Sunteți pe pagina 1din 1

Beneficiile intervenției psihologice la copilul cu dizabilități

 dezvoltarea structurilor cognitive (orientarea spațio-temporală, schema corporală,


operarea cu noțiuni de mărime, formă, culoare, număr, realizarea unor asocieri logice,
procesele memoriei, rezolvarea de probleme, etc.)
 dezvoltarea abilităților de autoservire, pornind de la cele elementare și având ca scop
atingerea în timp a unui grad cât mai crescut de autonomie personală și socială
 îmbunătățirea concentrării și duratei atenției
 dezvoltarea abilităților socio-emoționale (reglarea emoțiilor disfuncționale, gestionarea
furiei, a anxietății, educarea exprimării emoționale, învățarea și aplicarea regulilor
sociale, educarea empatiei, îmbunătățirea comunicării asertive și a jocului social, etc.);
diminuarea unor comportamente inadecvate prin identificarea și punerea în acțiune a unor
comportamente alternative pozitive (reducerea comportamentelor opoziționiste sau
agresive)
 creșterea motivației pentru învățarea unor conținuturi variate
 stimularea limbajului, atât a celui receptiv cât și expresiv
 creșterea stării de bine psiho-emoționale
 stimularea motricității fine și grosiere, ș.a.m.d.