Sunteți pe pagina 1din 1

PowerPoint Slide Show • [ETICĂ Șl INTEGRITATE ACADEMICĂ] • PowerPoint (Product Activation Failed)

Responsabilitatea profesională și socială -


Universitatea trebuie să își încurajeze membrii să se distingă prin
activism și implicare în problemele profesionale și publice, prin
colegialitate și responsabilitate civică.
Programele și activitățile universitare vor fi orientate
către nevoile societății.
Atunci când membrii săi reprezintă public Universitatea,
trebuie să respecte standardele etice și profesionale.
Persoanele cu funcții de conducere au datoria de a crea
condițiile necesare exercitării drepturilor celor aflați în subordinea
lor, dar și de a cere acestora de a nu denigra propria instituție
universitară. Ml 1 PI m| I I
In același timp, trebuie garantat membrilor universității
dreptul de a critica public, întemeiat și argumentat, încălcările
standardelor profesionale și de calitate, ale drepturilor membrilor
comunității universitare și colaboratorilor. sili
Nu sunt permise: dezinformarea, calomnierea, denigrarea
publică a programelor și persoanelor din instituție de către membrii
propriei comunității academice.