Sunteți pe pagina 1din 9

U Î 4 ,,OMUL ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR”

Adunarea și scăderea numerelor naturale de le 0 la 1000 fără trecere peste ordin

1. Calculează așezând unele sub altele:

245 + 132 = 698 - 134 = 526 +341 =

9678 – 523 = 370 + 507 = 640 + 207=

2. Află numerele cu 124 mai mari decât: 145, 243, 540, 762, 803

3.Află numerele cu 232 mai mici decât: 848, 955, 776, 897, 384

4. Se dau numerele : 444 și 120! Află :

s) suma lor......................................................................

b) diferența................................................................

c) adună suma cu diferența..........................................

5. Aflați diferența dintre cel mai mare număr impar scris cu trei cifre identice și suma
numerelor 563 și 214!

6. Află numerele necunoscute!

300 + a = 900 598 – b = 346 c + 658 = 968

a - 82 = 694 b – 123 = 345 463 + c = 876

7. Completează căsuțele cu cifrele care lipsesc!


6 ... ...- 4....2 + 2 1 0+ 4 8 9-

3 4 2 2 3 ... ... ... ... ... 8....

2 4 2 672 9 8 0 1... 6

6 .... ....+ ... ... ... + ... . 8 7- 3 ... ...-

...3...... ... 6 3 .... ... ... 7 ....

7 8 6 6 8 9 4 2 1 3 2 1

8. Completați tabelele

a 600 82 m 923 654 181


b 41 200 n 49 200
a+b 775 541 182 213 m-n 720 76 101

9. Efectuați: 142 +121 +506 ; 603 + 323 + 7 3 ; 511+ 200 + 267 ; 402 +230 +165

142+

121

506

10.Rezolvați cu probe:

489- 231= 230 +567= 879- 634= 406 +123= 997- 345 =

11. La o fermă sunt 539 de păsări. Câte găini sunt dacă gâște și rațe sunt câte 203?
R = g ă i n i

12.La un aprozar sunt 263 kg de mere. Pere sunt cu 63 kg mai puține. Se m,ai aduc 100 kg
de gutui.

Câte kg de fructe sunt?

R= k g f r u c t e

13. Marian are 599 lei. Cumpără o minge de 100 lei și o jucărie de 345 de lei.

Câți lei îi rămân?

R = l e i
EVALUARE SUMATIVĂ

1. Aflați: FB 4; B 4; S 2

a) descăzutul dacă scăzătorul și diferența (restul) sunt 432;

b) numărul cu 321 mai mic decât succesorul lui 742;

c) un termen al adunării dacă suma este 879 și unul din termeni predecesorul lui 555;

d) cu cât este mai mare suma numerelor 300 și 242 decât 321.

2. Completează tabelul! FB 11-12 ; B 9-10 ; S 7-8

A 422 462 379 452


B 312 200 223
A+B 511 649
A- B 111 221 59

3. Calculează diferența dintre 888 și fiecare dintre numerele care se pot scrie cu cifrele

2, 3, 6 ! FB găsește cele 6 numere și face scăderile; B 4-5 ; S 2-3

4. Scrie sub fiecare imagine denumirea plantei sau animalului ocrotite (în rezervații)!

FB 4 ; B 3 ; S 2

........................................... ............................ ................................ .........................


ADUNAREA CU TRECERE PESTE ORDIN

A ) Adunarea cu trecere peste ordinul unităților

1.Efectuați! ( așezare unele sub altele) 349 + 338; 327 + 237= ; 556 + 338 = ; 265 + 527=

446+ 324= ; 513+ 248= 602 + 209= ; 358 + 207=

2. Află suma perechilor de numere: 152 și 328; 437 și 409; 382 și 509; 258 și 327; 347 și 336

3. Se dau numerele: 345, 124, 117, 208, 301, 256. Calculează:

a) suma numerelor pare;

b) suma numerelor impare.

4. Unește prin săgeți fiecare exercițiu cu rezultatul corect!

289 + 109 254 +316 266 + 309 247 + 428 207 + 145

352 675 775 570 398 575

400 + 375 235 + 335 140 + 212 131 +444 145 +253
5. La suma vecinilor lui 240, adaugă cel mai mic număr natural care se poate forma cu
cifrele 3, 9 și 0 !

6. La suma numerelor 274 și 309, adaugă cel mai mic număr de trei cifre diferite!

7. Un termen al adunării este 209, iar celălalt cu 67 mai mare ca primul. Află suma!

8. Adună două câte două numerele date : 128 ;434; 239 ; 468 astfel:

a) cele care au aceeași cifră la unități........................................................................................

b) cele care au aceeași cifră la zeci............................................................................................

9. Știind că a = 216, b = a + 104, iar c = b + 29, află a + b + c !

B) Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor

1. Află suma dintre numărul 273 și fiecare dintre numerele: 680, 576, 666, 162, 254, 533

2.Află numărul cu 263 mai mare decât suma numerelor 273 și 382!

3. Completează tabelul:

T1 720 576 161 893 492 485 370 189 399


T2 182 183 658 62 384 392 399 790 280
S

4. La suma numerelor 284 și 172, adaugă suma numerelor 192 și 270!


5. Suma a două numere este 482.Primul termen se adună cu187, iar al doilea cu 190. Cu cât
se mărește suma? Care este noua sumă?

6. La suma numerelor 275 și 353 adaugă cel mai mic număr de trei cifre care are pe locul
zecilor cifra 9!

7. Reconstituie adunările!

3 ... 4+ ... ... 2+ 2 ... 6 + ... 3 ...+ 4 ... ...+

1 6 ... 3 9 ... 5 ... ... 4 ... 7 3 ... 5

...3 9 7 1 6 8 4 6 8 1 9 8 8 8

C) Adunarea cu trecere peste ordinul unităților și al zecilor

1. Calculează: (unele sub altele) 475+296, 586+298, 398+ 79, 474+197, 384+537, 688+188

2.Verifică dacă egalitățile sunt adevărate!

332+197+102 = 325 +185+ 37 ¸ 263+134+177=202+ 93+279

3. La suma numerelor 238 și 187, adună vecinul mai mic al numărului 397!

4. Un număr este cu 267 mai mare decât 499. Care este acel număr?
5. La suma numerelor 367 și 71, adaugă rtăsturnatul lui 184!

6.Află suma dintre cel mai mic număr de trei cifre consecutive și cel mai mare număr par de
două cifre!

7. La numărul de trei cifre care are suma cifrelor 7 , cu 3 la sute și la unități, adună
răsturnatul lui 829!

EVALUARE SUMATIVĂ

1. Calculează: FB 4; B 3; S 2

271+107= 457+209= 453+274= 284+626=

2. Află: FB 3 ; B 2; S 1

a) numărul cu 215 mai mare decât 432;

b) suma nuimerelor 215 și 439;

c) suma numerelor 215 și 496.

3. Completează căsuțele: FB 4; B 3; S 2

349 + ……….< 273 +349 ; ……….+ 198 > 198 + …………. ; 458+199= 199+…………..

4 . Completează tabelul: FB 5 ; B 4 ; S 3
T1 534 356 499 689 786
T2 189 295 99 132 186
SUMA

5 Într-o seră s-au plantat 159 fire de lalele, cu 45 mai multe garoafe și 195 crizanteme.

Câte fire de flori s-au plantat?

FB rezolvă problema; B scrie 2 operații și le rezolvă; scrie o operație