Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrul individual

Învăţarea academică independentă


Metodologia cercetării psihologice /pedagogice

Finalităţile Produsul Criterii de evaluare


preconizat
să elaboreze un proiect Proiectul cercetării Capacitatea de a elabora elementele structurale
de cercetare ştiinţifică la la o problemă ale proiectului de cercetare (actualitatea
o temă concretă; concretă în domeniu demersului diagnostic, formularea corectă a
aparatului ştiinţific, relevanţa fundamentelor
teoretice în contextul cercetării şi a
metodelor/tehnicilor utilizate);
Respectarea structurii, conţinutului şi
volumului proiectului de cercetare (vedeţi
compartimentele cercetării ştiinţifice);
Respectarea cerinţelor referitoare la redactarea
şi machetarea cercetării ştiinţifice;
Criteriul temporal (proiectul scris trebuie
prezentat pînă pe data de XXX)
să realizeze o Prezentare în Power Criteriul temporal (durata prezentării 7-10
prezentare în baza Point minute);
proiectului cercetării Criteriul expunerii succinte, sintetice şi logice a
ştiinţifice;
proiectului cercetării ştiinţifice;
Capacitatea de exprimare corectă, coerentă, în
limitele limbajului ştiinţific;
Capacitatea de argumentare şi persuasiune;
Originalitatea prezentării

S-ar putea să vă placă și