Sunteți pe pagina 1din 1

Vegetația, fauna și solurile Asiei

Întinderea mare a continentului (44 mil kmp), atât în latitudine cât și în longitudine, face ca aici
să întâlnim toate tipurile de vegetație: de la tundră la pădurea ecuatorială.
Astfel, dincolo de Cercul Polar de Nord, se întinde tundra. Aici cresc mușchi, licheni, salcia
pitică, mesteacănul pitic. Fauna cuprinde specii de elan, urs polar, ren, hermelina. Solurile sunt
înghețate (permafrost). Evident aceste specii sunt adaptate la condițiile polare aspre de aici:
temperaturi scăzute, vânturi polare.
De la Mț. Ural până la Oc. Pacific se dezvoltă taigaua sau pădurea de conifere. Este cea mai
întinsă pădure de conifere din lume. Aici cresc pinul, bradul, molidul și mesteacănul. Dintre
animale amintim: elanul, renul, ursul brun, vulpea, samurul. Solul este acid, podzol.
Pădurea de foioase este specifică în E continentului și este formată din stejar și fag asiatic.
Tigrul de Amur, ursul, leopardul sunt câteva specii faunistice. solurile sunt brune.
Pădurea subtropicală - se întinde în SE Asiei și cuprinde: palmierul, laurul, arborele de camfor,
magnolii; fauna este formată din maimuțe, rinoceri. Solul este terra rosa.
Pădurea mediteraneană - specifică în SV, pe țărmul mediteranean. Vegetația: stejarul, pinul de
Alep, cedrul, măslinul; maquis. Fauna: reptile (broasca țestoasă, vipera cu corn). solul terra rosa.
Stepa se dezvoltă în C Asiei și este formată în special din ierburi și arbuști. Fauna: asinul
sălbatic, calul sălbatic, reprtile, rozătoare. Cernoziomul este specific stepei.
Deșerturile temperate - Gobi, Taklamakan, Kîzîlkum, Karakum - vegetația: pelin, rogoz; fauna:
reptile, păsări, rozătoare. Soluri nisipoase, scheletice (nedezvoltate)
Deșerturile tropicale - SV Asiei (Peninsula Arabia cu deșerturile: Nafud, Dahna, Rub al Khali,
Dahi). Vegetația se dezvoltă în oaze (palmieri, arbuști, ierburi); fauna: antilope, reptile, păsări,
insecte. Soluri slab evoluate, nisipoase.
Savana - în rinocerul (N Indiei, Nepal) PN Kaziranga, papagali, pasărea rinoceri, tigri, antilope,
elefanți, bivoli indieni, mistreți. Vegetația este formată din accacii, ierburi; soluri roșii de savană
Pădurea musonică - (India-Indochina) - teckul, palmierul, santalul; fauna: elefantul indian,
rinocerul, maimuțe; soluri brun-roșcate, laterite.
Pădurea ecuatorială - (arhipelagurile Indonezia, Filipine): abanos, mahon, liane, arborele de
cauciuc, orhidee, palmieri; fauna: tapirul, maimuțe, rinocerul de Sumatra, jaguarul, reptile,
păsări. Soluri roșii, laterite.
Mangrovele se dezvoltă în zonele litorale din SE Asiei cuprind arbori adaptați la oscilațiile apei.
Fauna este formată din păsări și reptile. Solurile de mlaștină.
Pădurile montane se dezvoltă pe munții înalți. Aici vegetația este etajată: foioase, conifere,
pajiști alpine. Fauna este adaptată la vegetație: ursul brun, cerbul etc. Solurile brune de pădure.