Sunteți pe pagina 1din 5

FUNCTIA VLOOKUP

De obicei funcţia VLOOKUP este folosită pentru a extrage o valoare dorită în


funcţie de o cheie de căutare.

Sintaxa funcţiei

VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

unde

lookup_value este valoarea de căutat din prima coloană a tabelului sau


zonei,

table_array reprezintă zona de celule care conține datele,

col_index_num este numărul de coloană din argumentul matrice_tabel


pentru care trebuie returnată valoarea potrivită şi

range_lookup (opțional) poate fi o valoare logică (TRUE sau FALSE), care


specifică dacă VLOOKUP caută o potrivire exactă sau o potrivire
aproximativă.

Mai multe detalii pot fi găsite aici.

În combinaţie cu alte elemente se pot realiza operaţiuni mai complexe.

De exemplu, se pot genera fişe de produs interactive: prin alegerea unui


element dintr-o listă (de exemplu nr. inventar), în fişa de produs model
sunt preluate automat celelalte date corespunzătoare (aici, denumirea, data
PIF şi valoarea).
Datele se preiau dintr-un centralizator.

cu ajutorul funcţiei VLOOKUP.

Aici, funcţia

- caută valoarea din celula D5 (care este o listă şi conţine o valoare la un


moment dat)

- în tabelul centralizator (aici H6:K18) şi

- preia valoarea din tabel (aici denumirea, data PIF şi valoarea).

Se poate folosi pentru listarea rapidă a unei fişe oarecare, fără a mai trebui
ca de fiecare dată să se refacă fişa pentru alt produs.

Sau pentru întocmirea unor facturi, unde funcţia VLOOKUP preia datele
clientului dintr-un tabel care se află în acelaşi fişier.
(Aici se poate adăuga şi un buton de adăugare a facturii la un tabel
centralizator de facturi, iar cu ajutorul VBA să se "culeagă" datele din
formularul factură şi să se adauge la tabelul centralizator.)

Exemplu de folosire a funcției VLOOKUP pentru a căuta


un anumit angajat, când i se cunoaște ID-ul
Funcția VLOOKUP este folosită în mod obișnuit pentru a căuta și compara
rapid datele într-o foaie de lucru Excel. "V" din VLOOKUP se referă la
"Vertical". Această funcție are patru părți - valoarea de căutare, intervalul de
tabelă care poate conține valoarea, coloana care trebuie afișată odată ce se
găsește potrivirea și tipul de potrivire. În acest mod pot fi găsite diverse
metode de a compara sau a găsi diferențe.

Să presupunem un tabel cu trei coloane care conține ID-ul angajatului,


Departamentul și numele angajatului. Pentru a afla numele angajatului
atunci când se cunoaște ID-ul său, se procedează astfel:
 Se sortează valorile din tabel după
coloana ID, fie în ordine crescătoare, fie
în ordine descrescătoare. Apoi se
selectează prima celulă din a patra
coloană (goală). În ea va fi scrisă
formula VLOOKUP. Clic pe fila Formulas
și se selectează butonul Lookup &
Reference.
 Din lista derulantă, se selectează
VLOOKUP(). Se deschide caseta de
dialog.
 În câmpul Lookup_value, se introduce
valoarea (ID-ul) care trebuie căutată în
prima coloană (sau, dacă valoarea va fi
scrisă într-o anumită celulă, clic pe acea
celulă).
 Clic pe câmpul Table_array pentru a
selecta intervalul de celule sau întregul
tabel care poate conține datele căutate.
 În câmpul Col_index_num se introduce
3, adică Excel va căuta valoarea
corespunzătoare ID-ului în cea de a
treia coloană a tabelului.
 În câmpul Range_Lookup, se introduce
FALSE. Parametrul FALSE indică
potrivirea exactă, în timp ce parametrul
TRUE va găsi o potrivire aproximativă. În
bara fx, funcția va arăta astfel:

=VLOOKUP(3,E5:G9,3,FALSE)
 Clic pe butonul OK. Excel va compara
"valoarea de căutare" cu cele trei
coloane și va afișa valoarea celulei în a
patra coloană, dacă se găsește
potrivirea.