Identificare şi neconformităţii Analiza continuă şi
trasabilitate serviciilor efectuată de utilizarea
management experienţei
Prestarea
serviciilor
Aplicarea Monitorizare Acţiunea
standardelor de servicii de corectivă
pregătire educaţie
profesională
Autoconsum
servicii
Elaborarea Acţiunea
documentaţiei preventivă
tehnologice
Competenţă
conştientizare
instruire
Mentenanţă Consum Planificarea Responsa- Stabilirea şi
echipamente de servicii strategică şi bilitate, îndeplinirea
birotica şi operativă autoritate, politicii şi a
laborator comunicare obiectivelor

Controlul Controlul
activităţii interfeţelor,
laboranţilor feed-back

Client-beneficiar
oferta educaţională