Sunteți pe pagina 1din 7

FIŞA POSTULUI NR.

I. Denumirea oficială a postului (COR): Director de hotel


1. Codul COR: 141105
2.Obiectivele specifice ale muncii:
 Planificarea, organizarea si coordonarea activitatilor de prestări servicii
hoteliere, resurse umane, marketing si aprovizionare
II.Date personale
Nume:
Prenume:

III.Integrarea postului de muncă în structura organizatorică a organizaţiei


1.Poziţia postului în cadrul structurii organizaţiei:
a. Denumirea departamentului în care îşi desfăşoară activitatea: Direcţia de
prestari servicii hoteliere
b. Postul imediat superior: Director General Executiv
c. Postul imediat inferior: Sef complex hotelier
d. Are în subordine: restaurantele, barurile, hotelurile, agenţia de turism,
biroul comercial, departamentul de marketing,departamentul de resurse
umane;
e. Este înlocuit de: Director General Executiv
f. Înlocuieşte pe: Sef Complex Hotelier
2.Relaţii:

A. Ierarhice: Presedintele Consiliului de Administratie, Director General


Executiv
B.Funcţionale: colaborează cu toate compartimentele societăţii
C.De reprezentare:
 in fata organelor de control pe linie de alimentatie publica, hotele, si
resurse umane cu conditia ca acestea sa fie inregistrate in registul de
control iar conducerea executiva si membrii CA sa fie informati de
prezenta controlului in unitate
 targuri de turism si alte evenimente pentru care primeste delegatii

IV.Atribuţiile postului de muncă:

 Administreaza bugetele aprobate de catre Consiliul de Administratie si/ AGA pentru


directia si departamentele coordonate, incadrandu-se in acestea
 Elaboreaza planuri in vederea creşterii rentabilităţii activităţilor din subordine si
optimizarea costurilor
 Negociaza contractele de inchiriere si contractele de prestari servicii pe linie hotelierea si
de restaurant cu respectarea dispozitiilor Consiliului de Administratie
 Urmăreşte şi propune măsuri pentru menţinerea sau schimbarea clasificării hotelelor,
restaurantelor, barurilor
 Propune pe bază de documentaţii justificative sisteme de organizare a activităţii,
redimensionarea formaţiilor de lucru, modernizări, reprofilări ori deschideri de noi
activităţi
 Propune lucrări de modernizare, lucrări de decoraţiuni interioare şi exterioare, lucrari de
întreţinere şi reparaţii necesare pentru buna desfăşurare a activităţii in hoteluri,
restaurante, baruri si piscina;
 Propune Consiliului de Administraţie tactici şi strategii de marketing, răspunzând de
materializarea celor aprobate;
 Propune şi răspunde de activitatea de promovare a ofertelor turistice ale societăţii;
 Se consulta cu directorul general executiv privind preţurile şi tarifele pentru serviciile
turistice oferite de societate si le prezinta spre aprobare mebrilor Consiliului de
Administratie
 Organizează şi răspunde de evenimentele speciale (revelion, grupuri,14 februarie, 8
martie, sarbatori religioase pentru turisti straini, conferinte, etc);
 Asigura reactualizarea informatiilor si a ofertelor de pe site-ul societatii in colaborare cu
directia
IT
 Stabileste, împreună cu Departamentul de RU atributiile si criteriile minime de selectare
pentru personalul din subordine, urmărind modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu
prevăzute in fisa postului;
 Propune selectarea, angajarea, promovarea, instruirea şi sancţionarea personalului din
sectoarele pe care le coordonează;
 Participă în calitate de invitat la şedinţele Consiliului de Administraţie, pentru a sustine
raportarile de pe ordinea de zi
 Respectă si propune imbunatatirea prevederilor cuprinse în documentele Sistemului de
Management al Calităţii şi participă la toate activităţile de formare şi evaluare a
personalului din cadrul societăţii.
 Urmăreşte respectarea de către salariaţii subordonaţi a documentelor Sistemului de
Management al Calităţii
 Se implică în eradicarea atitudinilor contraproductive ale angajaţilor.
 Prelucrează împreună cu ceilalţi şefi din subordine cerinţele referitoare la
comportamentul fidel al angajaţilor faţă de organizaţie

V. Responsabilităţile postului de muncă:

 Răspunde de întocmirea ofertelor turistice ale societăţii, în vederea măririi cifrei de


afaceri;
 Propune şi răspunde de activitatea de promovare a ofertelor turistice ale societăţii;
Raspunde de incasarea si urmarirea contractelor care sunt in derulare in directia
coordonata
 Urmăreşte şi răspunde de calitatea tuturor serviciilor prestate de societate clienţilor;
 Coordonează şi răspunde de activitatea de aprovizionare a societăţii cu mărfuri, materii
prime, materiale, substanţe de curăţat şi întreţinere, obiecte de inventar, necesare bunei
desfăşurări a activităţii cu respectarea furnizorilor şi distribuitorilor agreaţi de Consiliul
de Administraţie (lanturi de magazine Metro, Sellgross, Cash and Carry, Care Four,
Bricostore, Dealeri autorizati,ITC) ;
 Coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea normelor igienico-sanitare în hoteluri,
restaurante, baruri si in piscina, in conformitate cu prevederile legale
 Raspunde de informarea subalternilor asupra modificarilor legislative intervenite in
privinta domeniilor de activitate coordonate
 Răspunde de obţinerea licenţelor şi autorizaţiilor necesare funcţionării restaurantelor,
barurilor, hotelurilor, piscina si Agentia de turism
 Răspunde de respectarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces
 Răspunde pentru neîndeplinirea atribuţiilor postului, răspunde moral şi material pentru
orice pagubă adusă societăţii precum şi pentru nerespectarea legilor în vigoare referitoare
la activitatea hoteliera si de restaurant
 Se asigura ca toată corespondenta interna si externa legat de activitatea coordonata ajunge
la destinatie
 In caz de urgenta preia atributiile salariatilor din subordine

VI. Pregătirea necesară postului de muncă:

1. De bază: studii superioare economice


2. De specialitate: Turism si servicii
VII. Experienţa solicitată: 1-3 ani

VIII. Acomodarea cu cerinţele postului de muncă:

 Pentru o persoană cu experienţă: 2 luni


 Pentru o persoană lipsită de experienţă: 3 luni

IX. Competenţele postului de muncă:

A. Cunoştinţe

 de operare PC,
 limbi străine( de preferinta engleza, germana, ebraica),
 tehnici de negociere,
 tehnologia activităţii hoteliere,
 de coordonare a de agenţiei de turism,
 cunoştinţe de marketing.

B. Deprinderi şi abilităţi:

 Disponibilitate faţă de nevoile societăţii


 Rezistenţa la efort psihic
 Nivel de dezvoltare intelectual peste mediu
 Capacitate managerială
 Abilităţi de comunicare, sociabilitate, adaptabilitate, intuiţie psihologică
 Spirit comercial şi de echipă
 Seriozitate, onestitate, corectitudine, discreţie
 Dinamism, eficienţă
C. Altele:

 Conştiinciozitate şi responsabilitate în efectuarea sarcinilor de muncă

X. Condiţiile postului de muncă:


A. Programul de lucru: 8 ore /zi, depăşirile de program se fac în funcţie de
necesităţi
Munca prestată peste programul de lucru nu va fi retribuită suplimentar, beneficiind
de zile de concediu suplimentar şi o salarizare stabilită în raport cu responsabilităţile care îi
revin.

B. Natura muncii: individual şi în echipă


C. Deplasări: în funcţie de necesităţi

XI. Condiţiile materiale ale postului de muncă (dotări):

 Calculator, telefon mobil şi fix, acces la documentaţia de specialitate.

XII. Posibilităţi de promovare: in functie de calificari si de rezultatele obtinute


pe postul actual

XIII. Pachet salarial: se stabileste prin negociere, in conformitate cu grila de


salarizare a societăţii, stabilită prin Contractul Colectiv de Muncă.

Salariatul, în caz de necesitate, printr-un ordin scris, poate să execute şi alte


misiuni solicitate de şeful direct sau conducerea executiva.

Data:

Ocupantul postului de muncă Director General Executiv


ANUNT DE RECRUTARE

DESCRIEREA JOBULUI-Barlad

Hotelul este construit in zona centrala a orasului. Cu o arhitectura moderna de ultima


generatie, el pune la dispozitie 63 de camere spatioase, confortabile si elegant mobilate in stil
occidental. Profesionalismul personalului si calitatea serviciilor ofera oaspetilor momente de
neuitat.
Cautam pentru completarea echipei:

-DIRECTOR DE HOTEL

Cerinte

Candidatul ideal:
- are experienta de cel putin doi ani pe un post similar
- este o persoana serioasa, calculata
- rezistenta la stres
- are abilitati de lider

Responsabilitati:
- Evidenta bugetului si asigurarea profitului;
- Mentinerea legaturii cu diferite sectii pentru bunul demers al activitatilor;
- Participarea la intocmirea bugetului si restructurarea lor atunci cand este cazul;
- Recrutarea si oferirea de treninguri pentru noi angajati daca este cazul
- Alocarea de obiective agentilor si urmarirea acestora dupa un anumit standard
- Monitorizarea stocului
-initiativa
-urmarirea gradului de satisfactie al clientului

Beneficii:
- mediu de lucru stabil,
- contract de munca pe perioada nedeterminata
- pachet salarial atractiv

VREI SA LUCREZI IN DOMENIUL HOTELIER SI SA FACI PARTE DIN ECHIPA NOASTRA?

SUNA LA 0732.467.981
Sau
TRIMITE-NE CV-UL PE EMAIL LA ADRESA:grandhotelbarlad@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și