Sunteți pe pagina 1din 2

Aproape de 30 de ani, Organizația Mondială a Turismului (OMT) a anunțat importanța

unei imagini de destinație pozitivă asupra unei țări (OMT, 1979). John Hunt, în 1975, a fost
primul care a demonstrat importanța unei astfel de imagini de destinație în creșterea numărului
de turiști care vizitează destinații cu mult peste resursele tangibile. Astfel, imaginea unei
destinații reprezintă un element cheie pentru atragerea turiștilor. Această imagine a destinației se
bazează pe percepțiile indivizilor despre destinație, ceea ce determină comportamentul lor
turistic și, în consecință, alegerea detinației lor.

În reviziurea literaturii în ceea ce privește imaginea de destinație, Baloglu și Bringberg


(1997) au ajuns la concluzia că imaginea a fost formată din două componente: cognitivă și
afectivă. Imaginea cognitivă se referă la percepția turiștilor, a credinței și cunoștințelor despre un
obiect sau o destinație, în timp ce afectivul a fost legat de sentimentele sau emoțiile pe care acel
obiect sau loc le emană.

Imaginea reprezintă suma credințelor, atitudinilor pe care o persoană sau un grup le are
asupra unui obiect. Obiectul poate să fie o companie, produs, marcă, loc, persoană, iar impresiile
pot fi adevărate sau false (Barich și Kotler, 1991). Imaginile ghidează, de asemenea,
comportamentul, oferind un indiciu pentru furnizarea informațiilor în procesele de luare a
deciziei (Kotler și Gertner, 2002). Prin urmare, ele sunt importante în cercetare deoarece acestea
influențează luarea deciiilor și comportamentul turiștilor.

Potrivit site-ului Travel Guide, turiștii și-au exprimat părerea cu privire la patrimoniile
Unesco prezentate în proiect în vederea conturării unei perspective cât mai ample a viziunii lor.

Turiștii au scris că Le Mont Saint Michel este locul cel mai demn de văzut din Franța, în
afară de Paris. De la distanță, este o lucrare magnifică de artă. Se adaptează perfect mediului
natural din jurul său. Cât despre Ibiza, ei consideră că este paradisul sărbătorilor din Marea
Mediterană deoarece este locul de naștere al muzicii. Nu în ultimul rând, Laurisilva oferă o
experiență uimitoare printr-un peisaj forestier sălbatic și totodată prin liniștea pe care o oferă.

În concluzie, modul în care este percepută țara și oamenii săi va avea impact asupra
evaluării acelei destinații și va influența turismul acesteia în industrie. Acest lucru este important
deoarece legăturile stabilite pot semnala o preferiță față de acel loc și pentru potențialul pe care îl
are.
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1680853/mod_resource/content/1/Artigos/Desti
nation_in_a_country_image_context.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Christopher_White16/publication/247624179_Desti
nation_image_To_see_or_not_to_see/links/5c53935b92851c22a39f5850/Destination-image-To-
see-or-not-to-see.pdf

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1300/J073v22n02_04

https://www.worldtravelguide.net/

S-ar putea să vă placă și