Sunteți pe pagina 1din 6

Nr. înreg.

Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova Avizat Director,


Prof. Damian Maria
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a V-a
An şcolar 2020-2021

LIMBA ŞI LITERATURA ROMĂNĂ


OPȚIONAL INTEGRAT: RĂDĂCINI LATINE ÎN CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA ROMÂNEASCĂ

CDȘ INTEGRAT – 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ PROFESOR, Alexa Ionel-Petrică

Conţinuturi (detaliari) CS Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data


Personalități istorice cu relevanță în spațiul 1.1 Exerciţii de comparare: personalităţi Cărți Fişe de lucru;
carpato-danubian ( secolul I a. Chr) 1.3 istorice ale dacilor şi ale romanilor; Internet Caietul elevului;
1. BUREBISTA Exerciţii de descoperire – Calculator Fişe de evaluare S1
2. CEZAR similitudine de destine; Tablă Postere; S2
3. POMPEI Exerciţii de identificare a Markere Evaluare în perechi; S3
trăsăturilor specifice unei epoci, Videoproiector Notarea explicativă;
unor personalităţi istorice marcante; Transcriere;
Joc: Cine ştie, câştigă! POSTER
Joc de rol: simularea întâlnirii dintre
Burebista şi Pompei;
Exerciţii de identificare a portretelor
– medalion, precum Caesar,
Pompei;
Exemple de analiză a factorilor
interni şi externi, cu impact în
destinul poporului dac şi roman;
Exerciţii de lectură;
Exerciţii de reprezentare plastică, pe
baza sugestiilor textelor;
Personalități istorice cu relevanță în spațiul 1.1 Exerciţii de comparare: personalităţi Cărți Fişe de lucru; S4
carpato-danubian ( secolul II a. Chr) 1.3 istorice ale dacilor şi ale romanilor; Internet Caietul elevului; S5
1. DECEBAL Exerciţii de descoperire – Calculator Fişe de evaluare
2. TRAIAN similitudine de destine; Tablă Postere;
Exerciţii de identificare a Markere Evaluare în perechi;
trăsăturilor specifice unei epoci, Videoproiector Notarea explicativă;
unor personalităţi Transcriere;
istorice marcante; POSTER
Joc: Cine ştie, câştigă!
Joc de rol: simularea întâlnirii dintre
Burebista şi Pompei;
Exerciţii de identificare a portretelor
– medalion, precum Caesar,
Pompei;
Exemple de analiză a factorilor
interni şi externi, cu impact în
destinul poporului dac şi roman;
Jocuri pe calculator: simularea
războiului dintre daci şi romani;
Exerciţii de lectură;
Exerciţii de reprezentare plastică, pe
baza sugestiilor textelor;
Exerciţii de comparare: mit –
poveste
TERMENI ROMÂNEȘTI, DE ORIGINE 2.1 Exerciţii de familiarizare cu Cărți Fişe de lucru;
LATINĂ, DIN VOCABULARUL ROMÂNESC 2.2 termenii latineşti pe baza unui Internet Caietul elevului;
1. Actiones Variae I - Verbe diverse 1 suport grafic; Calculator Fişe de evaluare S6
2. Adposita Varia - Adjective diverse Exerciţii – joc – de identificare a Tablă Postere; S7
cuvintelor moştenite / neologisme. Videoproiector Evaluare în perechi; S8
3. Animalia - Animale
interactiv Notarea explicativă; S9
4. Articuli Corporis - Părți ale corpului Pen interactiv Transcriere;
uman INTERNET POSTER S10
5. Cibus, Bracinae, Culina I - Mâncare, POLIGLOT
Restaurante, Bucătărie 1 S11
6. Color - Culori S12
7. Numeri - Numere S13
8. Conjugationes, Praepositiones -
S14
Pronume, Conjucții, Prepoziții
9. Domus, Supellex, Rei Aedificii - Casă, S15
Mobilă, Obiectele din casă S16
10. Familia - Familie
11. Geographia: Nationes, Urbes… - S17
Geografie: Țări, Orașe…
12. Herba, Planta - Plante
13. Homines: Propinqui, Amici, Hostes… -
Oameni: Rude, prieteni, dușmani…
Mituri cu rezonanță în spațiul cultural românesc
1.4 Exerciţii de comparare: personalităţi Cărți Fişe de lucru;
1. TRAIAN ȘI DOCHIA- mitul etnogenezei 1.5 istorice ale dacilor şi ale romanilor; Internet Caietul elevului; S19
2. MĂRUL DISCORDIEI – JUDECATA LUI Exerciţii de descoperire – Calculator Fişe de evaluare S20
PARIS similitudine de destine; Tablă Postere;
3. CUTIA PANDOREI- MITUL LUI Exerciţii de identificare a Markere Evaluare în perechi; S21
PROMETEU trăsăturilor specifice unei epoci, Videoproiector Notarea explicativă;
4. MERELE DE AUR – unor personalităţi Transcriere; S22
Prâslea cel voinic și merele de aur istorice marcante; PROIECT
5. CORNUL ABUNDENȚEI – Joc: Cine ştie, câştigă! S23
Legenda nașterii lui Jupiter Joc de rol: simularea întâlnirii dintre
Burebista şi Pompei;
Exerciţii de identificare a portretelor
– medalion, precum Caesar,
Pompei;
Exemple de analiză a factorilor
interni şi externi, cu impact în
destinul poporului dac şi roman;
Jocuri pe calculator: simularea
războiului dintre daci şi romani;
Exerciţii de lectură;
Exerciţii de reprezentare plastică, pe
baza sugestiilor textelor;
Exerciţii de comparare: mit –
poveste
TERMENI ROMÂNEȘTI, DE ORIGINE Exerciţii de familiarizare cu Cărți Fişe de lucru;
LATINĂ, DIN VOCABULARUL ROMÂNESC 2.1 termenii latineşti pe baza unui Internet Caietul elevului;
2.2 suport grafic; Calculator Fişe de evaluare
1. Ludi, Requies - Sport, Jocuri, Interese Exerciţii – joc – de identificare a Tablă Postere; S24
2. Natura - Natura cuvintelor moştenite / neologisme. Videoproiector Evaluare în perechi; S25 –
3. Naturales Humani I - Caracteristicile interactiv Transcriere; Săptămân
Pen interactiv PROIECT a altfel
umane 1
INTERNET S26
4. Sensus - Sentimente, simțuri
POLIGLOT
5. Tempestus - Clima S27
6. Tempus I - Timpul 1 S28
7. Vestes I - Îmbrăcăminte 1 S29
8. Vestes II - Îmbrăcăminte 2 S30
9. Vita, Aevus - Viața, vârstă S31
S32

RECAPITULARE 1.1 Joc: Cine ştie, câştigă! Cărți FIȘE DE LUCRU S33
1.3 Joc de rol Internet
1.4 Exemple de analiză a factorilor Calculator
1.5 interni şi externi, cu impact în Tablă
2.1 destinul poporului dac şi roman; Videoproiector
2.2 Exerciţii de lectură; interactiv
Exerciţii de comparare: mit – Pen interactiv
poveste INTERNET
Exerciţii de familiarizare cu POLIGLOT
termenii latineşti pe baza unui
suport grafic;
Exerciţii – joc – de identificare a
cuvintelor moştenite / neologisme.

EVALUARE 1.1 Exerciţii de lectură; FIȘA DE S34


1.3 Exerciţii de comparare: mit – EVALUARE
1.4 poveste
1.5 Exerciţii de familiarizare cu
2.1 termenii latineşti pe baza unui
2.2 suport grafic;
Exerciţii – joc – de identificare a
cuvintelor moştenite / neologisme.