Sunteți pe pagina 1din 6

Categoria Masura Alocarea financiara, destinatia si beneficiarii

Politici fiscale și bugetare de Credite cu garanții de stat și dobândă subvenționată 15 mld. lei prin programul IMM Invest
sprijin pentru investiții și capital de lucru cca. 40.000 de beneficiari
Politici fiscale și bugetare de Amânarea la plată a ratelor bancare pentru o cca. 300.000 beneficiari
sprijin perioadă de 9 luni pentru persoanele fizice și juridice

Bonificații pentru plata impozitelor pentru companii


și persoane fizice, suspendarea obligațiilor fiscale și
bugetare pe perioada stării de urgență și a stării de
Politici fiscale și bugetare de alertă, reeșalonarea datoriilor bugetare după 31
15 mld. Lei
sprijin decembrie 2020, scutirea de unele impozite specifice
pentru industriile afectate, suspendarea popririlor și
executărilor silite, rambursarea TVA cu control
ulterior, plata concediilor medicale restante

Politici fiscale și bugetare de Amânarea la plată a ratelor bancare, chiriilor și


utilităților pentru companiile afectate de criza Covid- cca. 30.000 de beneficiari
sprijin 19 în baza certificatului pentru situații de urgență

Plata șomajului tehnic de până la 75% din salariu


Programe de susținere și mediu brut pe lună de la bugetul de stat pentru 1,3 mil. beneficiari
protejare a locurilor de muncă angajații companiilor afectate de criză și pentru alți 4 mld. Lei
profesioniști cu activitatea întreruptă temporar

Pentru reluarea activității angajaților care au fost în


Programe de susținere și șomaj tehnic pentru cel puțin 15 zile, Guvernul
protejare a locurilor de muncă susține 41,5% din salariul brut pentru o perioadă de 3 cca. 750.000 beneficiari
3,35 mld. Lei
luni

Valoare grant: 2000 Euro/SRL fără salariați


Granturi de sprijin pentru Toate domeniile
Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utillități
companii Număr beneficiari: 50.000
Buget: 100 mil. euro

Schema de ajutor pentru finanțarea chiriilor pentru


Granturi de sprijin pentru perioada în care desfășuararea activității comerciale Valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni
companii sau a serviciilor prestate a fost afectată pe perioada Buget: 160 mil. lei.
stării de urgentă sau de alertă
Valoare grant: max. 125.000 Euro
Granturi de sprijin pentru Capital de lucru pentru repornirea activităților Domenii: HoReCa, turism, transporturi, evenimente
companii economice pentru IMM-uri Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente
Buget: 350 mil. Euro

Valoare grant: 50.000 – 200.000 Euro


Granturi de sprijin pentru Granturi pentru investiții și pentru reconversia Domenii: Industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT,
energie, construcții, transport, turism, confecții
companii economică a IMM-urilor Cheltuieli: producție, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii
Buget: 550 mil. euro.

Grant: max. 200.000 euro


Programe de finanțare Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi Buget alocat: 117 mil. Euro
nerambursabilă pentru creșterea prin supracontractarea proiectelor din lista de Supracontractare: 130 mil. Euro
competitivității IMM-urilor rezervă din Programul Operațional Regional – Axa 2.1

Programe de finanțare Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor


nerambursabilă pentru creșterea prin alocarea suplimentară de fonduri prin Programul Grant: 200.000 – 1.000.000 euro
Buget (alocare inițială și supracontractare): 450 mil. euro
competitivității IMM-urilor Operațional Regional – Axa 2.2

Programe de finanțare Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin Grant: 2.000.000 – 6.000.000 euro
nerambursabilă pentru creșterea finanțarea investițiilor mari în creșterea Buget (alocare inițială și supracontractare): 550 mil. euro
competitivității IMM-urilor productivității prin Programul Operațional Regional

Valoare grant: 40.000 euro/2 locuri de muncă create sau


până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create
Granturi pentru inițiative Granturi pentru start-up-uri pentru studenți în Domeniile de activitate prevăzute în Strategia Națională de
antreprenoriale inovative și
digitalizarea companiilor domenii competitive și inovative Competitivitate a României și în Strategia de Cercetare
Dezvoltare Inovare
Buget: 150 mil. euro

Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/


Granturi pentru inițiative proiect
antreprenoriale inovative și Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor Cheltuieli: echipamente IT, automatizarea echipamentelor
digitalizarea companiilor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice
Buget: 150 mil. euro

Granturi pentru inițiative Star-Tech Innovation (Noul program Start - UP): Granturi de o valoare estimată la 42.000 euro.
antreprenoriale inovative și obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor Beneficiari: aproximativ 7000 de noi IMM-uri
digitalizarea companiilor inovative

Granturi pentru inițiative Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/
Finanțarea programelor de educație digitală a proiect
antreprenoriale inovative și angajaților pentru IMM-uri
digitalizarea companiilor Buget: 30 mil. euro
Sprijin pentru dezvoltarea Achiziția de kit-uri pentru irigații - 6000 euro/beneficiar
agriculturii și a industriei agro- Granturi pentru achiziția de echipamente pentru Buget: 48 mil. euro.
alimentare irigații

Obiectiv: construcția a 8 depozite regionale cu temperatură


Sprijin pentru dezvoltarea controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea,
agriculturii și a industriei agro- Finanțarea depozitelor de comercializare a etichetarea și comercializarea produselor agricole locale.
alimentare produselor agricole Valoarea investiției: 120 mil. euro.

Obiectiv: sprijinirea directă a activităților de procesare și de


distribuție a produselor agricole obținute de micii producători
Sprijin pentru dezvoltarea Valoare grant: 40.000 euro/2 locuri de muncă create si până la
agriculturii și a industriei agro- Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural 100.000 euro/5 locuri de muncă create
alimentare Buget: 200 mil. euro.

Buget: 42 milioane euro, din care 20 milioane euro alocare


distinctă pentru tinerii din afara granițelor tarii
Sprijin pentru dezvoltarea Beneficiarii pot accesa facilitatea concesionării de terenuri cu
agriculturii și a industriei agro- Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol destinație agricolă, libere de contract cu suprafață de maxim 50
concesionat de la stat: de ha, aparținând domeniului public sau privat al statului
alimentare

Programe de finanțare pentru


investiții noi și pentru relocarea Schema de ajutor de stat pentru investiții noi Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiție
companiilor în România (greenfield) Buget alocat: 1,5 miliarde lei anual până în 2023

Programe de finanțare pentru


investiții noi și pentru relocarea Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea
investițiilor care promovează dezvoltarea regională
Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. lei/investiție
Buget alocat: 450 mil. lei anual până în 2025
companiilor în România

Credite garantate de stat în proporție de 80% sau 90% și


Programe de garantare a dobândă subvenționată 100% a creditelor de investiții și
creditelor/liniilor de credit aferente capitalului de lucru
creditelor pentru capital de lucru IMM invest contractate de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii
și investiții
Plafon: 15 mld. lei
Număr beneficiari: 40.000
Garanții, în numele și în contul statului, acoperind necesarul de
garantare în proporție de maxim 90%, pentru credite noi sau
Programe de garantare a deja acordate de către bănci comerciale pentru realizarea
creditelor pentru capital de lucru Garanții de stat pentru creditarea companiilor mari investițiilor şi/sau pentru susținerea activității curente a
și investiții pentru capital de lucru și investiții companiilor cu cifră de afaceri mai mare de 20 mil. lei Plafon: 8
mld. lei
Număr beneficiari: 600

Scheme de garantare si În cazul unei pierderi, suma plătită de către Ministerul Finanţelor
Schema de garantare privind asigurarea creditului Publice reprezintă 80% din suma neîncasată/nerecuperată de
instrumente de asigurarea comercial (furnizor) asigurător
lichiditatii Plafon alocat: 1 mld. Lei

Valoarea unei facilități de factoring acordate IMM-ului aderent


Scheme de garantare si Program de garantare a finanțărilor de tip factoring pe un debitor cedat este de maximum 500.000 lei
instrumente de asigurarea
lichiditatii cu regres și scontarea efectelor de comerț Plafoane alocate: 1,5 mld. lei/factoring
1,5 mld. lei/scontare.

Scheme de garantare si Program de garantare a leasing-ului de echipamente Vor fi acordate finanțări până la o limită maxima de 5.000.000
instrumente de asigurarea și utilaje lei/ beneficiar, garantate în limita unui plafon de garantare în
lichiditatii valoare de 1,5 miliarde lei

Instrumente de creștere a Bonificații la plata impozitului pe profit acordată în funcție de


capitalizării companiilor și de Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor menținerea capitalurilor proprii pozitive și/sau creșterea
finanțare a investițiilor proprii ale companiilor românești acestora pe o perioadă de timp.

Inființarea unui fond de investiții de stat pentru finanțarea unor


activități precum private equity (fonduri de investiții sub formă
Instrumente de creștere a Înființarea Fondului Român de Investiții (FRI) pentru de participare la capitalul social al unor societăți comerciale),
capitalizării companiilor și de finanțarea unor investiții în domenii de interes venture capital (fonduri de investiții în societăți comerciale nou
finanțare a investițiilor strategic sau de curând înființate), agenție de promovare a investițiilor,
proiecte educaționale pentru antreprenori
Capitalizare inițială: 300 mil. euro

Înființarea unei bănci de dezvoltare după modelul altor bănci de


Instrumente de creștere a dezvoltare din Uniunea Europeană care contractează
capitalizării companiilor și de Înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare (BND) ca împrumuturi pe piețele de capital și acordă finanțări, în condiții
instituție de credit pentru proiecte de investitii
finanțare a investițiilor avantajoase, pentru proiecte de investiții care sprijină obiectivele
naționale de interes strategic.
Măsuri de sprijin pentru angajați Continuarea măsurii privind acordarea indemnizației de șomaj
și companii pentru reluarea Prelungirea indemnizației de șomaj tehnic tehnic pentru angajatorii/profesioniștii a căror activitate este
activităților economice suspendată. Impact: 850 mil. lei/lună.

Măsuri de sprijin pentru angajați Pentru beneficiarii indemnizației de șomaj tehnic care își reiau
și companii pentru reluarea Stimularea reluării activităților economice și a activitatea se acordă o sumă în cuantum de 41,5% din salariul
ocupării fortei de munca brut al angajatului (maxim 41,5% din câștigul salarial mediu brut
activităților economice pe țară) pe o durată de 3 luni. Impact: 3,35 mld. lei.

Guvernul va asigura plata unei indemnizații în valoare de 75%


din diferența dintre salariul brut al unui angajat prevăzut în
Măsuri de sprijin pentru angajați contractul individual de muncă dinaintea reducerii programului
și salariul brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca
și companii pentru reluarea Sprijin pentru program flexibil de muncă urmare a reducerii progamului de lucru. Măsura se aplică
activităților economice companiilor a căror cifră de afaceri a scăzut cu cel puțin 10%
comparativ cu luna similară a anului anterior. Finanțarea acestei
măsuri se va acoperi prin Programul SURE.

Schema de finanțare se adresează angajatorilor care investesc în


Măsuri de sprijin pentru angajați formarea profesională a propriilor salariați. Aceștia beneficiază
și companii pentru reluarea Granturi pentru formarea profesională a angajaților de o subvenție stabilită în funcție de nivelul de calificare a
activităților economice programului de formare parcurs
Buget alocat: 150 mil. lei.

Se acordă un sprijin în valoare de 50% din salariul brut al


angajatului dar nu mai mult de 2500 lei pentru angajatorii care
Alte măsuri de sprijin Stimularea ocupării tinerilor, a persoanelor cu vârsta încadrează în muncă: Tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani;
Persoanele cu vârsta de peste 50 ani ale căror raporturi de
pentruocuparea forței de muncă de peste 50 ani și a românilor întorși din străinătate muncă au încetat în perioada stării de urgență; Cetățeni români
cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatori străini,
din motive neimputabile lor.

Acordarea unor măsuri de sprijin suplimentare pentru [ersoanele


care au desfășurat activități ca zilieri în luna anterioară solicitării;
Alte măsuri de sprijin Măsuri active pentru lucrătorii sezonieri și zilieri din Persoanele care desfășoară activități sezoniere în baza unor
pentruocuparea forței de muncă domeniile agriculturii, HoReCa și turismului
contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată de cel
puțin 3 luni

Valoarea granturilor acordate pentru acțiuni antreprenoriale:


Alte măsuri de sprijin 25.000 euro pentru susținerea locurilor de muncă destinate
pentruocuparea forței de muncă Locuri de muncă pentru tineri tinerilor
Buget: 300 mil. euro.
Acordarea unui sprijin în valoare de 500 euro/angajat pentru
Alte măsuri de sprijin Stimularea desfășurării muncii în regim de telemuncă achiziționarea de echipamente IT pentru angajații care
pentruocuparea forței de muncă desfășoară activități în regim de telemuncă în perioada stării de
urgență/alertă.

Sprijin pentru persoanele aflate în situații de dificultate, risc de


sărăcie sau cu venituri precare prin oferirea de pachete
Măsuri de protecție socială Pachete alimentare și de igienă corporală pentru alimentare și pachete de igienă corporală
persoanele vulnerabile Beneficiari: 1,18 mil. Persoane
Buget alocat: 225 mil. euro.

Vouchere pentru mese calde acordate persoanelor în vârstă de


Măsuri de protecție socială Vouchere pentru masă caldă pentru persoane în peste 75 de ani care au venituri sub venitul minim garantat
vârstă Beneficiari: 250.000 persoane
Buget alocat: 100 mil. euro

Vouchere pentru elevii care provin din familiile cu venituri mici


sau cu venituri sub venitul minim garantat aflați în risc de sărăcie
Măsuri de protecție socială Vouchere pentru elevi severă, pentru achiziționarea de rechizite școlare, îmbrăcăminte
și încălțăminte. Beneficiari: 400.000 copii
Buget alocat: 30 mil. euro