Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume ___________________________________ Data ________________

Citește textul de mai jos:

Aventurile unei frunzulițe

A fost odată, tare demult, un copac bătrân care stătea de vorbă în fiecare zi cu frunzele, care erau
copilele sale. Într-o zi se năpusti asupra lor un vânt puternic. Atunci, copacul tată, chemă toate frunzele
şi le spuse:
- Dragii mei copilaşi, a sosit toamna, așa că suntem aproape în pragul despărţirii. Nu se ştie care
dintre voi va aşterne prima un covor de rugină şi nici nu se ştie care va avea mai multe zile. Eu, ca tată,
vă sfătuiesc să vă țineți bine de mine.
Mezina, îşi închipui că toamna este un monstru, de aceea merse la unchiul său și-l întrebă:
- Bătrânule unchi, ce este toamna?
- Toamna de cum soseşte de pe dealuri, începe a stropi cu mănunchi de ciumăfăi, natură udă, dând
culoarea ei simbolică de toamna. Brumă rece şi vântul şturlubatic sunt prieteni nedespărţiţi ai toamnei.
Împreună vor sălta frunzele îngălbenite din copaci în sus până în înaltul cerului, iar apoi le vor lasă din
nou pe pământ. Voi vă veţi apleca în faţa toamnei părăsind copacul definitiv, tatăl care v-a susţinut
atâta timp în adierea vântului slab.
Fata frunză făcu nişte ochi mari, îl salută cuviincios pe bătrânul copac şi se îndrepta iute spre casă
părintească. Ajunsă acasă fu întrebată de tatăl său pe unde a umblat iar ea, cu lacrimi în ochi, istorisi
totul bătrânului copac.
Nu termină bine povestirea, se uită pe dealuri şi văzu pe frumoasa toamnă, care se apropie. Fructele
îi ţineau trena, coroniţa de flori de toamnă strălucea din ce în ce mai tare. În calea ei se aşezau frunze
galbene și ruginii. Dar, în sfârşit, ajunse la tatăl – copac şi cu încuviinţarea lui lua toate frunzele,
copilele şi le duse cu ea, rămânând în urmă lacrimi amare, pustietate, iar înainte frunze ce se roteau în
jurul toamnei.

1. Răspunde la întrebări : 0,6p


a) Când se petrece întâmplarea?
b) Care sunt prietenii nedespărțiți ai toamnei?
c) Cine ținea trena toamnei?

2. Delimitează textul în fragmente, potrivit enunțurilor date: 0,9p

a) Bătrânul copac le spune copilelor tale că a sosit toamna.


b) Mezina află de la unchiul său cum este, în realitate, toamna.
c) În timp ce fata povestește tatălui – copac ce aflase, sosește toamna.
3. Găsește cuvinte cu sens 1,2p
*asemănător: opus:
copac = bătrân ≠
a sfătui = zi ≠
fată = sosește ≠

4. Completează cu A / F enunțurile de mai jos: 1,2


a) Titlul se scrie cu alineat. ( ___ ) d) Între numele autorului și text nu se lasă rând liber. ( ___ )
b) Data se scrie sus, în partea dreaptă. ( ___ ) e) Se respectă alineatele textului original. ( ___ ).
c) Un rând al unei poezii se numește stofă ( ___ ) f) Între stofe se lasă un rând liber. ( ___ )

5. Scrie cate două îndemnuri pornind de la a fi cuminte, a nu fi obraznic. 1,2p

6. Explică cuvintele: 0,6p 7. Găsește câte două însușiri pentru: 0,6p


nobil = toamnă →
ciumăfăi = copac →
humă = greier →

8) Alcătuiește enunțuri cu următoarele cuvinte: gest, baladă, văgăună 0,6p

9) Pune în casete semnele de punctuație potrivite: 1,5p


Matei îl întreabă pe Sorin
Unde ai fost ieri Te-am căutat și nu erai acasă
Am fost la Grădina Zoologică Am văzut acolo o mulţime de animale
lei urşi tigri hiene şi maimuțe Ţie îţi plac maimuțele Matei
Îmi plac foarte mult

10) Alcătuiește o propoziție interogativă, una enunţiativă și una exclamativă.


0,6p

S-ar putea să vă placă și