Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA: ÎNDOIREA ŞI PILIREA 2

1. Identificaţi răspunsul corect:


1.1. Îndoirea în menghină se face prin fixarea tablei între:
a. un cornier şi fălcile menghinei;
b. un cornier şi o placă intermediară;
c. un cornier şi piesa de îndoit.
1.2. Barele cu diametrul până la 20 mm se îndoaie cu:
a. menghine;
b. nicovale;
c. suporturi.
1.3. Se recomandă ca la degroşare să se execute combinat:
a. pilirea dreaptă cu pilirea longitudinală;
b. pilirea dreaptă cu pilirea transversală;
c. pilirea dreaptă cu pilirea în cruce.
1.4. Pilele fine nu se folosesc la pilirea:
a. plumbului şi cositorului;
b. fontei;
c. oţelului.

2. Răspundeţi prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele propoziţii:


a. Ţevile din oţel se umplu, la îndoire, cu colofoniu topit.
b. Precurbarea marginilor tablei se realizează pe maşini cu role.
c. La mişcarea înapoi, pila trebuie apăsată, deoarece dinţii pilei prind metalul numai la mişcarea
înainte.
d. Pilele se utilizează cu mânerele bine fixate şi fără crăpături.

3. Asociaţi elementele celor două coloane:

A B
1. îndoirea manuală a ţevilor a. pile rotunde
2. îndoirea mecanică a ţevilor b. pile late
3. pilirea suprafeţelor curbe c. maşini speciale de curbat
4. pilirea suprafeţelor plane d. dispozitiv cu role

4. Scrieţi informaţia corectă în spaţiile libere din enunţurile de mai jos:


a. Îndoirea se aplică, în general, semifabricatelor cu secţiune ..........................
b. Pilirea este operaţia tehnologică de prelucrare prin .................. prin care adaosul de material se
îndepărtează cu ajutorul pilei.
c. Pilele disc se utilizează la maşinile de pilit cu mişcare .............................