Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE IN VEDEREA INSTITUIRII RESTRICTIILOR DE CIRCULATIE IN VEDEREA

EXECUTATRII DE LUCRARII DE INLOCUIRE BUCLA SI RECALIBRARE


CONTOR DE TRAFIC PE DRUMUL NATIONAL DN15 (E60) KM 65+900

1.1 Denumirea solicitant: CNADNR S.A. BUCURESTI , B-dul Dinicu Golescu , nr. 38,
Sector 1, Bucuresti, tel. / fax 0213120984;

1.2 Categoria drumului: drum national DN15 – E60


1.3 Categoria lucrarilor cese vor executa: se va executa lucrari inlocuire a buclei
contorului de trafic situat pe DN15 km 65+900, din localitatea Ungheni
1.4. Implicatii asupra traficului: instituire de restrictii de circulatie;
1.5. Persoana desemnata sa raspunda de respectarea conditiilor si aplicarea
masurilor cuproinse in actul de aprobare: se numeste in functie de responsabil cu
siguranta circulatiei D-l ing. Lazar Geza fiul lui Geza si Ana, avand actul de identitate
C.I. seria MS nr. 215065 eliberat de SCLEP Ludus la data de 18.09.2003 cu domiciliul
in Orasul Ludus, str. Rindunelelor, nr. 2 ap 5;
2. Autorizatie de constructie: pentru lucrari de reparatii curente nu se solicita certificat
de urbanism si autorizatie de constructie;
3.Perioada de executie stabilita de administratorul drumului: 07.09.2011, cate o
ora in intervalul 1000 -1200 si 1200- 1400
4. Memoriu de prezentare a categoriei lucrarilorsi a tehnologiei de executie:
Lucrarile de inlocuire a buclei degradate se va executa pe DN15 km 65+900,
lucrari ce consta in :
- realizarea semnalizarii rutiere pe sensul de circulatie Cluj Napoca – Tg. Mures
a punctului de lucru, in conformitate cu schita de semnalizare aprobata;
- decaparea imbracamintii asfaltice pe conturul poligonal al buclei pe o latime de
5 cm si o adincime de 10 cm ;
- scoaterea cablului buclei degradate ;
- repozitionarea cablului nou ;
- refacerea imbracamintii asfaltice prin colmatarea gropii ;
- demontarea semnalizarii rutiere;
Procesul tehnologic se repeta si pentru bucla situata pe sensul de mers Tg.
Mures - Cluj Napoca.
Lucrarile de recalibrare contor se va executa astfel:
- realizarea semnalizarii rutiere pe sensul de circulatie Cluj Napoca – Tg. Mures
a punctului de lucru, in conformitate cu schita de semnalizare aprobata;
- cu o autobasculanta incarcata se fac (de regula) 5 – 6 treceri peste bucla
refacuta, concomitent cu reglarea senzorilor contorului de trafic, pana cand valorile
indicate de contor sunt apropiate de datele camionului incarcat.
- demontarea semnalizarii rutiere;
Procesul tehnologic se repeta si pentru bucla situata pe sensul de mers Tg.
Mures - Cluj Napoca.
5. Schema de semnalizare a zonei drumului in lucru:
Schema de semnalizare folosita este :
- Anexa nr. IV – B3 – Circulatie alternanta dirijata cu piloti la lucrari pe max. ½
din cale.
Indicatoarele rutiere folosite vor fi de dimensiuni mari si confectionati cu folie
reflectorizante realizate pe fond galben.
Personalul muncitor si pilotii de dirijare a circulatiei vor fi instruiti si echipate cu
veste reflectorizante. Pilotii de dirijare a circulatiei vor fi dotati cu aparatura de emisie-
receptie in vederea comunicarii si vor avea palete de dirijare a circulatiei cu cate o fata
prevazuta cu folie reflectorizanta rosie si verde.
Se anexeaza in copie schema de semnalizare propusa;
6. Schita rutelor ocolitoare: lucrarile se vor realiza pe maxim o jumatate de banda de
circulatie cu desfasurarea circulatiei alternativ, nefiind nevoie de folosirea rutelor
ocolitoare;
7. Ordinul de numire al responsabilului cu siguranta circulatiei si copia C.I. a
responsabilului cu siguranta circulatiei:
Se anexeaza ordinul de numire si copia cartii de identitate al domnului Sala
Vasile;
8. Procesele verbale de predare – primire amplasament : nu este cazul;
9. Achitarea contravalorii avizului: se anexeaza in copie chitanta fiscala prin care s-a
achitat contravaloarea avizului Serviciului Rutier Mures.

CNADNR S.A. prin


Sef sectie,
Ing. Ispas Gheorghe

S-ar putea să vă placă și