Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică


Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT
LUCRARE DE LABORATOR NR. 3
LA DISCIPLINA „CIRCUITE SI DISPOZITIVE ELECTRONICE+”

Tema: Studierea caracteristicilor şi a parametrilor diodelor semiconductoare

A efectuat : st.gr.SI-191 Brinzan Andrian

A verificat : Ababii Nicolai

Chișinău 2020
Lucrarea de laborator nr. 5
Studierea tranzistoarelor bipolare
Tabelul 5.1
UEB,, mV 400 440 460 480 560 577 596 627 701 750 796

UCB 0 0 0 0 0 0.01 0.02 0.x` 1.61 8.06 23.1


IE , =
m 0V
A UCB 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.06 1.03 6.39 28.9
=
-5 V

Tabelul 5.2
UCB, V 0 1.97 4.05 6 8.06 10 11.9 14
IE= 4.95 4.97 4.99 5.01 5.02 5.04 5.05 5.06
IC , 5.01
m mA
A IE= 10.2 10.2 10.3 10.3 10.3 10.4 10.4 10.4
10.5
mA

Tabelul 5.3
UBE, V
400 440 460 480 560 579 599 619 703 750 800
UCE= 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0.2 0.68 1.21
IB, 0 V
m UCE= 0 0 0 0 0 0 0.01 0.03 0.8 3.16 7.85
A -5 V

Tabelul 5.4
UCE, V 0 0,5 1 1,51 2.02 3.02 4.02 6.06 8.02 10.1 12
IB= -0.06 7.97 8.19 8.41 8.63 9.06 9.48 10.3 11.2 13.6 14.6
IC, 98
m μA
A IB= -0.16 14.2 14.6 14.8 15.3 16.2 17 18.4 20 21.6 23.1
190
μA

S-ar putea să vă placă și