Sunteți pe pagina 1din 9

Nr. înreg.

Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova Avizat Director,


Prof. Damian Maria
PLANIFICARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Clasa a V-a
An şcolar 2020-2021

LIMBA ŞI LITERATURA ROMĂNĂ


OPȚIONAL INTEGRAT: RĂDĂCINI LATINE ÎN CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA ROMÂNEASCĂ

CDȘ INTEGRAT – 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ PROFESOR, Alexa Ionel-Petrică

Conţinuturi (detaliari) CS Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data


UI 1. Personalități istorice cu 1.1 Exerciţii de comparare: personalităţi istorice ale Cărți S1
relevanță în spațiul carpato- 1.3 dacilor şi ale romanilor; Internet Autoevaluare
danubian ( secolul I a. Chr) Exerciţii de descoperire – similitudine de destine; Calculator Fișe de evaluare
1. BUREBISTA Exerciţii de identificare a trăsăturilor specifice Videoproiector interactiv Fișe de proiect
unei epoci, unor personalităţi istorice marcante;
Joc: Cine ştie, câştigă!
Exemple de analiză a factorilor interni şi externi,
cu impact în destinul poporului dac şi roman;
Exerciţii de lectură;
Exerciţii de reprezentare plastică, pe baza
sugestiilor textelor;
2. CEZAR 1.1 Exerciţii de comparare: personalităţi istorice ale Cărți S2
1.3 dacilor şi ale romanilor; Internet Autoevaluare
Exerciţii de descoperire – similitudine de destine; Calculator Fișe de evaluare
Exerciţii de identificare a trăsăturilor specifice Videoproiector interactiv Fișe de proiect
unei epoci, unor personalităţi istorice marcante;
Joc: Cine ştie, câştigă!
Exerciţii de identificare a portretelor – medalion,
precum Caesar, Pompei;
Exemple de analiză a factorilor interni şi externi,
cu impact în destinul poporului dac şi roman;

1
Exerciţii de lectură;
Exerciţii de reprezentare plastică, pe baza
sugestiilor textelor;
3. POMPEI 1.1 Exerciţii de comparare: personalităţi istorice ale Cărți S3
1.3 dacilor şi ale romanilor; Internet Autoevaluare
Exerciţii de descoperire – similitudine de destine; Calculator Fișe de evaluare
Exerciţii de identificare a trăsăturilor specifice Videoproiector interactiv Fișe de proiect
unei epoci, unor personalităţi istorice marcante;
Joc: Cine ştie, câştigă!
Joc de rol: simularea întâlnirii dintre Burebista şi
Pompei;
Exerciţii de identificare a portretelor – medalion,
precum Caesar, Pompei;
Exemple de analiză a factorilor interni şi externi,
cu impact în destinul poporului dac şi roman;
Exerciţii de lectură;
Exerciţii de reprezentare plastică, pe baza
sugestiilor textelor;
UI. 2. Personalități istorice cu 1.1 Exerciţii de comparare: personalităţi istorice ale Cărți S4
relevanță în spațiul carpato- 1.3 dacilor şi ale romanilor; Internet Autoevaluare
danubian ( secolul II a. Chr) Exerciţii de descoperire – similitudine de destine; Calculator Fișe de evaluare
1. DECEBAL Exerciţii de identificare a trăsăturilor specifice Videoproiector interactiv Fișe de proiect
unei epoci, unor personalităţi
istorice marcante;
Joc: Cine ştie, câştigă!
Exemple de analiză a factorilor interni şi externi,
cu impact în destinul poporului dac şi roman;
Jocuri pe calculator: simularea războiului dintre
daci şi romani;
Exerciţii de lectură;
Exerciţii de reprezentare plastică, pe baza
sugestiilor textelor;
Exerciţii de comparare: mit – poveste
2. TRAIAN 1.1 Exerciţii de comparare: personalităţi istorice ale Cărți S5
1.3 dacilor şi ale romanilor; Internet Autoevaluare

2
Exerciţii de descoperire – similitudine de destine; Calculator Fișe de evaluare
Exerciţii de identificare a trăsăturilor specifice Videoproiector interactiv Fișe de proiect
unei epoci, unor personalităţi
istorice marcante;
Joc: Cine ştie, câştigă!
Joc de rol: simularea întâlnirii dintre Burebista şi
Exemple de analiză a factorilor interni şi externi,
cu impact în destinul poporului dac şi roman;
Jocuri pe calculator: simularea războiului dintre
daci şi romani;
Exerciţii de lectură;
Exerciţii de reprezentare plastică, pe baza
sugestiilor textelor;
Exerciţii de comparare: mit – poveste
UÎ 3.TERMENI ROMÂNEȘTI, DE2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S6
ORIGINE LATINĂ, DIN 2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
VOCABULARUL ROMÂNESC Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
1. Actiones Variae I - Verbe moştenite / neologisme. Tablă
diverse 1 Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
2. Adposita Varia - Adjective 2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S7
diverse 2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
3. Animalia - Animale 2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S8
2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT

3
4. Articuli Corporis - Părți ale 2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S9
corpului uman 2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
5. Cibus, Bracinae, Culina I - 2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S10
Mâncare, Restaurante, 2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Bucătărie 1 Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S11
6. Color - Culori 2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
7. Numeri - Numere 2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S12
2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
8. Conjugationes, 2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S13
Praepositiones - Pronume, 2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Conjucții, Prepoziții Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT

4
9. Domus, Supellex, Rei 2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S14
Aedificii - Casă, Mobilă, 2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Obiectele din casă Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
10. Familia - Familie 2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S15
2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
11. Geographia: Nationes, 2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S16
Urbes… - Geografie: Țări, 2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Orașe… Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
12. Herba, Planta - Plante 2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S17
2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
13. Homines: Propinqui, 2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S18
Amici, Hostes… - Oameni: 2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Rude, prieteni, dușmani… Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT

5
UI 1.Mituri cu rezonanță în spațiul2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S19
cultural românesc 2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
1. TRAIAN ȘI DOCHIA- mitul Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
etnogenezei moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
2. MĂRUL DISCORDIEI – 2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S20
JUDECATA LUI PARIS 2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
3. CUTIA PANDOREI- 2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S21
MITUL LUI PROMETEU 2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
4. MERELE DE AUR – 2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S22
Prâslea cel voinic și merele de2.2
aur baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
5. CORNUL ABUNDENȚEI – 2.1 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S23
Legenda nașterii lui Jupiter 2.2 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT

6
UI 2. TERMENI ROMÂNEȘTI, DE Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S24
ORIGINE LATINĂ, DIN 2.1 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
VOCABULARUL ROMÂNESC 2.2 Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
1. Ludi, Requies - Sport, moştenite / neologisme. Tablă
Jocuri, Interese Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
2. Natura - Natura Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S25 –
2.1 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare Săptămân
2.2 Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect a altfel
moştenite / neologisme. Tablă S26
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S27
3. Naturales Humani I - 2.1 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
Caracteristicile umane 1 2.2 Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S28
2.1 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
4. Sensus - Sentimente, 2.2 Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
simțuri moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S29
5. Tempestus - Clima 2.1 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
2.2 Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT

7
Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S30
6. Tempus I - Timpul 1 2.1 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
2.2 Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S31
7. Vestes I - Îmbrăcăminte 1 2.1 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
2.2 Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S32
2.1 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
8. Vestes II - Îmbrăcăminte 2 2.2 Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe Cărți Autoevaluare S33
9. Vita, Aevus - Viața, vârstă 2.1 baza unui suport grafic; Internet Fișe de evaluare
2.2 Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor Calculator Fișe de proiect
moştenite / neologisme. Tablă
Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
RECAPITULARE 1.1 Joc: Cine ştie, câştigă! S34
1.3 Joc de rol
1.4 Exemple de analiză a factorilor interni şi externi, cu impact în destinul poporului dac şi roman;
1.5 Exerciţii de lectură;
2.1 Exerciţii de comparare: mit – poveste
2.2 Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe baza unui suport grafic;
EVALUARE 1.1 Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor moştenite / neologisme.

8
1.3 Cărți
1.4 Internet
1.5 Calculator
2.1 Tablă
2.2 Videoproiector interactiv
Pen interactiv
INTERNET POLIGLOT
FIȘE DE LUCRU
Exerciţii de lectură;
Exerciţii de familiarizare cu termenii latineşti pe baza unui suport grafic;
Exerciţii – joc – de identificare a cuvintelor moştenite / neologisme.
FIȘA DE EVALUARE