Sunteți pe pagina 1din 2

Lecția nr.

Forma generală a funcției de gradul al II-lea

Profesor Grad 1 Ghiulnar BECHIR


Liceul Teoretic “Callatis”, Mangalia
Predarea noii lecții
Definiție. O funcție 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 ; 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅, 𝑎 ≠ 0 se numește funcție de
gradul al II-lea.
Observații:
1. x se numește variabilă sau necunoscuta funcției de gradul al II-lea
2. a, b, c se numesc coeficienții funcției de gradul al II-lea
3. a este coeficientul lui 𝑥 2 , a se mai numește coeficient dominant
4. b este coeficientul lui x
5. c se numește termen liber
6. 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 ; 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅, 𝑎 ≠ 0 este forma generală a funcției de gradul al II-
lea
7. 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 ; 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅, 𝑎 ≠ 0 se numește ecuația atașată funcției de gradul al II-
lea
8. ∆= b2 − 4ac , se numește discriminantul ecuației asociată funcției de gradul al II-lea
9. 𝑓(𝑡) = 𝑎𝑡 2 + 𝑏𝑡 + 𝑐 este valoarea funcției f în punctul t real
Exemple de funcții de gradul al II-lea:
1. O funcție de gradul al II-lea cu coeficienți numere întregi este
𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 2𝑥 2 + 3𝑥 + 7, unde coeficienții întregi sunt a= 2, b= 3, c= 7.
2. O funcție de gradul al II-lea cu coeficienți numere raționale este
𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = −0, (3)𝑥 2 + 5𝑥, unde coeficienții raționali sunt a= -0,(3), b= 5, c= 0.
3. O funcție de gradul al II-lea cu coeficienți numere iraționale este
𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = √2𝑥 2 + 2√7𝑥 − √6, unde coeficienții iraționali sunt a= √2, b=2√7,
c= -√6.
4. O funcție de gradul al II-lea cu coeficienți numere reale este
𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 𝜋, unde coeficienții reali sunt a= 1, b= 0, c= -𝜋.
Exerciții:
G1. Să se dea trei exemple de funcții de gradul al II-lea și să se determine coeficienții fiecărei
funcții.
Soluție:
1. O funcție de gradul al II-lea cu coeficienți numere întregi este
𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 4𝑥 2 − 11𝑥 + 9, unde coeficienții întregi sunt a= 4, b= -11, c= 9.
2. O funcție de gradul al II-lea cu coeficienți numere raționale este
3 1 3 1
𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 7 𝑥 2 + 2𝑥 − 4, unde coeficienții raționali sunt a= 7, b= 2, c= − 4.

3. O funcție de gradul al II-lea cu coeficienți numere reale este


𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = √13𝑥 2 − 2021, unde coeficienții reali sunt a= √13, b= 0, c= -2021.
G2. Să se determine forma generală a funcției de gradul al II-lea
𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 ; 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅, 𝑎 ≠ 0 dacă f(2)= -2, f(0)= 4 și f(-1)= -5.
Soluție:
𝑓(2) = 𝑎 ∙ 22 + 𝑏 ∙ 2 + 𝑐 = 4𝑎 + 2𝑏 + 𝑐 = −2
𝑓(0) = 𝑎 ∙ 02 + 𝑏 ∙ 0 + 𝑐 = 𝑐 = 4
𝑓(−1) = 𝑎 ∙ (−1)2 + 𝑏 ∙ (−1) + 𝑐 = 𝑎 − 𝑏 + 𝑐 = −5
Dar, c=4, rezultă
4𝑎 + 2𝑏 + 4 = −2 4𝑎 + 2𝑏 = −6 2𝑎 + 𝑏 = −3
{ ⇔{ ⇔{
𝑎 − 𝑏 + 4 = −5 𝑎 − 𝑏 = −9 𝑎 − 𝑏 = −9
Prin adunarea celor două ecuații obținem
(2𝑎 + 𝑏) + (𝑎 − 𝑏) = −3 − 9 ⇔ 3𝑎 = −12 ⇔ 𝑎 = −4, apoi 𝑏 = 5.
În concluzie, forma generală a funcției de gradul al II-lea este
𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = −4𝑥 2 + 5𝑥 + 4
TEMĂ
B1. Să se dea trei exemple de funcții de gradul al II-lea și să se determine coeficienții fiecărei
funcții.
B2. Să se determine forma generală a funcției de gradul al II-lea
𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 ; 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅, 𝑎 ≠ 0 dacă f(2)= -2, f(0)= 4 și f(-1)= -5.