Sunteți pe pagina 1din 26

Presa cu două coloane

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA”DIN SIBIU


FACULTATEA DE INGINERIE “HERMANN OBERTH”
Specializarea:
ELECTROMECANICĂ

Tema de proiectare

Presa cu doua coloane

Coordonator:
Prof. Dr. Ing. Barbu Stefan

Student: Margu Petre-Gheorghe


Anul II EM-FR Gr. 1/2

1
Presa cu două coloane

Cuprins

Capitolul I. Presa cu şurub cu două coloane................................................... 4

Capitolul II. Metodologia de proiectare a presei cu şurub..............................5


1. Stabilirea sarcinilor care încarcă elementele
presei.....................................5
2. Calculul
şurubului.......................................................................................5
1.1 Alegerea
materialului..................................................................................5
1.2 Calculul de
predimensionare.......................................................................5
1.3 Verificarea condiţiei de
autofrânare............................................................6
1.4 Verificarea la solicitări
compuse.................................................................6
1.5 Verificarea la
flambaj……………………………………………..............7
3. Calculul piuliţei..........................................................................................8
3.1 Alegerea materialului……………………………………………………..8
3.2 Calculul numărului de spire……………………………………...…….….8
3.3 Verificarea spirei………………………………………………………….8
3.4 Alegerea dimensiunilor piuliţei...................................................................9
3.5 Verificarea piuliţei la solicitări compuse...................................................10
3.6 Verifiarea gulerului....................................................................................10
4. Calculul corpului.......................................................................................11
4.1 Calculul coloanelor....................................................................................11
4.2 Calculul traversei fixe……………………………………………………11

2
Presa cu două coloane

5. Calculul traversei mobile...........................................................................12


6. Calculul randamentului…………………………………………...…..…12
Capitolul III. Metodologia de proiectare a mecanismului de acţionare cu
clichet orizontal .................................................................................................13
1. Schiţa mecanismului..................................................................................13
2. Calculul prelungitorului…………………………...………………….….14
3. Calculul roţii de clichet………………………………………………….14
3.1 Alegerea materialului……………………………………………………14
3.2 Alegerea dimensiunilor………………………………………………….15
3.3 Verificarea roţii de clichet la solicitări…………………………………..15
4. Calculul clichetului………………………………………………………17
4.1 Alegerea materialului…………………………………………………....17
4.2 Alegerea dimensiunilor………………………………………………….17
4.3 Verificarea clichetului la compresiune excentrică....................................18
5. Calculul manivelei propriu-zisă................................................................18
5.1 Alegerea materialului................................................................................18
5.2 Alegerea dimensiunilor………………………………………………….18
5.3 Verificarea manivelei la solicitări.............................................................18
6. Calculul bolţului clichetului……………………………………………..19
6.1 Alegerea materialului……………………………………………………19
7. Calculul arcului cilindric elicoidal de compresiune care menţine clichetul
orizontal în contact cu dintele roţii de clichet.....................................................20
Notatii..................................................................................................................24
Bibliografie……………………………………………………………………..26

3
Presa cu două coloane

Presa cu şurub cu două coloane

Schema structurală şi sarcinile care încarcă elementele presei cu şurub şi


două coloane sunt prezentate în fig.1.
Principalele elemente ale presei sunt:
1. Şurubul de mişcare;
2. Piuliţa fixă;
3. Traversa mobilă;
4. Cadrul;
5. Mecanismul de acţionare care este format din:
6. Placa de bază;
7. Traversa fixă;
8. Coloanele;
Modul de funcţionare se poate urmări pe schema structurală (fig.1,a).
Şurubul de mişcare 1 realizează atât mişcarea de rotaţie, în urma utilizării
mecanismului de acţionare 5, cât şi mişcarea de translaţie, prin care se
deplasează traversa mobilă 3 şi se realizează forţa de presare Q . Legătura dintre
şurubul de mişcare şi traversa mobilă se realizează printr-o cuplă de frecare
axială cu frecare de alunecare sau cu frecare de rostogolire.
Fig.1

4
Presa cu două coloane

Conform modului de funcţionare se pot stabili principalele solicitări


pentru elementele presei:
- şurubul de mişcare 1 este solicitat la compresiune de sarcina Q
şi la torsiune de momentul de frecare M f dintre şurub şi
traversa mobilă;
- piuliţa fixă 2 este solicitată la tracţiune de sarcina Q şi la
torsiune de momentul din cupla elicoidală M ins ;
- principalele solicitări ale celorlalte elemente sunt: tracţiune
pentru coloane, încovoiere pentru traverse (fixă şi mobilă)
Diagramele de încărcare ale elementelor presei cu şurub şi două coloane sunt
prezentate în fig.1,b.
Momentul realizat prin mecanismul de acţionare trebuie să echilibreze atât
momentul de înşurubare M ins cât şi pe cel de frecare M f , deci M m = M ins + M f

Metodologia de proiectare a presei cu şurub.

1. Stabilirea sarcinilor care încarcă elementele presei.

2.Calculul şurubului
2.1Alegerea materialului
Se recomandă OL 45;

2.2Calculul de predimensionare:
Sarcina de calcul Qc , [ N ]
Qc = βQ [ N ]
Q = 27.100 N
Cursa = H = 175 cm
β =1,05...1,1
Qc = 1.05 Q = 1.05 × 27.100 = 28.455 N = 30.000N

5
Presa cu două coloane

Qc adoptat = 30.000N
Diametrul interior al filetului d3, mm
4Qc
d3 =
π σac
σac = 60 ... 80 MPa – pentru sarcini de lucru MPa ≥ 20000 N
σac - adoptat 70 MPa
4 ×30 .00 120 .00
= = 545 .9 = 23 .36
d3 = 3.14 ×70 291 .8

d3= 23.36

Alegerea filetului standardizat:

Diametrul Diametrul
nominal Pasul P Diametrul Diametrul interior
d mediu exterioe
Sirul Sirul d2=D2 D4 d3 D1
1 2
30 6 27,000 31,000 23,00 24,000
0

2.3Verificarea condiţiei de autofrânare


Unghiul de înclinare al spirei filetului β2 , grade
P 6 6
β2 = arctg =arctg 3,14 ×27 .000 = arctg 84 .78
πd 2
180
β2 = arctg 0.070 = 0.070 ×3,14 = 4,012
β2 =4,012
Unghiul aparent de frecare ϕ'
µ
ϕ' = arctg
α
cos
2
µ = 0,11...0,12 pentru oţel/oţel
µ = 0,115
0,115
0,115
ϕ' = arctg 30 = = arctg 0,119
cos 0,965
2
180
ϕ' = 0,119 × = 6,821
3,14
Condiţia de autofrânare
β2<φ’
4,012 < 6,821 conditie indeplinita

2.4Verificarea la solicitări compuse

2.4.1 Momentul de torsiune care solictă şurubul; Mt, Nmm

6
Presa cu două coloane

d rul
M t = M f = µ rul Q - pentru cuplă cu frecare cu rostogolire;
2
μrul = 0,008…0,01
Se alege, în funcţie de diametrul nominal al şurubului d, rulmentul axial cu
simplu efect, cu respectarea condiţiilor:
d rul > d
C0 a ≥ Q
drul = 30 [mm]
Drul = 47 [mm]
Hrul = 11 [mm]
Capacitatea de incarcare ( C0 a )= 32,5 > 27,1 [KN]
Stas tip rulment 51106 stas 3921

2.4.2 Tensiunea efectivă de compresiune σc , MPa


4Q 4 ×28 ,455 113820
σc = = = = 66,981 MPa
πd 32 3,14 ×545 ,689 1699 ,275
2.4.3 Tensiunea efectivă de torsiune τt , MPa
16 M t 16 ×66 ,981 1071 ,696
τt = 3 = = = 0,0267
πd 3 3,14 ×12747 ,295 40026 ,506
τt = 2,677

2.4.3.Tensiunea echivalentă σe , MPa


σ e = σ c2 + 4τ t2 ≤ σ ac
σe = 66 ,981 2 +( 4 ×2,677 2
)= 4515 ,119 = 67,194
σe = 67,194;
σ a c = 70
σe < σ a c

2.5Verificarea la flambaj

Coeficientul de zvelteţe λ
lf 175
λ= = 5,84 = 29,965
imin
l f = Kl - lungimea de flambaj
K = 0,5
l - se măsoară pe desen
π d 34
I d
imin = min ≈ 642 = 3
A πd3 4
4
23 ,36
imin = 4
= 5,84 [mm]

Domeniul de flambaj
7
Presa cu două coloane

λ < λ0 - flambaj plastic


λ = 29,965
λ0 = 89 - pentru OL 50
λ < λ0 ;
Flambaj plastic
σf
c= ≥ ca
σc
599 ,3
c = 66 ,981
=8,94

ca - adoptat 5
σ f = 335 − 0,62 λ - pentru OL 50
σf = 599,3
σc = 66,981
c > ca

3 Calculul piuliţei

3.1Alegerea materialului
Se recomandă OL 50 stas 500/2

3.2Calculul numărului de spire

Numărul de spire z
4Q
z=
π ( d − D12 ) pa
2

pa = 7... 13
pa - adpotat = 10
4 × 27100 108400
z= 3,14 (32 2 − 27 2 ) ×10 = 14067 ,2
= 7,705
z =7,705 din calcule
z – adoptat = 8 spire
6 ≤ z ≤ 10 , număr întreg
Lungimea piuliţei H p , mm
H p = zP
Hp = 8 × 6 = 48 [mm]
Adoptat H p = 50 [mm]

3.3Verificarea spirei
Verificarea la încovoiere σi şi forfecare τf , în
MPa
Verificare la incovoiere
Piuliţă din OL50 stas 500/2
3Q(d 2 − d 3 )
σi = ≤ σ ai
πd 3h 2 z
h = 0,634 P

8
Presa cu două coloane

σai = 60 ... 80 MPa


σai - adoptat = 60 MPa
3 ×27100 ( 27 −23 )
σi = = 38,898 MPa
3,14 ×23 ×14 ,470 ×8
σi = 38,898 MPa
σi < σai

Verificare la forfecare
Piuliţă din OL50 stas 500/2
Q
τf = ≤ τ af
πd 3 hz
τaf =50 ... 65 MPa
τaf - adoptat = 50 MPa
27100
τf = = 12,330 MPa
3,14 ×23 ×3,804 ×8
τf =12,330 MPa
τaf = 50 MPa
τf < τaf

3.4Alegerea dimensiunilor piuliţei

3.4.1 Diametrul exterior al piuliţei


De , mm
De = D4 + (8... 10 ) mm
De = 31+9 =40 mm
De = 40 mm

3.4.2 Diametrul exterior al gulerului


Dg , mm
Dg = De + ( 24 ... 32 ) mm
Dg = 40 + 28 = 68 mm
Dg = 68 mm

3.4.3 Înălţimea gulerului


hg , mm
hg =8... 12 mm
hg = 10 mm

3.5Verificarea piuliţei la solicitări compuse

3.5.1.1 Tensiunea efectivă de tracţiune σt ,


MPa

9
Presa cu două coloane

4Q
σt =
π ( De2 − D42 )
108400
σt =
3,14 × (40 2 − 31 2 ) = 54,025 MPa
σt = 54,025 MPa

3.5.2 Tensiunea efectivă de torsiune τt , MPa


Mt
τt =
π
( De4 − D44 )
16 De
4268
4268
τt = 3,14 = = 0,053
( 40 4 − 31 4 ) 80187 ,471
16 × 40
τt = 0,053MPa

3.5.3 Tensiunea echivalentă σe , MPa


σ e = σ t2 + 4τ t2 ≤ σ at
σ at = 60 ... 80 MPa - pentru oţel
σat - adoptat = 60 MPa
σe = 54 ,025 2 +(4 ×0,53 2 ) = 54,025
σe = 54,025 MPa
σe < σat

3.6Verifiarea gulerului
3.6.1 Verificarea la strivire σs , MPa
4Q
σs = ≤ σ as
π ( Dg2 − De2 )
σ as = 60 MPa
108400 108400
σs = = =11,416 MPa
3,14 (68 − 40 ) 9495 ,360
2 2

σs =11,416 MPa
σs < σas

3.6.2 Verificarea la forfecare τf , MPa


Q
τf = ≤τ af
πDe hg
τaf = 40 ... 55 MPa - pentru oţel
τaf - se adopta 40 MPa
27100
τf = = 21,576 MPa
3,14 ×40 ×10
τ f = 21 ,576 MPa

τf < τaf

4 Calculul corpului

10
Presa cu două coloane

4.1Calculul coloanelor
Alegerea materialului OL 50 stas 500/2

4.1.2 Dimensionarea coloanelor d1 ,


mm
2Q
d1 =
π σat
σ at = 100 ... 120 MPa
σat adoptat =110 MPa
2 ×27100
d1 = = 156 ,919 =12 ,52 mm
3,14 ×110
În funcţie de d1 se alege un filet standardizat
Diametrul nominal al Dimensiuni nominale
filetului Pasul P
d D=d D2 = d2 D1=d1
17,0 1,5 17,000 16,026 15,376

4.1.3 Adoptarea celorlalte diametre ale coloanelor D0 , D , în mm


D0 = d + (1... 2) mm
D0 = 17+1,5=18,5
d - diametrul nominal al filetului adoptat 17 mm
D = D0 + (4... 8) mm
D=18,5 +6=24,5 mm

4.2Calculul traversei fixe


Alegerea materialului OT 50
Adoptarea dimensiunilor bosajului în care se
montează piuliţa
Dbi , Dbe , hb , în mm
Dbi = De =40 mm
Dbe ≈ Dg =68 mm
hb = H p − hg
hb = 60 −10 = 50 mm

4.2.2 Adoptarea distanţei dintre coloane l , mm


l = (0,8... 0,9) H
adoptat =0,9 mm
H - înălţimea de ridicare
H=175 mm
l= 0,9 × 175=157,5 mm
l=157,5 mm

4.2.3 Verificarea la încovoiere σi , MPa


3 Ql
σi = ≤ σ ai
2 ( Dbe − Dbi )hb2
11
Presa cu două coloane

σ ai = 100 ... 120 MPa - pentru oţel


3 27100 ×157 ,5 4281800
σi = × =1,5 × =1,5 × 61,168 = 91,752
2 (68 − 40 )50 2
70000
σi = 91,752 MPa
σi < σai

5 Calculul traversei mobile


Alegerea materialului - Se recomandă: OT 50
Verificarea presiunii dintre capul şurubului şi traversa mobilă p , MPa
4Q
p= ≤ pa
π ( d c2 − d 02 )
pa = 25 ... 40 MPa
Nu se calculeaza deoarece avem cupla cu frecare cu rostogolire

6 Calculul randamentului

a) Pentru cuplă cu frecare cu rostogolire (rulment axial cu bile) între capul


şurubului şi traversa mobilă
tgβ 2
η=
d rul
tg (ϕ '+ β 2 ) + µ rul
d2
β2 =4,012
d 2 =27
ϕ' =6,821
d rul=30
µrul =0,115
tg 4,012 0,070
η= = = 0,5
30 0,148
tg (6,821 + 4,012 ) + × 0,115
27

Metodologia de proiectare a mecanismului de acţionare cu clichet orizontal

1. Schiţa mecanismului

12
Presa cu două coloane

Calculul lungimii manivelei

Momentul încovoietor total M it , Nmm


M it = M m = M f + M înş - pentru cricul cu piuliţă rotitoare
M f =4268 M f

Forţa cu care acţionează un muncitor Fm [ N ]


Fm = 300 [ N ]

Lungimea de calcul a manivelei Lc [ mm ]


M ît
Lc =
KnFm
n=1
K =1
d2
Mins=Q × × tg (ϕ , + β 2 )
2
27
Mins=27100 × 2
×tg (6,821 + 4,021 )

Mins=69500[Nmm]
Mit=69500+4268=73760[Nmm]
73760
L c= 300
=245[mm]
Lc= 245[mm]

Lungimea manivelei
L = Lc + l0

13
Presa cu două coloane

l0 - lungimea suplimentară pentru prinderea cu mâna a manivelei


l0 = 50 mm - pentru n = 1
L= 245+50=295[mm]

1. Calculul prelungitorului

Lungimea prelungitorului L p [ mm ]
Dacă L > 200 ... 300 mm , Lm = (0,3... 0,4) L ,
L p = L − Lm + l
l - lungimea de ghidare a prelungitorului
l = 50 ... 80 [ mm ]
l= 50 [mm]
Lm=0,3 × 295=88,5[mm]
Lp=295 – 88,5 + 50 = 256,5
Adoptat Lp = 257 [mm]

Diametrul prelungitorului d pe [ mm ]

Pentru prelungitor executat din bară


32 KnFm ( L p − l0 − l )
d pe = 3
π σai
Se adoptă un prelungitor sub formă de bară
σ ai = 100 ... 120 MPa
32 ×1 ×1 ×300 ( 256 −10 −50 )
dpe= 3 3,14 ×120
=17[mm]
adoptat dpe=18[mm]

2. Calculul roţii de clichet

2.1 Alegerea materialului


Se alege OL 50 STAS 500/2

2.2 Alegerea dimensiunilor


Dimensiunile roţii în [ mm ]

Dm = (1,6... 1,8)d

14
Presa cu două coloane

d - diametrul exterior al filetului şurubului pe care se montează roata de clichet


d = 31[mm]
=1,6 × 31= 49,6[mm]
Dm = 49,6[mm]
z = 8= numărul de dinţi
πDm
b≤
2z
3,14 ×49 ,6
b≤ 2 ×8
=9,734[mm]
adoptat b= 9
h = (0,6... 0,8)b
h = 0,6 × 9 = 5,4[mm]
adoptat h= 5
Di = Dm − h
Di =49,6 – 5 = 44,6[mm]
De = Dm + h
De= 49,6 +5 = 54,6[mm]
a ≤ 0,5d - (1…2) mm - pentru conturul hexagonal
a = 0,5 × 31= 15,5[mm]
adoptat a=16[mm]

2.3 Verificarea roţii de clichet la solicitări


Verificarea dintelui la încovoiere σi , MPa
3F1h
σi = ≤ σ ai
b 2δ
2 M it
F 1=
Dm
M it = 73760[N]
2 ×73760
F1 = = 2974[N]
49 ,6
3 × 2974 ×5
σi = =92[MPa]
81 × 6
δ = 6... 10 mm - grosimea dintelui roţii de clichet
adoptat δ = 6 mm
σai =100 ... 120 MPa
σi = 92[MPa]
σi < σai
Verificarea dintelui la forfecare τf , MPa
F1
τf = ≤ τ af

τf = 2974 = 55[MPa]
9 ×6
τf = 55[MPa]
τaf =80 ... 100 MPa
τf < τaf
Verificarea suprafeţei de contact a dintelui la strivire σs , MPa
15
Presa cu două coloane

F1
σs = ≤ σ as
δh
2974
σs = = 99MPa
5 ×6
σs = 99 [MPa]
σas =100 ... 120 MPa
σs < σas
Verificarea asamblării pe contur poligonal la strivire σs , MPa
2 M it
σs = ≤ σ as
na 2δ t
n = 6 - pentru asamblare pe contur hexagonal
δt = δ + 2 mm
δt =6+2 = 8 mm
2 × 73760
σs = =12[MPa]
6 × 256 ×8
σs < σas

3. Calculul clichetului

3.1 Alegerea materialului


Se adopta OL 60

3.2 Alegerea dimensiunilor


Dimensiunile clichetului, în mm

16
Presa cu două coloane

l1 = (0,85 ... 1,0) Dm


l1 = 1 × 49,6= 49,6 [mm]
π  D 
γ = 2arctg tg  arcsin m  
 4z  2l1  

γ = 2arctg 3.14 tg  arcsin 49 ,6  = 4,98 0


 4 ×8  2 × 44 ,64 
α = γ + (30... 50 )
α = γ + 4 0 =8,98 0
d b = 6... 12 mm
d b adoptat 6 mm
R = d b =6mm
m = (1,75 ... 2,25 ) d b
m = 2 × 9 = 18 mm
17
Presa cu două coloane

δ =6mm

3.3 Verificarea clichetului la compresiune excentrică

Tensiunea totală σtot , MPa


6 F1e F1
σ tot = + ≤ σ ai
g 2δ gδ
σ ai = 100 ... 120 MPa

4. Calculul manivelei propriu-zisă

4.1 Alegerea materialului


Se recomandă OT 50 stas 500/2

4.2 Alegerea dimensiunilor


Dimensiunea manivelei propriu-zisă, în mm
δ1 = (0,5... 0,6)δ
δ = 6mm
δ1 = 0,55 ×6 = 3,3mm
D = d pe + (6... 10 ) mm
D = 18+8=26mm
b1 ≈ D

4.3 Verificarea manivelei la solicitări


Tensiunea de încovoiere din secţiunea C-C, σi , MPa
KnFm ( Lc − Lm + l )
σi = ≤ σ ai
π
( D − d pe )
4 4

32 D

1 ×1 × 200 ( 245 − 88,5 + 50 )


= 39 ,10
σi = 3,14
32 × 26
( 26 −18 )
4 4

σ ai = 100 ... 120 MPa


σi < σai

Tensiunea de încovoiere din secţiunea B-B, σi , MPa


KnFm ( Lc − l1 )
σi = ≤ σ ai
2(b1 − d b ) 2 δ1
6
1 ×1 × 200 ( 245 − 49,6 )
39080
σi = 2( 26 − 6 ) × 3,3 = 440 = 88 .81 MPa
2

18
Presa cu două coloane

σi =88,81 MPa
σ ai = 100 ... 120 MPa
σi < σai

5. Calculul bolţului clichetului

5.1 Alegerea materialului


Se recomandă OL 50 stas 500/2

Verificarea bolţului la solicitări


Verificarea bolţului la forfecare τf , MPa
F1
τf = ≤ τ af
πd b2
2
4
2974
τf = 3,14 ×36 =
2974
=52 ,17 MPa
2 56 ,52
4
τf = 52,17 MPa
τaf =60 ... 80 MPa
τf < τaf

Verificarea bolţului la strivire σs , MPa


F1
σs = ≤ σ as
d bδ t
δt =8mm
2974
σs = = 61,95 MPa
6 ×8
σs adoptat 62 MPa
σas = 60 ... 80 MPa
σs < σas

Verificarea bolţului la încovoiere σi , MPa


δ 
8 F1  t + δ 1 
σ i =  3  ≤ σ ai
2
πd b
δ1 =3,3mm

19
Presa cu două coloane

8 
8 × 2974  + 3,3 
σi =  2  = 112 MPa
3,14 × 216
σ ai = 100 ... 120 MPa

σi < σai

6. Calculul arcului cilindric elicoidal de compresiune care menţine


clichetul orizontal în contact cu dintele roţii de clichet

Indicele arcului i
D
i = m (se recomandă i = 8... 10 )
d

49 ,6
i= = 8.26
6
i adoptat = 9

Coeficientul de formă K
K =1,17 - pentru i = 9

Diametrul spirei d, mm se recomandă d = 0,8...1,5 mm


d=1

Diametrul mediu de înfăşurare Dm , mm


Dm = id
Dm =9 ×1 = 9mm

Forţa de montaj F1 , N
F1 = 6 N

Numărul de spire active n


n =6

Numărul total de spire


nt = n + nc
nc = 1,5 - numărul spirelor de capăt
nt = 6+1,5=7,5

Săgeata de montaj δ1 , mm
8 F1 Dm3
δ1 = n
Gd 4
G = 8,5 ⋅10 4 MPa

20
Presa cu două coloane

8 × 6 × 729
δ1 = × 6 = 2,470 mm
85000

Săgeata maximă δmax , mm


δ max = δ1 + s
s =5mm
δmax = 2,470+5=7,470mm
δmax = 7,470mm

Forţa maximă de exploatare Fmax , N


δ max
Fmax = F1
δ1
7,470
Fmax = 6 2,470 =16 ,357 N

Tensiunea de torsiune τt , MPa

8KFmax Dm
τt = ≤ τ at
πd 3
τ at = 650 MPa - pentru OLC 65A
8 ×1,17 ×16 ,357 ×9
τt = = 439 MPa
3,14
τt < τat

Rigiditatea arcului c, MPa


Gd 4
c=
8nD m3
85000
c= = 2,43 MPa
8 × 6 × 729

Lungimea arcului blocat H b , mm


H b = nt d
Hb = 7,5mm

Pasul arcului solicitat t, mm


δ max
t=d+ +∆
n
∆ ≥ 0,1d - jocul dintre spire a arcului solicitat de Fmax
∆=0,1
7,470
t = 1+ 6
+ 0,1 = 2,345 mm

t adoptat = 2,4mm

Lungimea arcului nesolicitat H 0 , mm


H 0 = H b + n(t − d )
H0 = 7,5+6 ( 2,4 −1) = 16mm
21
Presa cu două coloane

Lungimea arcului corespunzătoare forţei de montaj H1 , mm


H1 = H 0 − δ1
H 1 =16 - 2,470= 13,53mm

Lungimea arcului corespunzătoare forţei maxime de exploatare


H m , mm
H m = H 0 − δ max
H m =16 – 7,470 = 8,53mm

Forţa corespunzătoare arcului blocat (spiră pe spiră) Fb , N


δb
Fb = Fmax
δ max
δ b = δ max + ∆n
δb = 7,470 + 0,6 = 8,07
8,07
Fb = 16 ,357 =17 ,670 N
7,470
Diametrul exterior D, mm
D = Dm + d
D = 9+1=10mm

Diametrul interior D1 , mm
D1 = Dm − d
D1=9-1=8mm

Unghiul de înclinare al spirei arcului nesolicitat α0 , grade


t
α0 = arctg
πDm

2,4
α0 = arctg = 4,86 0
3,14 ×9

Lungimea semifabricatului l s , mm
πDm nt
ls =
cos α0
3,14 ×9 ×7,5
ls = 0,99
= 214 mm

22
Presa cu două coloane

Caracteristica elastică

Notatii:

CALCULAREA SURUBULUI PRINCIPAL


Q [ N ]- sarcinilor care încarcă şurubu
Qc [ N ]- Sarcina de calcul
d3, [ mm ]- Diametrul interior al filetului
D1 [ mm ]- Diametrul interior al şurubului
β2 [ 0 ] – Unghiul de înclinare al spirei filetului
ϕ ' [ 0 ] - Unghiul aparent de frecare
Mt [N mm ]- Momentul de torsiune care solictă şurubul
M f [N mm ]- Momentul de frecare in rulment
σc [ MPa ]- Tensiunea efectivă de compresiune
λ - Coeficientul de zveltete
σe , [ MPa ]- Tensiunea echivalentă
τt , [ MPa ]- Tensiunea efectivă de torsiune

CALCULUL PIULITEI
z - Numărul de spire
σi [ MPa ]- Verificarea la încovoiere
τt , [ MPa ]-Verificarea la forfecare
De , [ mm ] -Diametrul exterior al piuliţei
Dg , [ mm ]- Diametrul exterior al gulerului

23
Presa cu două coloane

hg ,[ mm ] -Înălţimea gulerului
σt , [ MPa ]- Tensiunea efectivă de tracţiune
τt , [ MPa ]- Tensiunea efectivă de torsiune
σe , [ MPa ]- Tensiunea echivalentă
σs , [ MPa ]- Verificarea la strivire
Hp, [ mm ]- Lungimea piuliţei

CALCULUL CORPULUI
d1 [ mm ] -Dimensionarea coloanelor
l , [ mm ]-Adoptarea distanţei dintre coloane
H [ mm ]- Înălţimea la ridicare
σi , [ MPa ]- Verificarea la încovoiere

CALCULUL LUNGIMII MANIVELEI


M it [ Nmm ]- Momentul încovoietor total
Lc [ mm ] -Lungimea de calcul a manivelei
n - numarul de muncitori
L [ mm ]- Lungimea manivelei
L p [ mm ] Lungimea prelungitorului
M f [N mm ]- Momentul de frecare in rulment
M t [ N mm ]- Momentul de torsiune care solictă şurubul

CALCULUL ROTII DE CLICHET


Dm [ mm ]-Dimensiunile roţii
d [ mm ] -Diametrul exterior al filetului şurubului pe care se montează roata de
clichet
Di[ mm ]-
De[ mm ]-
b[ mm ]- Grosimea parghiei
a[ mm ]- Latimea parghiei
h[ mm ]- Inaltimea parghiei
M it , [ Nmm ] -Momentul încovoietor total
δ - grosimea rotii de clichet

CALCULUL CLICHETULUI
l1 [ mm ] -Dimensiunile clichetului
λ [0 ] -
α [0 ] -
z -numarul de spire
d b [ mm ]- Diametrul boltului
δ [ mm ]- Grosimea rotii de clichet
σtot [ MPa ]- Tensiunea totală
σi [ MPa ] -Tensiunea de încovoiere din secţiunea

24
Presa cu două coloane

CALCULUL BOLTULUI CLICHETULUI


τf [ MPa ] -Verificarea bolţului la forfecare
σs [ MPa ] -Verificarea bolţului la strivire
σi [ MPa ] -Verificarea bolţului la încovoiere

25
Presa cu două coloane

Bibliografie

• ALEXANDRU, P. s.a. Mecanisme, vol.II Universitatea din Brasov,


1984.
• DRAGHICI, I. Indrumar de proiectare in constructia de masini,
vol.I. Bucuresti Editura Tehnica 1981
• DRAGHICI, I. Organe de masini. Culegere de probleme. Bucuresti,
Editura Didactica si Pedagogica, 1980
• DRAGHICI, I. Organe de masini vol. I Universitatea din Brasov,
1981
• GAFITANU, M. Organe de amsini, Bucuresti, Editura Tehnica,
1981
• JULA, A. Mecanisme surub-piulita. Indrumar de proiectare, Brasov,
Editura Lux Libris, 2000
• JULA, A. Organe de masini, vol. I, Universitatea din Brasov, 1986
• Culegere de norme si extrase din standarde pentru proiectarea
elementelor componente ale masinilor, vol. I si II, Universitatea din
Brasov , 1984

26