Sunteți pe pagina 1din 4

Seminar Nr.

3 launitatea de curs Tehnologiaaparatelorortodontice

__Minzat Alexandru ___


Numele, prenumele elevului
Nr. Subiectul Punctaj
d/o
1. CS. Resortulauxiliarîn „S” esteutilizatpentru: 0
a. vestibularizareagrupuluidentar frontal; 1
b. mezializareaunordinţi; 2
c. distalizareaunordinţi; 3
d. palatinizareagrupuluidentar frontal; 4
e. vestibularizareasauderotareaunuisingurdinte (mairar a doidinţivecini). 5
2. CS.Placainferioară a monoblocului ANDRESEN cuprinde: 0
a. un plan înclinat; 1
b. un arc palatinal COFFIN; 2
c. un arc vestibular; 3
d. şurubortodontic; 4
e. arc transpalatinal. 5
3. CM.Părţilecomponente ale şurubuluiortodonticmonomaxilarclasicsunt: 0
a. a. cheiţa de activare; 1
b. b. plasticul de protecţie; 2
c. c. unasaudouătije de 3
ghidarenetedececuliseazăîntuneleleexistentepesemirame; 4
d. d. douătijefiletate; 5
e. e. douăsemirame care prezintăcâte un
tunelfiletatşicâteunulsaudouătunelenetede.
4. CM. Arcurilevestibulare active pot efectua: 0
a. a. oralizareaincisivilor; 1
b. b. derotareaincisivilorrotaţi; 2
c. c. vestibularizareaincisivilor; 3
d. d. acţiuni de ingresiune a incisivilor; 4
e. e. acţiuni de egresiune a incisivilor. 5
5. CM.Elementele de acţiune ale plăcilorortodonticesuntreprezentate de: 0
a. a. şuruburileortodontice; 1
b. b. platoulretroincizal; 2
c. c. masa interocluzală; 3
d. d. arcurilevestibulare; 4
e. e. resorturileauxiliare. 5
6. CM.Croşetul SCHWARZ prezintăurmătoarelecaracteristici: 0
a. a. oferă o bunăstabilitateaparatelorortodontice; 1
b. b. se aplicăînzonelelateraleîndentiţiatemporară; 2
c. c. se aplicăînzonelelateraleîndentiţiapermanentă; 3
d. d. prezintă un grad de elasticitatescăzut; 4
e. e. prezintămulteplieri ale sârmeişi se accidenteazăuşor. 5
7. CM.Croşetul STAHL prezintăurmătoarelecaracteristici: 0
a. a. poatedeterminaînălţareaocluzieisaulaterognaţie; 1
b. b. nu oferă o bunăstabilitateaparatelorortodontice; 2
c. c. nu blocheazăegresiuneadinţilorpe care se aplică; 3
d. d. necesităexistenţaunuispaţiuinterdentar, decicelpuţin a 4
doidinţivecini; 5
e. e. se fractureazăuşor.
8. CM.Avantajeleaparatelormobilizabilesunt: 0
a. a. confecţionareatehnicăşieventualelereparaţiisuntgreu de 1
efectuat; 2
b. b. costulacestoraparateesteredus; 3
c. c. ele se sprijinăatâtpedinţicâtşipeparodonţiu; 4
d. d. purtareaaparatuluipermite o igienăbucalăriguroasă, 5
precumşiefectuareaeventualelortratamenteodontaleconcomitent cu
tratamentulortodontic;
e. e. ele se sprijinădoarpedinţi nu şipeparodonţiu.
9. CM. Elemntele de ancorare ale aparatelor ortodontice mobilizabile sunt: 0
a. arcul Coffin 1
b. croșetul Adams 2
c. gutierele
3
d. croșetul Stahl
e. croșetul Schwarz 4
5
10. CS.Reglatorulfuncțional Frankel de tipul III esteindicatîntratamentul: 0
a. malocluziilor de clasa I Angle 1
b. malocluziei de clasa III Angle 2
c. malocluziei de clasa II/2 Angle
3
d. malocluziei de clasa II/1 Angle
e. ocluzieiîncrucișate 4
5
11. CM.NeajunsurileactivatoruluiAndrezen-Hauplsunt: 0
a. este un aparat voluminous 1
b. nu permiteexercitareafuncțiilor de bază 2
c. nu acționează la nivelulbazelorosoase
3
d. estefoartescump
e. necesită o igienăfoarteriguroasă a cavitățiibucale 4
5
12. CM. Care din elementelereglatoruluifuncțional Frankel 0
vorstimulacreștereatransversală a arcadelor: 1
a. arcul vestibular 2
b. arcul palatal
3
c. scuturilelaterale
d. arcul lingual 4
e. pelotelelabiale 5
13. CM.Aparatelemobilizabile se caracterizeazăprin: 0
a. se fixează de arcadadentară cu ajutorulelementelor de ancorare 1
b. se mainumescplăciortodontice 2
c. pot fi îndepărtateșirepuseîncavitateaorală de cătrepacient
3
d. sîntconcepute ca aparatepasive
e. eficacitatealordepinde de componentele active 4
5
14. CS.La un aparat ortodontic mobilizabil șurubul se activează odată la: 0
a. 3 săptămîni 1
b. 2 săptămîni 2
c. 1 lună 3
d. 2 luni 4
e. 1 săptămînă 5
15. CM.Elementelecomponente ale aparatelorortodonticemobilizabilesunt: 0
a. scuturilelaterale 1
b. elemntele active 2
c. pelotelelabiale
3
d. baza din acrilat
e. elementele de ancorare 4
5
16. CM.Baza din acrilateste: 0
a. o placă cu grosimea 2-3 mm 1
b. fixeazăelementele de ancorare 2
c. nu fixeazăelemntele active
3
d. servește ca sprijinpemucoasaprocesului alveolar
e. se confecționează din acrilattermopolimerizabil 4
5
17. CM.Deosebimurmătoareleaparatefuncționale: 0
a. placapalatinală cu șurub 1
b. activatorul Andresen-Haupl 2
c. reglatorul Frankel
3
d. sistemelebraket
e. placa lingual cu arc activ 4
5
18. CS. Numiți indicațiile utilizării bionatorului Balters, tip ІІ: 0
a. malocluzia de clasa ІІ /1 Angle 1
b. laterognație 2
c. inocluzia verticală
3
d. ocluzia adîncă
e. malocluzia de clasa ІІІ-a Angle 4
5
19. CS.Indicați locul plasării pelotelor laterale la regulatorul de funcţie Frankel, 0
tip I: 1
a. se întind la procesele alveolare superior şi inferior în zonele laterale 2
b. se întind la procesele alveolare superior şi ocolesc procesul alveolar
3
inferior
c. se întind la procesele alveolare inferior şi ocolesc procesul alveolar 4
superoir 5
d. ocolesc ambele procese alveolare
e. se extend în zona frontală inferioară

20. CM. După tipul de acțiune deosebim următoarele tipuri de forțe: 0


a. intermitente 1
b. discontinue 2
c. continue
3
d. mici
e. mari 4
5
50 p.

Barem 0 4–0 10 – 5 16 -11 22 –17 28 –23 34 – 29 40 – 35 46 – 41 50 – 47

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10