Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele: ...................................................... Data:..........................

1. Completaţi enunţurile:

a) Munţii Carpaţi sunt împărţiţi în _______ grupe:


 ___________________________ care se întind de la ___________________________ până la
__________________________;
 ____________________________ care se întind de la ___________________________ până la
___________________________;
 _____________________________ care se întind de la __________________________ până la
____________________________;
b) Cele mai înalte vârfuri din Munţii Carpaţi sunt..............................( ___m)..................................(____m);
c) Cele mai ciudate/deosebite forme sunt.........................şi...........................din M-ţii Bucegi;
d) Cei mai înalţi munţi din Carpaţii Răsăriteni sunt .................................................;
e) Legătura dintr-o parte în alta a munţilor se face prin.................................................;
f) Singurul lac din România format într-un crater vulcanic se numeşte __________________________;

2. Completaţi textul de mai jos cu noţiunile corespunzătoare:

„ Munţii Carpaţi fac parte dintr-un __________________________. Munţii se formează în urma


___________________________, adică prin ____________________________________________ sau prin
_____________________________________. Munţii Carpaţi sunt munţi relativ ___________________. În subsol se
găsesc multe ________________________. De asemenea, munţii reprezintă şi zone de atracţie
_________________________. De aceea, în fiecare an ei sunt vizitaţi de turişti.”

( turistic; lanţ muntos; tânăr; încreţirea scoarţei; erupţie vulcanică; încreţitura scoarţei; resurse; ape;
păduri;roci; cutremur)

3. Stabiliţi corelaţia între definiţiile din coloana I şi răspunsurile din coloana a II – a. Completaţi corect
tabelul de corespondenţă:

a) Cel mai înalt vârf din Carpaţii Orientali ….............. 1) M-ţii Retezat;
b) Cel mai mare parc natural/rezervaţie se află în …................. 2) Vârful Bihor;
c) Grupa de munţi cuprinsă între Valea Prahovei şi 3) C-ţii Orientali;
Văile............ ….................... 4) L.Roşu;
d) Grupă de munţi pe care am vizitat-o …..................................... 5) Vârful Pietrosul;
e) Cel mai înalt vârf din Carpaţii Occidentali ….............................. 6) Moţi;
f) Locuitori ai Munţilor Apuseni …................... 7) Cozia;
g) Pe vârful Omu se găseşte o …..................................... 8) C-ţii Meridionali;
h) Mureşul izvorăşte din …............................. 9) Parâng;
i) Trecătoare din Carpaţii Meridionali …......................... 10) Muntele Hăşmaşul Mare;
j) Unul din lacurile de baraj natural se numeşte …......................... 11) Staţie meteorologică;

4. Precizaţi bogăţiile munţilor.....................................................................................................................


5. Adevărat/fals:
Munţii Călimani sunt de origine vulcanică.......................
Carpaţii Occidentali sunt cei mai înalţi munţi din ţară...............................
Munţii Bistriţei se găsesc în centrul Carpaţilor Orientali..........................
Munţii Apuseni sunt bogaţi în minereuri auro-argintifere.....................
Trecătoarea Prislop asigură trecerea din Moldova în Ardeal .......................
Carpaţii Meridionali sunt alcătuiţi din roci foarte moi........................

AN ŞCOLAR 2008-2009 CLASA a IV-a C


1. Obiectul: GEOGRAFIE
2. Unitatea de învăţare: Marile unităţi geografice ale ţării
3. Tema : Munţii Carpaţi
4. Itemi:

 I1 – Completarea corectă a enunţurilor;


 I2 – Completarea textului cu inserarea cuvintelor adecvate;
 I3 – Stabilirea corespondenţelor între definiţii şi răspunsuri;
 I4 – Identificarea bogăţiilor solului şi subsolului munţilor;
 I5 – Alegerea propoziţiilor cu valoare de adevăr;

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

ITEMI FOARTE BINE BINE SUFICIENT


 I1 - Completează corect 12-15 - Completează corect 8-11 - Completează corect 4 – 7
enunţuri; enunţuri; enunţuri;
 I2 - Completează corect textul - Completează textul - Completează textul
potrivind 6-7 cuvinte; potrivind cele 4-5 cuvinte; potrivind 2-3 cuvinte;
 I3 - Stabileşte corect 9-10 - Stabileşte corect 7-8 - Stabileşte corect 5-6
corespondenţe; corespondenţe; corespondenţe;
 I4 - Identifică şi enumeră corect - Identifică şi enumeră 4 - Identifică şi enumeră 2
6 bogăţii; bogăţii; bogăţii;
 I5 - Alege 4 propoziţii Alege 2-3 propoziţii -Alege 1-2 propoziţii
adevărate şi 2 false. adevărate şi 1 falsă.-. adevărate şi 1 falsă.

AN ŞCOLAR 2008-2009 CLASA a IV-a C