Sunteți pe pagina 1din 11

Clasa I

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice


Număr ore/săptămână: 2h
Programa școlară: OMEN 3418/19.03.2013

Curs-suport: Arte vizuale și abilități practice. Caietul micului artist,


clasa I, Editura CD Press
Autori: Nicoleta Ciobanu, Irina Terecoasă, auxiliar avizat prin
OMEN nr. 3022/08.02.2018
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (ORIENTATIVĂ*)
*Planificarea calendaristică orientativă se întocmeşte la începutul anului şcolar într-un format care permite adecvarea demersului didactic la situaţiile concrete apărute la clasă pe
parcursul anului școlar.
SEMESTRUL I
UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTURI NR. ORE SĂPTĂMÂNA OBS.
ÎNVĂȚARE SPECIFICE ALOCATE
1.1, COLAJ. CONFECȚII ȘI JUCĂRII Total – 8 ore
1.2, Punct, linie, formă. volum
1. 1.3, Decupare, pensulație, ștampilare, hașurare, caligrafie, colaj, lipirea hârtiei S1-S4
2.1,
2.3.
PICTURĂ, COLAJ, CONFECŢII ŞI JUCĂRII Total – 10 ore
1.1, Compoziţii şi obiecte decorative
1.2, Punct, linie, pată, formă, volum
2.1,
2. 2.2, Decupare după contur, pensulație, mototolire, lipire, colaj
FOTO-FILM
S5-S9
2.3,
2.4, Realizare de fotografii
Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi înregistrare

1.1, PICTURĂ, COLAJ, CONFECŢII ŞI JUCĂRII Total – 10 ore


1.3, Decoraţii simple, compoziţii şi obiecte decorative
2.1, Punct, linie, linie modulată, pată, formă
2.3,
Ștampilare, amprentare, pensulaţie
3. 2.4,
Rupere, decupare după contur și lipierea hârtiei
S10- S14

Origami, hașurare, caligrafie


FOTO-FILM
Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi înregistrare
SEMESTRUL Al II-LEA
1.1, PICTURĂ, COLAJ Total – 8ore
1.2, Decoraţii simple, compoziţii şi obiecte decorative
1.3 Pată, formă colaj,linie, pată, volum
4. 2.2,
2.3, Decupare după contur, îndoire, caligrafie, pensulație, colaj S15- S18
2.4, FOTO-FILM
2.5. Realizare de fotografii
Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi înregistrare
1.1, PICTURĂ, DESEN, CONFECŢII ŞI JUCĂRII Total – 8 ore
1.2, Nod, formă,pată, volum, punct, linie
1.3, Pensulație, dactilopictură, colaj
2.2,
Caligrafie , repetiție,
5. 2.3,
Decupare după contur, colaj
S19-S22
2.4,
2.5. FOTO-FILM
Realizare de fotografii
Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi inregistrare
1.1, CONFECŢII ŞI JUCĂRII Total – 8 ore
1.2, Punct, formă, volum, nod
1.3, 2.1, Pensulație, dactilopictură, colaj, înșirare
2.2, 2.3, 2.4,
Caligrafie
6. 2.5,
Decupare după contur , lipire, tăiere,
S23-S26
2.6.
FOTO-FILM
Realizare de fotografii
Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi înregistrare
1.1, PICTURĂ, COLAJ, CONFECŢII ŞI JUCĂRII Total – 8 ore
1.2, Pată, formă, volum
2.1, Pensulație, dactilopictură, colaj
2.2, 2.3,
2.4, Caligrafie . Desen
7. 2.5, Decupare după contur,lipire,tăiere, înșirare, țesere cu fâșii S27-S30
2.6. FOTO-FILM
Realizare de fotografii
Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi înregistrare

1.1, MODELAJ, CONFECŢII ŞI JUCĂRII Total – 8 ore


1.2, Punct, linie, pată, formă, volum
1.3 Pensulație, amprentare, colaj, , colaj, modelare,gravare
2.1,
Caligrafie
8. 2.2,
împletire, Tangram
S31-S34
2.3,
2.4, FOTO-FILM
2.5, Realizare de fotografii
2.6. Utilizarea unor fotografii şi a unor aparate de redare şi înregistrare
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 1. Poveștile toamnei PERIOADA: săptămâna 1-4

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE: 8 ORE
1.1, Iniţierea unor dialoguri ce presupun formularea de răspunsuri la întrebări COLAJ. CONFECȚII  Caietul AVAP  observare
1.2, simple şi/ sau formularea de răspunsuri ce presupun alegere duală/ ȘI JUCĂRII  planşe, sistematică
1.3, multiplă: „În desen este culoarea ta preferată sau a colegului tău?” Punct, linie, formă. fotografii, jucării  aprecieri
2.1, Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de evenimente volum globale și
2.3. personale, cu ajutorul desenului, picturii, modelajului, colajului etc. Decupare,  Conversația, individuale
Punerea în corespondenţă a desenelor, picturilor modelajului, colajului pensulație, ștampilare, explicația,  activitate
cu mesaje orale indicate punerea în corespondenţă a desenelor, picturilor, hașurare, caligrafie, demonstraţia, practică
modelajului, colajului cu mesaje orale indicate colaj, lipirea hârtiei exercițiul, jocul
Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, didactic, jocul de rol
materiale, obiecte artistice Exemplu: Joc „Cine observă ceva… (roşu, Subiecte:
rotund, neted, frumos etc.)” Struguri  AF, AI, AG
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind culori la
alegere şi tehnici improvizate  2 ore
 folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în
aplicaţii/compoziţii liber alese  2 ore – la dispoziția
 utilizarea unor tehnici simple de rupere, decupare și lipire a hârtiei cadrului didactic
Jocuri- exerciţiu pentru utilizarea corectă a instrumentelor de lucru
Jocuri muzicale cu text şi cânt pentru exersarea muşchilor mici ai mâinii

1.1,  Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în Desen liber, decorații  Caietul AVAP  observare
1.2, aplicaţii/compoziţii liber alese simple planşe, fotografii, jucării sistematică
1.3,  Utilizarea unor tehnici simple de rupere, decupare și lipire a hârtiei Punct, linie.
2.1, Iniţierea unor dialoguri ce presupun formularea de răspunsuri la întrebări Tăiere, decupare după  Conversația,  aprecieri
2.3. Povestirea unui eveniment sau a unui lanţ scurt de evenimente contur şi lipirea hârtiei explicația, globale și
personale, cu ajutorul desenului, picturii, modelajului, colajului etc. Ștampilare demonstraţia, individuale
Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, exercițiul, jocul
materiale, obiecte artistice Subiecte: didactic, jocul de rol
 Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind culori Mere rumene
la alegere şi tehnici improvizate Prietenii mei  AF, AI, AG
 Utilizarea liniei ȋn activităţi de haşurare
 Utilizarea diferitelor sensuri de trasare: de sus ȋn jos, de la dreapta  4 ore
la stânga, de la stânga la dreapta, pentru a compune spaţiul
plastic
 Jocuri- exerciţiu pentru tilizarea corectă a instrumentelor de lucru
 Jocuri muzicale cu text şi cânt pentru exersarea muşchilor mici ai mâinii
 Utilizarea punctului și a liniei cu rol decorative
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 2. PERIOADA: săptămâna 5-9

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE: 10 ORE
1.1,  Recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte PICTURĂ, COLAJ,  Caietul AVAP  observare
1.2, întâlnite în mediul familiar explorarea mediului înconjurător pentru a CONFECŢII ŞI -planşe, fotografii, sistematică
1.3, identifica forme, culori, materiale, obiecte artistice JUCĂRII jucării, aparat foto/  aprecieri
2.3, Exemplu: Joc „Cine are pe bancă ceva… (roşu, rotund,
2.4, neted, frumos etc.)”, “Raftul cu obiecte ...albastre, aspre, mici etc) Compoziţii şi telefon globale și
2.5,  Enumerarea unor caracteristici observabile ale obiecte individuale
2.6. materialelor şi instrumentelor întâlnite în mediul decorative Conversația,
familiar – Exemplu: jocul „Ce poţi spune despre …?” Punct, linie, pată, explicația,
 Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în formă, volum demonstraţia,
funcţie de proprietăţi/utilizări etc. Decupare după exercițiul, jocul
 Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în
contur, pensulație, didactic, jocul de rol
grup, folosind culori la alegere şi tehnici
improvizate mototolire, lipire,
 Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop colaj A, AI, AG
decorativ în aplicaţii/compoziţii liber alese FOTO-FILM
 Selectarea şi utilizarea elementelor grafice, cu scop decorativ, Realizare de 10 ore
adaptat temei alese; fotografii
 Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru
Utilizarea unor
 Exersarea muşchilor mici ai mâinii prin operaţii de
frământare, coasere, înşirare, împletire etc. fotografii şi a unor
 Exersarea modului de îngrijire / păstrare a aparate de redare
instrumentelor şi materialelor de lucru şi înregistrare
 Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texturi Subiecte
diferite; formularea de întrebări simple şi Soare de aur
răspunsuri despre cele observate Frunze arămii
 Exerciţii de utilizare a aparaturii electronice pentru realizarea
Floarea-soarelui
unor fotografii/ ȋnregistrări
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 3. PERIOADA: săptămâna 10-14

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE: 10 ORE
1.1, Recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte PICTURĂ, COLAJ,  Caietul AVAP  observare
1.2, întâlnite în mediul familiar explorarea mediului înconjurător pentru CONFECŢII ŞI JUCĂRII planşe, fotografii, jucării, sistematică
1.3, a identifica forme, culori, materiale, obiecte artistice Decoraţii simple, aparat foto/ telefon,  aprecieri
2.3, Enumerarea unor caracteristici observabile ale
2.4, materialelor şi instrumentelor întâlnite în mediul compoziţii şi obiecte acuarele, pensulă, globale și
2.5, familiar – Exemplu: jocul „Ce poţi spune despre …?” decorative foarfecă, lipici, frunze individuale
2.6. Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în Punct, linie, linie uscate / petale de flori,  activitate
funcţie de proprietăţi/utilizări etc. modulată, pată, formă creion cu gumă practică
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în Ștampilare, amprentare,  portofoliul
grup, folosind culori la alegere şi tehnici pensulaţie Conversația, elevului
improvizate
Rupere, decupare după explicația,
Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop
decorativ în aplicaţii/compoziţii liber alese contur și lipierea hârtiei demonstraţia,
utilizarea corectă a instrumentelor de lucru Origami, hașurare, exercițiul, jocul
 Selectarea şi utilizarea elementelor grafice, cu scop caligrafie didactic, jocul de rol
decorativ, adaptat temei alese; FOTO-FILM
 Utilizarea diferitelor sensuri de trasare: de sus ȋn jos, de la Utilizarea unor AF, AI, AG
dreapta la stânga, de la stânga la dreapta, pentru a compune fotografii şi a unor
spaţiul plastic aparate de redare şi
Exersarea muşchilor mici ai mâinii prin operaţii de
10 ore
înregistrare
frământare, coasere, înşirare, împletire etc.
Subiecte:
Exersarea modului de îngrijire / păstrare a
Câinele și pisica
instrumentelor şi materialelor de lucru
Șarpele
Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texturi
În ogradă
diferite
 Exerciţii de utilizare a aparaturii electronice pentru realizarea
unor fotografii/ ȋnregistrări
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 4. PERIOADA: săptămâna 15-18

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE:8 ORE
1.1,  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, PICTURĂ, COLAJ  Caietul AVAP  aprecieri
1.2, culori, materiale, obiecte artistice Decoraţii simple, planșe, creioane colorate, globale și
1.3  Expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări valoroase compoziţii şi obiecte carioca, pensule, acuarele, individuale
2.2, ale culturii româneşti tradiţionale şi contemporane, precum şi
2.3, ale culturii universale, redate pe suport electronic sau în decorative foarfeca, lipici,
2.4, albume Pată, formă colaj,linie, videoproiector, computer  observarea
2.5.  Vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere meşteşugăreşti, pată, volum sistematică
filme documentare Decupare după contur, Conversația, explicația,
 Exprimarea de mesaje orale simple despre: textura, îndoire, caligrafie, exercițiul, jocul didactic,
culoarea, dimensiunea, forma, grosimea şi utilitatea unor pensulație, colaj demonstrația
obiecte, strânse într-o colecţie sau la Colţul de Artă amenajat
FOTO-FILM
special în clasă
 Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, Realizare de fotografii AF, AI, AG
folosind culori la alegere şi tehnici improvizate Utilizarea unor fotografii
 Realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi utilizarea şi a unor aparate de  8 ore
unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, lipire, redare şi înregistrare
rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie de
nevoile/opţiunile copiilor Subiecte:
 Confecţionarea de jocuri şi jucării simple – utilizarea corectă Românașii
a instrumentelor de lucru: copilul ţine corect creionul, pensula, Omul de zăpadă
 Selectarea şi utilizarea elementelor grafice, cu scop Peisaj de iarnă
decorativ, adaptat temei alese

 Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texture diferite;


 utilizarea materialelor refolosibile ȋn scopul creării unor
obiecte utile
 Realizarea unor expoziţii tematice
 Identificarea utilităţii obiectelor create
 Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite; decorarea
sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 5. PERIOADA: săptămâna 19-22

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE: 8 ORE
1.1,  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, PICTURĂ, DESEN, Caietul AVAP  observare
1.2, culori, materiale, obiecte artistice CONFECŢII ŞI JUCĂRII Pensule, acuarele, borcan, sistematică
1.3  Expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări valoroase Nod, formă,pată, volum, plastilină, vată, bandă  aprecieri
2.2, ale culturii româneşti tradiţionale şi contemporane, precum şi
2.3, ale culturii universale, redate pe suport electronic sau în punct, linie adezivă, șosetă, orez, globale și
2.4, albume Pensulație, dactilopictură, panglică individuale
2.5.  Vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere meşteşugăreşti, colaj Conversația, explicația,
filme documentare Caligrafie , repetiție, demonstrația, exercițiul,
 Exprimarea de mesaje orale simple despre: textura, Decupare după contur, învățarea prin
culoarea, dimensiunea, forma, grosimea şi utilitatea unor colaj descoperire,
obiecte, strânse într-o colecţie sau la Colţul de Artă amenajat
FOTO-FILM AF, AI, AG
special în clasă
 Utilizarea liniei ȋn activităţi de haşurare; Realizare de fotografii 8 ore
 Utilizarea diferitelor sensuri de trasare: de sus ȋn jos, Utilizarea unor fotografii şi
de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta, a unor aparate de redare
pentru a compune spaţiul plastic şi inregistrare
 Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup,
folosind culori la alegere şi tehnici improvizate Subiecte:
 Realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi utilizarea Căciula
unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, lipire, Flori de gheață
rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie de Copacul anotimpurilor
nevoile/opţiunile copiilor
 Confecţionarea de jocuri şi jucării simple – utilizarea
corectă a instrumentelor de lucru: copilul ţine corect creionul,
pensula
 Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texture diferite;
 Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite; decorarea
sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu;
 Organizarea unor dezbateri/prezentări, utilizând obiectele
confecţionate: “Pe unde a trecut balonul meu?”, “Ce vezi din
balon?” etc.
 Organizarea unor expoziţii, târguri tematice
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 6. - PERIOADA: săptămâna 23-26

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE: 8 ORE
1.1,  Identificarea materialelor (pensule, pastile și tuburi CONFECŢII ŞI JUCĂRII  Caietul AVAP  observare
1.2, de culori, paleta, plastilina etc.) și a modului de utilizare a Punct, formă, volum, nod planșe, fișe, jetoane, sistematică
1.3 acestora Pensulație, dactilopictură, creioane, carioci, foarfecă,  aprecieri
2.1,  Exerciții de identificare a diferitelor forme din natură pe colaj, înșirare
2.2, lipici, acuarele, pensulă, globale și
imagini (reproduceri de artă) ca: forme de obiecte, forme
2.3, Caligrafie obiecte decorative, individuale
geometrice, forme plastice
2.4,  Exerciții de organizare a spațiului plastic cu ajutorul Decupare după contur , nasturi, rolă de carton,
2.5, formelor spontane și elaborate lipire, tăiere, farfurie de carton
2.6.
 Realizarea petelor de culoare prin tehnicile: fuzionare, FOTO-FILM Conversația, explicația,
presare, suprapunere, decolorare, stropire etc. Realizare de fotografii demonstrația, exercițiul,
 ealizarea de compoziții nonfigurative și figurative, folosind Utilizarea unor fotografii jocul didactic, învățarea
pata de culoare şi a unor aparate de prin descoperire
 Utilizarea liniei ȋn activităţi de haşurar; redare şi înregistrare AF, AI, AG
 Utilizarea diferitelor sensuri de trasare: de sus ȋn jos, Subiecte:  8 ore
de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta, pentru a Fluturașul – mărțișor
compune spaţiul plastic Colier pentru mama
 Activități practice de realizare a unor compoziții combinate Felicitare pentru mama
 Conversații despre posibile utilizări ale produselor realizate
individual sau în grup
 Exerciții de decupare după contur, lipire, rupere
 Activități practice de realizare a unor compoziții și jucării
simple
 Identificarea utilităţii lucrărilor realizate
 Organizarea unor expoziţii tematice

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 7. PERIOADA: săptămâna 27-30


COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE
SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE: 8 ore
1.1,  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, PICTURĂ, COLAJ, Caietul AVAP  observare
1.2, culori, materiale, obiecte artistice CONFECŢII ŞI JUCĂRII + anexe, sistematică
1.3,  Expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări valoroase Pată, formă, volum Pensule, acuarele, nuci,  aprecieri
2.1, ale culturii româneşti tradiţionale şi contemporane, precum şi
2.2, ale culturii universale, redate pe suport electronic sau în Pensulație, plastilină, farfurie de globale și
2.3, albume dactilopictură, colaj carton, balon individuale
2.4,  Vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere meşteşugăreşti, Caligrafie . Desen Conversația, explicația,
2.5, filme documentare Decupare după demonstrația, exercițiul,
2.6.  Exprimarea de mesaje orale simple despre: textura, contur,lipire,tăiere, învățarea prin descoperire,
culoarea, dimensiunea, forma, grosimea şi utilitatea unor înșirare, țesere cu fâșii AF, AI, AG
obiecte, strânse într-o colecţie sau la Colţul de Artă amenajat
FOTO-FILM
special în clasă
 Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, Realizare de fotografii 8 ore
folosind culori la alegere şi tehnici improvizate Utilizarea unor fotografii
 Realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi utilizarea şi a unor aparate de
unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, lipire, redare şi înregistrare
rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie de Subiecte:
nevoile/opţiunile copiilor Iepurașul
 Confecţionarea de jocuri şi jucării simple – utilizarea corectă Puișorul
a instrumentelor de lucru: copilul ţine corect creionul, pensula, Ouă-felicitare
 Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texture diferite;
lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite; decorarea
sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 8. PERIOADA: săptămâna 31-34

COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SPECIFICE CONȚINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
NR. DE ORE ALOCATE: 8 ore
1.1,  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, MODELAJ, CONFECŢII Caietul AVAP  observare
1.2, culori, materiale, obiecte artistice ŞI JUCĂRII + anexe sistematică
1.3  Expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări valoroase Punct, linie, pată, Pensule, acuarele,  aprecieri
2.1, ale culturii româneşti tradiţionale şi contemporane, precum şi
2.2, ale culturii universale, redate pe suport electronic sau în formă, volum foarfecă, plastilină, lipici, globale și
2.3, albume Pensulație, amprentare, cutie de carton individuale
2.4,  Vizionarea unor expoziţii de artă, ateliere meşteşugăreşti, colaj, , colaj, Conversația, explicația,
2.5, filme documentare modelare,gravare demonstrația, exercițiul,
2.6.  Exprimarea de mesaje orale simple despre: textura, Caligrafie învățarea prin
culoarea, dimensiunea, forma, grosimea şi utilitatea unor împletire, Tangram descoperire,
obiecte, strânse într-o colecţie sau la Colţul de Artă amenajat
FOTO-FILM AF, AI, AG
special în clasă
 Utilizarea liniei ȋn activităţi de haşurare Realizare de fotografii 8 ore
 Utilizarea diferitelor sensuri de trasare: de sus ȋn jos, Utilizarea unor fotografii
de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta, pentru a şi a unor aparate de
compune spaţiul plastic redare şi înregistrare
 Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup,
folosind culori la alegere şi tehnici improvizate Subiecte
 Realizarea unor cadouri, felicitări pentru cei dragi utilizarea Brățara prieteniei
unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, lipire, Sărbătoarea verii
rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie de Animale fantastice
nevoile/opţiunile copiilor
 Confecţionarea de jocuri şi jucării simple – utilizarea corectă
a instrumentelor de lucru: copilul ţine corect creionul, pensula,
 Mototolirea, ruperea şi tăierea hârtiei cu texture diferite;
lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite; decorarea sălii
de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu;
implicarea ȋn organizarea unor evenimente festive “Ziua
copilului”, “Sfârşit de an şcolar”, “Parada Alfabetului vesel” etc.,
prin realizarea decorurilor, a costumelor şi a micilor daruri
pentru actori/ invitaţi