Sunteți pe pagina 1din 8

Aprobat,

Director,
Prof, Soare Georgeta

Avizat,
Resp.com. pentru curriculum

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUDEŞTI – BRĂILA

Prof.propunător : Dumitrascu Roxana

PROGRAMA PENTRU OPŢIONAL INTEGRAT


CLASA a V-a
2020-2021

1
PROGRAMA PENTRU OPŢIONAL
1. Denumirea opţionalului: REPERE GEOGRAFICE ÎN
TEXTUL LITERAR
2. Tipul opţionalului : C.D.Ş. INTEGRAT
3. Aria curriculară :
 Limbă şi comunicare-Limba şi literatura română

 Om şi societate -Geografie

 Arte şi tehnologii –Educaţie plastică

4. Clasa : Clasa a VI-a

5. Durata: 1 an, 2020 – 2021


6. Instituţia de învăţământ : Şcoala Gimnazială Dudeşti, judeţul
Brăila

7. Propunător : Dumitrascu Roxana

2
Opţionalele la nivelul ariei curriculare sau al mai multor arii curriculare sunt de multe ori mai interesante şi
mai atractive pentru elevi deoarece implică noţiuni şi activităţi specifice diverselor discipline. Conceperea unor astfel
de opţionale trebuie să pornească de la premisa că, numai ţinând cont de noile orientări în abordarea curriculumului,
venim în ajutorul elevilor stimulându-le imaginaţia şi dorinţa de învăţare.
Pluridisciplinaritatea reprezintă structurarea conţinuturilor din diverse domenii ştiinţifice, în jurul unei
teme, pentru a cărei abordare se folosesc noţiuni din mai multe discipline.
Aplicarea acestor concepte în practică este esenţială, realizându-se astfel transferul de cunoştinţe, dar şi
integrarea lor într-un tot unitar, contribuind la îmbinarea cunoştinţelor din diferite discipline în actul
educaţional prin metode activ-participative, în scopul stimulării interesului pentru educaţie.
Am conceput această disciplină opţională împreună cu părinţii elevilor clasei având
convingerea că va fi un mijloc de educaţie , instruire, divertisment, dat fiind faptul că îmbină
obiective specifice ariilor curriculare : limbă şi comunicare, om şi societate, arte şi tehnologii.
Astfel , prin intermediul textelor literare propuse , atent selectate şi a activităţilor proiectate,
elevii vor reuşi mai uşor să-şi depăşească inhibiţiile, să se manifeste spontan învingându-şi
emoţiile, să se integreze în colectiv, vor putea emite judecăţi de valoare, revizuindu-şi
propriul comportament.
De asemenea , elevii nu vor face cunoştinţă doar cu eroii acestor cărţi , ci vor porni
într-o călătorie imaginară, pe urmele acestora, fixând reperele geografice întâlnite în cărţile
citite în cadrul acestui optional integrat si vor avea posibilitatea, să-şi dezvolte sensibilitatea,
imaginaţia şi creativitatea artistică , realizând diverse creaţii plastice , folosind sugestii din
textele abordate în cadrul acestor ore.
Dramatizările, jocurile de rol, activităţile de creaţie plastică sau realizarea unor hărţi
literare, intră în sfera preocupărilor, cunoştinţelor şi intereselor elevilor dându-le posibilitatea
sa se exprime cât mai uşor şi le vor pune în valoare aptitudinile artistice .

3
Competenţe specifice Exemple de activităţi de

învăţare
Limba şi literatura română - exerciţii de identificare a timpului si a
locului în care se desfăşoară acţiunea
3.1 Diferenţierea elementelor de ansamblu
de cele de detaliu în cadrul textului citit - exerciţii de identificare a trăsăturilor
morale ale unor personaje;

- exerciţii de alcătuire a unor propoziţii după


cerinţe date ,

- jocuri de alegere a cuvintelor potrivite


pentru descrierea unor lucruri sau evenimente
2.1.Înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într- – rebus ;
un monolog( narativ, descriptiv, informativ)
- exerciţii de exprimare a propriilor idei,
opinii , sentimente ;

- exerciţii de dramatizare a unor fragmente


din opere cunoscute respectând intonaţia ,
ritmul , nuanţarea vocii ;

4.1 Redactarea textelor cu destinaţii diverse - exerciţii de ordonare logică a ideilor , care
reprezintă momentele cheie ale textului ;
Geografie

4.3. Poziţionarea corectă a elementelor


geografice pe reprezentările cartografice ale - identificarea pe harta Europei a oraşelor la
Europei care fac referire textele literare citite;

-întocmirea unor referate despre reperele


5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter geografice la care fac referire textele literare
geografic referitoare la Europa, în baza de
date accesibile prin internet. citite;

Educaţie plastică - desenarea unor imagini sugerate de


textele prezentate;
1.1Dezvoltarea sensibilităţii , a imaginaţiei şi
a creativităţii artistice - organizarea unor expoziţii cu lucrări
( desene , picturi , colaje ) care reprezintă
personajul preferat , scene sau locul acţiunii,
etc.

4
Conţinuturile învăţării :

- Lectură selectivă şi expresivă ;


- Întocmirea rezumatului textului citit
- Discuţii libere despre personaje, exprimarea propriilor păreri despre comportamentul
lor ;
- Numirea personajelor pozitive şi negative , evidenţierea unor modele de
comportament, etc. ;
- Selectarea indicilor de timp şi spaţiu întâlnite în operele citite
- Dramatizarea unor fragmente din textele citite;
- Realizarea unui desen , pictură , colaj pentru a ilustra un personaj , o scena
preferată , etc.

Modalităţi de evaluare :

- probe orale: povestirea textului citit, caracterizarea personajelor,


exprimarea unui punct de vedere, etc.;
- probe practice : realizarea de desene potrivite conţinutului textului,
iniţierea de dialoguri pe teme date, dramatizări, joc de rol, etc.;

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
1 oră pe săptămână – 34 ore anual
Nr.crt. Conținuturi Nr. Data/ Obs.
ore săptămâna
1.Prezentarea
temelor -familiarizarea elevilor cu temele 2 S 1, S2
Completarea propuse şi completarea
chestionarului chestionarului privind interesul
privind interesul pentru lectură
pentru lectură

1 S 3,4
2.Toate pânzele - Lectură selectivă şi 1
sus! de expresivă /
R.Tudoran - Întocmirea rezumatului
textului citit

5
-Să facem cunoştinţă cu 1 S5
personajele operei!
-Repere geografice întâlnite în 1 S6
textul citit
La un clik distanţă de oraşul... 1 S7
(realizarea de referate despre un 1
obiectiv geografic al Europei)
Compoziţie plastică (în ton cu 1 S8
tema textului)
3. Singur pe - Lectură selectivă şi 1 S9
lume de expresivă / 1
H.Malot - Întocmirea rezumatului
textului citit

-Să facem cunoştinţă cu 1 S 10


personajele operei!

-Repere geografice întâlnite în 1 S 11


textul citit
-La un clik distanţă de ...(realizarea 1 S12
de referate despre un obiectiv
geografic al Europei)
Compoziţie plastică (în ton cu 1 S13
tema textului)
4. Evaluare scrisă 1 S14

5.Castelul din - Lectură selectivă şi 1 S15


Carpaţi de J. expresivă /
Verne - Întocmirea rezumatului
textului citit 1 S16

-Să facem cunoştinţă cu 1 S17


personajele operei!

-Repere geografice întâlnite în 1 S18


textul citit
-La un clik distanţă de ...(realizarea 1 S19
de referate despre un obiectiv
geografic al Europei)
Compoziţie plastică (în ton cu 1 S20
tema textului)

6. Ora la dispoziţia 1 S21


profesorului/Evaluarea
portofoliului elevului
7. - Lectură selectivă şi 1 S22

6
Minunata expresivă / 1 S23
călătorie a lui - Întocmirea rezumatului
Nil Holgersson textului citit
prin Suedia de -Să facem cunoştinţă cu 1 S24
Selma Lagerlof personajele operei!
-Repere geografice întâlnite în 1 S25
textul citit

-La un clik distanţă de ...(realizarea 1 S26


de referate despre un obiectiv
geografic al Europei)
Compoziţie plastică (în ton cu 1 S27
tema textului)

8. Evaluare scrisă 1 S28

9. La Medeleni - Lectură selectivă şi 1 S29


de Ionel expresivă /
Teodoreanu - Întocmirea rezumatului
textului citit
-Să facem cunoştinţă cu 1 S 30
personajele operei!

-Repere geografice întâlnite în 1 S31


textul citit
-La un clik distanţă de ...(realizarea 1 S32
de referate despre un obiectiv
geografic al Europei)
Compoziţie plastică (în ton cu 1 S33
tema textului)
10. Ora la dispoziţia 1 S34
profesorului/Evaluarea
portofoliului elevului

7
BIBLIOGRAFIE :

 Nicola, Ioan „Pedagogie şcolară” Editura Didactică şi Pedagogică,


Bucureşti, 1980
 Ionescu, M., ,,Demersuri creative în predare şi învăţare”,Editura.Presa
Universitatea Clujeană, Cluj-Napoca, 2000

 Cerghit, Ioan ,Sisteme de instruire alternative şi


complementare.Structuri,stiluri şi strategii . Editura Aramis, Bucureşti
2002

 TEXTELE SUPORT