Sunteți pe pagina 1din 7

Clasa a IX-a , ALGEBRA

Indicatirii competențelor Nr. Conținuturi Nr. de Data Observații


specifice ( CS) și a Crt. ore
subcompetențelor ( S) conform
curriculumului
CS S Repartizarea generală a orelor:
Recapitulare 24
Predare – învățare 96
Evaluare 12
Total 132
I Mulțimea numeerelor reale. 8
Recapitulare și completări
I 1.1-1.3,1.5 1 Multimea numerelor reale. Incluziunea 1
IV N* N Z Q R
V 1.1-1.6 3 Modulul numărului real. Prprietăți 1
VI 1.2-1.7 5 Operații cu numere reale 1
VII 1.2-1.7 7-9 Puteri cu exponent număr întreg 2
VIII 1.2-1.7 11 Radicali de ordinal doi. Proprietăți 1
1.1-1.7 13 Oră de sinteză 1
1.1-1.7 15 Evaluarea sumativă 1
II Funcții 16
I 3.1,3.2,3.3 17 Noțiunea de funcție. Moduri de definire a 1
II unei funcții. Graficul funcției
III 3.1,3.2,3.3 19 Proprietățile generale ale funcțiilor 1
IV numerice
V 3.1-3.4,3.6,3.7 21 Funcția de forma f:R→R, f(x)= x2 1
VI 3.1-3.4,3.6,3.7 23 Funcția de forma 1
VII f:R→R, f(x)= ax2, a€R*
VIII
3.1,3.6,3.7 25-27 Transformarea graficelor 2
3.4-3.7 29-31 Studiul funcției de forma f:R→R, 2
f(x)= ax2+bx+c, a€ R*, b,c € R
3.4-3.7 33-35 Proprietăți ale funcțiilor de gradul II 2
3.4-3.7 37 Semnul funcției de gradul II 1
3.4-3.7 39 Graficul funcției de gradul II 1
3.2,3.3,3.5,3.7 41 Funcția de forma f:R→R, f(x)= x3 1
3.1-3.7 43 Oră de sinteză 1
1.1-1.7,3.1-3.7 45 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.7,3.1-3.7 47 Evaluarea sumativă 1
III Monoame. Polinoame. 16
Fracții algebrice.
I 2.1,2.2,2.5,2,6 49 Noțiunea de monom.Operații cu monoame 1
V 2.1,2.3,2.4,2.6 51 Noțiuneade polinom. Forma canonică a 1
VI polinomului
VIII 2.2-2.6 53 Adunarea, scăderea polinoamelor 1
2.2-2.6 55-57 Înmulțirea polinoamelor. Ridicarea la 2
putere cu exponent natural
2.2-2.6 59 Împărțirea polinoamelor 1
2.2-2.6 61 Teorema lui Bezout 1
2.2-2.6 63 Descompunerea polinoamelor în factori 1
ireductibili
2.2-2.6 65-67 Nițiunea de rădăcină a polinomului. 2
Rădăcini multiple
2.1,2.3,2.4,2.6 69 Noțiunea de fracție algebrică. DVA 1
1.2,2.6 71 Amplificarea și simplificarea fracțiilor 1
algebrice
2.2-2.6 73 Operații cu fracții algebrice 1
2.1-2.6 75 Oră de sinteză 1
1.1-1.7,2.1-2.6 77 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.7,2.1-2.6 79 Evaluarea sumativă 1
IV Ecuații. Sisteme de ecuații 12
I 4.1,4.6,4.7 81 Noțiunea de ecuație. Transformări 1
II echivalente.
III 4.1-4.4,4.6,4.7 83 Ecuații de farma ax+b=0, a,b€ R și 1
IV reductibile la ele.
V 4.1-4.4,4.6,4.7 85 Ecuații de gradul II cu o necunoscută și 1
VI reductibile la acestea.
VII 4.1-4.4,4.6,4.7 87 Ecuații raționale cu o necunoscută și 1
VIII reductibile la acestea.
4.1-4.4,4.6,4.7 89 Sisteme de două ecuații de gradul I cu 1
două necunoscute și reductibile la acestea
4.2-4.4,4.6,4.7 91-93 Metode de rezolvare ale sistemelor de 2
două ecuații de gradul I cu două
necunoscute
4.2-4.7 95-97 Rezolvarea problemelor cu ajutorul 2
ecuațiilor, sistemelor de ecuații
4.1-4.7 99 Oră de sinteză 1
1.1-1.7,4.1-4.7 101 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.7,4.1-4.7. 103 Evaluarea sumativă 1
V Inecuații 9
Sisteme de inecuații
I 4.1,4.7,1.4 105 Noțiunea de inecuație. Interval de numere 1
II reale
IV 4.1,4.2,4.4-4.7 107 Inecuații de gradul I cu o necunoscută 1
V 4.1,4.2,4.4-4.7 109 Sisteme de inecuații de gradul I cu o 1
VI necunoscută
VIII 4.1,4.2,4.4-4.7 111 Inecuații de gradul II cu o necunoscută 1
4.2-4.4,4.7 113 Metoda grafică, metoda intervalelor de 1
rezolvare a inecuațiilor de gradul II cu o
necunoscută
4.2-4.7 115 Inecuații raționale cu o necunoscută și 1
reductibile la ele. Metoda intervalelor
4.1-4.7 117 Oră de sinteză 1
1.1-1.7,4.1-4.7 119 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.7,4.1-4.7 121 Evaluarea sumativă 1
Clasa a IX- a, GEOMETRIA

Indicatirii competențelor Nr. Conținuturi Nr. de Data Observații


specifice ( CS) și a crt. ore
subcompetențelor ( S) conform
curriculumului
CS S
I Unghiuri, triunghiuri, patrulatere 14
Recapitulare și completări
I 5.1,5.2,5.7,5.9 2 Puncte, linii, plane. 1
II 5.1,5.2,5.7,5.9 4 Unghiuri. Clasificare. Proprietăți 1
III 5.1,5.2,5.7,5.9 6 Triunghi. Elemente. Clasificare 1
IV 5.3-5.9 8 Criterii de congruență a triunghiurilor. 1
V Aplicații.
VI 5.3-5.9 10 Criterii de asemănare a triunghiurilor. 1
VII Aplicații.
VIII 5.3-5.9 12 Proprietăți ale triunghiului dreptunghic. 1
5.1,5.2,5.7,5.9 14-16 Patrulatere. Patrulatere particulare. 2
Proprietăți. Criterii.
5.1,5.2,5.7,5.9 18 Poligoane convexe. Elemente. 1
5.1,5.2,5.7,5.9 20 Noțiunea de poligon regulat. Triunghiul 1
regulat, patratul, hexagonal regulat
5.3-5.9 22 Rezolvarea problemelor 1
5.1-5.9 24 Oră de sinteză 1
1.1-1.7,5.1-5.7 26 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.7,5.1-5.7 28 Evaluarea sumativă 1

II Cercul 12
I 6.1,6.2,6.5,6.7 30 Cercul. Discul. Elemente. 1
II 6.1,6.2,6.5,6.7 32 Poziții relative ale unei drepte față de 1
III cerc
IV 6.1,6.2,6.5,6.7 34 Unghi la centru. Arce de cerc. Unghi 1
V 6.1,6.2,6.5,6.7 înscris în cerc.
VI 6.1,6.2,6.5,6.7 36 Proprietăți ale arcelor și coardelor în 1
VII cerc.
VIII 6.2-6.7 38-40 Triunghi înscris în cerc 2
6.2-6.7 42 Triunghi circumscris cercului 1
6.2-6.7 44 Patrulater înscris cercului 1
6.2-6.7 46 Patrulater circumscris unui cerc 1
6.1-6.7 48 Oră de sinteză 1
5.1-5.9,6.1-6.7 50 Oră de sinteză integrativă 1
5.1-5.9,6.1-6.7 52 Evaluarea sumativă 1
III Arii 10
I 7.1,7.2,7.6 54 Noțiunea de arie 1
II 7.1-7.4,7.6 56 Aria triunghiului. Aria triunghiului 1
III echilateral
IV 7.1-7.4,7.6 58 Aria paralelogramului 1
V 7.1-7.4,7.6 60 Aria dreptunghiului, rombului,pătratului 1
VI 7.1-7.4,7.6 62 Aria trapezului 1
VII 7.1-7.4,7.5,7.6 64 Noțiunea de poligon regulat. Aria 1
VIII hexagonului regulat
7.1-7.6 66 Lungimea cercului. Aria discului 1
7.1-7.6 68 Oră de sinteză 1
7.1-7.6 70 Oră de sinteză integrativă 1
7.1-7.6 72 Evaluarea sumativă 1
IV Poliedre 12
I 8.1,8.2,8.5,8.6 74 Noțiunea de poliedru 1
II 8.1,8.2,8.5,8.6 76 Prisma. Elemente. Clasificare. 1
III 8.1,8.2,8.5,8.6 78 Paralelipipedul. Elemente. Clasificarea. 1
IV 8.3-8.6 80 Desfășurata prismei. Aria lateral și totală a 1
V prismei
VI 8.3-8.6 82 Volumul prismei 1
VII 8.1,8.2,8.5,8.6 84 Piramida. Elemente. Clasificarea 1
VIII 8.3-8.6 86 Desfășurarea piramidei. Aria laterală și 1
totală a piramidei.
8.3-8.6 88 Volumul piramidei 1
8.1,8.2,8.5,8.6 90 Trunghiul de piramidă. Elemente. 1
Clasificare.
8.1-8.6 92 Oră de sinteză. 1
7.1-7.6,8.1-8.6 94 Oră de sinteză integrativă. 1
7.1-7.6,8.1-8.6 96 Evaluarea sumativă 1
V Corpuri rotunde 12
I 9.1,9.4,9.5 98 Cilindru. Elemente. Clasificare 1
II 9.2,9.3,9.4 100 Desfășurarea suprafeței unui cilindru 1
III circular drept. Ariile suprafețelor
IV cilindrului circular drept
V 9.2,9.3,9.4 102 Volumul cilindrului circular drept 1
VI 9.1,9.4,9.5 104 Noțiunea de con. Elemente. Clasificare. 1
VII 9.2,9.3,9.4 106 Desfășurarea suprafeței unui con circular 1
VIII drept. Ariile suprafețelor conului circular
drept.
9.2,9.3,9.4 108 Volumul conului circular drept. 1
9.1,9.4,9.5 110 Trunghiul de con circular . elemente. 1
Desfășurarea suprsfeței trunchiului de con
9.1,9.2,9.4,9.5 112 Sfera. Corpul sferic. Elemente. Aria 1
suprafeței sferice
9.2,9.3,9.4,9.5 114 Volumul corpului sferic 1
9,1-9.5 116 Oră de sinteză 1
6.1-6.7,9.1-9.5 118 Oră de sinteză integrativă 1
6.1-6.7,9.1-9.5 120 Evaluarea sumativă 1
VI Recapitulare finală 11
I 1.8,1.10 cl.V; 122 Mulțimi și operații cu mulțimi 1
II 2.1,cl.VII; 1.5
III cl. VIII
IV 4.1-4.5,4.7 cl. VI 12 Rapoarte. Proporții. Procente 1
V 2.3-2.7, cl.VII 124 Puteri și radicali 1
VI 3.1-3.3,3.8, cl. VIII 125 Șiruri. Aplicații 1
VII 3.1-3.7, cl. IX 126 Funcții: proprietăți și grafice 1
VIII
4.1-4.7, cl. IX 127 Ecuații. Inecuații. Sisteme 1

6.1-6.7, cl. VIII 128 Elemente de teoria probabilităților și 1


statistic matematică
11.1-11.4, cl. VIII 129 Vectori în plan 1
1.1-9.5, cl. V-IX 130- Evaluarea sumativă 2
131
1.1-9.5, cl. V-IX 132 Ora de sinteză integrativă 1

S-ar putea să vă placă și