Sunteți pe pagina 1din 6

proiect

SUPLIMENT
la Ordinea de zi
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 26-27 noiembrie 2020

raport 1 Proiectul de lege privind abrogarea articolului II din Legea nr.56 din 4
distribuit
deputaților aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al
Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002
nr. 5 din 09.01.2017
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
2 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.19, 21 1; Codul civil al
Republicii Moldova nr.1107/2002 – art.2007, 2024; ș.a.)
nr. 297 din 06.07.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
raport 3 Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei privind asigurarea
distribuit
deputaților independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și
a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
nr. 439 din 05.11.2020
Lege ordinară
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
raport 4 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 la Contractul
distribuit
deputaților de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții
pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica
Moldova
nr. 455 din 19.11.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Economiei și
Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport 5 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de
distribuit
1
deputaților
finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru
Dezvoltare și a Amendamentului nr.2 la Acordul de împrumut dintre
Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a
administrării fiscale (TAMP)
nr. 454 din 19.11.2020
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport 6 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.231/2010 cu privire la
distribuit
deputaților comerțul interior (art.1, 3, 4 ș.a.)
nr. 426 din 19.10.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și
Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 7 Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice
distribuit
deputaților nr.241/2007
(art.2, 3, 7, ș.a.)
nr. 360 din 10.08.2020 UE
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și
Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport 8 Proiectul de lege privind activitatea de asigurare și reasigurare
distribuit
deputaților nr. 438 din 04.11.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport 9 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.302/2017 cu privire la
distribuit
deputaților Serviciul Vamal (art.22, anexa)
nr. 386 din 11.09.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport 10 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea
distribuit
deputaților nr.1295/2002 privind Zona Economică Liberă „Ungheni-Business”
nr. 400 din 24.09.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și
Infrastructurii)

2
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 11 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire
distribuit
deputaților și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii
2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
nr. 379 din 04.09.2020
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport 12 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
distribuit
deputaților nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova – art3, 33, 34,
ș.a.; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 - art.333,
334)
nr. 399 din 24.09.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
Coraportor - Comisia juridică numiri și imunități
raport 13 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de
distribuit
deputaților identitate din sistemul național de pașapoarte (31, 32, 33, 4)
nr. 302 din 07.07.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor
Externe și Integrării Europene)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și
ordine publică
raport 14 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul
distribuit
deputaților electoral nr.131/1997 – art.146; Legea nr.768/2000 privind statutul alesului
local – art.26; ș.a.)
nr. 276 din 26.06.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia administrație publică
raport 15 Proiectul de lege cu privire la Reprezentantul Guvernului în teritoriu și
distribuit
deputaților Oficiul Reprezentantului Guvernului în teritoriu
nr. 411 din 01.10.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia administrație publică
raport 16 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.221/2007 privind
distribuit
deputaților activitatea sanitar-veterinară (art.2, 3, 4, ș.a.)
nr. 398 din 22.09.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Mudreac, M.Paciu
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport 17 Proiectul de lege pentru modificarea Codului Contravențional al
distribuit

3
deputaților
Republicii Moldova (art.42310,4082)
nr. 113 din 09.07.2019
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Bolea, Gr.Novac
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
raport 18 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul penal
distribuit
deputaților nr.985/2002-art. 21, 62, 63, ș.a.; Codul contravențional nr.218/2008-art.
632, 395, 4394, ș.a.; ; Legea cu privire la controalele oficiale pentru
verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și
produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor
nr.50/2013-art.6; Codul de executare nr.443/2004-art. 173, 174, titlul V,
ș.a.)
nr. 179 din 19.08.2019
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Perciun, R.Marian
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
raport 19 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul civil nr.
distribuit
deputaților 1107/2002- art. 170; Codul familiei 1316/2000-art. 15, 38, 39, 55, 67; Legea
privind actele de stare civilă 100/2001-art. 23, 41, 42, 45)
nr. 259 din 11.11.2019
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și
familie
raport 20 Proiectul de hotărâre pentru elaborarea proiectului Codului sănătății al
distribuit
deputaților Republicii Moldova și proiectului Strategiei de Dezvoltare a sectorului
sănătății al Republicii Moldova 2020-2030
nr. 168 din 06.05.2020
Inițiator - deputații R.Glavan, E.Graur, C.Padnevici, S.Sîrbu, A.Candu
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
raport 21 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.797/1996 pentru
distribuit
deputaților adoptarea Regulamentului Parlamentului (art.47, 119, 148)
nr. 193 din 19.05.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputații Ch.Moțpan, M.Ciobanu, L.Carp, D.Plîngău,
S.Macovei
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
raport 22 Proiectul de hotărâre pentru elaborarea proiectului Strategiei naționale
distribuit
deputaților de securitate farmaceutică 2020-2030
nr. 342 din 20.07.2020
Inițiatori - deputații R.Glavan, S.Sîrbu
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități

raport 23 Proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime


distribuit
4
deputaților
comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
nr. 390 din 17.09.2020
Lege organică
Inițiator - deputatul R. Marian
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 24 Proiectul de lege pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995
distribuit
deputaților (art.20, 21, 351)
nr. 195 din 21.05.2020 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații E.Bacalu, R.Glavan, I.Himici, A.Darovannaia,
L.Vovc, D.Perciun, V.Odnostalco
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate si familie
raport 25 Proiectul de lege cu privire la acordarea indemnizației unice urmașilor
distribuit
deputaților personalului decedat din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, ca
urmare a desfășurării activității de combatere a COVID-19
nr. 341 din 20.07.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Glavan, Gh.Verdeș, G.Repeșciuc, A.Candu,
G.Brașovschi, E.Graur, E.Grețu, O.Sîrbu, S.Sîrbu,
C.Padenevici, V.Cebotari, E.Bacalu, V.Bîtca
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și
familie
raport 26 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la activitatea
distribuit
deputaților Poliției și statutul polițistului nr.320/2012
nr. 142 din 27.03.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport 27 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.91/2014 privind semnătura
distribuit
deputaților electronică și documentul electronic (art.4, 7)
nr. 424 din 16.10.2020
Lege organică
Inițiator - deputatul A.Jizdan
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport 28 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
distribuit
deputaților nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate – art.6;
Codul contravențional nr.218/2018 – art.744, 400)
nr. 284 din 01.07.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul D. Perciun
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și
ordine publică
raport 29 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă
distribuit
deputaților privind modul de exploatare a substanțelor minerale util
5
nr. 445 din 11.11.2020
Inițiatori - deputații N.Ciubuc, I.Leucă, A.Slusari, L.Carp, I.Grigoriu,
G.Sajin
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
30 Proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea
Parlamentului nr.11 din 13 februarie 2020 cu privire la constituirea
Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării
patrimoniului sindicatelor
nr. 253 din 17.06.2020
Inițiatori - deputații V.Evtodiev, V.Năstase, A.Agache, V.Bîtca, L.Carp,
V.Roșca
Raportor – Lilian Carp, președintele Comisiei de anchetă
31 Audieri parlamentare cu privire la situația critică în agricultură cauzată
în urma secetei și planul de acțiuni privind depășirea situației
Raportor – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului
32 Audieri parlamentare cu privire la stabilitatea din domeniul asigurărilor
în contextul situației companiei de asigurări ”MOLDASIG” S.A.
Raportor – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului
33 Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului
pentru perioada 3 – 11 decembrie 2020