Sunteți pe pagina 1din 3

Codul de conduită Lidl

Lidl asigură aplicarea standardelor sociale minime în cadrul propriei societăţi


şi în cadrul relaţiilor de afaceri cu partenerii săi contractuali. Lidl este membră
a iniţiativei comunitare „Business Social Compliance Initiative“(BSCI) în cadrul
Asociaţiei europene de Comerţ Exterior. Pe acest considerent, Lidl a dezvoltat
un Cod de Conduită propriu prin care urmăreşte îmbunătăţirea standardelor
sociale minime la partenerii săi de afaceri din diverse ţări. Aceste standarde
minime constituie în esenţă baza raporturilor de afaceri dintre Lidl şi partenerii
săi contractuali.
1. Demnitatea umană
Demnitatea umană trebuie respectată ca premisă elementară a convieţuirii
umane.

2. Respectarea prevederilor legale


Legile şi prevederile naţionale în vigoare, precum şi alte legi şi prevederi
aplicabile, precum şi convenţiile ILO (Organizaţia Internaţională a Muncii) şi
ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite) trebuie respectate. Dintre toate
reglementările în vigoare, va prevala permanent cea mai adecvată pentru
realizarea scopului de protecţie. Mita, mituirea şi alte forme de corupţie sunt
interzise.

3. Interzicerea muncii efectuate de copii


La fabricarea produselor sau la prestarea serviciilor pentru Lidl, este interzisă
munca efectuată de copii, aşa cum este definită prin Convenţiile ILO şi ale
ONU, prin standardul internaţional SA8000 sau prin prevederile naţionale.
Încălcările acestei interdicţii trebuie eliminate prin strategii şi procedee
documentate; trebuie sprijinită în mod adecvat pregătirea şcolară a copiilor.
Adolescenţii (tinerii), care conform definiţiei standardului internaţional SA8000
au cel puţin 15 ani şi încă nu au împlinit 18 ani, pot fi angajaţi numai în afara
programului şcolar. În niciun caz nu este permisă depăşirea unui program
zilnic de lucru de 6 ore, iar timpul însumat petrecut zilnic la şcoală, la lucru şi
cu transportul nu poate să depăşească 10 ore. Adolescenţii (tinerii) care nu au
împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.

4. Interzicerea muncii forţate şi a


măsurilor disciplinare neadecvate
Toate formele de muncă forţată sunt interzise. Aplicarea de sancţiuni
corporale, a constrângerilor mentale sau fizice, precum şi agresarea verbală
sunt interzise.

5. Condiţiile de lucru şi remuneraţia


Se vor respecta prevederile naţionale în vigoare legate de legislaţia muncii.
Salariile şi alte bonusuri/ beneficii trebuie să corespundă cel puţin
reglementărilor legale şi/sau conventiilor colective locale. Salariile şi alte
bonusuri/ beneficii vor fi definite clar şi vor fi plătite, respectiv acordate
periodic. Scopul este plata salariilor şi a altor bonusuri/ beneficii care să
acopere costul existenţei, în măsura în care salariile minime legale sunt prea
mici pentru aceasta.
Programul de lucru maxim în mod regulat respectă prevederile legale. Acesta
nu va depăşi 40 de ore pe săptămână. Numărul orelor suplimentare nu va
depăşi 8 ore pe săptămână. Se admit ore suplimentare în plus numai în cazul
în care acestea sunt necesare numai în situaţii de necesitate internă pe
termen scurt şi dacă sunt permise printr-o reglementare la nivel de contract
colectiv de muncă. Orele suplimentare lucrate se compensează prin
acordarea de zile libere sau se vor remunera separat. După 5 zile de lucru
consecutive, angajatul are dreptul la două zile libere consecutive. Mai multe
zile de lucru consecutive sunt admise numai dacă legislaţia naţională şi o
reglementare la nivel de contract colectiv de muncă permite acest lucru.
 

6. Interzicerea discriminării
Discriminarea bazată pe criterii de sex sau orientare sexuală, caracteristici
genetice, culoare, vârstă, religie sau concepţie despre lume, rasă, origine
etnică, apartenenţă naţională, origine socială, handicap al angajatului, optiune
politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate
sindicală este interzisă.

7. Libertatea de organizare şi întrunire


Drepturile angajaţilor de a constitui organizaţii de muncă şi aderarea la
acestea, precum şi drepturile de a efectua acţiuni colective conform
prevederilor şi legilor naţionale respective, precum şi convenţiilor ILO nu pot fi
limitate. Nu este permisă discriminarea angajaţilor ca urmare a exercitării
acestor drepturi.
8. Securitatea şi sănătate la locul de
muncă
Trebuie asigurate condiţii de securitate şi sănătate la locul de muncă. Sunt
interzise situaţiile la locul de muncă şi în spaţiile operaţionale, precum şi acele
condiţii de lucru care încalcă drepturi fundamentale ale omului. În special
adolescenţii (tinerii) nu vor fi expuşi unor situaţii periculoase, nesigure sau
nesănătoase care le pot pune în pericol sănătatea şi dezvoltarea. Personalul
va fi instruit periodic în legătură cu sănătatea şi securitatea la locul de muncă.
La nivelul conducerii se va desemna un responsabil pentru sănătatea şi
siguranţa personalului, care să asigure introducerea şi respectarea
standardelor de sănătate şi siguranţă la locul de muncă.

9. Protecţia mediului înconjurător


Se vor respecta prevederile legale privind mediul şi gestionarea în siguranţă 
a deşeurilor şi privind modul de întrebuinţare a substanţelor chimice sau altor
materiale şi substanţe nocive. Angajaţii vor fi informaţi despre modul de
întrebuinţare a materialelor şi substanţelor nocive.

10. Transpunerea internă a standardelor


sociale
Transpunerea şi monitorizarea standardelor sociale menţionate anterior se va
realiza printr-o strategie internă a societăţii privind responsabilitatea socială şi
printr-o procedură internă corespunzătoare. Se va pune în aplicare un sistem
intern de raportare pentru încălcări ale acestor standarde sociale; angajaţii
care raportează abuzurile nu pot fi supuşi sancţiunilor disciplinare sau
defavorizaţi din acest motiv.
Partenerii de afaceri sunt de acord ca transpunerea standardelor sociale să
poată fi oricând controlată de către Lidl sau de către un organism de control
independent mandatat de Lidl.
Fiecare partener contractual al Lidl se declară dispus să transpună aceste
standarde sociale în societatea sa, să le impună şi partenerilor săi de afaceri
şi să asigure respectarea acestora.

S-ar putea să vă placă și