Sunteți pe pagina 1din 38

Fise de lucru rapid

1. Numeşte zilele săptămânii care încep cu litera "m"

2. Desenează un pătrat şi imaginează-ţi că este o


cutie. Apoi desenează o altă cutie, mai joasă şi mai largã
decât aceasta, şi alta care să fie mai îngustă şi mai înaltă.

3. Împarte cuvintele următoare în două categorii:

tigru, dulap, pat, urs, şarpe, masã

4.Imaginează-ţi că eşti pe stradă. Numeşte cinci locuri


unde poţi vedea numere, uitându-te împrejur.

1
5. Repetă numerele următoare, întâi în această ordine
şi apoi în ordine inversă

6 9 1 4 2

6. Uneşte printr-o linie fragmentele de mai jos cu figura


rezultată prin alăturarea lor.

2
7. Din elementele figurilor complexe de mai jos au fost
formate alte figuri. Uneşte printr-o linie desenele care au
aceleaşi elemente.

3
8. Spune pentru care dintre desene sunt valabile
afirmaţiile acestea:

1. 2. 3. 4.
CÂND FACI BAIE TREBUIE SĂ ÎŢI DAI CIZMELE JOS.
CÂND E NOROI ÎN GRĂDINĂ TREBUIE SĂ PORŢI CIZME.
CIZMELE MELE SUNT CU FLORICELE.
FETIŢEI ÎI PLAC NOILE EI CIZMULIŢE.

9. După ce asculţi propoziţiile de mai jos, spune care


dintre afirmaţii este adevărată:

MARIA ERA SINGURĂ. ÎN CURTE LA EA A VENIT ŞI


ELENA. S-AU JUCAT PÂNĂ S-A ÎNSERAT.

La Elena în vizită a venit Maria.


Elena a venit când s-a înserat.
Fetiţele s-au jucat în aceeaşi curte.

4
10. Ce adunări sunt simbolizate prin desenele de mai
jos?

11. Notăm cu "○" elementele mari şi cu "●" elementele


mai mici. Deseneazã figurile care au următoarele
caracteristici (Ex: ▲○○ înseamnă că trebuie să desenezi
două triunghiuri mari).

■●●●

▲○○○○

5
12. Completează propoziţiile de mai jos, pentru a
forma un enunţ cu sens :

MAREA ARE CULOAREA..................................


CEAIUL SE BEA DIN...........................................
PALTOANELE SUNT HAINE DE.......................
UNTUL SE UNGE PE........................................…

14. Imită aceste acţiuni:

- a tuşi
- a lega şireturi
- a căsca
- a pune un colier/ lănţic

16. Care grafic reprezintă desenul acesta? "○○□"

○ X ○ XX ○ XX
□ XX □ XX □ X

6
17. Care dintre următoarele cuvinte arată locul? Dar
momentul?

AICI, UNEORI, MEREU, LANGĂ, LA SFÂRŞIT, ÎNĂUNTRU,


DINTR-UN MOMENT ÎN ALTUL.

18. Desenează: o cruce în faţa bărcuţei, un cerc în


jurul telefonului, o linie sub stropitoare

19. Prin ce se diferenţiază figurile de mai jos? Sub


fiecare grup de două elemente, scrie M, C, N, F dacă se
diferenţiază după mărime, culoare, număr, respectiv
formă.

7
20. Dacă într-o cutie ai trei obiecte roşii şi două
galbene, ce culoare ai mai mari şanse să nimereşti dacă
alegi un obiect? Desenează un obiect având această
culoare.

22. Calculează, după model:

3+ ●●●○○○○○○○ 2+ ○○○○○○○○○○
4 ●●●●○○○○○○ 3 ○○○○○○○○○○
1 ●○○○○○○○○○ 5 ○○○○○○○○○○
-------------- -------------

8
24. Spune un lucru care se întamplă înainte şi unul
care se întamplă după ce:
- îţi pui pijamaua
- cumperi un bilet de autobuz

27. Desenează următoarele modele:

29. Uneşte şirurile de litere următoare cu litera din


care sunt formate:

mmmmm i
ssssssssss t
ttttttttttttt s
iiiiiiiiiiiiiii m
30. Care dintre figurile de mai jos este împărţită în
mai multe părţi egale?

9
31. Subliniază cuvântul din şir care seamănă cu
modelul:

MAS mar nas man mas mes


BAR baz ber bor bar ban
LOS les sol las los tos

32. Spune trei lucruri despre aceste obiecte?

creionul este......

copacul este......

33. Uneşte între ele silabele formate din aceleaşi litere,


dar aşezate diferit:

10
al am
si lop
ma sog
gos la
pol is

34. Fă un desen, urmărind indicaţiile: desenează un


pătrat; în colţul din dreapta sus fă un cerculeţ; în
interiorul pătratului pune două punctuleţe .

35. Găseşte litera diferită din următoarele grupuri:

aaaaaaoaaa tttttttttt mmmmmn


aaaaaaaaaa ttitttttttt mmmmmm

38. Completează propoziţiile:

În ....... tocmai sosise un tren.


Nu mai merg la acest restaurant, nu mi-a placut ..............

11
Mi-am ascuţit.................şi am început să scriu.
Afară era tare........... aşa ca mi-am luat o haină groasă.

42. Spune cu care dintre imagini se potrivesc


enunţurile de mai jos:

AICI SUNT : O PARĂ MICĂ, UN MĂR MARE ŞI O CĂPŞUNĂ MARE


AICI SUNT: O PARĂ MARE, UN MĂR MARE ŞI O CĂPŞUNĂ MICĂ
AICI SUNT: O PARĂ MARE, UN MĂR MIC ŞI O CĂPŞUNĂ MARE
AICI SUNT: O PARĂ MICĂ, UN MĂR MARE ŞI O CĂPŞUNĂ MICĂ

44. Desenează o casă. În stânga ei fă un gard şi în faţa


ei fă trei floricele.

12
45. Taie, din şirul de mai jos, literele pe care le
întâlneşti în cuvintele: CAISĂ, TRUP, LUME

a ăâ bc defg hiîjkl mno pqrs şt ţ uvx yzw

47. Ce literă se schimbă de la un cuvânt la altul?


MAŞINA MARINA IARINA ŢARINA CARINA CORINA
CORIDA

48. Completează tabelul, după model. În dreptul cărui


număr ai pus cele mai multe "x"- uri?

13
X
X

3 7 2 1 9 6 4 10 5 8

50. În desenele următoare, treci cu carioca peste liniile


orizontale şi cu creionul peste cele verticale:

51. Subliniază cum pot fi obiectele de mai jos:


CASA mare rece bună
PARCUL înalt curat jos
CÂINELE sus rău roşu

53. După ce priveşti desenele de mai jos, spune care


dintre afirmaţiile de mai jos sunt adevărate:

14
DOI COPII SUNT SUPĂRAŢI.
DOI COPII SUNT FERICIŢI.
COPILUL DIN MIJLOC ESTE FERICIT.
COPILUL DIN DREAPTA ESTE SUPĂRAT.

55. După ce asculţi propoziţia de mai jos, răspunde la


întrebări:

MĂTUŞA MEA ELIZA ESTE FOARTE ÎNALTĂ.

Cine este înaltă?

Cum se numeşte mătuşa mea?

Cum este mătuşa mea?

56. Formează o propoziţie din trei cuvinte.

15
57. După ce asculţi propoziţiile următoare, spune care
afirmaţii sunt adevărate:

UNUI VIŢEL ÎI ERA SETE. AJUNSE LA UN RÂU. DUPĂ UN


TIMP PLECĂ CU BURTA PLINĂ.

Viţelul ajunse la râu, dar nu bău.


Viţelul bău multă apă.
Viţelul bău puţină apă.

58. Spune câte două obiecte făcute din următoarele


materiale:
metal, sticlă, plastic

59. Subliniază cuvântul care se potriveşte, pentru a


forma propoziţii corecte:

TINERII ÎNVAŢĂ / ÎNVĂŢ MATEMATICĂ.


COPIII MERG ÎNCET / ÎNCEŢI.
COPILUL S- A NĂSCUT ÎN ACEASTĂ ZI / ZII.

16
60. Arată:

- unde sunt mai multe elemente


○○○○○○
○ ○○ ○○
- unde sunt mai puţine elemente
○○○○○
○ ○ ○ ○
- unde sunt acelaşi număr de elemente
○○○○○○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○○ ○

61. Pune cele două cuvinte la locul potrivit:

COPILUL SE JOACĂ CU...........ÎN............


casă jucării

ACEST..........ESTE.............
înalt copac
MIHAI.....................O.......................
poveste citeşte

17
62. Spune câte trei cuvinte care au legătura cu o casă,
respectiv cu o maşină.

63. Completează propoziţia cu un cuvânt din cele trei,


pentru a forma o propoziţie cu sens:

ÎNCHID..........CU CHEIA.
masa dulapul câinele

TATA A FOST LA SPITAL PENTRU........................


injecţie şofer casă

64. Repetă propoziţiile:

MĂ DUC ÎN LIVADĂ SĂ CULEG UN MĂR DELICIOS.

PRIMESC CADOURI DOAR DACĂ SUNT UN COPIL


CUMINTE.

18
65. Încercuieşte primul număr din stânga, în şirurile
de mai jos:
13 31 23 3 11 13 18

21 12 22 2 21 27 31

73 93 73 7 37 39 75

66. Desenează o săgeată pentru a arăta, de fiecare


dată, traseul albinuţei către floare

19
67. Uneşte fragmentele următoare de fraze cu
continuările lor:

Băiatul fugi repede în grupul nostru.


La cinci dimineaţa s-a auzit după colegul său.
Vei fi binevenit şi am început să citesc.
Am deschis cartea un zgomot puternic.

68. Fă diverse combinaţii din aceste semne:

○ + □

69. Dintre următoarele acţiuni, care au legatură cu


mâinile şi care cu picioarele? Poţi să mai numeşti şi altele?

A ŞUTA, A APLAUDA, A SALUTA, A SE ÎMPIEDICA, A SE


PLIMBA

20
70. Trage o linie de la pătrat la cerc, pe sub triunghi:

○ ∆ □

71. Într-un acvariu sunt patru peşti. Se mai adaugă


acestora încă doi peşti. În primul avariu vor fi:
- cu doi peşti mai puţin;
- cu patru peşti mai mult;
- cu doi peşti mai puţin.

72. Imaginează- ţi că acest pătrat este o cutie exact


atât de mare. Spune trei lucruri care ar intra în ea şi trei
care nu ar încăpea.

73. Fă următoarele lucruri:

21
- atinge-ţi nasul în timp ce faci o aplecare spre spate;
- bate din palme dupa ce ţi-ai atins urechile

74. Subliniază prima şi a treia literă din următoarele


cuvinte:

MAMA, CUVÂNT, CANTITATE

75. Spune, alternativ, un cuvânt care denumeşte o


floare şi unul care denumeşte un mijloc de transport.

76. Ajută fetiţa să ajungă la ursuleţ, desenând un


traseu format din următoarele săgeţi:

→↓↓→→↑→→↓↓→

22
77. Spune câte trei cuvinte care pot fi calde / mari /
moi.

78. Repetă următoarele cuvinte şi desparte- le în


silabe:

PAPAIROMA, GODOIBA, VOLBREANA, NERGUIŢA

79. Ce cuvânt nou a apărut în fiecare propoziţie,


începând cu ce-a de a doua?

MERG ÎNCET.
ACUM MERG ÎNCET.
MERG FOARTE ÎNCET ACUM.
CHIAR ACUM MERG FOARTE ÎNCET.
MERG CHIAR ACUM, DAR FOARTE ÎNCET.

80. Desenează în aer, prin imitaţie, următoarele forme:

23
+, V, Z, ↑

81. Spune numele câtorva acţiuni pentru care foloseşti


părţile corpului desenate mai jos:

82. Ce deosebiri şi ce asemanări sunt între aceste două


imagini?

24
83. Repetă toate aceste patru cuvinte, după ce le-ai
ascultat o singură dată:

minco, emus, amila, trepe

84. Găseşte succesiunea de semne identică cu cea din


chenar şi încercuieşte- o

85. Completează figurile de mai jos, pentru a forma


un cerc, un pătrat şi un trapez

25
86. Scrie în dreptul fiecărui grup de semne litera de
tipar pe care o formează

87. Din ce cifre au fost formaţi aceşti omuleţi?

26
88. Completează desenele de mai jos, astfel încât vaza
şi pasărea să se situeze DEASUPRA

89. Completează spaţiile libere dintre paranteze, după


model

27
90. Mergi cu degetul peste desenul de mai jos, fără să îl
ridici de pe foaie

28
91. Pune sub fiecare desen cifre, de la 1 la 6, pentru a
arăta ordinea în care a fost mâncat mărul

29
92. Completează cele două şiruri cu desenele potrivite,
astfel încât să ai aceleaşi elemente pe ambele rânduri

93. Doi copii, Andrei (A) şi Maria (M) parcurg drumul


spre şcoală conform desenului de mai jos. Care copil
parcurge o distanţă mai mare? Care schimbă de mai
multe ori direcţia de mers? Care ajunge mai repede la
şcoală?

30
94. Fă conturul ursuleţului cu roşu şi pe cel al
iepuraşului, cu albastru

31
95. Câte elemente grafice diferite sunt în tabelul de
mai jos?

AM GĂSIT...........TIPURI DE FIGURI

96. Completează desenele cu pătrăţelele potrivite,


pentru a obţine o figură identică cu cea din chenar.

32
97. Ajută melcul să ajungă la ciupercuţă, trasând o
linie în zig- zag, exact ca în model

98. Încercuieşte doar simbolurile care apar în chenar

33
99. Încercuieşte figura care rezultă din suprapunerea
celor două elemente din stânga

34
100. Mergi cu degetul peste traseul fluturaşului şi pe
cel al avionului

101. Reprodu acest model, cât mai fidel

35
102. Fă un desen simplu cu mâna cu care scrii de
obicei. Încearcă apoi să îl faci şi cu ochii închişi sau cu
cealaltă mână.

103. Găseşte alte două utilizări pentru un creion / un


scaun, în afară de cel cunoscute – scris / şezut.

104. Pronunţă următoarele enunţuri pe ton


exclamativ, neutru şi interogator:

POT SĂ ZBOR, DACĂ VREAU


COPIILOR LE PLAC DULCIURILE

36
105. Uneşte fiecare cuvânt din coloana din stânga cu
un cuvânt cu care rimează, din coloana din dreapta

OARE CINE
CARTE PĂPUŞI
MĂNUŞI COVOARE
VINE PARTE

106. Alege un obiect / fiinţă / activitate preferată şi


vorbeşte despre ea timp de 20 de secunde

107. Spune câteva lucruri despre cartea ta favorită.


Cum se numeşte? Ştii cine a scris-o ? Care este personajul
tău favorit? De unde o ai? Ce are pe copertă? Cine ţi-o
citeşte cel mai des?

108. Povesteşte câte ceva despre lucrul la care crezi


tu că te pricepi cel mai bine.

37
109. Numeşte un lucru / o activitate care ţie îţi place
foarte mult, iar prietenei / prietenului tău nu îi place.

110. În cerculeţele goale din cele patru serii de mai jos


completează cu desenul potrivit pentru a respecta ordinea
din şirul- model.

38

S-ar putea să vă placă și