Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Timișoara

Anul școlar 2020-2021


Disciplina: Matematică
Clasa a VI-a D
Profesor: Rezmive Daniela-Florina

Fișă proiect: Divizibilitatea numerelor naturale

1) Aflaţi x, natural, dacă: (x – 4) | 45


2) Aflaţi x, natural, dacă: (x + 6) | (4x + 10)
3) Demonstraţi că dacă 18 | (15x + 7y), atunci 18 | (9x + 9y)
4) Determinaţi toate numerele naturale divizibile cu 6, de forma: a ) 5 x 2 y, b) 23 xx ; c) 1x 2 y
5) Determinaţi toate numerele naturale divizibile cu 12, de forma: a ) 5 xy b) 2 x3 y, x = y c) 5 xxy
6) Determinaţi toate numerele naturale divizibile cu 15, de forma: a ) 2 x7 y, b) 5 xy , x = y , c) 6 xx
7) Determinaţi toate numerele naturale divizibile cu 18, de forma: a ) 6 x5 y, x = y, b) 4 x3 y, c) 3 xx
8) Determinaţi toate numerele naturale divizibile cu 36, de forma: a ) 5 x 2 y, b) 4 xy 2, c) 3 xyy
9) Să se determine valorile naturale ale lui n, pentru care numerele A = 10n + 62 și B = 10n + 71
sunt divizibile cu 3.
10) Demonstraţi că: ( 9n+2 + 5 ∙ 9n) este divizibil cu 258, n∈N*
11) Arătaţi că a = 2n · 3n+1 + 4 · 2 n+1· 3n + 7 · 6n este divizibil cu 18, ∀𝑛 ∈ ℕ.
12) Să se determine numerele de forma 1a2a care dau restul 6 prin împărţirea la 12.
13) Verificaţi dacă (18115 + 2013) 5 .
14) Aflaţi toate numerele de forma: a) 8a71 3 ; b) 3n67n  ; c) 2 x709  ; d) abab  .
15) Care este cel mai mare divizor impar al lui 108?
16) Aflaţi cel mai mic multiplu al lui 39 de forma 1xyz .
17) Arătaţi că următoarele numere nu sunt prime: a) 31107; b) 721 − 521 ; c) 1924 − 1224 ; d) 102013 − 2017 .
18) Descompuneţi în factori primi numerele: a) 1960; b) 3+6+9+…+123; c) 4524 ; d) 525 − 522 .
51 3𝑘+22
19) Aflaţi elementele mulţimilor: a) 𝐴 = {𝑥 ∈ 𝑁 / 4𝑥−3 ∈ 𝑁}; b) 𝐵 = {𝑘 ∈ 𝑁 / 𝑘+4 ∈ 𝑁}.
20) Aflaţi două numere naturale prime care au suma 159.
21) Stabiliţi dacă numărul n = 327 1405 este pătrat perfect sau cub perfect.
22) Arătaţi că: a) (2716 − 5  8111 ) 19 b) 4n+1  32n+1 + 22n+3  9n+1 + 36n se divide cu 17 ,∀ n N.
23) Arătaţi că oricare ar fi cifrele a, b, c, numărul abc + bca + cab + 2013 este divizibil cu 3.
24) Găsiţi cel mai mic număr n N* .astfel încât 240n să fie: a) pătrat perfect; b) cub perfect.
25) Care din numerele 343 şi 244 − 243 are mai mulţi divizori?
26) Alegeţi toate perechile de numere prime între ele din mulţimea M={20; 35; 36; 15; 9; 60}.
27) Aflaţi cel mai mic număr natural de patru cifre, care împărţit la 14, 21 sau 63 dă restul 5.
28) Comparaţi numerele 3576 şi 21008 .
29) Un sortiment de săpun are formă paralelipipedică, având dimensiunile 15 cm, 10 cm, 9 cm. Care este
cea mai mică lungime posibilă a muchiei unei cutii cubice, în care să se transporte săpunuri, astfel
încât să nu rămână spaţii libere?
30) Aflaţi numerele prime a, b, c astfel încât 2a + 3b + 4c = 64 .
31) Să se arate că numerele a şi b sunt prime între ele: a=2n+9, b=n+4
32) Determinati numerele a şi b pentru care avem:
a) (a,b)=12 şi a+b=96
b) [a,b]=48 şi ab=288.
33) Aratati ca numarul A = 5n+3 + 5n+1 – 5n este divizibil cu 43 , oricare ar fi n є N
34) Aflati cel mai mic numar natural care impartit pe rand la 5,7,9 se obtine de fiecare data restul 4 si
catul diferit de zero.
35) Numerele 122 si 149 impartite la acelasi numar natural nenul x, dau resturile 7 si 9. Aflati
impartitorul. Care este cel mai mare numar cu aceasta proprietate ?
36) Aratati ca numarul A = 3 n + 2 +3 n +1 + 3 n este divizibil cu 13, unde n este numar natural.
37) Un magazine vrea să împartă 120 de napolitane,90 pachete de biscuit ,225 de bomboane și 60 de
ciocolate în cât mai multe pachete identice.O napolitană costă 1 leu, un pachet de biscuit costă 50 de
bani ,5 bomboane costă 2 lei și două ciocolate costă 7 lei.Să se determine câte pachete se obțin și care
va fi prețul unui pachet.
38) Numerele 368 și 450 împărțite la același număr natural dau resturile respectiv 8 și 10. Aflați
împărțitorul.
39) Sa se arate ca numarul:
a) N= 21 + 22 + 23 + … +2120 se divide cu numarul 3 si 5
b) N= 31 + 32 + 33 + … +3120 se divide cu numarul 5 si 6
40) Sa se arate ca numarul A=7∙12𝑛 ∙3𝑛+1 + 6∙4𝑛+1 ∙9𝑛+2 + 18𝑛+1 ∙2𝑛+1 este divizibil cu 2001, oricare ar
fi n ∈ 𝑁 ∗ .
41) Sa se arate ca numarul B= 21998 + 21997 + 21996 + 21995 + 21994 este divizibil cu 31.
42) Sa se afle numarul natural n stiind ca : a) 5𝑛 + 5𝑛+2 + 5𝑛+3=3775
b) 7𝑛 +7𝑛+1+7𝑛+2 =399 c) 32𝑛+3 + 9𝑛+1 =2916
43) Se considera multimile A={x| x∈ N, x ⋮ 6 si x<36} si B={x | x ∈ N, x ⋮ 4 si x ≤ 32}. Determinati
multimile A, B, A ∩ B și A\B.
44) Se considera numarul n=1+2+3+ … + 123. Aratati ca el este divizibil cu 31.
45) Ana are un coș cu mere pe care le împarte prietenilor ei.Dacă le dă câte 3 mere îi rămân 2 mere, dacă
le dă câte 4 mere îi rămân 3 mere în coș.Dacă mai aduce două mere și împarte câte 5 mere colegilor-
nu îi mai rămîne nici un măr.Cîte mere a avut Ana în coș?
46) Care este cel mai mic număr natural care împărțit la 4 dă rest 1 și împărțit la 5 dă rest 2? Care este
cel mai mic număr natural de 3 cifre care respectă condițiile?
47) Aflați toate numerele naturale de trei cifre care împărțite la 18, 24, 36 dau de fiecare dată restul 15.
48) Care este cel mai mic nr.natural care împărțit la 15 dă rest 12 și împărțit la 24 dă rest 21?Care este cel
mai mare nr.natural de trei cifre care respectă condițiile?
49) Determinati cel mai mic numar natural nenul n care este divizibil cu 9 si care ,impartit la 7 da restul 5,
iar impartit la 11 da restul 7 .

SUCCES!!!

S-ar putea să vă placă și