Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

TIPOGRAFIA
SRL Certificat Reg.Com:J40/7590/2008, CUI : RO10235121
Sos.Vergului nr. 50, Bucuresti
Tel: 004021/ 360.25.22, Fax: 004021/360.25.22, email: office@tipografia.ro
Cont: RO22ingb092295652511RO01 Banca :ING BANK Vergului
Capital social subscris si varsat : 50.000 RON

DECIZIA NR.21/20.12.2010
la Contractul Individual de Munca
inregistrat sub nr. 360 / 31.12.2008 in Registrul General de Evidenta a Salariatilor

Angajator – persoana juridica/fizica SC TIPOGRAFIA SRL, cu sediul/domiciliul in Bucuresti, Sos.Vergului


nr.50, inregistrata la Reg.Com. sub nr.J40/7590/2008, cod fiscal RO 10235121, telefon 021.360.25.22,
reprezentata legal prin Dl. Cristian Paunescu, in calitate de Administrator,

avand in vedere Cererea nr.256/2010 a domnului Ghita Alexandru de desfacere a Contractului Individual de
Munca nr.360/31.12.2008,

DECIDE

Art.1 Incepand cu data de 31.12.2010, contractul individual de munca al Dlui. Alexandru Ghita, inceteaza in
temeiul Art.79 din Codul Muncii.

Precizam ca Dl.Alexandru Ghita nu are debite fata de subscrisa.

Art.2 Impotriva prezentei dispozitii de incetare a contractului de munca, sus numitul se poate adresa cu
contestatie la instanta competenta in a carui circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta, in termen de 30 de
zile de la comunicare.

ANGAJATOR Am primit un exemplar,


S.C.TIPOGRAFIA SRL ALEXANDRU GHITA
CRISTIAN PAUNESCU
ADMINISTRATOR

S-ar putea să vă placă și