Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

Se dă textul:

“Adolescentul redescoperă lumea, datorită posibilităţilor sale de interpretare şi este


intens preocupat de propriul său destin. Este etapa în care intervin îndelungate şi intense
meditaţii asupra valorilor. Se elaborează un sens de viaţă şi dobândeşte contururi concepţia
despre lume si viaţă. Conştiinţa de sine se adânceşte mult, sporesc eforturile de
autocunoaştere şi autoproiectare.
Adeziunea sinceră şi necondiţionată la idealuri poate să fie asociată cu manifestări de
realism brutal şi extravagant.
Adolescentul este, frecvent, pus într-o situaţie echivocă întrucât el a depăşit copilăria de care
se desparte demonstrativ, dispune de capacităţi similare cu cele ale adulţilor, dar încă nu este
acceptat ca un egal în cercul acestora. În aceste condiţii el se integrează în grupele celor de
aceeaşi vârstă cu care are mari afinităţi. Grupele de adolescenţi sunt foarte coezive, cultivă
toleranţa reciprocă şi exercită o puternică influenţă asupra personalităţii tinerilor.
Făcându-şi apariţia ca persoane deplin responsabile în mediul social, adolescenţii sunt intens
preocupaţi de nota de originalitate pe care o prezintă individualizarea lor şi prin care pot spori
valoarea integrării lor sociale. H. Wallon vorbeşte chiar de o criză a originalităţii juvenile
constând din insatisfacţia faţă de statutul comun şi din dispoziţia către adoptarea unor
pseudovalori ce generează comportamente numai formal originale, uneori chiar negative, dar
în orice caz frapante. Preocupările de originalitate ale tinerilor trebuie susţinute prin valori
autentice şi încurajate în sensul integrării celor mai înalte şi noi forme de cultură. Integrarea
personalităţii se realizează şi se desăvârşeşte prin integrarea socială care, la rândul ei, este
mijlocită prin adaptarea socială și calificarea profesională.”
(Dicționar de psihologie, Paul Popescu Neveanu)

I. Cerințe:
1. Identifică sinonime contextuale pentru următoarele cuvinte: idealuri, toleranţă.
2. Transcrie două neologisme din textul dat.
3. Scrie două expresii/locuțiuni care să conțină cuvântul viață.
4. Menționează două trăsături ale textului nonficțional prezente în textul dat.
5. Motivează prin două argumente aparteneța textului la stilul științific.
6. Transcrie un scurt fragment în care apar preocupări ale adolescentului.
7. Prezintă motivația integrării adolescentului în grupul de prieteni.
8. Explică în ce constă criza originalității juvenile în concepția lui H. Wallon.