Sunteți pe pagina 1din 21

MANUALUL MANAGEMENTULUI

CALITĂŢII 

CUPRINS

1. Introducere 
1.1 Prezentarea generala a firmei
1.2 Prezentarea generala a sistemului calitatii 

2.Referinte

3. Definitii si abrevieri

4. Sistemul de management al calităţii


4.1 Generalităţi
4.2 Documentaţia
4.2.1Generalităţi
4.2.2 Manualul Calităţii
4.2.3 Controlul documentelor
4.2.4 Controlul înregistrărilor

5. Responsabilitatea managementului
5.1 Angajamentul managementului
5.2 Orientarea către client
5.3 Politica în domeniul calităţii
5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele calităţii
5.4.2 Planificarea SMQ
5.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare
5.5.1 Responsabilitate şi autoritate
5.5.2 Reprezentantul managementului
5.5.3 Comunicarea internă
5.6 Analiza efectuată de management

6. Managementul resurselor
6.1 Asigurarea resurselor
6.2 Resurse umane
6.3 Infrastructură
6.4 Mediu de lucru

7. Realizarea produsului
7.1 Planificarea realizării produsului
7.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul
7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la produs
7.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la produs
7.2.3 Comunicarea cu clientul
7.3 Proiectare si dezvoltare ( neaplicabil )
7.4 Aprovizionare
7.4.1 Procesul de aprovizionare
7.4.2 Informatii pentru aprovizionare
7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat
7.5 Producţie
7.5.1 Controlul productiei
7.5.2 Validarea proceselor de producţie
7.5.3 Identificare şi trasabilitate
7.5.4 Proprietatea clientului
7.5.5 Păstrarea produsului
7.6 Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare

8. Măsurare, analiză şi îmbunătăţire


8.1 Generalităţi
8.2 Monitorizare şi măsurare
8.2.1 Satisfacţia clientului
8.2.2 Audituri interne
8.2.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor
8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului
8.3 Controlul produsului neconform
8.4 Analiza datelor
8.5 Îmbunătăţire
8.5.1 Îmbunătăţire continuă
8.5.2 Acţiuni corective şi preventive

1. INTRODUCERE
Prezentul manual al calităţii explică şi face cât mai accesibil persoanelor interesate
sistemul de management la calităţii.
Manualul calităţii este un document care prezintă politica în domeniul calităţii şi
descrie sistemul de management al calităţii.
Manualul calităţii aşa cum a fost conceput de către SAMI PLASTIC S.A. este o expunere a
politicii manageriale şi a obiectivelor, pentru fiecare element din SR EN ISO 9001:2001.
Utilizarea principiilor, procedurilor şi instrucţiunilor reprezintă o directivă obligatorie în
producţia şi comercializarea produselor SAMI PLASTIC S.A. şi se aplică la toate nivelele
specificate, atât la nivel managerial cât şi la nivel de executanţi.
Nu avem activitate de proiectare( exclus cap.7.3).Procesele noastre sunt direct verificabile
(exclus 7.5.2 ) si nu folosim produsele clientilor ( exclus cerinta 7.5.4)
1.1 Prezentarea generală a firmei SAMI PLASTIC S.A.
SAMI PLASTIC S.A. Suceava, cu sediul legal în strada Aurel Vlaicu nr.62, Suceava este o
societate cu capital italian 100 %.
Ansamblul de producţie SAMI PLASTIC S.A. cuprinde o hală care se desfăşoară pe o
suprafaţă de cca. 1400 m2, în care sunt operative trei linii moderne de extrudare a ţevilor
din polietilenă ce acoperă gama de diametre 20 mm.  500 mm. şi care au o capacitate de
producţie de 27 tone ţeavă / 24 ore.
În cadrul laboratorului intern de inspecţii şi încercări, se efectuează încercări pe materia
primă şi produsul finit, respectând specificaţiile standardelor naţionale şi internaţionale din
domeniu.
Producţia de ţevi de polietilenă de înaltă densitate se desfăşoară pe linii de extrudare
moderne, de înaltă productivitate şi de un înalt grad de automatizare a procesului
tehnologic.
Întregul proces tehnologic, cuprinzând alimentarea cu materie primă, dezumificarea,
controlul temperaturilor, controlul şi sincronizarea debitului extrudat cu viteza de tragere,
controlul activ al grosimii peretelui , marcarea şi debitarea ţevilor este supravegheat de un
calculator de proces.
Competitivitatea societăţii reiese şi din profesionalismul salariaţilor, 70 % dintre aceştia
având studii superioare (economişti, ingineri), iar personalul direct implicat în procesul de
producţie a fost specializat în Italia, în anii 1999 şi 2000, la SYSTEM GROUP din cadrul
căruia face parte şi SA.MI. PLASTIC S.R.L. Italia (acţionar principal la SAMI PLASTIC
S.A.) şi care deţine 35 de linii de extrudare a polietilenei.

1.2 Prezentarea generala a Sistemului de management al


Calitatii
Prezentul manual al calităţii explică şi face cât mai accesibil persoanelor interesate
sistemul de management la calităţii. Manualul calităţii este un document care prezintă
politica în domeniul calităţii şi descrie sistemul de management al calităţii.
Manualul calităţii aşa cum a fost conceput de către SAMI PLASTIC S.A. este o expunere a
politicii manageriale şi a obiectivelor, pentru fiecare element din SR EN ISO 9001:2001.
Utilizarea principiilor, procedurilor şi instrucţiunilor reprezintă o directivă obligatorie în
producţia şi comercializarea produselor SAMI PLASTIC S.A. şi se aplică la toate nivelele
specificate, atât la nivel managerial cât şi la nivel de executanţi.
Nu avem activitate de proiectare( exclus cap.7.3).Procesele noastre sunt direct verificabile
(exclus 7.5.2 ) si nu folosim produsele clientilor ( exclus cerinta 7.5.4)

2. REFERINŢE
Elaborarea prezentului manual al calităţii, a procedurilor de sistem , a procedurilor
operaţionale, se bazează pe următoarele standarde de referinţă :
 • SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000)- Sisteme de management al calităţii.Cerinţe.
 • ISO 9000:2000 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.
 • ISO 9004:2000 – Sisteme de management la calităţii. Linii directoare pentru
îmbunătăţirea performanţei.
 • EN ISO 10013: 1997 – Ghid pentru dezvoltarea manualelor calităţii.
 • SR ISO 4437-1997 Tevi din polietilena ingropate pt.transportul combustibililor gazosi
 • SR ISO 4427-1996 Tevi din polietilena pt.aprovizionare cu apa

3.DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
Se aplică definiţiile din standardul internaţional ISO 9000:2000. Sisteme de management al
calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.
Pentru a descrie lanţul de furnizare, următorii termeni, utilizaţi în prezenta ediţie a ISO
9001, au fost modificaţi ca să reflecte vocabularul utilizat în mod curent :
Furnizor → organizaţie → client
Termenul organizaţie înlocuieşte termenul furnizor utilizat în standardul ISO 9001:1994 şi
se referă la unitatea care aplică standardul internaţional ISO 9000 : 2000. De asemenea,
termenul furnizorînlocuieşte acum termenul de subcontractant.
În conformitate cu ISO 9001:2001 de fiecare dată când se vorbeşte de „produs” acesta
poate însemna şi „serviciu”.
Abrevieri:
   SMC – Sistem de management al calităţii
   M.C. – Manualul Calităţii
   P.S. – Procedură de sistem
   P.O. - Procedură operaţională

4.SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂŢII
4.1 Generalităţi
Organizaţia a stabilit, a documentat şi a implementat un SMC şi îmbunătăţeşte continuu
eficacitatea acestuia. Organizaţia a adoptat abordarea bazată pe proces în dezvoltarea,
implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii SMC-ului, cu scopul creşterii satisfacţiei
clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia.
Procesul poate fi definit ca o activitate care utilizează resurse, condusă astfel încât să
permită transformarea elementelor de intrare în elemente de ieşire.
Pentru toate procesele existente în organizaţie se aplică metodologia cunoscută sub
numele PDCA “Planifică- Efectuează- Verifică- Acţionează”(provine de la denumirea
din limba engelză Plan-Do-Check-Act). PDCA poate fi descrisă succint astfel :
 • PLANIFICĂ : Stabileşte obiectivele şi procesele necesare obţinerii rezultatelor în
concordanţă cu cerinţele clientului şi cu politicile organizaţiei.
 • EFECTUEAZĂ : implementează procesele.
 • VERIFICĂ : monitorizează şi măsoară procesele şi produsul faşă de politicile, obiectivele
şi cerinţele pentru produs şi raportează rezultatele.
 • ACŢIONEAZĂ : întreprinde acţiuni pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor
proceselor.
Sistemul de Management al Calităţii bazat pe proces al organizaţiei poate fi
prezentat grafic astfel:

Legenda : 
  C - cerinţe
  R - rezultate (ieşiri)
În aceste diagrame flux sunt identificate ieşirile, fluxul din cadrul procesului – începutul
procesului, activităţile ce au loc în cadrul procesului, verificările , aprobările, finalul
procesului – descrierea activităţilor, definirea responsabililor pentru fiecare etapă a
procesului, datele de ieşire.
Controlul eficient al proceselor presupune descrierea acestora, astfel încât să fie clar
stabilite punctele critice pentru fiecare proces, iar acestea sunt monitorizate permanent, pe
baza măsurărilor efectuate.
Pentru fiecare proces este desemnat un responsabil de proces – proprietar de proces, care
coordonează toate activităţile din cadrul procesului. Responsabilul de proces este
responsabil de implementarea, gestionarea, analiza şi îmbunătăţirea procesului respectiv.
Pentru a îmbunătăţi continuu eficacitatea SMC-ul, se aplică ca principiu fundamental
îmbunătăţirea continuă a proceselor şi implicit a activităţilor din cadrul proceselor. În acest
sens se efectuează analize, pentru a identifica posibilităţile de îmbunătăţire a proceselor.
Activităţile ce se desfăşoară în cadrul acestor procese şi subprocese sunt prezentate în
documentaţia aferentă sistemului de management al calităţii.
4.2 Documentaţia
4.2.1 Generalităţi
  Pentru a satisface obiectivele referitoare la calitate, SAMI PLASTIC ROMÂNIA S.A. a
implementat şi susţine un SMC, care prevede o documentaţie de referinţă.
Principalele documente ale Sistemului de management al calităţii sunt :
 • Declaraţia de politică. Obiectivele în domeniul calităţii.
 • Manualul Calităţii. Cod: M.C.
 • Proceduri de sistem, aşa cum sunt ele cerute de standardul SR EN ISO 9001:2001:
 • Controlul documentelor, Cod: PS-01
 • Controlul înregistrărilor, Cod: PS-02
 • Audituri interne, Cod: PS-03
 • Controlul produsului neconform, Cod: PS-04
 • Acţiuni corective şi preventive , Cod: PS-05
 • Proceduri operaţionale menite să asigure planificarea, operarea şi controlul proceselor:
 • Comunicare, Cod: PO-01
 • Analiza efectuată de management, Cod: PO-02
 • Instruire, Cod: PO-03 
 • Aprovizionare, Cod: PO-04
 • Analiza cerinţelor referitoare la produs, Cod: PO-05
 • Identificare şi trasabilitate, Cod: PO-06
 • Controlul producţiei, Cod: PO-07
 • Inspecţii şi încercări, Cod: PO-08
 • Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare, Cod: PO-9
 • Stadiul inspecţiilor şi al încercărilor, Cod: PO-10
 • Manipulare, depozitare, conservare şi livrare, Cod: PO-11
 • Analiza datelor, Cod: PO-12
 • Evaluarea gradului de satisfacţie a clientului, Cod: PO-13
 • Codificarea documentelor, Cod: PO-14
 • Planuri ale calităţii 
 • Înregistrări ale calităţii, care furnizează dovezi ale implementării şi menţinerii SMC-ului.
4.2.2 Manualul calităţii
În manualul calităţii este descrisă organizarea, responsabilităţile şi procedurile utilizate
pentru managementul proceselor din cadrul sistemului de management al calităţii, al SAMI
PLASTIC S.A.
Manualul calităţii este structurat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001.
Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
Scopul manualului calităţii este de a da posibilitatea personalului organizaţiei şi altor
persoane din exteriorul acesteia, să înţeleagă procedurile de bază cerute pentru
menţinerea standardelor de calitate.
Acest nivel al calităţii este necesar pentru a da asigurări că produsele firmei sunt conforme
cu standardele internaţionale din domeniu şi/sau specificaţiile tehnice ale clienţilor.
Este responsabilitatea tuturor angajaţilor să se asigure de aplicarea şi eficienţa
prevederilor prezentului manual al calităţii. Personalul organizaţiei aplică în mod
obligatoriu, procedurile de sistem, procedurile operaţionale menţionate în acest manual al
calităţii şi instrucţiunile de lucru asociate.
Responsabilitatea pentru distribuirea, în mod controlat a prezentului manual al calităţii, este
a Managerului Calitate.
Manualul calităţii, fiind un document al sistemului de management al calităţii se supune
prevederilor PS –01 Controlul documentelor.
4.2.3 Controlul documentelor
Toate documentele SMC-ului şi cele referitoare la calitatea produsului sunt ţinute sub
control, în conformitate cu procedura PS-01, Controlul documentelor, în care se
detaliază tipul de documente, modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare şi arhivare
al acestora.
Redactarea, emiterea şi verificarea documentelor prevăzute de Sistemul de Calitate intră
în sarcina Managerului Calitate, care are în grijă şi distribuirea acestora în mod controlat,
pentru a permite fiecărui Responsabil să fie posesorul ultimei versiuni a documentaţiei.
Aprobarea Manualului Calităţii a Procedurilor operaţionale şi de sistem şi este de
competenţa conducerii.
Pentru redactarea procedurilor şi instrucţiunilor, Serviciul de Asigurare a Calităţii
analizează documentele, împreună cu personalul autorizat, apoi le supune aprobării
conducerii.
Toate documentele şi datele prevăzute de Sistemul de Calitate sunt univoc individualizate
prin intermediul următoarelor :
 • Denumirea documentului;
 • Numărul şi data reviziei;
 • Numărul de pagini/ pagini totale document;
 • Numele, prenumele, funcţia persoanelor care au elaborat, verificat şi aprobat
documentul;
 • Nr. exemplarului – pe prima pagină;
 • Codul documentului.
Serviciul de Asigurare a Calităţii stabileşte şi pune prompt la dispoziţie o listă de referinţă,
care să identifice stadiul reviziilor în vigoare a documentelor, pentru prevenirea utilizării
unor documente nevalabile şi/sau perimate.
Documentele nevalabile şi/sau perimate sunt retrase prompt din toate punctele de utilizare
sau sunt asigurate în alt mod împotriva utilizării neintenţionate.
Toate documentele depăşite ce sunt conservate pe motive legale şi/sau de conservare a
cunoştinţelor sunt identificate şi consemnate în mod adecvat de către responsabilii de
funcţie interesaţi.
Toate documentele sunt arhivate în dosare, care vor conţine informaţii referitoare la
conţinut şi la perioada de arhivare, pentru o uşoară reperare în caz de necesitate.
Arhivarea diferitelor documente este făcută de către Responsabilii de funcţie interesaţi.
Sunt ţinute sub control, de asemenea, şi datele şi documentele furnizate de către clienţi şi
datele înmagazinate pe suporţi informatici.
Toate documentele SMC-ului şi cele referitoare la calitatea produsului sunt ţinute sub
control, în conformitate cu procedura PS-01, Controlul documentelor, în care se
detaliază tipul de documente, modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare şi arhivare
al acestora.
Difuzarea documentelor se face pe baza Registrului de distribuţie a documentelor,
asigurându-se astfel identificarea exactă a utilizatorilor (punctelor de utilizare).
Lista generală a documentelor valabile, informează asupra reviziei în vigoare şi care
trebuie să se utilizeze într-un anumit moment.
Se asigură totodată retragerea promptă a documentelor perimate din toate punctele de
utilizare şi înlocuirea cestora cu ultima revizie valabilă.
4.2.4 Controlul înregistrărilor
Tipurile de înregistrări ale calităţii, eliberate pentru a demonstra atingerea calităţii cerute şi
eficacitatea SMC-ului adoptat, rezultă din formularele prevăzute în procedura de sistem
PS-02 Controlul înregistrărilor.
Procedura de referinţă furnizează informaţiile referitoare la modalitatea şi responsabilitatea
pentru colectarea, accesul, catalogarea, arhivarea, aducerea la zi, conservarea şi
eliminarea înregistrărilor.
Toate înregistrările calităţii sunt lizibile, sunt arhivate şi păstrate astfel încât să fie regăsite
prompt, în amenajări care asigură un mediu adecvat pentru prevenirea deteriorării sau
distrugerii şi pentru prevenirea pierderilor.
Înregistrările calităţii sunt corelate cu produsele şi/sau activităţile la care se referă şi în
acestea vor fi indicate :
 • Produsul la care face referire înregistrarea, prin intermediul unui cod de identificare (sigla
şi numărul de lot pentru materia primă, numărul de producţie pentru produse finite, etc.)
 • Tipul de activitate şi descrierea activităţii desfăşurate.
Modul de codificare a înregistrărilor calităţii este prevăzut în procedura
operaţională Codificarea documentelor, PO-14.
Toate înregistrările calităţii sunt arhivate şi conservate în spaţii adecvate, pentru a reduce
la minim deteriorarea acestora şi pentru a evita pierderile.
Timpii de conservare a registrelor calităţii sunt stabiliţi şi prevăzuţi în procedura PS-
02 Controlul înregistrărilor calităţii.
Când se prevede prin contract, înregistrările calităţii sunt puse la dispoziţia clientului, sau la
un reprezentant al său, pentru evaluare, pentru o perioadă determinată. 
5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul managementului
Declaraţia Directorului General , arată angajamentul său pentru dezvoltarea şi
implementarea SMC-ului precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia.
În analiza periodică, efectuată de management este investigat modul în care este respectat
angajamentul managementului, respectiv dacă este comunicată în cadrul organizaţiei
importanţa satisfacerii cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale şi a celor de reglementare;
dacă politica şi obiectivele în domeniul calităţii sunt adecvate şi au fost atinse; dacă au fost
alocate resursele necesare pentru derularea în condiţii optime a proceselor.
5.2 Orientarea către client
În cadrul procesului referitor la relaţia cu clientul (determinarea şi analiza cerinţelor
referitoare la produs; satisfacţia clientului ) sunt identificate cerinţele clientului iar prin
controlul efectuat asupra proceselor ulterioare este menit să se asigure satisfacerea
cerinţelor clienţilor. Satisfacţia clienţilor este monitorizată, aşa cum s-a stabilit prin
procedura operaţională Evaluarea gradului de satisfacţie a clientului PO – 13.
5.3 Politica în domeniul calităţii.
Conducerea Societăţii SAMI PLASTIC S.A., reprezentată de Directorul Executiv, are în
vedere faptul că viitorul şi succesul firmei depind nu doar de competitivitatea economică a
produselor introduse pe piaţă, dar mai ales depind de calitatea lor .
Pentru a produce şi livra produse de un nivel calitativ cât mai înalt, a satisface cerinţele
clienţilor, a cerinţelor legale şi de reglementare şi pentru a îmbunătăţi continuu eficacitatea
SMC-ului, în cadrul SAMI PLASTIC S.A. s-au adoptat o serie de măsuri analitice şi
constructive, care coroborate să ducă la atingerea acestor obiective.
Între măsurile constructive, se numără, de exemplu abordarea bazată pe proces, care
permit soluţionarea neconformităţilor în interiorul organizaţiei şi care includ analizele
interne cât şi cele cu clientul.
Măsurile analitice presupun controlul procesului , validarea proceselor, identificarea şi
trasabilitatea, stadiul În cadrul SAMI PLASTIC S.A., noi suntem total angajaţi să stabilim şi
să atingem standardele de calitate, care sunt capabile să satisfacă sub toate aspectele,
cerinţele specificate şi aşteptările rezonabile ale clienţilor noştri.
5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele calităţii
Obiectivele calităţii sunt documentate în declaraţia de politică, care reprezintă şi declaraţia
de angajament a managementului de la cel mai înalt nivel. Obiectivele calităţii sunt în
concordanţă cu politica referitoare la calitate şi sunt exprimate în termeni măsurabili şi
vizează următoarele aspecte :
  Oferirea de produse care să satisfacă cerinţele clienţilor;
Reputaţia pe piaţa naţională;
Creşterea vânzărilor;
Numărul de neconformităţi interne;
Numărul reclamaţiilor de la clienţi;
Asigurarea de resurse materiale şi umane;
Obţinerea certificării Sistemului de management al calităţii,conform standardului SR EN
ISO 9001:2001.
Obiectivele principale în domeniul calităţii sunt:
   • Oferirea de produse care să satisfacă integral şi eficient Necesităţile clienţilor.
   • Mentinerea prestigiului organizatiei pe piaţa naţională de polietilenă.
   • Creşterea vânzărilor cu 20% fata de anul 2002, prin activităţi susţinute şi bine
coordonate de managementul societatii
   • Scăderea cu 5% a neconformităţilor, şi a reclamaţiilor din partea clienţilor.
   • Imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii
   • Asigurarea permanentă de resurse materiale, financiare, dar mai ales umane, care bine
instruite să menţină şi să îmbunătăţească procesele stabilite
   • Numirea unui reprezentant in cadrul organizatiei pentru Managementul Calitatii
   • Analizarea periodica a obiectivelor calitatii si a modului in care au fost intelese si
realizate
Consider că această politică trebuie comunicata, inteleasa şi
aplicată prin angajarea mea personală şi a tuturor membrilor
S.C.SAMI PLASTIC S.A., indiferent de poziţia ocupată.
5.4.2 Planificarea sistemului de management al calităţii
SAMI PLASTIC S.A. defineşte şi stipulează cum trebuie satisfăcute cererile privitoare la
calitate în cadrul firmei.
Planificarea calităţii are în vedere modul în care sunt îndeplinite obiectivele calităţii, politica
în domeniul calităţii, dacă este asigurată identificarea , definirea şi realizarea proceselor şi
resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor ; dacă integritatea sistemului este
menţinută când au loc schimbări, dacă este elaborată documentaţia necesară.
Planificarea calităţii devine coerentă având în vedere toate celelalte caracteristici ale
propriului sistem de management al calităţii şi este stipulată astfel încât să corespundă
propriilor exigenţe operative.
SAMI PLASTIC S.A. planifică calitatea astfel :
 • Definirea şi documentarea activităţilor care permit realizarea calităţii produselor în
conformitate cu propriile exigenţe operative;
 • Utilizarea de planuri de calitate generale şi/sau specifice, legate de cererile clienţilor care
dau specificări proprii;
 • Planul de investiţie pentru achiziţionarea de noi tehnologii productive şi/sau încercare şi
inspecţie;
 • Planificarea activităţilor de control care se efectuează în conformitate cu fazele
prestabilite ale procesului productiv;
 • Definirea şi documentarea în cazul criteriilor de consimţire a rezultatelor unui control;
 • Identificarea, pregătirea şi gestionarea documentelor de înregistrare a calităţii produsului.
5.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare
5.5.1 Responsabilitate şi autoritate
Modul de organizare a SAMI PLASTIC S.A. este redat schematic în organigrama firmei,
prezentată în Anexa 2.
În fişele de post se prezintă detaliat, responsabilitatea, autoritatea şi interdependenţa
personalului cu atribuţii în domeniul calităţii.
Organizarea S.C. SAMI PLASTIC S.A. este structurată pe două niveluri şi anume : Nivelul
1- Conducere; Nivelul 2 – Execuţie.
Conducerea societăţii, decide asupra politicii în domeniul calităţii, aprobă documentele
necesare în acest sens, organizează şi asigură mijloace necesare menţinerii sistemului
calităţii. Totodată elaborează planuri ale calităţii, urmăresc realizarea tuturor prevederilor
acestora la timp şi în conformitate cu condiţiile impuse de sistemul de management al
calităţii şi organizează activitatea desfăşurată de personalul din subordine.
Nivelul 2 - de execuţie este format din personalul din toate compartimentele, care respectă
procedurile de sistem, procedurile operaţionale şi instrucţiunile operative prevăzute de
sistemul de management al calităţii adoptat.
5.5.2 Reprezentantul managementului
Directorul Executiv a desemnat, Managerul Calitate care, pe lângă faptul că are alte
atribuţii, va avea şi autoritatea definită pentru :
 • a asigura că a fost instituit, implementat şi menţinut activ un Sistem de management al
Calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 ;
 • a informa constant conducerea despre funcţionarea SMC-ului, pentru a putea permite
analiza periodică şi pentru a servi ca bază a îmbunătăţirii continue a SMC-ului;
 • a asigura că obiectivele calităţii, au fost cunoscute şi înţelese de tot personalul
organizaţiei şi că se dezvoltă metode şi se asigură mijloacele necesare pentru atingerea
obiectivelor propuse;
 • a asigura promovarea conştientizării referitoare la cerinţele clientului;
 • a asigura o bună colaborare cu organismele externe de certificare.
Responsabilitatea generală a Managerului Calitate este de a asigura că activităţile tuturor
compartimentelor sunt conforme cu prezentul manual al calităţii şi cu procedurile de sistem
şi operaţionale asociate.
5.5.3 Comunicarea internă
Informaţiile referitoare la eficacitatea SMC-ului sunt comunicate tuturor persoanelor din
organizaţie prin intermediul şedinţelor, organizate pe compartimente sau cu întreg
personalul.
Fiecare circulară internă, referitoare la calitate trebuie datată şi semnată de responsabilul
de funcţie şi aprobată de Managerul Calitate şi/sau Conducere.
Procedura operaţională Comunicare PO-01, detaliază modul în care are loc procesul de
comunicare internă si cu clientii.
5.6 Analiza efectuată de management
SMC-ul adoptat de SAMI PLASTIC S.A. este supus unei analize, la intervale potrivite, de
Directorului Executiv, pentru a asigura continuitatea şi eficacitatea în timp. Frecvenţa
analizelor, exceptând diversele evaluări speciale din partea conducerii, în cazul în care se
sesizează necesitatea unor profunde inovaţii productive şi organizatorice, este anuală.
Iniţiativa pentru şedinţele privind analiza SMC-ului aparţine Managerului Calitate . El va
pregăti o agendă de lucru şi va pune la dispoziţie toate documentele relevante.
Subiectele analizate includ :
 • rezultatele auditurilor interne şi/sau externe;
 • date provenite din măsurarea proceselor;
 • date provenite din inspecţiile şi încercările efectuate asupra materiei prime şi asupra
produsului finit;
 • propuneri de modificări, îmbunătăţire;
 • cerinţe de instruire;
 • eficacitatea instruirii,
 • Feedback-ul clienţilor;
 • Stadiul acţiunilor corective şi preventive;
 • Stadiul aplicării planului de acţiuni stabilit la analiza de management anterioară.
Dacă este necesar, Managerul Calitate va atrage atenţia asupra zonelor unde cerinţele
SMC-ului nu sunt îndeplinite sau unde procedurile nu sunt aplicate. Când este posibil, el va
da recomandări pentru îmbunătăţiri. Dacă din analiză rezultă că sunt necesare acţiuni
corective, se va cădea de acord asupra acţiunilor corective care trebuie luate şi se vor
sugera metode adecvate pentru implementarea lor. Directorul Executiv va avea
responsabilitatea de a asigura implementarea acţiunilor corective stabilite.
Detaliile analizei şi acţiunile corective, asupra cărora s-a căzut de acord, vor fi înregistrate
în procese verbale şi înregistrările vor fi arhivate.
Procesul analizei efectuate de management este descris în procedura Analiza efectuată
de management PO-02.

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor
Organizaţia asigură resursele adecvate prin personal instruit şi tehnologie de producţie,
inspecţii şi încercări performantă, pentru a da asigurări că produsele SAMI PLASTIC
ROMÂNIA S.A. sunt realizate conform obiectivelor privind calitatea şi pentru a creşte
satisfacţia clientului prin îndeplinirea cerinţelor sale.
Directorul Executiv identifică condiţiile referitoare la resurse şi asigură resursele adecvate,
având în vedere şi necesarul de instruire pentru personalul destinat oricărei activităţi de
gestiune, execuţie sau care se ocupă de auditurile interne ale calităţii.
Adecvarea resurselor este analizată în cursul analizelor managementului.
În fiecare an, în bugetul de venituri şi cheltuieli al firmei, se alocă sumele necesare pentru
implementarea politicilor de calitate. Aceste sume privesc:
 • asigurarea echipamentului de fabricaţie, de ultimă generaţie;
 • asigurarea echipamentului de inspecţie şi încercare din laborator;
 • asigurarea echipamentelor de măsură din producţie;
 • asigurarea instrumentelor de soft pentru computer;
 • asigurarea de personal instruit pentru activităţile din domeniul calităţii;
 • asigurarea de personal calificat pentru auditurile interne ale calităţii;
 • asigurarea standardelor şi reglementărilor naţionale şi internaţionale aplicabile în
domeniul polietilenei;
 • asigurarea de materiale, componente şi echipamente necesare desfăşurării
corespunzătoare a proceselor de execuţie.
6.2 Resurse umane
Personalul este selectat şi angajat pe baza unor evaluări ce au în vedere criterii bine
definite. Totodată sunt efectuate evaluări periodice ale activităţii angajaţilor.
În funcţie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de
cursuri, participări la seminarii, etc. Eficacitatea acestora este evaluată în funcţie de
beneficiile obţinute de organizaţie, în urma acestor acţiuni.
Instruirea personalului include :
  - Instruirea specifică necesară executării sarcinilor ;
  - Instruirea generală necesară îmbunătăţirii nivelului cunoştinţelor, referitoare la calitate.
În cadrul SAMI PLASTIC S.A. se asigură instruirea tuturor categoriilor de personal,
acordându-se o atenţie deosebită personalului nou angajat şi a personalului transferat în
cadrul altor compartimente.
În fiecare an în luna Decembrie, Managerul Calitate împreună cu Responsabilul Logistica
au sarcina să programeze activităţile de instruire ale personalului, pe baza unor semnalări
primite din cadrul compartimentelor organizaţiei. Se emite şi se aduce în atenţia
Directorului Executiv, în vederea aprobării, un plan anual de instruire, care prevede, în linii
generale, personalul implicat şi, respectiv, timpii de aplicare.
În cazul unor angajări noi de personal, oricare ar fi atribuţia ce trebuie acoperită, este
prevăzută, pe lângă perioada de instruire, o perioadă de formare teoretică, referitoare la
producţie, la introducerea pe piaţă a unor asemenea produse şi la standardele de referinţă.
Pe lângă aceasta, se vor furniza informaţiile necesare, referitoare la standardul SR EN ISO
9001:2001 şi la documentaţia de referinţă (Manualul Calităţii, Proceduri de sistem,
Proceduri operaţionale, Instrucţiuni operative).
Personalul care desfăşoară activităţi speciale trebuie să fie calificat, pe baza unui titlu de
studiu sau pe baza unei experienţe în muncă. Instruirea personalului va fi înregistrată şi
arhivată.
Atunci când apar modificări în documentaţie ( Manualul Calităţii, Proceduri, Instrucţiuni
operative) Managerul Calitate are datoria de a le face cunoscute personalului, prin
organizarea unor şedinţe. Procesele verbale ale şedinţelor sunt înregistrate şi arhivate.
Procedura operaţională Instruire PO-03 descrie procesul de instruire.
6.3 Infrastructură
Infrastructura disponibilă realizării în condiţii optime a produselor SAMI PLASTIC S.A. este
următoarea :
 • Clădiri, respectiv hala de producţie, dotată cu vestiare, duşuri, magazia, birouri, special
amenajate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor;
 • Utilaje de producţie şi de inspecţii şi încercări performante, care respectă normele de
securitatea muncii;
 • Software performant;
 • Servicii internet;
 • Documentaţie, standarde, reglementări din domeniul polietilenei.
Responsabilul Producţie procedează la fiecare început de an la realizarea unui plan anual
de întreţinere şi mentenenţă.
În mod normal, planul prevede două opriri ale maşinilor în luna Decembrie şi o altă lună,
stabilită de conducere.
Cu această ocazie, se vor efectua operaţii generale de întreţinere a utilajelor.
Operaţiile periodice de întreţinere (lunare, semestriale, etc.) efectuate sub controlul
Responsabilului Producţie, vor fi înregistrate în formularele de întreţinere.
În timpul producţiei, ce urmează controalelor realizate de Şefii de Tură în timpul turei, se
efectuează operaţiile de întreţinere obişnuite, preventive, cum ar fi :
 • Curăţirea marcatorilor;
 • Curăţarea filtrelor;
 • Reglarea instalaţiei de încărcare;
 • Reglarea tăietorului.
Operaţiunile obişnuite de întreţinere, la instalaţiile fixe, sunt realizate de personalul intern,
în timp ce operaţiunile de întreţinere speciale ale liniilor şi ale echipamentelor electrice şi
termohidraulice, pot fi realizate de firme externe, specializate. 
6.4 Mediu de lucru
Personalul din hala de producţie beneficiază de căşti de protecţie fonică, de mănuşi
termice, de duşuri şi de orice alte mijloace necesare desfăşurării în bune condiţii a muncii.
Personalul din birouri beneficiază de ecrane de protecţie împotriva radiaţiilor monitoarelor,
de birouri şi fotolii ergonomice, munca desfăşurându-se într-un mediu adecvat, ferit de
factori perturbatori, iar responsabilitatea păstrării igienei şi curăţeniei în hala de producţie
cât şi la birouri revine fiecărui angajat.
Documentaţia aflată în dotarea angajaţilor din producţie permite identificarea şi să
utilizarea instrumentelor necesare pentru desfăşurarea normală a producţiei. Este sarcina
Responsabilului de Producţie să organizeze munca în hala de producţie astfel încât mediul
de lucru să fie mereu sigur, în conformitate cu standardele în vigoare în domeniul protecţiei
muncii. 

7. REALIZAREA PRODUSULUI
7.1 Planificarea realizării produsului
Organizaţia planifică şi dezvoltă procesele necesare pentru realizarea produsului.
Planificarea realizării produsului este compatibilă cu cerinţele impuse pentru celelalte
procese ale SMC-ului.
La planificarea realizării produsului organizaţia determină, după caz, următoarele :
 • Obiectivele calităţii şi cerinţele pentru produs;
 • Necesitatea de a stabili procese, documente şi de a aloca resursele specifice produsului;
 • Activităţile cerute de verificare, validare, monitorizare, inspecţie şi încercare specifice
produsului, precum şi criteriile pentru acceptarea produsului;
 • Înregistrările necesare pentru a furniza dovezi că procesele de realizare şi produsul
rezultat satisfac cerinţele.

7.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul


7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la produs
Organizaţia determină, prin intermediul comenzilor primite de la clienţi cerinţele acestora,
inclusiv cerinţele referitoare la activităţile de livrare şi post livrare. În cazul în care
comenzile primite nu conferă informaţii suficiente, este sarcina compartimentului Comercial
să discute cu clienţii şi să propună acestora soluţiile cele mai avantajoase din punct de
vedere tehnic şi financiar. Compartimentul Comercial colaborează cu Responsabilul
Logistica pentru a determina :
 • cerinţele nespecificate de către client, dar necesare pentru utilizarea specifică sau
intenţionată, atunci când aceasta este cunoscută;
 • cerinţele legale şi de reglementare referitoare la produs;
 • orice alte cerinţe suplimentare determinate de organizaţie.
În timpul producţiei sunt prevăzute o serie de inspecţii prezentate în procedurile de
referinţă şi care sunt realizate cu o periodicitate prestabilită. Aceste inspecţii efectuate de
Şeful de Tură pe fluxul de fabricaţie sunt :
 • aspectul vizual al suprafeţei externe/interne şi al marcajului;
 • măsurarea diametrul extern mediu;
 • măsurarea grosimea min/ max. a peretelui tubului ;
 • lungimea colacilor/barelor;
 • ovalizarea.
Toate valorile relevate sunt înregistrate în formulare specifice, aflate în dotarea Şefilor de
Tură şi care sunt gestionate în conformitate cu procedura de referinţă Controlul
Înregistrărilor P.S.-02.
Este sarcina Responsabilului de Laborator să preleveze la fiecare început de producţie şi
apoi cu o anumită frecvenţă prestabilită eşantioanele pentru controlul principalelor
caracteristici ale tubului în producţie. 
7.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la produs
Contractele, ofertele pentru licitaţii sunt supuse unei analize şi se desfăşoară în
conformitate cu procedura operaţională Analiza cerinţelor referitoare la produs PO-05.
Întotdeauna, înainte de a se încheia un contract de furnizare sau în cazul participării la o
licitaţie, Compartimentul Comercial se asigură că :
 • Sunt clar definite şi documentate specificaţiile tehnice şi comerciale cerute;
 • Cerinţele din contract sau comandă care diferă de cele exprimate anterior sunt rezolvate;
Capacitatea SAMI PLASTIC S.A. poate satisface specificaţiile contractuale cerute;
cerinţele legale şi de reglementare pot fi respectate. În acest sens este necesară
aprobarea Responsabilui Logistica sau Responsabilului Producţie.
În acelaşi timp Responsabilul Desfacere, din cadrul Compartimentului Comercial se
asigură că :
  - Sunt comunicate, în scris, clientului, eventualele abateri de la cerinţele clientului şi cele
notate în ofertă.
Funcţiile implicate în analiza contractului şi a ofertei de licitaţie sunt Responsabilul
Aprovizionare şi Responsabilul Desfacere cu colaborarea Managerului Calitate pentru
asigurarea cerinţelor referitoare la calitate. Aprobarea finală este dată de către conducerea
societăţii.
Pentru asigurarea onorării contractului, în termenii prevăzuţi de predare, Responsabilul
Aprovizionare şi Responsabilul Desfacere procedează la programarea tuturor activităţilor
necesare în acest sens.
Când apar modificări ale contractului şi clientul cere modificarea contractului, intră în
sarcina Responsabilului Desfacere să gestioneze operaţiile de verificare pentru acceptarea
modificării, transmiţând eventualele indicaţii către funcţiile interesate din organizaţie. Tot el
procedează la informarea clientului în legătură cu modificările făcute şi cere un răspuns de
acceptare a modificărilor.
Activităţile de analiză a contractului şi a ofertelor pentru licitaţii, sunt înregistrate şi arhivate
de către Compartimentul Comercial în registre adecvate. Toate aceste înregistrări trebuie
să fie lizibile şi sunt arhivate şi păstrate astfel încât să fie regăsite prompt, în amenajări
care asigură un mediu adecvat pentru prevenirea deteriorărilor sau distrugerii şi pentru
prevenirea pierderilor.
Responsabilul Comercial în colaborare cu Directorul Comercial, are responsabilitatea să
gestioneze cataloagele şi listele de preţuri produse la SAMI PLASTIC S.A.
Agenţii de vânzări trebuie să aibă la dispoziţie, întotdeauna, ultima versiune revizuită a
listelor cu produse.
Redactarea noilor liste sau modificarea celor existente este de competenţa
Responsabilului Comercial. 

7.2.3 Comunicarea cu clientul


Comunicarea cu clientul are în vedere informaţii referitoare la :
 • Identificarea cerinţelor clientului;
 • Informaţii referitoare la produs;
 • Cereri de ofertă, comenzi, contracte;
 • Amendamente la contracte, comenzi ,cereri de ofertă;
 • Aprobarea soluţiilor tehnice propuse de către organizaţie;
 • Feedback-ul de la client, reclamaţiile acestuia;
 • Aceste informaţii pot fi comunicate de către client prin :
 • Convorbire telefonică;
 • Fax;
 • Corespondenţă;
 • Contact direct;
 • E-mail.
Modul de desfăşurare a procesului de comunicare cu clientul este prezentat în procedura
operaţională Comunicare PO-01. 

7.3 Proiectare şi dezvoltare (neaplicabil)


7.4 Aprovizionare
7.4.1 Procesul de aprovizionare
S.C. SAMI PLASTIC S.A. se asigură că produsele sau serviciile achiziţionate sunt
conforme cu necesităţile organizaţiei şi condiţiile specificate în documentaţia de
aprovizionare.
Procesul de aprovizionare este detaliat în procedura operaţională Aprovizionare PO-04.
SAMI PLASTIC S.A. efectuează aprovizionarea cu materie primă, produse şi servicii, care
au influenţă asupra calităţii, făcând apel la furnizorii consideraţi acceptabili.
Prin materiale care au influenţă asupra calităţii se înţelege :
 • Materia primă;
 • Materiale pentru ambalare;
 • Utilajele din producţie şi piesele de schimb;
 • Aparatele şi instrumentele de laborator şi piesele de schimb; 
 • Toate produsele aprovizionate, ce sunt apoi comercializate de organizaţie.
Prin servicii care au influenţă asupra calităţii se înţelege :
 • Transportul ( materie primă şi produse finite);
 • Asistenţa tehnică pentru întreţinerea liniei de producţie;
 • Asistenţa pentru instalaţiile electrice;
Alegerea şi evaluarea, în consecinţă, a furnizorilor, va fi realizată pe baza capacităţii lor de
a satisface condiţiile din contracte, inclusiv condiţiile sistemului calităţii şi oricare condiţii
specifice referitoare la asigurarea calităţii. Se va ţine cont, în selecţia furnizorilor, de
rezultatele încercărilor pentru proiecte asemănătoare sau experienţa publicată de către alţi
utilizatori.
Criteriul principal de selectare şi evaluare este acela de determinare a fiabilităţii raportului
de furnizare, existent pentru furnizorii cunoscuţi, în timp ce pentru cei noi, se utilizează un
chestionar informativ de evaluare şi executare a unor furnizări de probă.
Responsabilul Aprovizionare trebuie să definească tipul şi amploarea controlului efectuat
asupra furnizorilor. Acest lucru trebuie să depindă de tipul produsului, de impactul
produsului furnizat asupra calităţii produsului final şi atunci când este aplicabil, de
rapoartele auditurilor calităţii şi/sau de înregistrările calităţii referitoare la capabilitatea şi
performanţele furnizorilor, demonstrate anterior.
Lista furnizorilor acceptaţi este gestionată de către Responsabilul Aprovizionare, şi este
verificată periodic, raportând data şi eventualele revizii. 

7.4.2 Informaţii pentru aprovizionare


Comenzile de aprovizionare, care trebuie trimise unui furnizor , sunt elaborate de către
Responsabilul Aprovizionare şi aprobate de către conducere.
Documentele de aprovizionare trebuie să redea în mod clar informaţiile necesare, care
permit individualizarea în mod univoc a materialelor din comandă :
 • Tipul, categoria, clasa sau o altă identificare precisă;
 • Specificaţii de referinţă pentru aprovizionare (când sunt prezente);
 • Referinţe la condiţiile generale de furnizare;
 • Cerinţe pentru sistemul de management al calităţii;
 • Cerinţe pentru calificarea personalului (pentru service).
Responsabilul Aprovizionare trebuie să analizeze, înainte de emitere documentele de
aprovizionare, pentru a confirma dacă sunt corespunzătoare condiţiilor specificate.
Documentele de aprovizionare sunt arhivate de către Responsabilul Aprovizionare.
Conducerea decide acceptarea materiei prime sau a altor materiale, care nu sunt conforme
cu caracteristicile specificate, prin intermediul unui acord cu furnizorii. 

7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat


Atunci când se propune verificarea la furnizor a produsului, se va specifica, în documentele
de aprovizionare, înţelegerile referitoare la verificarea şi metoda de eliberare a produsului.
În cazul în care sunt necesare vizite la furnizori, responsabilii pentru planificarea si
executarea acestor vizite sunt Responsabilul Aprovizionare şi Managerul Calitate, care pot
colabora şi cu alţi responsabili de funcţie interesaţi.
Atunci când este specificat în contract, clientul sau reprezentantul acestuia trebuie să aibă
dreptul de a verifica la organizaţie (SAMI PLASTIC S.A.) şi la furnizor că produsul furnizat
este conform cu condiţiile specificate. Intră în sarcina Responsabilului Aprovizionare şi
Managerului Calitate să organizeze şi să comunice tuturor părţilor interesate, în formă
scrisă, modul de desfăşurare al vizitei, atunci când acest lucru se cere explicit de către
client.
O asemenea verificare nu este utilizată ca o dovadă a controlului efectiv al calităţii, efectuat
de furnizor.
Inspecţiile şi încercările care se efectuează asupra produselor aprovizionate, pentru a se
asigura că acestea satisfac cerinţele de aprovizionare specificate, sunt descrise detaliat în
procedura operaţionalăInspecţii şi încercări PO-08. 

7.5 Producţie şi furnizare de servicii


7.5.1 Controlul producţiei
Modul de desfăşurare a procesului de controlul producţiei este descris în mod detaliat în
procedura operaţională Controlul producţiei PO-07.
În fiecare an, se elaborează o programă de mentenanţă corespunzătoare a
echipamentelor, pentru a asigura capabilitatea permanentă a proceselor.
Pentru a realiza controlul procesului de producţie , a fost prezentată şi distribuită
angajaţilor cu responsabilităţi în acest sens documentaţia indicată mai jos :
 • Procedura operaţională Controlul producţiei PO-07, care conţine indicaţii referitoare la
tipurile şi frecvenţa inspecţiilor care se efectuează pe linia de producţie şi referiri la
formularele care trebuie completate. Şefii de tură sunt responsabili pentru executarea
acestor inspecţii, sub supervizarea Responsabilului de Producţie.
 • Cartelele de funcţionare ale maşinii, care conţin toţi parametri necesari pentru extrudarea
unui anumit tip de tub (diametru nominal, materialul utilizat, graficul de temperatură).
Responsabilitatea pentru completarea şi afişarea cartelei maşinii este a Şefilor de Tură.
 • Instrucţiunile operative de lucru, care furnizează indicaţiile necesare pentru pornirea liniei
de producţie şi asupra eventualelor intervenţii necesare pentru schimbarea producţiei.
 • Instrucţiuni care stabilesc limitele între care trebuie să rămână parametri de funcţionare
ai maşinii şi cei ai aparaturii din linia de producţie.
 • Programa de mentenanţă a maşinii şi registrul de înregistrare a operaţiilor realizate.
Această documentaţie, permite angajaţilor din producţie să identifice şi să utilizeze
aparatura necesară pentru desfăşurarea anumitor activităţi productive.
Intră în sarcina Responsabilului de Producţie să organizeze munca în hala de producţie,
astfel încât să existe întotdeauna un spaţiu de muncă adecvat exigenţelor de siguranţă
stabilite de normativele în vigoare.
Întreţinerea aparaturii asigură menţinerea capacităţii productive şi trebuie să aibă în vedere
toate instalaţiile existente ( electrice, hidraulice etc.).
Întreţinerea este realizată de persoane din interiorul firmei sau de către Instituţii
specializate în acest sens. În primul caz, personalul implicat în aceste activităţi are
instruirea necesară, obţinută după o perioadă de formare; în cel de-al doilea caz, se
procedează la omologarea firmei interesate pentru prestările cerute.
Cartelele de funcţionare a maşinii, programarea producţiei, programa de mentenanţă şi
registru de înregistrare a operaţiilor înregistrate sunt arhivate de către Responsabilul de
Producţie. 

7.5.2 Validarea proceselor de producţie


Organizaţia a elaborat o procedură de validare, pentru procesele pentru care elementele
de ieşire rezultate nu pot fi verificate prin măsurare sau monitorizare ulterioară. Validarea
demonstrează capabilitatea acestor procese de a obţine rezultatele planificate.
Organizaţia a stabilit măsuri preliminare pentru aceste procese :
 • Criterii definite pentru analiza şi aprobarea proceselor;
 • Aprobarea echipamentului şi calificarea personalului;
 • Utilizarea de metode şi proceduri specifice;
 • Cerinţe referitoare la înregistrări;
 • Revalidarea. 

7.5.3 Identificare şi trasabilitate


S-a stabilit şi se menţine procedura operaţională Identificare şi trasabilitate PO-06. În
această procedură se descriu activităţile ce se desfăşoară pentru asigurarea identificării şi
trasabilităţii produsului, începând de la recepţie şi pe parcursul tuturor etapelor de
producţie şi livrare.
Când Managerul Calitate primeşte semnalări de produse neconforme de la producţie sau
direct de la client, este necesară efectuarea unor controale a documentelor referitoare la
produsele în chestiune, pentru a căuta să se ajungă la cauzele care au generat problema.
Pentru a efectua o asemenea activitate, Managerul Calitate are nevoie de informaţii
fundamentale, care sunt reprezentate de numărul de producţie al tubului.
Acest număr, marcat pe tub, reprezintă, în mod univoc, un lot de producţie şi furnizează
următoarele informaţii :
 • Numele comercial “SAMI PLASTIC”
 • Tipul de aplicare(când este prezent);
 • Diametrul tubului;
 • Data de producţie (ziua, luna, anul)
 • Tipul materiei prime;
 • Presiunea nominală sau SDR-ul;
 • Linia de producţie;
 • Tura de muncă;
 • Standardul de referinţă.
Toate aceste indicaţii şi tipul materialului utilizat, respectiv numărul de lot vor fi înscrise în
înregistrările de control ale calităţii, folosite în diferitele faze ale producţiei şi la încercările
executate în laborator. Se poate afirma, deci, că prin intermediul înregistrărilor, prin
arhivarea lor şi în baza sistemului de identificare imprimat pe tub, este posibil, ca în orice
moment, să se realizeze identificarea şi trasabilitatea produsului.
Funcţia responsabilă pentru realizarea identificării şi atrasabilităţii produsului semnalat este
Managerul Calitate.
În cazuri particulare, marcajul tubului poate conţine şi alte informaţii, în funcţie de cerinţele
clientului. 

7.5.4 Proprietatea clientului


În unele cazuri materialele pot fi furnizate de către client, ca o parte a contractului. Chiar şi
în acest caz s-a prevăzut un proces de inspecţie a bunurilor la primire, pentru a ne asigura
de faptul că produsul primit este acceptabil din punct de vedere calitativ, că nu s-a
deteriorat în timpul transportului şi că poate fi utilizat pentru scopul propus.
Controlul produsului furnizat de client, este realizat de aceeaşi responsabili care realizează
şi înregistrează controalele la intrarea materialului aprovizionat, care este proprietatea
firmei SAMI PLASTIC S.A. .
Dacă materialul, care este proprietatea clientului, a rămas nepreluat în magazie, trebuie să
fie identificat cu ajutorul unor plăcuţe de recunoaştere.
Procedura operaţională de referinţă Aprovizionare PO-04 descrie şi modalităţile de
sesizare a clientului, în cazul unor eventuale pierderi, deteriorări sau alte eventuale
neconformităţi apărute în timpul transportului materialului.
Verificarea care se efectuează în cadrul firmei noastre nu absolvă clientul de
responsabilitatea de a furniza un produs acceptabil. 

7.5.5 Păstrarea produsului


Pentru a demonstra conformitatea produsului pe parcursul procesării interne , până la
livrare s-a elaborat şi se respectă procedura operaţională Stadiul inspecţiilor şi
încercărilor PO-10.
Materia primă, la primire, descărcată în magazie este identificată prin intermediul unor
cartoane colorate, care indică stadiul controlului efectuat în laboratorul de probe :
 • Material conform (carton de culoare verde)
 • Material în aşteptarea analizelor (carton de culoare galbenă)
 • Material neconform (carton de culoare roşie)
Angajaţii din producţie pot preleva din magazie, pentru procesul productiv, numai material
controlat, marcat cu carton verde.
Produsele finite, după un rezultat pozitiv al inspecţiilor şi încercărilor sunt : 
 - Dotate cu cartoane de identificare pentru tuburi şi colaci destinaţi magaziei;
Depăşirea încercărilor de laborator, prevăzute de Normele de referinţă, este evidenţiată
prin stocarea în magazie, în anumite zone din curtea externă.
Produsele care nu depăşesc inspecţiile şi/sau încercările prevăzute sunt amplasate în
spaţii speciale, fiind evidenţiate ca materiale neconforme.
Evidenţa stadiului inspecţiilor şi a încercărilor va fi păstrată pe timpul întregului ciclu
productiv.
Responsabilul pentru eliberarea produselor conforme este Responsabilul Laboratorului de
Probe.
Se respectă de asemenea prevederile procedurii operaţionale Manipulare, depozitare,
conservare şi livrare PO-11.
Manipulare
Este sarcina Şefilor de Tură şi a Responsabilului Magaziei să adopte măsurile necesare în
timpul manipulării produselor în interiorul halei şi în curtea externă, astfel încât să nu se
producă daune şi/sau deteriorări ale acestora.
Asemenea măsuri de prevedere constau în utilizarea unor mijloace şi metode cum ar fi : 
  - Utilizarea unor rastele din lemn ca bază de sprijin, pentru tuburile în bare, în cadrul
magaziei externe, având grijă să se controleze ca suprafaţa acestor rastele să nu prezinte
asperităţi de orice tip (cuie ieşite în afară, aşchii de lemn).
  - Evitarea deteriorării tuburilor, în timpul manipulării în magazie, având grijă să nu fie
izbite de suprafeţe ieşite în afară şi/sau abrazive, care pot cauza zgârieturi ţevilor.
  - Manipularea se va face prin intermediul unor elevatoare cu braţe; pentru transportul
tuburilor de la linia de producţie până la ieşirea din hală, se utilizează cărucioare cu roţi, cu
tracţiune manuală sau cu elevatoare.
Depozitare
Magazia de produse finite este amplasată în curtea externă halei de producţie, suprafaţa
pe care se vor sprijini tuburile trebuie să fie realizată cu materiale lise de tipul
conglomeratului bituminos şi/sau rastele de lemn, astfel încât să nu prezinte asperităţi care
să deterioreze suprafaţa externă a tuburilor. Pentru toate celelalte produse comercializate,
există un loc special de depozitare, amenajare ce conferă protecţia necesară împotriva
deteriorărilor.
Ieşirea din magazie a produselor finite este autorizată de către Compartimentul Comercial -
Responsabilul Desfacere, după completarea facturii; avizul de expediţie este completat de
Responsabilului Magaziei.
Condiţiile de depozitare vor fi verificate la intervale prestabilite, pentru a observa
conformităţile cu cerinţele specificate de către normele de referinţă în relevarea şi
tratamentul oricărei pierderi, daune şi/sau deteriorări.
Ambalare
Ambalarea tuburilor de polietilenă poate fi realizată cu următoarele materiale :
- Fâşii sau fire de polipropilenă, pentru confecţionarea colacilor;
- Rastele de lemn, pentru tuburile în bare.
Tipul ambalajului poate varia, în funcţie de cerinţele speciale de furnizare, cerute în
comandă sau prin contract de către client.
Responsabilitatea pentru activitatea corectă de ambalare revine :
  - Responsabilului de Producţie şi Şefilor de Tură, pentru produsele finite ambalate în
interiorul halei;
  - Responsabilului Magaziei, pentru produsele finite neambalate, în curtea externă.
Conservare
Tuburile stocate în curtea externă sunt împărţite în funcţie de :
- Tipul( reţele de apă, de gaz, canalizare, irigaţii);
- Diametrul nominal;
- PN sau SDR;
- Ambalare (colaci, bare, etc.)
Tuburile sunt conservate în zonele din magazie, conform criteriilor de stivuire care să
împiedice ovalizarea şi deteriorarea acestora.
Aşa cum s-a precizat la manipulare, pentru fitinguri, aparate de sudură şi alte piese
comercializate se asigură conservarea materialelor prin amplasarea acestora în spaţii
închise.
Livrare
Când este prevăzut prin contract, SAMI PLASTIC S.A. asigură protecţia calităţii produsului
finit până la predarea la sediul sau şantierul clientului, adoptând măsurile necesare în
timpul transportului şi furnizând indicaţiile necesare pentru operaţiile de descărcare, măsuri
care să împiedice apariţia unor deteriorări ale produsului. 

7.6 Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare


Pentru a furniza dovezi ale conformităţii produsului cu cerinţele specificate, SAMI PLASTIC
S.A. a elaborat şi respectă prevederile procedurii operative Controlul dispozitivelor de
măsurare şi monitorizarePO-9.
Intră în atribuţiile Responsabilului Laboratorului de Probe, să ţină un tabel al tuturor
instrumentelor utilizate de către angajaţii din producţie, dar şi a celor din laborator pentru
executarea măsurătorilor, respectiv, a încercărilor.
Instrumentele de măsură utilizate sunt următoarele: şubler digital pentru măsurarea
grosimii, micrometre pentru măsurarea grosimii, riglă flexibilă pentru măsurarea
diametrelor externe, metru pentru măsurarea lungimii, termometre pentru măsurarea
temperaturii, cronometre pentru măsurarea timpilor de probă, manometre pentru
măsurarea presiunii.
Aparatele pe care se execută încercările sunt : balanţă analitică, cuptor tubular pentru
procentul de negru de fum, extruder plastometru pentru proba MFI, stand pentru control
presiune, bazin termostatat pentru probele de presiune, bazin termostatat pentru variaţia
longitudinală la cald, dinamometru, microscop, tăietor rotativ micrometric, presă hidraulică
manuală, polizor.
Fiecare instrument / aparat este supus unui control de calitate şi unei calibrări periodice,
operaţie ce este efectuată de un laborator de metrologie. Aceste verificări sunt înregistrate
şi conservate.
Alegerea şi achiziţionarea unui aparat sau instrument de măsură este de competenţa
Responsabilului Laboratorului de Probe, care trebuie să verifice şi să evalueze ca eroarea
să se încadreze în exigenţele de măsură cerute. Toate instrumentele de probă, măsură şi
omologare sunt dotate cu un cod de identificare şi cu etichete distinctive care arată stadiul
calibrării.
Aparatele şi instrumentele de măsură sunt asigurate împotriva ajustărilor care ar putea
invalida rezultatul măsurării şi sunt asigurate atunci când se execută activităţi de
manipulare, întreţinere, depozitare.
Fiecare operaţie de calibrare, executată de laboratorul de metrologie, este înregistrată în
modele respective sau pe suporţi informatici, sunt arhivate de către Responsabilul
Laboratorului de Probe, garantând astfel posibilitatea de documentare.
În cazul rezultatelor unor operaţiuni precedente de măsurare şi încercare, atunci când
rezultă o depăşire a termenului de calibrare, se notează data şi codul instrumentului care a
depăşit perioada de calibrare, se execută calibrarea, iar dacă eroarea aparatului înainte de
calibrare nu se încadrează în limitele acceptabile, se aplică procedura de rechemare a
produsului.
Când se cere prin contract, pot fi aduse la cunoştinţa clientului datele tehnice referitoare la
aparatele şi instrumentele de inspecţie, măsurare şi încercare. Aceasta se realizează prin
prezentarea unui registru general cu starea calibrării având, eventual, ca anexe ultimele
cartele de calibrare a instrumentelor respective. 

8. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI
ÎMBUNĂTĂŢIRE
8.1 Generalităţi
Organizaţia a planificat şi a implementat procesele necesare de monitorizare, măsurare,
analiză şi îmbunătăţire :
 • pentru a demonstra conformitatea produsului;
 • pentru a asigura conformitatea SMC-ului;
 • pentru a îmbunătăţi continuu eficacitatea SMC-ului;
Metodele aplicate pentru determinarea, supravegherea şi verificarea capabilităţii
proceselor sunt analizele (diagramele) Pareto şi reprezentările grafice. 

8.2 Monitorizare şi măsurare


8.2.1 Satisfacţia clientului
Se utilizează, în relaţia cu clienţii chestionare de evaluare a gradului de satisfacţie a
clientului. Datele colectate sunt analizate periodic în vederea stabilirii de acţiuni menite să
sporească nivelul de satisfacţie al clientului.
Procedura operaţională Evaluarea gradului de satisfacţie al clientului PO-13, prezintă
modul în care sunt colectate şi procesate aceste date. 

8.2.2 Audit intern


Auditurile interne ale SMC-ului se desfăşoară planificat, sunt documentate corespunzător
şi au ca scop verificarea conformităţii activităţilor legate de calitate cu reglementările
stabilite şi a determina eficienţa SMC-ului.
Procedura de sistem PS-03 Audituri interne, descrie modul în care se desfăşoară acest
proces.
Pentru a certifica că activităţile referitoare la calitate şi respectivele rezultate sunt în acord
cu planificarea şi pentru a evalua eficacitatea SMC-ului, în fiecare an, toate
compartimentele firmei sunt verificate de cel puţin 2 ori , de către auditorii interni.
Auditorul nu trebuie să aibă nici o responsabilitate în interiorul sectorului supus verificării.
Programarea auditurilor interne este realizată în funcţie de gradul de importanţă a activităţii
care trebuie verificată şi pe baza unui program anual de audit intern.
Auditurile sunt executate pe baza unor liste de audit, plan de audit, rapoarte de audit, care
trebuie completate şi arhivate.
Rezultatul auditurilor este examinat de Managerul Calitate, care comunică rezultatul
analizei tuturor responsabililor implicaţi.
Rezultatele acestor audituri se constituie ca parte integrantă în informaţiile utilizate pentru
analiza efectuată de management.
Documentele referitoare la auditurile interne sunt arhivate de Managerul Calitate, în
dosarul de audit.
Când, în timpul unui audit, se observă anumite carenţe, personalul responsabil trebuie să
întreprindă, în timp util, acţiuni corective, pentru eliminarea problemei.
Neconformităţile relevate în timpul unui audit sunt obiect al auditului următor, pentru a
verifica şi înregistra îndeplinirea şi eficacitatea acţiunii corective întreprinse.
Acţiunile de urmărire sunt realizate şi înregistrate, astfel încât să se monitorizeze eficienţa
măsurilor corective. Directorul Executiv poate să însărcineze un auditor pentru executarea
unor audituri speciale, suplimentare celor deja prevăzute, în anumite sectoare ale societăţii
sau cu orientare către eventualele probleme ce trebuie soluţionate. 

8.2.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor


Organizaţia aplică metode adecvate pentru monitorizare şi acolo unde este aplicabil,
măsurarea proceselor sistemului de management la calităţii. Aceste metode trebuie să
demonstreze capabilitatea proceselor de a obţine rezultatele planificate. Atunci când
rezultatele planificate nu sunt obţinute, sunt întreprinse corecţii şi acţiuni corective, după
cum este adecvat, pentru a se asigura conformitatea produsului. 

8.2.4 Monitorizarea şi măsurarea produsului


Metodele folosite pentru monitorizarea şi măsurarea produsului sunt descrise în procedura
operaţională de referinţă Inspecţii şi încercări PO-08 
Inspecţii şi încercări la primire; înregistrări.
Inspecţiile şi încercările, precum şi înregistrările care trebuie făcute, sunt specificate în
procedura de referinţă.
Materia primă, la primire, va fi supusă unor inspecţii şi încercări, din partea responsabililor
de funcţie interesaţi. În determinarea anvergurii şi tipurilor de inspecţii şi încercări efectuate
la primirea materialului, se ia în considerare anvergura controlului efectuat iniţial de către
furnizor şi disponibilitatea documentelor de înregistrare a calităţii.
Asemenea inspecţii şi încercări constau în : 
  - Verificarea documentelor de însoţire şi compararea acestora cu documentele de
comandă, controlul vizual al etichetării materialelor ambalate în saci, controlul cantităţilor,
în conformitate cu comanda, controlul stării de conservare a sacilor de protecţie a materiei
prime, se face la descărcarea materialului de către Comisia de recepţie
  - Prelevarea de eşantioane pentru încercări în Laboratorul de Probe, în vederea
acceptării materialului, de către Responsabilul Laboratorului de Probe.
  - Inspectarea şi încercarea utilajelor şi maşinilor destinate producţiei este realizată de
către Responsabilul Producţie.
  - Inspectarea şi încercarea aparaturii destinate laboratorului este realizată de către
Responsabilul Laboratorului de Probe.
Încercările realizate asupra materiei prime, la primire, va fi efectuată în acord cu procedura
operaţională de referinţă PO-08 şi va fi înregistrată în formularele adecvate, iar arhivarea
va fi atribuţia Responsabilului Laboratorului de Probe. Pentru celelalte materiale şi utilaje în
intrare, controlul şi eventualele adnotări vor fi înscrise în documentaţia de însoţire de către
Responsabilul Aprovizionare. Stadiul încercărilor pentru materia primă amplasată în
magazie este pusă în evidenţă prin folosirea cartoanelor, care indică materialele care pot fi
utilizate, care sunt în aşteptarea analizelor şi care sunt neconforme. În cazul în care, din
motive de urgenţă, produsul intrat este eliberat pentru producţie, fără ca Responsabilul
Laboratorului de Probe să fi executat probele de acceptare, prevăzute, este necesar să fie
identificat cu un carton: “material de controlat” şi înregistrat precis, cu scopul de a permite
rechemarea şi înlocuirea sa imediată în cazul neconformităţii cu condiţiile specificate.
Inspecţii şi încercări în cursul fabricaţiei; înregistrări.
În timpul producţiei, sunt prevăzute o serie de inspecţii specificate în procedura
operaţională de referinţă PO-08, care vor fi realizate cu o periodicitate prestabilită, de către
Şeful de Tură şi care privesc:aspectul vizual, marcarea ţevii, diametrul extern mediu,
grosimea min./max., lungimea colacilor şi a barelor, ovalizarea.
Toate valorile sunt înregistrate în formulare adecvate şi sunt arhivate, prin grija
Responsabilului Laboratorului de Probe, în arhiva laboratorului. Aceste înregistrări trebuie
să indice clar că produsul a fost sau nu a fost admis la inspecţii, în conformitate cu criteriile
de acceptare definite. Atunci când produsul nu a fost admis la una din inspecţii, se va
anunţa Managerul Calitate, care va aplica procedura pentru controlul produselor
neconforme.
Intră în sarcina Responsabilului Laboratorului de Probe să procedeze, la fiecare început de
producţie şi apoi succesiv cu o anumită frecvenţă prestabilită, la prelevarea unor
eşantioane, pentru realizarea încercărilor. 
Inspecţii şi încercări finale; înregistrări.
Este atribuţia Responsabilului Laboratorului de Probe să realizeze, pe eşantioanele de tub
prelevate în timpul producţiei, încercările prevăzute de normele de referinţă şi/sau
specificările tehnice ale clienţilor, cu frecvenţa specificată.
Produsul nu va fi expediat până ce toate încercările prevăzute nu vor fi finalizate, cu un
rezultat pozitiv şi respectivele date nu vor fi disponibile, înregistrate şi autorizate.
Principalele inspecţii şi încercări care sunt realizate pe produsul finit sunt: aspectul vizual,
marcarea ţevii, lungimea colacilor şi a barelor, diametrul extern mediu, grosimea
min./max., indicele de fluiditate, conţinutul de negru de fum, dispersia şi repartiţia
negrului de fum, densitatea, rezistenţa la presiune internă constantă la temperatura
de 20º şi 80º, rezistenţa la tracţiune, variaţia longitudinală la cald.
Datele obţinute vor fi înregistrate în formularele de laborator.
Responsabilul de Laborator conservă datele, pentru a demonstra că produsul a depăşit
toate inspecţiile şi încercările, în conformitate cu criteriile de acceptare stabilite.
Produsele sunt reţinute până când sunt terminate toate inspecţiile şi încercările prevăzute
şi până când sunt elaborate rapoartele cerute, cu excepţia cazului în care produsele sunt
eliberate pe baza procedurii de rechemare, obligatorii.
O asemenea procedură de rechemare constă în eliberarea produsului, înainte de termenii
de execuţie a unor încercări, firma noastră asumându-şi eventualele returnări, cu acordul
clientului.
Responsabilul de Laborator are responsabilitatea eliberării produselor conforme în
magazia de produse finite.
Când produsul nu trece o anumită încercare, se trece la aplicarea procedurii pentru
controlul produsele neconforme de către Managerul Calitate. În cazul în care unele din
încercările de laborator mai sus citate, nu pot fi realizate în laboratorul intern, este sarcina
Responsabilului Laboratorului de Probe să ceară executarea acestor probe la un laborator
extern recunoscut sau laboratorul de probe a unor firme din sectorul plastic care posedă
certificare în conformitate standardul SR EN ISO 9001. 

8.3 Controlul produsului neconform


Modalitatea de identificare, documentare, evaluare, tratare a produselor neconforme şi
atribuţiile şi responsabilităţile funcţiilor implicate sunt descrise în procedura de
sistem Controlul produsului neconform PS –04.
Produsele clasificate ca neconforme, ca urmare a inspecţiilor şi încercărilor interne sau a
semnalării din partea clienţilor, sunt păstrate în magazie, în spaţii adecvate, dotate cu
cartoane de identificare, indicând :
- Produse neconforme
- Produse returnate de client, în aşteptarea examenului de neconformitate din partea
Managerului Calitate şi a Responsabililor de funcţie interesaţi.
În acest mod se elimină posibilitatea utilizării produselor neconforme.
Fiecare semnalare de neconformitate va fi înregistrată şi examinată de către Managerul
Calitate şi de Responsabilii de funcţie interesaţi, pentru a defini tratamentul produselor
neconforme şi a transmite deciziile părţilor interesate. Produsul neconform trebuie analizat
în conformitate cu proceduri documentate. Produsul neconform poate fi :
 • Reclasat pentru alte utilizări;
 • Reprelucrat pentru a satisface condiţiile specificate;
 • Respins sau rebutat;
 • Acceptat cu/sau fără reparaţii, prin intermediul consimţământului clientului sau a unui
reprezentant al acestuia.
Atunci ând un produs neconform este reprelucrat, pentru a satisface condiţiile specificate,
este supus unei reverificări, pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele. Autoritatea
asupra deciziei finale, asupra produselor neconforme aparţine Managerului Calitate.
Atunci când produsul neconform este detectat după livrarea la client sau în timpul punerii
în operă, SAMI PLASTIC S.A. v-a întreprinde acţiunile necesare, luând în calcul
particularităţile situaţiei create.
Când prin contract se prevede o propunere scrisă de utilizare a produselor neconforme,
aceasta va fi trimisă clientului sau reprezentantului său de către Managerul Calitate, pentru
a obţine confirmarea.
Acceptarea sau refuzul din partea clientului va fi înregistrată şi arhivată.
Când un auditor intern sau extern, în timpul executării unui audit, întâlneşte o
neconformitate a SMC-ului, procedează la înregistrarea sa şi apoi la studierea acţiunilor
corective şi preventive, aşa cum este prevăzut în Procedura de sistem Controlul
produsului neconform PS –04. 

8.4 Analiza datelor


Datele relevante sistemului calităţii trebuie colectate şi analizate pentru a se asigura
adecvarea şi eficacitatea SMC-ului. Datele colectate în urma proceselor de măsurare şi
monitorizare sunt analizate în mod regulat în vederea evaluării eficienţei SMC-ului şi
identificării oportunităţii de îmbunătăţire. Datele luate în considerare includ informaţii
referitoare la :
 • Reclamaţiile clienţilor;
 • Gradul de satisfacţie al acestora;
 • Elementele neconforme indicate;
 • Rezultatele inspecţiilor şi încercărilor de laborator;
 • Caracteristicile proceselor;
 • Evaluarea furnizorilor;
 • Audituri interne şi externe.
Analiza datelor este efectuată şi coroborată cu analiza efectuată de management.
In acest sens este elaborata Procedura operationala de referinta Analiza datelor PO-12. 

8.5 Îmbunătăţire
8.5.1 Îmbunătăţirea continuă
SMC –ul şi eficacitatea acestuia este continuu îmbunătăţită . Se ia în considerare modul în
care sunt utilizate informaţiile referitoare la analiza neconformităţilor, inclusiv a rapoartelor
de audituri interne şi externe, politica şi obiectivele calităţii, analiza nivelului de satisfacţie
al clientului, analiza efectuată de management.
Pe baza analizelor efectuate sunt stabilite măsuri de îmbunătăţire a eficacităţii SMC-ului.
Acestea au în vedere acţiuni corective, acţiuni preventive, modificări ale politicii şi
obiectivelor în domeniul calităţii.
Având în vedere convingerea că implementarea şi menţinerea unui SMC reprezintă doar o
primă etapă în competiţia continuă de satisfacere la un nivel superior a cerinţelor clienţilor,
firma îşi propune lărgirea varietăţii preocupărilor în domeniul calităţii prin abordarea pe
viitor a diferitelor aspecte menite să adaoge valoare produselor, proceselor şi afacerii în
sine. 

8.5.2 Acţiuni corective şi preventive


Sunt stabilite acţiuni prin care vor fi eliminate cauzele neconformităţilor identificate, pentru
a preveni reapariţia acestora. Într-un stadiu adecvat, este analizat dacă s-a redus nivelul
apariţiei neconformităţilor. În acelaşi timp sunt stabilite, în măsura în care este posibil,
acţiuni pentru a elimina cauzele unor lucruri care ar putea afecta calitatea produselor sau
proceselor, respectiv prevenirea apariţiei acestora.
Responsabilităţile şi modalităţile de iniţiere, implementarea şi urmărirea acţiunilor corective
şi preventive care permit eliminarea sau minimalizarea posibilităţilor de apariţie /reapariţie
a neconformităţilor sunt definite şi detaliate în procedura de referinţă Acţiuni corective şi
preventive PS-05.
Amănuntele investigaţiei neconformităţii, incluzând cauzele, corecţiile necesare şi acţiunile
corective sunt incluse în fişa de neconformitate, care este deschisă la apariţia unei
neconformităţi.
Când Managerul Calitate primeşte semnalări de neconformitate din partea unui angajat, ca
urmare a unei inspecţii sau încercări interne, sau direct de la client, procedează, în
colaborare cu responsabilii de funcţie interesaţi, la elaborarea acţiunilor corective şi
preventive, pentru eliminarea cauzelor care au determinat neconformitatea produsului.
Dacă asemenea acţiuni corective şi preventive, cer aducerea unor modificări în SMC,
acestea vor fi realizate aducând rectificările necesare documentaţiei de referinţă (Manualul
Calităţii, Proceduri de Sistem, Proceduri Operaţionale , Instrucţiuni şi Formulare).
Managerul Calitate procedează la arhivarea neconformităţilor semnalate şi le înscrie într-
un registru general, care poate fi utilizat pentru realizarea unor studii statistice, cu scopul
de a evidenţia clasele de neconformităţi mai frecvente.
Cu scopul de a asigura îndeplinirea corectă şi eficacitatea acţiunilor corective întreprinse,
Managerul Calitate procedează la efectuarea unor audituri interne, împreună cu alţi auditori
interni.
Dacă rezultatul unei astfel de audit este pozitiv, se procedează la înregistrarea şi arhivarea
generală.
Dacă rezultatul este negativ, se procedează, în colaborare cu responsabilul ariei
interesate, la un examen al cauzelor, aducându-se modificările necesare acţiunii deja
realizate.
Pentru a putea preleva şi elimina potenţialele cauze ale neconformităţilor, Managerul
Calitate, în colaborare cu alte persoane direct interesate, procedează la o strângere de
date, prin intermediul unor surse de informaţii, cum ar fi:
  • Rezultatul unor audituri interne şi externe;
  • Derogări după fabricaţie;
  • Foi de strângere a datelor referitoare la controlul procesului;
  • Registru cu reclamaţiile de la clienţi;
  • Registru cu semnalări de neconformitate.
Pe baza analizei realizate, se procedează la evaluarea importanţei diferitelor probleme
evidenţiate şi a priorităţii de intervenţie, prin intermediul unor metode statistice.
Pentru fiecare problemă evidenţiată va fi determinată relaţia cu toate potenţialele cauze
considerate.
Acţiunile preventive adoptate sunt înregistrate şi analizate de Managerul Calitate, pentru a
se asigura că sunt aplicate cu eficacitate.
Acţiunile preventive întreprinse sunt aduse la cunoştinţa Directorului General, în timpul
analizei periodice a SMC-ului.
Când adoptarea de acţiuni preventive şi corective conduce la modificări permanente ale
Sistemului de Calitate, intră în sarcina Managerului Calitate să introducă respectivele
modificări în documentaţia de referinţă.
Managerul Calitate precum şi personalul din compartimentele organizaţiei se întâlnesc la
intervale regulate, în cadrul şedinţelor de analiză efectuate de management pentru a
analiza acţiunile corective şi preventive şi pentru a evalua eficienţa lor.

S-ar putea să vă placă și