Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

TIPOGRAFIA
SRL Certificat Reg.Com:J40/7590/2008, CUI : RO10235121
Sos.Vergului nr. 50, Bucuresti
Tel: 004021/ 360.25.22, Fax: 004021/360.25.22, email: office@tipografia.ro
Cont: RO22ingb092295652511RO01 Banca :ING BANK Vergului
Capital social subscris si varsat : 50.000 RON

Data 02.04.2010 Nr. ___/____________


Ora 12.00

Obiectul cercetarii disciplinare : incalcarea Regulamentului Intern privind fumatul in incinta


societatii

CERCETARE DISCIPLINARA

1. In data de 02.04.2010, angajatul Ghita Alexandru, cu numar de marca 1234, angajat din data de
01.01.2009, ocupand postul de economist si avandu-l pe sef direct pe dl/dna Ioana Gane, s-a
abatut de la:

 Regulamentul Intern
 Politica de _________________________
 Procedura de lucru __________________
 Altele (specificati) _____________________

In fapt, angajatul Ghita Alexandru a fost vazut fumand in afara spatiilor amenajate special pentru
fumat, punand in pericol materiile prime extrem de inflamabile aflate in apropiere incalcand astfel
prevederile Regulamentului intern respectiv :
“Este interzis fumatul in locurile in care sunt depozitate materiale inflamabile sau
substante periculoase, precum si la locul de desfasurare a activitatii (in special pentru cei care
lucreaza la utilaje) din motive de securitate - pentru prevenirea incendiilor.
La productie, fumatorii pot fuma numai in sala de mese, in locul special amenajat cu
scrumiera, dar nu mai mult de doua persoane odata si fara a se perturba activitatea de
productie.” 

Atasam anexa (nr. anexe) ____Referat nr. din data 02.04.2010

2. Motivele invocate de catre salariat/salariata in apararea sa: conform anexei (declaratia


angajatului)
3. Cercetarea a fost efectuata/documentata de:
(nume, prenume, functie) Marian Neagu , sef sectie
(nume, prenume, functie) Ioana Gane, contabil sef

4. Comisia de disciplina a hotarat aplicarea urmatoarei sanctiuni disciplinare:


 Suspendarea contractului individual de munca pentru ___-___ zile (maxim 10 zile lucratoare) in
perioada ____________-_____________
 Retrogradarea din functie cu acordarea salariului corespunzator functiei in care se dispune
retrogradarea (maxim 60 de zile)
 Reducerea salariului de baza pe o durata de ____1____ luni (maxim 3) cu __10__% din salariu
(5-10%)
 Desfacerea disciplinara a contractului de munca incepand cu data de ____-____

5. Sanctiunea se aplica in baza Regulamentului intern si poate fi contestata in termen de 30 de zile


calendaristice de la data comunicarii in scris, la Tribunalul sectorului 2.

6. Membrii comisiei de disciplina:

Nume, Prenume Functie Semnatura


Maria Gheorghe Inginer
Dorel Anghel Inginer
Victor Ioan Inspector Resurse Umane

7. Angajat:

Nume, Prenume Nr. Marca Functie Semnatura

Ghita Alexandru 1234 Economist

S-ar putea să vă placă și