Sunteți pe pagina 1din 39

Lucreția Elena Neacșu, Cristina Martin

pentru clasa I

caiet de lucru

NUME și PRENUME: ............................................................................

CLASA: ...........................................................................

editura ELICART
Acest auxiliar a fost avizat de Ministerul Educației Naționale,
conform Anexei la Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018, privind
aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul preuniversitar.

ISBN 978-606-8496-91-7

Copyright © Editura Elicart, 2020. Toate drepturile aparțin Editurii Elicart.


Conținutul acestei cărți este protejat de legea drepturilor de proprietate intelectuală.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii ELICART.

Pentru COMENZI vă puteți adresa la:


telefon: 0727.304.880; 0770.508.511
0747.584.029; 0774.607.024
e-mail: editura_elicart@yahoo.com
site: www.edituraelicart.ro
Cuvânt-înainte

Acest auxiliar își propune să vină în sprijinul cadrelor


didactice care nu au pregătire de specialitate (psihologie),
punându-le la dispoziție o mulțime de exerciții (unele bazate
pe suport grafic/intuitiv) și jocuri (descrise detaliat).
Scopul urmărit este ca învățătorul sau învățătoarea să-i
cunoască cât mai bine pe copiii din propria clasă.
S-a pus un accent deosebit pe exprimarea emoțiilor,
oricare ar fi acestea, dându-se astfel șansa fiecărui copil să
se descopere, să se accepte și să afle ce-i place cu adevărat
să facă.
Sub îndrumarea cadrului didactic se vor stimula emo-
țiile pozitive, cele care îl ajută pe copil să-și dezvolte abilită-
țile empatice și de comunicare.
Sunt propuse jocuri și activități atât individuale, cât și în
echipă, elevii fiind încurajați să lucreze împreună, să asculte,
să dea răspunsuri, să analizeze și să ducă la bun sfârșit o
sarcină de lucru, într-un interval de timp dat.

Lucreția Elena Neacșu,


psiholog școlar

3
Evaluare inițială

1 A început școala. Cum te simți? Explică.

Sunt , deoarece

2 Completează propozițiile:

● Mă numesc ..........................................................

● Am …… ani.

● Sunt în clasa …………………………….……. .

● Învăț la școala ……………………………………………

3 Să ne înveselim puțin cântând „Dacă vesel se trăiește”! (versurile la pagina 62)

4 Desenează fața ta în chenar. Colorează părul și ochii așa cum îi ai.

4
5 Scrie sau desenează despre ce ai făcut anul trecut la orele de „Dezvoltare personală”.

6 Ce emoții ai trăit/simțit în vacanța de vară? Scrie sau desenează!

atunci

când
BUCURIE

atunci

când
TRISTEŢE

Adaugă și tu o emoţie!

atunci

când

7 Despre ce vrei să se vorbească mai 8 Desenează cum te-ai simțit


mult anul acesta la orele de „Dezvol- astăzi, la ora de „Dezvoltare
tare personală”? Scrie sau desenează. personală”.

5
A. Autocunoaștere și
Cine sunt eu? atitudine pozitivă față de
sine și față de ceilalți

1 CARTEA MEA DE VIZITĂ. Completează cartea ta de vizită, apoi decoreaz-o cum dorești.

Nume: ………………………..………………
……………………..…………………………….
Desenează-ți
chipul! Vârsta: ………….... ani
Ocupație: ……….………………..…………
Clasa: ………………………………………….

Școala: …………………………………………………………………………….

2 Completează propozițiile:

● Părinții mă strigă …………………..………………...…….


● La școală, doamna învățătoare și colegii mă strigă ….............…………………..…………

3 Colorează obiectele de mai jos, folosind culorile tale preferate:

• Acum spune de ce îți plac aceste culori? (fiecare elev va spune pe rând de ce preferă culorile
alese, în ordinea în care sunt așezate obiectele).
• Sugestie de continuare a exercițiului: copiii care au desenat primul obiect cu aceeași culoare
sunt grupați și li se propune să discute despre ce reprezintă culoarea respectivă pentru ei, dacă
au multe obiecte/lucruri acasă de această culoare.

6
4 Bifează bulina care se potrivește. Dacă dorești, poți colora.

• De obicei sunt: • Când mă joc sunt:

• Deseori:

5 Să facem cunoștință cu familia ta!


Cum se numește familia ta? Completează! ………………………………………………………….……….

Prezintă membrii
familiei într-un
desen.

JOC „Povestea mea!” 6 Cum te-ai simțit


astăzi? Desenează
 Elevii vor fi grupați (4-5 elevi în fiecare grupă). fața care se potrivește
 Pe baza desenului de la exercițiul 5 trebuie să stării tale.
realizeze o scurtă poveste. Elevii nu au voie să depă-
șească 2 minute, fiecare.
 După ce au fost ascultate toate poveștile, fie-
care grupă va identifica ce a fost comun la toate
poveștile.
 Câte un reprezentant din fiecare grupă va comu-
nica clasei concluziile.

7
Caracteristici personale A. Autocunoaștere și
atitudine pozitivă față de
(Îmi place să vorbesc despre mine)
sine și față de ceilalți

1 Prezintă într-un desen activitatea ta preferată.

2 Schimbă caietul cu un coleg și vorbiți, pe rând, despre activitățile preferate.

3 Fiecare elev va completa oral propozițiile:

• Cel mai mult îmi place să… • Mă întristez dacă…


• Obiectul meu preferat este… • Nu mă simt bine atunci când…
• Vorbesc des despre… • Am încredere în…
• Nu îmi place să… • Merg cu drag…

4 Desenează personajul de desene animate preferat.

8
5 Bifează casetele care denumesc trăsături ce ți se potrivesc:

HARNIC OBRAZNIC VESEL

CURAJOS FRICOS SUPĂRĂCIOS

LENEȘ VORBĂREȚ TĂCUT

RESPECTUOS ISTEȚ SENSIBIL

Poți adăuga și alte trăsături care ți se potrivesc și nu au fost amintite.

6 ACTIVITATE PE GRUPE
 Se vor forma 4 grupe (opțional, se vor denumi).
 2 grupe vor identifica și vor vorbi despre trăsăturile fizice ale fiecărui membru din
grupa respectivă.
 Celelalte 2 grupe vor identifica și vor vorbi despre trăsăturile nonfizice ale mem-
brilor lor.
 Se va realiza câte o listă pentru fiecare grupă cu trăsăturile identificate.
 Fiecare grupă va desemna un reprezentant care va citi lista realizată în cadrul
grupei din care face parte.
 Se vor discuta „produsele” tuturor grupelor, punându-se în valoare atât aspectele
comune, cât și cele diferite.
(Exercițiul vizează identificarea cât mai multor trăsături atât fizice, cât și temperamentale
și caracteriale, pentru a puncta ceea ce este comun, dar și ceea ce este diferit.)

7 Colorează emoția corespunzătoare!

• Când vorbesc despre mine simt ..………………………………………

BUCURIE TRISTEȚE RUȘINE TEAMĂ FURIE

9
Cum mă văd ceilalți? A. Autocunoaștere și
atitudine pozitivă față
(Ascult când vorbesc ceilalți despre mine)
de sine și față de ceilalți

1 Desenează emoția pe care o simți atunci când:

• te joci • te pregătești să mergi în excursie

• te întâlnești cu un coleg • mergi în vizită la bunici

• ești la școală • duci gunoiul

• te sperie un câine • îți faci temele

2 ACTIVITATE ÎN DOI: „Ziua de ieri”


 Povestește-i pe scurt colegului cum a fost ziua de ieri, ce ai făcut și ce emoții ai trăit;
 Fiecare elev are la dispoziție 2 minute;
 Acum roagă-l pe colegul tău să realizeze o poveste al cărei personaj principal ești tu.
Ascultă cu atenție! (2 minute pentru fiecare elev);
 Te rog să îi spui colegului ce ți-a plăcut din povestea despre tine și ce te-a făcut să te
simți confortabil.

3 Completează propozițiile:

 Eu cred despre mine că sunt……………….…………………….…………….………

 Mama spune despre mine că sunt…………..…………………….……………..

 Tata spune despre mine că sunt…………..…………………….………........…

 Cel mai bun prieten spune despre mine că sunt…..…………………….

10
4 Acest exercițiu este pentru colegul tău de bancă.
Gândește-te la un personaj din desene animate care seamănă foarte bine cu colegul tău.
În chenarul de mai jos desenează personajul. Explică-i apoi colegului de ce consideri că
seamănă cu acest personaj.

5 Colorează răspunsul potrivit:

 Mi-a plăcut atunci când am vorbit despre mine. DA NU

 Mi-a plăcut atunci când am vorbit despre colegul meu. DA NU

6 Cum te-ai simțit la ora de „Dezvoltare personală”? Desenează chipul.

11
A. Autocunoaștere
Puncte tari și limite observabile și atitudine pozi-
(Ce pot și ce nu pot) tivă față de sine și
față de ceilalți

1 Bifează activitățile pe care și tu le poți realiza:

12
2 Să cântăm acum cântecul: „Dacă vesel se trăiește…” (versurile la pagina 62)

3 Specifică activitățile la care ești:

• cel mai bun • mai puțin priceput


1) ………………………………………………………… 1) …………………………………………………………………
2) ………………………………………………………… 2) …………………………………………………………………
3) ………………………………………………………… 3) …………………………………………………………………

JOC
JOC „Îi place să… Cine este?”
→ Copiii sunt împărțiți în două echipe.
→ Fiecare copil dintr-o echipă trebuie să spună ce activitate îi place să des-
fășoare.
→ Învățătoarea/Învățătorul pune apoi întrebări copiilor din cealaltă echipă:
„Îi place să deseneze. Cine este?”.
→ Copiii din cealaltă echipă trebuie să spună despre cine este vorba.

4 Completează textul cu ceea ce ți se potrivește:

• Sunt un copil ……………..………….……….. . Îmi place să ……………….……….……. . De


cele mai multe ori nu reușesc să ……………….………………….., dar încerc să fiu
…………………………….……….. . Părinții îmi spun tot timpul ……………….…………..…………..
…………………………………... . Eu ………………………………….……………. pe părinții mei.

5 Colorează cu roșu căsuța care crezi că ți se potrivește cel mai mult.


„Sunt o persoană…”

PUTERNICĂ MODESTĂ CURAJOASĂ FRICOASĂ

ATENTĂ NEATENTĂ CURIOASĂ TĂCUTĂ

IERTĂTOARE VORBĂREAȚĂ PRIETENOASĂ

13
Sunt sănătos pentru că B. Igienă
am grijă de mine personală

1 Numerotează activitățile în ordinea firească a desfășurării lor pe parcursul unei zile.

JOC de rol

 Se vor împărți elevii în 2 grupe: „A” și „B”.


 Elevii din grupa „A” își vor alege un coleg din grupa „B”.
 Rolurile vor fi de genul: „dintele sănătos”, „părul curat”, „mânuțele curate”:
„năsucul curat”, „urechiușele curate”, „hăinuțe curate”, „unghiuțe curate” etc.
pentru grupa „A” și opusul pentru grupa „B”: „dintele cariat”, „părul murdar”
etc.
 Echipele, în funcție de rolurile alese (exemplu: „dintele sănătos” și „dintele
cariat”), vor merge în fața clasei și vor inventa pe loc o scurtă scenetă în care să
spună/povestească cum se simt fiind acel personaj.

14
2 Bifează imaginile care crezi că au legătură cu menținerea sănătății. Colorează ce-ți
place cel mai mult să faci dintre aceste activități.

3 Completează propozițiile cu literele care lipsesc:

• Sunt sănătos pentru că MĂ S__ĂL zilnic.


• Sunt sănătos pentru că MĂ ÎMBRAC cu H__ I __ E C __ R __ __ E.
• Sunt sănătos pentru că M __ N __NC alimente proaspete.

4 De ce este important pentru tine să fii sănătos? Discută cu un coleg din clasă 2 minute,
apoi ascultă-l tu pe el 2 minute.

15
Reguli de igienă personală B. Igienă
personală

1 Află ce a pățit Maria:

Azi, Maria a uitat, Au sunat și la Salvare...


Că, pe mâini, nu s-a spălat, A venit în graba mare.
Când de-afară a intrat, O injecție… Ce doare!
S-a pus iute pe mâncat. Dar crampa tot nu dispare.

Mai târziu, când a simțit Dimineață, au plecat


C-o durere s-a ivit Spre spital, unde-au aflat
În burtică, s-a chircit… Că un microb s-a instalat
Însă nu s-a isprăvit! În stomac, ca-ntr-un palat.

Când, spre seară, a părut Igiena era de vină!


Că nu e ce a crezut – Deși pare o rutină,
O durere ce-a trecut Nu lăsa boala să vină.
Cu tot ce mama-a avut – Spală-te pe ochi, pe nas, pe mână!
(Poezie de Irina Glință)

2 ACTIVITATE PE GRUPE: Discutăm să înțelegem!


• Elevii, împărțiți pe grupe, vor discuta despre pățania Mariei.
• Un reprezentant al fiecărei echipe va comunica clasei concluziile discuțiilor.

3 Cum putea Maria să evite să se îmbolnăvească? Scrie sau desenează.

Putea să ……..………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

16
4 Ce înseamnă pentru tine expresia „Igienă personală”? Colorează imaginile care ilus-
trează acest lucru.

5 Care sunt regulile de igienă personală pe care le respecți? Scrie sau desenează.

 Pentru a-mi menține sănătatea, eu...


……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

6 Bifează care sunt „aliații” tăi pentru o igienă personală eficientă:

7 Fiecare copil va completa, Acum sunt… , deoarece… .


pe rând, cu voce tare, fraza:

17
EVALUARE – Mă cunosc mai bine!

1 Completează propozițiile:

• Eu sunt ………………………………………….……………………..
• Am ………… ani.
• Sunt …………………….. în clasa ………….. , la Școala Gimnazială ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

2 Scrie sau ilustrează 3 trăsături fizice care te definesc.

3 Completează propozițiile:

 Sunt o persoană: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
• Eu pot să
……………………………………………………………………………………………………..………………….

.....................................................................................................................
• Nu reușesc să
………………………………………………………………………………………………………..

18
4 Desenează când te simți:

FERICIT TRIST

RUȘINAT FURIOS

5 Scrie sau desenează de ce crezi tu că ești sănătos. „Sunt sănătos pentru că...”

6 Bifează obiectele de care ai nevoie pentru igiena personală.

19
A. Trăirea și mani-
Când apar emoțiile? festarea emoțională,
starea de bine

1 Să ne înveselim cântând: „Dacă vesel se trăiește…” (versurile cântecului la pagina 62)

2 Privește imaginile și descoperă emoțiile. Scrie sub fiecare imagine ce emoție crezi tu că
reprezintă.

 Dă câte un exemplu în care și tu ai trăit aceste emoții.

20
3 Unește ce se potrivește și completează casetele cu numele emoției.

TRISTEȚE

JOC „Poveștile emoțiilor”


 Fiecare elev își va alege o emoție și va crea o scurtă poveste despre emoția
aleasă.
 Exemplu: Un elev va alege „bucuria”. Povestea va fi de genul: „Eu sunt Bucuria…”
(Ce face emoția? Când apare?)
 Timpul de gândire este de 1-2 minute, apoi, pe rând, fiecare elev va spune poves-
tea colegilor (pentru poveste se acordă între 1 și 3 minute fiecărui elev).

4 Desenează fața (sau fețele) care exprimă emoția pe care o trăiești în acest moment.

21
A. Trăirea și mani-
Emoțiile mele festarea emoțională,
starea de bine

1 Colorează cu roșu bulina dacă ești de acord cu ceea ce vezi în imagine și cu negru dacă
te deranjează.

Ce emoții trăiești atunci când te Ce emoții trăiești atunci când te


uiți la imaginile cu bulină roșie? uiți la imaginile cu bulină neagră?

 Discută despre aceste aspecte cu colegul de bancă. (2 – 3 minute)

22
2 Completează propozițiile:

• Sunt vesel atunci când ....................................................................................................... ,


pentru că ……………………………………………………………………………………………………………………….
• Sunt trist atunci când …………………………………………………………………………………………………….. ,
pentru că ……………………………………………………………………………………………………………………….
• Sunt furios atunci când ....................................................................................................... ,
pentru că ……………………………………………………………………………………………………………………….
• Mă plictisesc atunci când ................................................................................................... ,
pentru că ……………………………………………………………………………………………………………………….
• Sunt supărat atunci când .................................................................................................. ,
pentru că ……………………………………………………………………………………………………………………….
• Îmi este teamă atunci când ............................................................................................... ,
pentru că ……………………………………………………………………………………………………………………….
• Sunt bucuros atunci când .................................................................................................. ,
pentru că ……………………………………………………………………………………………………………………….

JOC
„Recunoaște emoția!”
 Câte 4 elevi vor fi invitați în fața clasei.
 Învățătoarea/Învățătorul le va comunica (în șoaptă, prin desen sau în scris) o emoție.
 Cei 4 elevi vor sugera individual, prin gesturi sau prin mimica feței, emoția, până
când un elev din clasă o va identifica.
 Vor fi invitați câte 4 elevi în fața clasei și se va proceda la fel, până când fiecare
elev a fost măcar o dată în fața clasei.

3 Tablou: „Un moment de neuitat”. Desenează un moment din viața ta care te-a impre-
sionat sau care ți-a plăcut foarte mult.

23
A. Trăirea și
Pot să vorbesc despre emoțiile mele manifestarea
emoțională,
starea de bine

1 Desenează un moment plăcut din viața ta care s-a petrecut ieri, alături de persoanele dragi.

2 Completează cu literele lipsă și descoperă emoțiile!

B_C____ R_Ș_N_ T__S__Ț_ F_I_Ă

În ultima săptămână ai trăit cel puţin o dată aceste emoţii.


Pentru fiecare dintre ele povesteşte momentul în care ai trăit-o.
(Fiecare elev va povesti momentele în care au apărut aceste
emoţii.)

3 Cum te-ai simțit când a trebuit să-ți exprimi emoțiile? Colorează chipul potrivit.

Vesel Indiferent Trist

Atunci când am vorbit


despre emoţiile mele,
m-am simţit...

24
4 „Ce simt eu atunci când…?” Desenează un chip care să exprime emoția respectivă!

5 Știu să vorbesc despre emoțiile mele! Citește propozițiile și completează cuvintele:

• Când simt bucurie sunt B __ C __ __ __ S . • Când simt furie sunt F __ __ __ __ S .

• Când simt tristețe sunt T __ __ __ T . • Când simt fericire sunt F __ __ __ __ __ T .

• Când simt rușine sunt R __ __ __ N __ T . • Când simt frică sunt ÎNF__ __ CO __ AT .

25
A. Trăirea și mani-
Momente emoționante festarea emoțională,
(Sărbătorile de iarnă) starea de bine

1 Află răspunsul ghicitorii și scrie-l în casetă:

El pe horn intră în casă,


Cadouri sub brăduţ ne lasă.
Spune tu în gura mare,
Cine-i personajul oare?

Moș Crăciun
Moș Crăciun, cu plete dalbe, Din bătrâni se povestește,
A sosit de prin nămeți Că-n toți anii negreșit,
Și aduce daruri multe Moș Crăciun pribeag sosește,
La fetițe și băieți. Niciodată n-a lipsit.
Moș Crăciun, Moș Crăciun! Moș Crăciun, Moș Crăciun!
Moș Crăciun, cu plete dalbe,
Încotro vrei s-o apuci?
Ți-aș cânta florile dalbe,
De la noi să nu te duci!
Moș Crăciun, Moș Crăciun!

2 Desenează cel mai frumos cadou pe care l-ai primit până acum de la Moș Crăciun.

26
3 Ce îți dorești să primești de la Moș 4 Dacă ar fi să desenezi un simbol
Crăciun anul acesta? Desenează. pentru Crăciun, care ar fi acesta?

5 Să îl așteptăm pe Moș Crăciun cu bradul împodobit! Decorează bradul de mai jos. Dese-
nează fața care exprimă emoția ta când împodobești bradul acasă, cu părinții sau bunicii.

ACTIVITATE PE GRUPE
 Elevii vor fi împărțiți în echipe de câte 3 până la 5 membri.
 Fiecare echipă va avea de realizat câte o temă așa cum dorește (cântec, scenetă,
desen, abilități practice etc.).
 Temele propuse sunt:
1 – Sărbătorile de iarnă; 2 – Moș Crăciun; 3 – Ce reprezintă Crăciunul?;
4 – Atmosfera în familie, de Crăciun; 5 – Surprizele Crăciunului;
6 – Anul Nou; 7 – Colindele.
 Timp de lucru 10-15 minute.
Fiecare echipă va prezenta în fața clasei ceea ce a realizat.

27
B. Comunicarea
Cum comunic cu cei din jurul meu? școlară eficientă

1 Completează propoziţiile:

Când mă trezesc spun:


B __ __ __ D __ __ __ __ __ __ __ __ !

Când ajung la școală spun:

• domnului învățător…………………………..……..…
• colegilor……………..…………………..……..…………

Când plec de la școală spun:

• domnului învățător…………………………..……..…
• colegilor……………..…………………..……..…………

• Când vreau ceva, spun: T __ R __ __ !


• Când primesc, spun: M __ __ __ __ __ __ __ __!
• Când vin, spun: B __ __ __ !, și când plec spun: P __ !
• Când sunt de acord, spun: D __ , când nu vreau spun: N __.

28
2 Ce ție nu îți place, altuia nu-i face! Încercuiește răspunsul care te reprezintă.

• Îți place să ți se spună adevărul? DA / NU • Îți place să te mintă cineva? DA / NU


• Tu spui adevărul? DA / NU • Tu minți? DA / NU

• Îți place să fii rugat frumos? DA / NU • Îți place să ți se spună mulțumesc? DA / NU


• Tu rogi frumos? DA / NU • Tu spui mulțumesc? DA / NU

3 Care sunt cuvintele pe care îți place să le auzi de la ceilalți? Scrie pe vagoanele trenului.

4 Care sunt cuvintele pe care le spui tu cel mai des celor de lângă tine? Completează casetele:

MAMA

TATA

JOC „Povești despre copii”


 Se vor forma 6 grupe;
 Fiecare grupă va trage la sorți titlul poveștii pe care o va crea;
 Titlurile sunt:
• Povestea copilului politicos • Povestea copilului încăpățânat
• Povestea copilului respectuos • Povestea copilului răsfățat
• Povestea copilului care l-a luat pe NU în brațe • Povestea copilului sincer
 Timp alocat pentru crearea poveștii 5-6 minute;
 Povestea poate fi povestită de un povestitor sau poate fi prezentată sub formă
de scenetă.

29
B. Comunicarea
Comunic și când nu vorbesc… școlară eficientă

1 Cum comunicăm?
 Oamenii comunică prin CUVINTE:

 Oamenii comunică prin GESTURI:

2 Completează propozițiile de mai jos (vezi model):

• Atunci când sunt bucuros: RÂD


• Atunci când sunt supărat: …………………………………………………………………………...
• Atunci când sunt fericit: ……………………………………………………………….…..…………
• Atunci când sunt speriat: …………………………………………………………...………..….…
• Atunci când sunt trist: ………………………………………………………………………………..
• Atunci când sunt rușinat: ……………..….…………………………………………………………

3 Hai să ne jucăm! Vom mima:

• un om fericit • o persoană rușinată • o persoană speriată


• un om gânditor • un om supărat • o persoană agitată
Câte un elev va mima în fața clasei, iar colegii vor identifica personajul.

30
4 Recunoaște piticii din povestea „Albă-ca-Zăpada” și scrie literele lipsă:

ÎNȚ__LEPT__L R__ȘIN__SUL BU__URO__UL

S__MNOR__SUL H__PCI__ MO__OCĂNOS__L MUT__LI__Ă

 Tu semeni cu vreunul dintre pitici? Discută cu un coleg pe această temă.

JOC
 Fără să spui nimic, te duci în fața clasei şi mimezi unul dintre cei 7 pitici.
 Colegii vor spune despre tine: „Acum ești…” (maxim 3 încercări)
 Dacă ei au ghicit, dai din cap afirmativ.
 Dacă ei nu au ghicit, dai din cap negativ.
 Fiecare elev va merge în fața clasei în ordinea așezării lor în bănci.

5 Colorează răspunsul potrivit:

• Oamenii comunică și când nu vorbesc. DA NU

• Eu comunic și când nu vorbesc. DA NU

6 Astăzi, la ora de „Dezvoltare personală”, am vorbit despre…

31
EVALUARE – Mă manifest și comunic în felul meu

1 Unește imaginea cu emoția corespunzătoare. Cum te-ai simți într-un astfel de moment?

Bucurie Tristețe Teamă (frică) Furie Rușine Iubire

2 Acum, desenează tu două momente care să reprezinte emoțiile de mai jos.

32
3 Bifează ce ți se potrivește sau completează:

 Când sunt furios:


încerc
țip plâng
să mă calmez

 Când cineva nu mă ascultă când vorbesc:


atenționez vorbesc
țip
persoana mai tare

 Când primesc un cadou spun:


„Doar
„Mulțumesc!” „În regulă!”
atât?”

 Când vreau ceva de la cineva spun:


iau fără
„Dă-mi!” „Te rog!”
să cer

 Când cineva vorbește:


mă uit întrerup și
ascult
în altă parte vorbesc eu

4 Finalizează propozițiile:

• Sunt fericit atunci când ………………………...….………………….....…………….………………….………………

• Sunt rușinat atunci când ……………………………………………....………………….………………….…………….

• Sunt furios atunci când …………………….……………………...………………..…………….………………….…….

• Sunt vesel atunci când …………………………………….…...………….………………….………………….…………

• Sunt trist atunci când ………………………………………....……….…………….………………….……………………

• Sunt speriat atunci când ……………………...........….……….………………….………………….…………………..

• Sunt supărat atunci când ……………………………....…………………………………………………………………….

• Sunt bine dispus atunci când ……………………………………………………………………………………………….

33
Hai la joacă! C. Interacțiuni
simple cu ființe și
(Interacțiunea cu ființele) obiecte familiare

1 Desenează locul de joacă preferat.

2 Cu cine îți place să te joci? Scrie numele în casete.

Care sunt jocurile tale preferate? Alege și bifează.

3 Completează propozițiile:

- Îmi place jocul ………………….……………….., pe care îl joc cu ……………………………….…


- Atunci când mă joc sunt ………….………………………………..…………….……………………….
- La joacă mă supăr ………………………….…………………………………….………………….………
- Uneori, la locul de joacă mă ………………….…………………………….…………….……………..

34
4 Unește ce se potrivește!

loc de joacă în parc

școală

teren de fotbal

JOC
Scurte scenete
- se vor forma 5 grupe;
- elevii vor crea scurte scenete;
- scenetele au ca temă locația aleasă.
Exemplu: „În parc”, „La școală”, „La piscină”, „La
schi”, „La picnic”.
Fiecare grupă are alocat timp pentru pregătirea
scenetei 2-3 minute.
Elevii vor fi încurajați să-și imagineze interacțiuni
și dialoguri scurte pe care să le pună în scenă.

35
„Universul meu” C. Interacțiuni
simple cu ființe și
(Obiecte familiare) obiecte familiare

1 Unește astfel încât obiectele să ajungă unde le este locul! (vezi model)

2 Desenează jucăriile tale preferate.

36
3 Colorează obiectele de care ai nevoie când mergi la școală sau îți faci temele.

4 Completează frazele:

Când mă plictisesc de o jucărie ……………………………………………………………………


.........................................................................................................................
După ce îmi termin temele ………………………………………………………………............
.........................................................................................................................
Cărțile și caietele mele sunt …………………………………………………………………….....
.........................................................................................................................
Prietenii cu care mă joc ….……………………………………………………………………………
.........................................................................................................................
Jucăriile mele sunt ……………………………………………………………………………………….
..........................................................................................................................

5 Care este cel mai important obiect pentru tine?


Scrie sau desenează!

Vorbește cu un coleg timp de două


minute despre acel obiect. Explică-i
de ce este atât de important pentru
tine. Ascultă-l și tu pe colegul tău!

37
Prietenii C. Interacțiuni
simple cu ființe și
(Am un prieten / Sunt un prieten bun) obiecte familiare

1 „Prietenii mei”. Desenează-ți prietenii și scrie numele lor.

2 Completează fraza:

Prietenul meu cel mai bun/ Prietena cea mai bună este

...................................................................... , pentru că
.........................................................................................

Explică de ce (vorbește ..........................................................................................


cu un coleg timp de 2 ..........................................................................................
minute; povestește-i des-
pre prietenul tău; ascul- .........................................................................................
tă-l și tu pe colegul tău).

3 Fiecare elev va completa, pe rând, fraza:

Consider că sunt un bun prieten, pentru că…

38
4 „TRENUL PRIETENIEI” Completează vagoanele cu informații despre tine și prietenul tău.

Eu sunt

Prietenul meu
este

Mie îmi place

Mie nu îmi place

Prietenului meu îi
place

Prietenului meu
nu îi place

Acum, dacă întâlnești aceleași informații la mai multe vagoane de la trenulețe diferite,
colorează-le cu aceeași culoare.

JOC „Ce aștept? Ce sunt dispus?”

• Se vor forma echipe (număr par) care vor răspunde la un set de întrebări.
• Echipa 1:
Ce aștept de la prietenul meu?
Cum vreau să se comporte în relația cu mine?
Cum vreau să vorbească cu mine?
• Echipa 2:
Ce sunt dispus să fac pentru prietenul meu?
Cum mă comport în relația cu prietenul meu?
Cum sunt dispus să vorbesc cu prietenul meu?
• Echipele vor lucra timp de 2-3 minute, apoi câte un reprezentant din fiecare echipă
va sta în față cu un reprezentant de la cealaltă echipă.
• Astfel, vor discuta pe rând și vor spune concluziile echipelor în care au lucrat.

39

S-ar putea să vă placă și