Sunteți pe pagina 1din 40

Elena Delia Chira, Cristina Martin

Exerciții de clasa
citire progresivă

NUME și PRENUME: ................................................................

CLASA: ................................................................

ȘCOALA: ................................................................

A editura ELICART
Acest auxiliar a fost avizat de Ministerul Educației Naționale,
conform Anexei la Ordinul nr. 3530 din 04.04.2018, privind
aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul preuniversitar.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României


CHIRA, ELENA-DELIA
Învăț să citesc! : exerciții de citire progresivă : clasa I / Elena Delia
Chira, Cristina Martin. - Bascov : Elicart, 2018
ISBN 978-606-768-159-8

I. Martin, Cristina

37

Copyright © Editura Elicart – 2020. Toate drepturile aparțin


Editurii Elicart. Conținutul acestei cărți este protejat de legea
drepturilor de proprietate intelectuală. Nicio parte din acest
volum nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii ELICART.

Pentru COMENZI vă puteți adresa la:


telefon: 0727.304.880; 0770.508.511
0747.584.029; 0774.607.024
e-mail: editura_elicart@yahoo.com
site: www.edituraelicart.ro
„Ana”, „Andra” și „arici”
Cam asta e ceea ce zici
Când te întreabă cineva:
„Ce cuvinte știi cu a?”

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:
a A
Încercuiește literele „A” și „a” în cuvintele care denumesc imaginile:

ALBINĂ ARDEI apă arici avion

Unește fiecare imagine cu schema cuvântului potrivit, apoi citește cuvântul.

a –

a– –

a– a– a

Alcătuiește oral o propoziție despre două fetițe: Ana și


Andra.

De câte ori auzi sunetul „a” în cuvântul care denumește imaginea?


Încercuiește cifra corectă.

1 2 3 1 2 3 1 2 3
3
Mama este primul meu cuvânt,
Mama este ca un înger sfânt!
Mereu este lângă mine,
Și la greu, dar și la bine!

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:
m M
Încercuiește literele „M” și „m” în cuvintele care denumesc imaginile:

MAȘINĂ MĂR mure melc miel

Unește fiecare imagine cu schema cuvântului potrivit, apoi citește cuvântul.

m –

m– –
Maria
ma – m –

Ma – -a

Citește!

a m A M am ma ma-ma

Ce spun animalele? Încercuiește litera „M” sau „m”.

M a c ! H a m ! M i a u ! C r a ! M u u u !

4
Ursulețul Martinel
A-nvățat un cântecel!
Lui îi place că-i ușor:
Morr, morr, morr
Și iarăși morr!

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:
u U
Încercuiește literele „U” și „u” în cuvintele care denumesc imaginile:

UMBRELĂ URECHE unt unu ursuleț

Citește!

u U a M m A
Realizează corespondența între imagine și litera care indică primul sunet al
cuvântului ce denumește imaginea:

a m u
• Cum face trenul?
• Colorează animalele în a căror denumire se aude sunetul „u”.

5
Nelu, Nina și cu Nana,
Au descoperit cămara!
Se duc des, iau multe nuci,
Ia și tu... dacă apuci!

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:
n N
Încercuieşte literele „N” și „n” în cuvintele care denumesc imaginile:

NOR NINA nai nas nasture

Citește!
n N u a U A m M

na un u-na A-na Na-nu


an nu u-nu Ma-nu Na-na

Am un an. Nu am un an.

Corabia (arca) lui Noe este plină cu animale. Colorează-le doar pe cele a
căror denumire conține litera „n”.

6
Iepurașul meu iubit,
Cin’ te-ntrece la fugit?
Ai lăbuțe mititele,
Ochișori – două mărgele.
Ai mustăți pe la guriță
Și un petic de codiță.
Ghici ce e? Răspunde desenând.

„Nu e ceas, dar mereu bate


De la naștere la moarte.”

Fă schema cuvântului ghicit.

Încercuiește literele „I” și „i” în cuvintele care denumesc imaginile:

IEPURE INIMĂ Ina inel iarbă

Citește!
i I m u a M U A n N

ai nai mai Mi-mi Ma-ia imn


mi i-a ani ma-mi Ni-na ma-ma-ia
ia I-na nu-ia Mi-a nu-mai i-ni-ma

Mimi ia un nai. Am 7 ani.


Unește propoziția cu imaginea corespunzătoare:

Ina ia un nai.

7
Nenea Ene a dresat
În trei luni un elefant!
El în apă lenevește
Și cu trompa te stropește!

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:
e E
Încercuiește literele „E” și „e” în cuvintele care denumesc imaginile:

ELICOPTER ENE evantai elefant elev

Citește!
e E a M m A I u N i U

neam ea mea nea mu-mi-e


E-ma E-mi ne-ne mi-nu-ne iu-ni-e

• Nen e un nume. • Ea e Ema. • Ema e mama mea.


• E nenea Ene. • Mimi e mama Anei.
De câte ori auzi sunetul „e” în cuvântul care denumește imaginea?
Încercuiește cifra corectă.

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

8
Vine RAȚA de la baltă
Cu codița ridicată,
Ea se suie-n cuibușor
Și face un oușor.

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:
r R
Încercuiește literele „R” și „r” în cuvintele care denumesc imaginile:

REN RAȚĂ rac robot raton

Citește!
iar mu-ra mie-re nu-me-re Ma-ri-a
a-er ur-ma Ma-ra I-ri-na Ma-ri-na
ieri u-ra me-re Ma-rin a-u-riu
ram iar-na mi-ner Ri-ri a-ma-re

• Riri are mure. • Mirarea Mariei e mare. • Nenea Marin e miner.

JOC DE ROL!
Irina, ai Nu, am mere
Marin e Nu, Marin mure mari? aurii!
marinar? e miner.

9
Bunicuța-i supărată,
Că de-un ceas întreg tot cată:
Cată-ncolo, cată-ncoace,
OCHELARII nu-s și pace!

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:
o O
Încercuiește literele „O” și „o” în cuvintele care denumesc imaginile:

OAIE OMIDĂ os cocoș oglindă

Citește!
o O i E a I e A m M

om o-ier I-on Mo-na a-ro-ma o-me-ni-e


moi oa-ie Oa-na I-oa-na Mi-oa-ra no-roi

Ioana e mama Monei.


Ion are o oaie.
Oana are un orar nou.

Observă despărțirea în silabe a cuvintelor următoare! Notează în căsuță cifra


corespunzătoare numărului de silabe, apoi formulează oral comunicări.

oa-meni oa-me-nii

Cuvintele s-au amestecat! Descoperă propoziția!

Monei E oaia

10
Citește propozițiile și compune oral întrebări
pentru colegul de bancă:

Ion are 5 oi.


Miron e morar.
E ia Monei.

Formulează comunicări după imaginile date:


a) dintr-un cuvânt b) din două cuvinte

c) din trei cuvinte d) din patru sau mai multe cuvinte

Dă un nume fiecărui copil! Formulează oral propoziții.

ION OANA

IOANA ROMEO

Unește cuvântul cu imaginea corespunzătoare:


om

oameni

oaie

oi
11
Cântă cucu-n dumbrăvioară
Pe copacul înflorit!
Salutare, primăvară!
Te-așteptam și ai venit!

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:
c C
Încercuiește literele „C” și „c” în cuvintele care denumesc imaginile:

CARTE MELC câine cal caise

Citește!

mac crem cre-ma coa-ma Ma-ri-ca


car nu-ca I-ca Ca-mi Co-ri-na
cu cor Co-ra Mi-ca Car-men ca-me-ra
ac cuc e-cran Ni-cu Cri-na ma-ca-ra
ca con co-cor An-ca Mar-cu ma-ca-roa-ne

• Aurica e cu Anca. • Crinu are un creion. • Camera mea e mare.

Unește imaginea cu enunțul corespunzător:

Corina are un corn.


Observă
sensurile
Unicornul are corn. diferite ale
cuvântului
Cuvintele s-au amestecat! Descoperă propozițiile! „corn”!
 un Corina crin are

 are Monica mic un canar

12
JOC DE ROL!
Crina, ai un Eu am 5
Marcu, ai Nu. Am un creion? creioane.
un cocor? canar.

Rearanjează literele în ordinea corectă pentru a descoperi:


- o pasăre: CNARA __________________
- un nume: CAMRNE __________________
- o zi a săptămânii: MRCIREUI __________________
Citește textul:

Monica are 9 ani. Acum, ea e cu Marcu,


care are 8 ani. Marcu e mai mic ca Monica
cu un an.
Monica are un corn, iar Marcu are maca-
roane.
Colorează literele pentru a forma cuvântul ce denumește imaginea:

13
SĂNIUȚA fuge,
Nimeni n-o ajunge!
Are dor de ducă,
Parc-ar fi nălucă!

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:
ă Ă
Încercuiește literele „Ă” și „ă” în cuvintele care denumesc imaginile:

LUNĂ COROANĂ alună casă cană

Citește!
ă Ă U O u E i a M A

rău no-uă mu-ră mă-car cu-nu-nă


Cami are nouă ouă.
ca-nă ro-uă ma-mă mi-nă ca-me-ră
Ana are o cană nouă.
a-cră mi-că iar-nă că-ra-re că-ma-ră

Transformă comunicarea dată într-una interogativă și alta exclamativă!

Aurică are o cameră mică.

Romică, ai un Nu, Ion, am


Nu, Monica, eu
JOC DE ROL! corn cu nucă? un corn cu
am 4 ouă!
cremă.

Corina, ai
5 ouă?

14
Libelule grațioase
Zboară-n aerul de vară,
Aripi fragede, sticloase,
Peste lumea de afară!

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:
l L
Încercuiește literele „L” și „l” în cuvintele care denumesc imaginile:

LILIAC LEBĂDĂ lalea leu licurici

Citește!

lin lu-nă A-lin li-li-ac iu-li-e


lan a-lun lu-me E-mil Ma-nu-el A-u-rel
lac Re-lu le-ne Ra-lu-ca Iu-li-an lem-ne-le
loc la-lea moa-le a-co-lo La-u-ra a-ni-ma-le
leu lu-cru Lu-ca lu-mi-nă că-mi-lă Li-li-a-na

• Lică are un car cu lemne. • La malul lacului e un melc.


• Laura are lalele. • Cămila e un animal. • Ionel e la Elena.

Ce sensuri au cuvintele? Privește imaginile și alcătuiește oral propoziții cu


fiecare sens al cuvântului.

15
Ce are fiecare copil? Citește propozițiile date mai jos și unește corespunzător:

Alina Ionel Ilinca Călin

• Alina are alune. • Ionel are acuarele.


• Ilinca are lalele. • Călin are un melc.

Unește ce se potrivește!

leu nume

Mălina lună

iulie animal

Citește, apoi colorează casetele care reprezintă răspunsul corect:

E luni. Elena e cu amica ei, Laura.


Ea e mai mare ca Elena.

a) E: miercuri luni

b) Elena e cu: Lorena Laura

16
Umblă vulpea prin pădure:
Ce să fure? Ce să fure?
Fură coada de pe tei,
Și-mpletește papucei!

Numără și scrie câte grupuri de litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:
ce Ce
Încercuiește grupurile de litere „Ce” și „ce” în cuvintele care denumesc
imaginile:

CERB CERCEL ceapă purcel ceai

Citește!
cea-ră Ce-la cer-ne co-mi-ce Cer-ni-ca
ce-re Mir-cea cer-cel a-mi-ce Ce-li-a
cer lu-ceau Mar-cel cru-ce a-ce-le Mar-ce-la
cerc coa-ce li-ceu cer-nea-lă ce-re-re Ce-li-na

Rinocerul are un corn. E o călimară cu cerneală.


Celina e la Cernica. Celia are cercei. Mircea e la liceu.
Mama coace cornuri. Ceaiul e rece! E un ceainic cu ceai.

Citește propozițiile, apoi unește-le cu imaginile corespunzătoare.


Observă
Eu cer alune. sensurile
diferite ale
cuvântului
E cer cu nori. „cer”!

17
Marchează cu un „X” imaginile în a căror denumire se aude sunetul „ce”:

Încercuiește numărul corect de silabe din care sunt formate cuvintele:

măricel ceaun cer orice

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Cere-i colegului de bancă să găsească câte două
cuvinte potrivite cu schemele date. Apreciază răs-
punsurile lui, colorând chipul corespunzător.

– ce ce –
LECTURĂ

Marcela e mama Celinei. Ea coace


acum cornuri. Celina cere un corn.
— Ce mare e cornul cu mac!
Ea ar mai cere un corn.
 Citește întrebările și răspunde oral la ele:
 Cine este mama Celinei?
 Ce coace mama?
 Cum este cornul cu mac?
18
Vine TRENUL de la Iași,
Încărcat cu iepurași,
Unul sare de pe scară,
Altul, țuști, pe geam afară!

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:

t T

Încercuiește literele „T” și „t” în cuvintele care denumesc imaginile:

TRACTOR TROTINETĂ trandafir tort

Citește!

trei tă-tic mun-te ta-ur Ma-tei


act tot tu-nel trac-tor no-tă Că-tă-lin
trec lat te-me ia-tă mi-rat ier-ta-re
tun tei ta-lent ca-iet toar-ce co-lo-rat
toc al-tul An-ton ac-tor car-net Ta-ti-a-na

Marieta tace acum. Mitică e mirat. Matei are o trotinetă.


Motanul toarce. E tatăl meu! Anton cere iertare tatălui.

Unește ce se potrivește!

• Tata are un toc.

• Eu toc mere.

19
Privește imaginile, apoi marchează cu „” propoziția adevărată:

Cătălin are o trotinetă. Motanul Titi e tărcat.

Unește propozițiile cu imaginile potrivite!

• Tania are o carte colorată.

• Marieta e la mare.

Încercuiește numărul corect de silabe din care sunt formate cuvintele:

tren călător ceartă cutie

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
LECTURĂ
Antonia are o carte cu multe animale.
Traian e amicul Antoniei. E cu trei ani mai
mare. El are un caiet.
— Ce colorată e cartea ta, Antonia!
— E minunată! Uite un motan, un taur,
un raton!
 Taie ce nu se potrivește!

 Antonia are: un caiet un toc o carte


 Traian are: un tren un caiet o cutie
 Traian e mai mare cu: 4 ani 3 ani 2 ani

Cum ai citit textul? Foarte Puteam


AUTOEVALUEAZĂ-TE! Bine!
bine! mai bine!

20
O scrisoare am început,
O scrisoare pentru tine!
Scriu tot ce am făcut
Și urări de bine!

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:

s S
Încercuiește literele „S” și „s” în cuvintele care denumesc imaginile:

SOARE SUC scară sac struguri

Citește!
sunt so-ră ca-să cos-mos So-rin
sac os sea-ră mas-că le-să Ste-la
sar semn su-net cas-că cas-tron So-ni-a
nas ar-să sca-un soa-re să-rat nin-soa-re
urs sce-nă mus-că as-tru no-ros La-ri-sa

Sania alunecă lin. Simion e somnoros. Ei sosesc la Sinaia.


Cerul este luminos. Cosmin este serios. Larisa scrie tema.

Privește imaginile, apoi alege răspunsul corect la fiecare întrebare.

• Este o sanie? • Este o casă?


DA DA
NU NU

• Sunt stele? • Este un soare?


DA DA
NU NU

21
LECTURĂ (1)
Cu sania
Este iarnă. Aseară a nins mult. Sorin este acasă cu sora
lui, Sonia.
La ora trei ies cu sania lor cea nouă. E larmă mare. Sania
alunecă iute.
Seara, Sorin cu Sonia sosesc acasă.
— Este o seară minunată!

 Formulează oral întrebări pentru colegul de bancă, pornind


de la cuvintele date în „explozia stelară”. Cere-i să răspundă
la aceste întrebări legate de textul citit.
Cine…?

Când…? Unde…?

Cum…? Ce…?

LECTURĂ (2)
Stelele
Este seară, iar cerul este senin. Se lasă răcoare. Sunt
multe stele luminoase.
Răsare luna, astrul serii. Cosmin se uită la ea:
— Ce seară minunată!
 Bifează varianta corectă:
senin soarele
 Cerul este  A răsărit
noros luna

Cosmina luminoase
 La lună se uită  Stelele sunt
Cosmin minunate

Cum ai citit textele? Foarte Puteam


AUTOEVALUEAZĂ-TE! Bine!
bine! mai bine!

22
Vine ploaia! Bine-mi pare!
În grădină am o floare.
Ploaia mi-o va face mare.
Vine ploaia! Bine-mi pare!

(Vine ploaia, de George Coșbuc)

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:

p P
Încercuiește literele „P” și „p” în cuvintele care denumesc imaginile:

PEȘTE PARĂ pălărie pasăre pui

Citește!
prun plop pal-mă a-pă pic-tu-ră
păr lup pe-ne ploa-ie Pa-u-la
cap pom crap co-pil plă-ce-re O-lim-pi-a
pai pui pi-an pa-puc a-pu-ne a-proa-pe

Paul are un pian. Paula e prima. Eu plec la Olimpia.


Mama cumpără pepeni. Am un iepure maro. Oprea e campion.

Unește propozițiile cu imaginile potrivite!


• Anton are un laptop.

• Paula are o carte colorată.

• Olimpia este la patinoar.

• Petre este un pictor talentat.

23
Citește textul și bifează răspunsurile potrivite:

Pălăria pelicanului
Paul are un pelican, pe nume Pepe. La
Paul apare amica lui, Olimpia. Ea are pe cap o
pălărie nouă. Olimpia pune pe capul pelica-
nului pălăria cea nouă.
Pepe pare acum un copil cu pălărie!
a) Ce are Paul? b) Numele lui e: c) Olimpia are pe cap: d) Pelicanul pare:
un canar Păcală paie un copil
un iepure Pepe pene un pălărier
un pelican Paul pălărie un păun
 Îmbracă-l pe Pepe! Colorează doar imaginile care conțin litera „p”.

LECTURĂ
Pisoii

Pisica Olimpiei a născut trei pisoi. Copila a pus pisoii pe


canapea. E o plăcere să stai cu ei!
Un pisoi are numele Peticel, pentru că are pete
maronii. Un alt pisoi are numele Iepurel, pentru că sea-
mănă cu un iepure. Ultimul are numele Pitic, pentru că
este cel mai mic.

Cum ai citit textele? Foarte Puteam


AUTOEVALUEAZĂ-TE! Bine!
bine! mai bine!

24
Veverița din pădure
vrea nuci multe și alune!
Vine și îmi dă lăbuța,
ce fricoasă e drăguța!

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:

v V
Încercuiește literele „V” și „v” în cuvintele care denumesc imaginile:

VULCAN VACĂ vază vara vioară

Citește!

vis vis-col ta-vă ves-tit va-ni-lat Va-len-tin


văr ser-vi-tor va-ni-li-e ner-vos va-lo-ros Vi-vi-a-na
val vo-lei e-lev Voi-cu ca-va-ler Ve-ro-ni-ca
a-vea ves-tă ve-sel vi-oa-ră vi-no-vat Oc-ta-vi-an
o-val ves-te vi-oi vi-i-tor Vic-tor ve-te-ri-nar
va-por vre-me tram-vai Va-le-riu Va-si-le Vi-o-le-ta

• Vica spune o poveste. • Victor este violonist. • Cornul este cu vanilie.


• Este aniversarea lui Vasile. • Viviana e veselă. • Vali este la Vaslui.

Colorează doar norișorii în care sunt scrise cuvinte ce denumesc instru-


mente muzicale:
veterinar vestă violoncel avion

nai vioară trompetă covor


pian

25
Asociază imaginea cu enunțul!

• Veronica are o vioară.

• Avionul tocmai a sosit!

• Octavian este elev.

• Violeta spală vasele.

LECTURĂ (1)
O violonistă vestită
Vara aceasta voi pleca la Viena. Cu mine va veni
Viorica, prietena mea. Ea este violonistă. Va avea un concert
la Viena. Acolo, va interpreta un vals renumit.
— Prietena mea este cea mai vestită violonistă! am
spus eu, veselă.

 Marchează cu „X” răspunsul corect:

a) Unde are concert Viorica? b) Ce este Viorica?


la Vaslui pianistă
la Viena violonistă

LECTURĂ (2)
Visul
Am avut un vis. Am visat că eram căpitanul unui vapor.
Vasul meu plutea lin pe valurile mării.
Apoi, norii au acoperit cerul. Un val imens a lovit nava.
Eu am salvat nava.
Eram cel mai tare căpitan!

Cum ai citit textele? Foarte Puteam


AUTOEVALUEAZĂ-TE! Bine!
bine! mai bine!

26
Cici are la urechi
Cerceluși perechi-perechi,
Din cireșe dulci și coapte,
Apărute peste noapte!

Numără și scrie câte grupuri de litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:

ci Ci
Încercuiește grupurile de litere „Ci” și „ci” în cuvintele care denumesc
imaginile:

CIREȘE CIUPERCI circ arici nuci

Citește!
scoici mun-cit ci-ti-tor ci-ne-ma Ci-pri-an
cinci pa-puci pis-ci-nă nar-ci-se Lu-ci-a
cioc circ cin-stit ciu-per-că tă-ciu-ne Nar-ci-sa
meci cin-ste cioa-ră sal-ci-e că-ciu-lă Lu-ci-an
maci cio-rap ori-ci-ne cir-cu-la plă-cin-tă Ma-ri-ci-ca

Ciprian vrea o plăcintă. Lucia e la Căciulata. Narcisa are ciuperci.


Este Crăciunul! Cina e la ora cinci. Cici este la cinema.
Unește ce se potrivește!
• Licuriciul are o lumină lucitoare.

• La circ sunt cinci pitici.

• Cioara are cioc.

• Ciocănitoarea ciocăne copacii.

27
Încercuiește numărul corect de silabe pentru fiecare cuvânt care denumește
imaginea.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Citește textul, apoi rezolvă cerința de mai jos:


Piticii circului
Lucica este la circ cu prietena sa, Cecilia. Lucica are opt
ani, iar Cecilia cinci ani.
Luminile strălucesc pe cortină ca licuricii. Pe scenă ies
cinci pitici, care au căciuli colorate. Piticii au cu ei un arici, pe
nume Cici.
— Ariciul nostru a răcit! spune un pitic. Cine are un ceai
pentru el? Poate picii? Sau tăticii?
— Aici! Aici! Eu am un ceai cu portocale, spune Cecilia.
 Taie ce nu se potrivește!
• Cecilia are cinci / opt ani.
• Prietenele sunt la cinema / circ.
• Luminile strălucesc ca licuricii / tăciunii.
• Piticii au un arici / o pisică.
• Cecilia are o ciocolată / un ceai.

LECTURĂ
E cinci. E ora cinei. La Maricica sosesc prietenele ei:
Lucia, Cecilia.
— La masă! spune mama Maricicăi. Am preparat
pentru voi o plăcintă cu nuci.
— Ura! spune Lucica. Mama mea prepară plăcintă cu
nuci numai la Crăciun.
Cum ai citit textele? Foarte Puteam
AUTOEVALUEAZĂ-TE! Bine!
bine! mai bine!

28
Doi dulăi de rasă aleasă
Stau în curte sub arțar.
Orice pas străin spre casă
Îl vestesc la pădurar!

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:

d D
Încercuiește literele „D” și „d” în cuvintele care denumesc imaginile:

DELFIN DRAPEL dragon dinte doctor

Citește!

drum din-te ciu-dat din-co-lo a-dor-mit


ud ied du-ios mur-dar Da-ri-a Du-nă-re
dar nod dar-nic Di-nu De-li-a Li-di-a
dop dur dor-nic Do-ru An-drei A-de-la
deal surd do-mol Ra-du Di-a-na Da-ni-e-la
nord pa-lid ra-pid ca-len-dar de-par-te Du-mi-tru
sud doc-tor ca-dou ra-di-o pă-du-re Cla-u-di-a

Dorin discută cu Radu. Dumitru e palid. Copiii primesc cadouri.


Sunt două calendare. Tudor e murdar. Adela este adormită.

Încercuiește numărul corect de silabe pentru cuvintele:

crocodil drept adorm dulciuri


1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

29
LECTURĂ (1)
După dude
Casa lui Dumitru este pe deal. Dincolo de cei doi tei mari de
la intrare, el are un dud. Doru adoră dudele. El se urcă în dud
după dude dulci. Deodată, apare un dulău care latră la Doru.
De spaimă, Doru cade din dud. Dumitru iese din casă.
— De ce nu ai cerut voie? Credeai că nu sunt darnic?
— Ai dreptate! Data viitoare voi cere voie! a spus Doru.

 Marchează cu un „x” răspunsul corect:


a) Casa lui Dumitru este? b) Lui Doru îi plac:
pe deal dudele
pe munte rodiile
c) Doru se sperie de: d) Dumitru:
un dulău este darnic
un lup nu este darnic

LECTURĂ (2)

La dentist
Pe Lidia o doare un dinte.
— Plecăm imediat la dentist! a spus
mama ei.
Doctorul se uită la dintele Lidiei.
— Dintele este cariat! Cred că ai servit cam multe dulciuri!
Medicul dentist a tratat caria. După o oră, Lidia nu mai
simte nicio durere.
— De acum, nu voi mai consuma dulciuri!
— Da, sunt de acord! răspunde mama ei.

Cum ai citit textele? Foarte Puteam


AUTOEVALUEAZĂ-TE! Bine!
bine! mai bine!

30
Șarpe mic cu coada lungă
Vino-ndată de te-arată!
Ieși din iarba cea înaltă
Și ți-om da o ciocolată!

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:

ș Ș
Încercuiește literele „Ș” și „ș” în cuvintele care denumesc imaginile:

ȘOPÂRLĂ ȘOARECE cașcaval școlar ceașcă

Citește!

șoim ur-cuș Ra-reș ru-și-nos poș-taș


urși stră-moș șo-ri-cel me-se-ri-aș Na-ta-șa
șir șco-lar le-neș că-ma-șă li-niș-tit Șan-dru
preș șam-pon roș-cat vi-și-nă po-șe-tă Mu-reș
și a-șa ceaș-că peș-te-ră șo-se-tă șa-lu-pă
coș os-taș și-ret caș-ca-val Ni-cu-șor ve-ri-șor

Șoimul e o pasăre. Rareș vine de la Iași. Natașa e roșcată.


Mișu discută cu Sașa. Nicușor e leneș. Sașa este la Pitești.

Citește, apoi unește propoziția cu imaginea potrivită:

Sașa poartă adidași cu un


șiret mov și unul verde. Observă
sensurile
diferite ale
Vulpea este un animal șiret.
cuvântului
„șiret”!

31
Ghicește și desenează!

• E mic, cenușiu, are coadă


și adoră cașcavalul.

Citește textul, apoi rezolvă cerința:


Școlarul
Rareș are șapte ani. Acum, este plin de voioșie, deoa-
rece va pleca la școală pentru prima dată. El este condus de
mătușa lui, Natașa. Vor pleca cu mașina cea roșie a mătușii.
Mătușa Natașa este liniștită. Ea știe că Rareș va deveni
un școlar conștiincios.

 Încercuiește răspunsul corect:

a) Rareș are șase ani. DA / NU


b) El va pleca la școală. DA / NU
c) Numele mătușii este Mașa. DA / NU
d) Mașina mătușii este roșie. DA / NU

LECTURĂ

Șoricelul
Sașa este un șoricel de culoare cenu-
șie. Deși e cel mai mic șoricel, el este me-
reu pus pe șotii. Sașa adoră cașcavalul.
Pisoiașul Mișu știe asta și, atunci, stă
la ușă pentru ca șoricelul să nu intre.
Dar Sașa este cel mai șiret șoricel! El
reușește să se strecoare și să roadă cașca-
valul!

Cum ai citit textele? Foarte Puteam


AUTOEVALUEAZĂ-TE! Bine!
bine! mai bine!

32
Gâștele de-atunci, în cale,
Când văd apă undeva,
Căutând pornesc agale
Tot crezând că-i vor afla.

(G. Coșbuc, Povestea gâștelor)

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:

î â
Încercuiește literele „â”, „î” și „Δ în cuvintele care denumesc imaginile:

ÎMPĂRAT ÎNOT România stâncă mână

Citește!

în-tre pâ-râu ro-mâ-nesc ră-mâ-ne ne-în-ce-put


în cân-tec cân-tar scân-te-ie în-ce-tăm îm-pre-u-nă
î-not în-cât lă-mâ-ie mân-ca-re în-tâl-ni-re ne-în-tre-cut
în-să lâ-nă mâ-ni-os mâ-râ-ie în-tu-ne-ric a-mân-doi
în-tâi pâi-ne în-câl-cit re-în-tors îm-pă-ca-re re-în-tâl-ni-re

Noi suntem români. Încăperea este mică. Împăratul e mânios.


El este un tânăr înalt. Întrecerea a început. Câinele mârâie.
Unește ce se potrivește!

• România

• cântar

• vânătă

• lămâie

33
Colorează litera lipsă, apoi noteaz-o pe spațiul liber:

â â
î î
c ___ i n e ă ___ m p ă r a t ă

â â
î î
r o m ___ n i ă l ă m ___ i e ă

Colorează doar alimentele a căror denumire conține litera „â” sau „î”.

LECTURĂ
La masă
Este ora unu. E timpul mesei. Eu pun tacâmurile. Sora mea taie
pâinea, iar mama împarte supa în castroane. În încăpere intră tata.
— Ce mâncăm mai întâi?
— Supa, îi spune mama.
Începem să mâncăm. Eu mă iau la întrecere cu sora mea.
— Eu termin înaintea ta! spun eu, încântat.
— Nu e întrecere! îmi spune tata.

 Taie cu o linie forma scrisă greșit!

• Tacâmurile / Tacîmurile sunt pe masă. • Mă ântrec / întrec cu sora mea.


• Am terminat înaintea / ânaintea surorii mele. • Mama împarte / âmparte supa.

Cum ai citit textul? Foarte Puteam


AUTOEVALUEAZĂ-TE! Bine!
bine! mai bine!

34
Un BROSCOI cântă la cobză
Și o broască la țambal,
O broscuță mică, strâmbă,
Vrea să joace sus, pe deal!

(„Broscuțele”, joc muzical pentru copii)

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:

b B
Încercuiește literele „B” și „b” în cuvintele care denumesc imaginile:

BALENĂ BALOANE brad borcan bicicletă

Citește!
bob a-bur bal-con Bi-an-ca Bu-cu-rești
bea ban ba-ie bas-ton Buș-teni Bra-șov
bal corb bi-ne lim-bă ba-te-ri-e vra-bi-e
boi brad bal-tă bă-trân ba-le-nă Ro-bert
cub Bran boa-lă blon-dă brân-du-șe Bu-bi-co
alb orb um-bră blân-dă Ba-cău um-bre-lă bu-ni-ca
bec sub ba-lon Be-la Bar-bu com-bi-nă bu-cu-ri-e

• Bunicul are barba albă. • Bebe stă în Brașov. • Barbu e bolnav.


• Bela se duce la București. • Bianca ia umbrela. • Budinca e atât de bună!

Unește propoziția cu imaginea potrivită:


Broasca stă la
umbra salciei.

Broasca ușii este


blocată.

35
Din greșeală, Brândușa a rupt biletul adresat bunicului.
Aranjează imaginile pentru a reconstitui biletul.

Am lăsat bicicleta pe Bunicule,


balcon. Eu sunt la
Bianca, în blocul vecin. Brândușa

LECTURĂ (1)
Bunicii

Bunica mea e bună. Ea se bucură mult


când mă vede. Întotdeauna pune deoparte bom-
boane pentru mine. La ea acasă, mă întâlnesc cu
verișoara mea, Roberta.
Amândouă ne dorim câte o bicicletă nouă.
Bunica ni le cumpără imediat, iar noi suntem
atât de bucuroase!

LECTURĂ (2)
Bursucul
Prietena mea Bela locuiește la munte, în
orașul Brașov. Vara mă duc mereu la ea. Amân-
două suntem bucuroase să ne revedem.
Acolo, îmi place mult să mă plimb prin
pădure și să simt mirosul de brad. Uneori, se
mai întâmplă să mă întâlnesc cu animale săl-
batice.
Odată, am observat un bursuc. Avea pe
botic o pată albă. Era așa de simpatic!

Cum ai citit textele? Foarte Puteam


AUTOEVALUEAZĂ-TE! Bine!
bine! mai bine!

36
Eu cu ochii, dragi copii,
Văd păpuși și JUCĂRII,
Prăjituri și acadele,
Dar și multe bombonele!

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:

j J
Încercuiește literele „J” și „j” în cuvintele care denumesc imaginile:

JUCĂRIE JURNAL bujor stejar prăjitură

Citește!
jet o-jă me-saj Jo-jo Ji-a-nu
bej sluj-bă coa-jă pa-jiș-te Ja-ni-na
Jiu jo-ben ma-saj jur-na-list Jus-ti-na
ruj je-ton Să-laj pri-lej pa-ti-naj Jo-ia-na
jar ju-riu ba-raj mij-loc Je-ni-ca Ju-li-e-ta
jos a-jun cu-raj ste-jar ju-că-uș ju-mă-ta-te
joc bu-jor Je-ni de-ja a-ju-tor

Jeni cojește nucile. Bujorii sunt sub stejar. Jean scrie în jurnal.
Jenica coace prăjituri. Jianu e jurnalist. Jenică a ajuns dirijor.
Vântul vâjâie tare. Este joi. Julieta are un joben.

Colorează conform indicațiilor:

• Jobenul este verde.


• Jucăria este mov.

37
Unește cu o linie cuvintele care au același sens:
servitor vitejie ajutor

curaj sprijin slujitor

LECTURĂ (1)
Pe pajiște
În mijlocul pajiștii apare Jean. E în pijama. Pe cap are un
joben. Copiii care se jucau sub stejar încep să îl necăjească:
— Jean, ai curaj să vii în pijama la joacă?
— Cum am ajuns aici? întreabă Jean. Acum o jumătate de
oră eram în pat!
Jean privește în jur. Vede pe jos jucăriile sale, iar pe eta-
jeră jurnalul său.
— Era doar un vis! spune Jean, cu obrajii roșii.

 Marchează cu un „X” răspunsul corect:


a) Numele băiatului este: Jean Jenică
b) El este îmbrăcat în: cojoc pijama
c) Copiii se jucau: printre bujori sub stejar
d) Jean vede pe jos: jucăriile jurnalul

LECTURĂ (2)
Jocul
Este joi. Jianu și Jenica sunt acasă. Printre jucăriile lor
este și un joc cu jetoane.
— Eu iau jetoanele cu meserii, spuse Jenica.
— Iar eu le iau pe cele cu animale, îi răspunde Jianu. Uite
un jder și un lup. Lupul are cojoc! râde el.
Jumătate dintre jetoane au rămas pe jos. Erau cu peisaje,
cu pajiști însorite.
— Jetoanele mele sunt mai interesante! se laudă băiatul.
— Nu judeci corect, a spus Jenica și a râs.
Cum ai citit textele? Foarte Puteam
AUTOEVALUEAZĂ-TE! Bine!
bine! mai bine!

38
Hai să-ntindem hora mare
Să se vadă hăt... în zare!
Din hotare în hotare,
Este mare sărbătoare!

Numără și scrie câte litere de fiecare fel sunt în poezia de mai sus:

h H
Încercuiește literele „H” și „h” în cuvintele care denumesc imaginile:

HÂRTIE ȘAH haină hamster hipopotam

Citește!

hu-să ham-bar hoi-nar ho-tă-rât hi-po-po-tam


han hal-va hai-duc Mi-hai hi-e-nă Mi-ha-e-la
ham ha-ios hra-nă Ho-ri-a ha-no-rac hi-ber-na-re
hol har-tă ha-lat o-dih-nă Pra-ho-va Hu-ne-doa-ra
hrean ham-ster ha-mac hâr-ti-e Her-cu-le

Hai la horă! Mihai este arhitect. Bunicul înhamă calul.


Horia joacă șah. Mihnea e hotărât. Se duc la Băile Herculane.
Harta este din hârtie. Haina este nouă. Mihaela are doi hamsteri.

Încercuiește numărul corect de silabe din care sunt formate cuvintele:

șah hrană hârtie hamster

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
39
Taie ce nu se potrivește:

• Hunedoara / Hercule este un oraș din România.

• Hamsterul / Hipopotamul este un animal mare.

• Horia se uită pe hartă / hârtie pentru a descoperi traseul.

Unește imaginea cu propoziția corespunzătoare:

Horia are o haină nouă.

Tata bea o halbă cu bere.

Mihaela doarme în hamac.

Hiena este un animal de pradă.

Citește textul și rezolvă cerința:


Hoinari
Horia este la Băile Herculane. Doarme la hotelul „Hercule”.
Acum, vremea este mohorâtă. Băiatul îmbracă hanoracul. Își
pune în rucsac haine potrivite pentru vremea rea. E hotărât să
urce până sus, pe piscul muntelui.
— Hai, Mihaela, să hoinărim pe munte! îi spune Horia
prietenei sale. Diseară ne putem odihni sus, la han.

 Încercuiește răspunsul corect:

a) Horia este în Prahova. DA / NU


b) Vremea este mohorâtă. DA / NU
c) Băiatul vrea să urce până sus, pe munte. DA / NU
d) Seara se va odihni la hotel. DA / NU

Cum ai citit textul? Foarte Puteam


AUTOEVALUEAZĂ-TE! Bine!
bine! mai bine!

40

S-ar putea să vă placă și